Към съдържанието

Как да правим бизнес с Русия

Основен инструмент за всеки, който иска да научи повече за Русия и бизнес-климата в тази страна

Общи сведения за Руската федерация

Официално название
Руска федерация
Форма на управление
Федерация с полупрезидентско-републиканска форма на управление
Географско положение
Русия обхваща обширни територии от Европа и Азия.
Граници
Русия граничи с 14 страни, има граници и с океани (от северозапад на югоизток):
с Азърбайджан - 284 км, с Белорус - 959 км, с Китай (югоизток) - 3605 км, с Китай (юг) - 40 км, с Естония - 294 км, с Финландия - 1313 км, с Грузия - 723 км, с Казахстан - 6846 км, със Северна Корея - 19 км, с Латвия - 217 км, с Литва - 227 км, с Монголия - 3485 км, с Норвегия - 196 км, с Полша - 206 км, с Украйна - 1576 км
Площ
Територията на Русия съставлява 17,075,400 квадратни километра (6,592,800 квадратни мили). Русия е най-голямата по територия държава в света, обхващаща повече от една осма част от населената суша на Земята.
Физико-географски характеристики
По-голямата част от територията на Русия представлява огромни равнинни площи, предимно степи на юг и силно залесени на север, с ширещи се „тундри” по северното крайбрежие. Русия притежава 10% от обработваемата земя на света. Планински вериги са разположени по южните й граници – връх Елбрус в Кавказ с височината си от 5633 м е най-високият планински връх в Русия и Европа; Алтайските планини, Верхоянския хребет и вулкани, полуостров Камчатка – а в централната част Урал разделя Европа и Азия.
Климат
Поради голямата площ и разнообразния ландшафт в Русия се срещат много типове климат – от сухия и горещ климат на южните степи и влажния континентален климат в европейската част на страната до субарктическия климат в Сибир и арктическия климат в тундрите на северния полюс. В студените степи и по арктическото крайбрежие лятото е меко; по черноморското крайбрежие зимата е прохладна, а в Сибир - изключително студена. Всъщност Русия е най-студената страна в света.
Природни ресурси
Руската федерация може да бъде считана за страната с най-разнообразни и богати природни ресурси на света. Основните природни ресурси са: нефт (Волго-Уралски район, Западна Сибирска равнина, Прикаспийска равнина), природен газ, въглища (Печорски басейни, Енисей и Лена), железни руди (Урал, Валдайско възвишение), цветни метали (Урал и Сибир), диаманти, злато и уран (Централен Сибир, Алтай).
Население
143.5 милиона
Демографска структура
Руската федерация е многонационална държава. Нейната територия е дом за над 160 различни етнически групи и местни народи.
Официален език
Руският език е официален език на Руската федерация, но на територията на страната се говорят повече от 140 други езици и диалекти. Над 81% от общия брой на населението говори само руски език. По-голямата част от говорещите на малцинствени езици също говорят руски и представляват двуезични носители на руския език.
Местно време
В Русия има девет часови зони, текущото местно време е в диапазона от UTC+03:00 до UTC+12:00. UTC+05:00 не се използва.
Религии
Руска православна, ислям, юдаизъм, католицизъм, протестанти, будисти, други.
Валута
Валутен код на рублата - RUB. Символ на валутата - руб. Рублата се дели на копейки; 1 рубла = 100 копейки.
Динамика на валутния курс
Официалните обменни курсове на чуждестранните валути по отношение на рублата се определят ежедневно със заповед на Централната банка на Руската Федерация.
Столица
Москва. По данни на "Росстат" населението на Москва наброява 12 377 205 жители (2017 г.).
Други важни градове
Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижни Новгород, Твер.
Система мерки и теглилки
В Русия е възприета международната метрична система. Основни метрични единици: дължина – метър; обем – кубичен метър; тегло – килограм; площ – квадратни метри.
Административно делене

Русия е федерация, получила независимостта си (след разпадането на СССР) на 24 август 1991 година и приела новата си конституция на 12 декември 1993 година.

Федерацията се дели на осем федерални окръзи (създадени на 13 май 2000 год.), състоящи се от субекти на Федерацията. Субекти на Федерацията са 21 републики, 7 територии (краеве), 48 области, 2 града от федерално значение (Москва и Санкт-Петербург), 1 автономна област и 6 автономни окръзи.

Национален празник

12 юни
Денят на Русия – това е националният празник на Руската федерация. Празнува се ежегодно от 1992 година.

Други официални празници

По закон новогодишната ваканция продължава от 1 януари /Нова година/ до 5 януари. В новогодишната ваканция официално са включени също 6 и 8 януари заедно с Рождество Христово – 7 януари. По закон тези дни са неработни празнични дни.

В Русия Рождество Христово се празнува на 25 декември от Римо-католическата църква и различни протестантски църкви, но не е официален празник.

23 февруари – Ден на защитниците на Отечеството, 8 март – Международен ден на жената, 1 май – Празник на труда, 9 май – Деня на победата, 4 ноември – Ден на националното обединение, 22 август – Ден на националния флаг, но не е почивен ден.

Международно членство

Русия е постоянен член на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН) с право на вето. Русия е активен член на множество организации в системата на ООН, включващи: Генерална Асамблея на ООН и Съвета за сигурност; Организация по прехрана и земеделие; Конференция на ООН за търговия и развитие; Организация на Обединените нации за образование, наука и култура; Служба на върховния комисар на ООН за бежанците; Организация на ООН за промишлено развитие; Икономическа комисия за Европа към ООН. Русия участва в някои от най-важните миротворчески мисии на ООН. Русия е член на много международни организации, включително на Световната търговска организация.

Комуникации

Телефонни комуникации - телефонният код на Русия е +7.

Интернет услуги - според статистиката, повече от 14 милиона души в Русия имат достъп до интернет, което представлява около 10 % от населението. Приблизително 30% от тях живеят в Москва, а други 20% - в Санкт Петербург. Директният достъп до интернет се осигурява чрез безжичен интернет в заведенията, чрез мобилните телефони или чрез телефонната линия в хотелите и домовете.

Пощенски услуги - пощенските услуги в Русия са доста евтини, но и съответно пропорционално надеждни.

Външна търговия
 • Износ на продукти
  Нефт и нефтопродукти, природнен газ, метали, дървесина и дървени изделия, химически вещества, както и широка гама от граждански и военни промишлени продукти
 • Основни партньори - износ
  Холандия, Германия, Китай, Италия, Украйна, Турция, Беларус, Япония
 • Внос на продукти
  Потребителски стоки, оборудване, транспортни средства, фармацевтични препарати, пластмаси, метални полуфабрикати, месо, плодове и ядки, оптични и медицински инструменти, желязо, стомана
 • Основни партньори - внос
  Китай, Германия, Украйна, Беларус, Италия, САЩ

Търговска политика на Руската федерация

Специална роля в областта на нетарифните инструменти за регулиране играят компенсационните и антидъмпинговите мерки. Тези мерки са насочени към предотвратяване на нелоялната конкуренция (дъмпинг и специфични субсидии). Освен това се предприемат специални предпазни мерки за смекчаване на неблагоприятните последици от скокове във вноса. В съответствие с федералното законодателство, могат да се прилагат специални мерки за защита в случай на доказан внос на някои стоки в Руската федерация в такива количества и при такива условия, създаващи значителни неблагоприятни въздействия върху която и да е руска промишленост или риск от такива въздействия.

Специалните мерки за защита се прилагат недискриминационно и независимо от страната на произход на стоките. За разлика от специалните предпазни мерки, компенсационните и антидъмпинговите мерки се прилагат избирателно - за защита срещу вноса от страни, от които националните износители доставят стоки на митническата територия на Руската федерация с използването на дъмпингови цени или в процеса на производството, износа или транспортирането на тези стоки са използвани държавни субсидии.

Квоти

Прилагането на такъв специфичен инструмент в Русия в момента има преобладаващо политически характер: определени са квоти за внос на говеждо месо, свинско месо, птиче месо, бяла захар и сурова захар. Ефективността на инструмента и неговото практическо приложение (оферти, търгове и т.н.) е доста съмнителна и това само потвърждава, че промишлено лобиране в Русия съществува - отрицателно, но практически неизбежно явление.

Търговско ембарго

Забраната за внос на хранителни продукти е често използван от Русия инструмент. Като правило, незначителни неточности от страна на доставчика представляват претекст за Русия да наложи ембарго. В много случаи основната цел на ембаргото е да защити вътрешния пазар от вирусни инфекции (например, забраната за внос на птиче месо от Полша и Обединеното кралство е свързана с опасността от птичи грип, на свинско месо от Мексико и някои американски щати - във връзка със свинския грип или на птиче и свинско месо от Германия - след като бяха открити диоксини в тях). Въпреки това, често непропорционалният и избирателен характер на тези забрани доказва, че те се използват и като инструмент на руската външна политика.

Икономически санкции на ЕС

ЕС наложи ограничителни мерки по отношение на Руската федерация в отговор на незаконното анексиране на Крим и умишленото дестабилизиране на съседна суверенна държава. "Икономическите санкции" са мерки, насочени към ограничаване на обмена с Русия в конкретни сектори на икономиката .

През юли и септември 2014 г. Европейският съюз въведе икономически санкции, насочени към ограничаване на обмена с Русия в конкретни сектори на икономиката. През март 2015 г. лидерите на страните от ЕС решиха да приведат действащия режим на санкции в съответствие с цялостното прилагане на договореностите от Минск, което беше предвидено за края на декември 2015. В съответствие с това решение, на 22 юни 2015 Съветът удължи действието на санкциите с шест месеца - до 31 януари 2016 година. Тъй като договореностите от Минск не бяха напълно приложени до 31 декември, Съветът на ЕС удължи действието на икономическите санкции до 31 юли 2016.

Тези ограничителни мерки:

 • ограничават достъпа до първичните и вторичните капиталови пазари на ЕС на пет крупни руски държавни финансови институции и техните мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, учредени извън територията на ЕС, както и на три руски предприятия в областта на отбраната и три крупни енергийни дружества;
 • налагат забрана за износ и внос в търговията с оръжия;
 • установяват забрана за износ на изделия с двойна употреба за военна употреба или за военни крайни потребители в Русия;
 • ограничават достъпа на Русия до определени секретни технологии и услуги, които могат да бъдат използвани за проучвания и добив на нефт;

Мерки за ограничаване на икономическото сътрудничество

През юли 2014 г. ръководителите на ЕС въведоха мерки за ограничаване на икономическото сътрудничество:

 • от Европейската инвестиционна банка бе поискано временно да преустанови подписването на нови операции за финансиране в Руската федерация;
 • държавите-членки на ЕС постигнаха споразумение да съгласуват своите позиции в рамките на Съвета на директорите на ЕБВР също с цел преустановяване на финансирането на нови операции;
 • Прилагането на двустранните и регионалните програми на ЕС за сътрудничество с Русия беше преразгледано и някои програми бяха временно преустановени.

Бизнес-климат

Държавно регулиране на търговската дейност в Руската федерация и видове стопански субекти

През 2014 година бяха направени някои значителни промени във фирменото законодателство по отношение на корпоративното управление, класификацията на юридическите лица и други промени.

Основните форми на присъствие на чуждестранни компании в Русия в зависимост от вида на тяхната дейност са:

 • Клонове и представителства
 • Юридически лица
 • Споразумения за съвместна дейност, известни също като обикновено пратньорство

Клонове и представителства

В съответствие с Гражданския кодекс на Руската федерация клоновете и представителствата са обособени подразделения на чуждестранно юридическо лице, намиращи се извън неговото местонахождение. Клоновете и представителствата се надаряват с имущество от съответното юридическо лице и действат въз основа на ред, утвърден от това юридическо лице.

Основната отличителна черта между клоновете и представителствата се отнася до естеството на дейностите, които имат право да изпълняват. Представителството представлява интересите на юридическото лице, и, като правило, осъществява дейности от нетърговски характер, като например маркетинг или събиране на информация. Клонът, напротив, може да изпълнява всички или част от функциите на юридическото лице, включително (но не само), функциите на представителство. Въпреки това, както е известно, някои представителства се занимават с търговска дейност и дейността им никога не е била поставяна под съмнение от страна на властите, при условие че те са изпълнили задълженията си по отношение на Руския данъчен кодекс по надлежащия ред.

В съответствие с последните промени в законодателството представителствата вече имат право да наемат висококвалифицирани специалисти . Право, което преди това имаха само клоновете.

Смята се, че поради широкия обхват на правомощията им клоновете се занимават с търговска дейност за данъчни цели и, по този начин, подлежат на облагане с данък върху печалбата. Поради ограничения обхват на дейностите, извършвани от представителствата, те обикновено не подлежат на облагане с данък върху печалбата, но някои представителства реално се занимават с търговски дейности, такива като провеждане на преговори и подписване на договори. В такива случаи, това представителство подлежи на облагане с данък върху печалбата по същия начин както и клонът.

По закон представителствата и клоновете трябва да бъдат регистрирани в съответния държавен орган. По правило държавният орган, който извършва регистрацията, е Федералната данъчна служба, но е възможно да е необходима регистрация в друг държавен орган в зависимост от дейността на главния офис. Например, регистрацията на представителствата на чуждестранни банки се осъществява от Централната банка на Русия. Независимо от държавния орган, извършващ регистрацията, клоновете и представителствата трябва да бъдат вписани в Държавния регистър на акредитираните клонове и представителства на чуждестранни юридически лица, който се води от Федералната данъчна служба.

Процедурата по регистрация на клоновете, както и на представителствата, включва следните етапи:

 • Регистрация на клона/представителството и вписването им в Държавния регистър на акредитираните клонове и представителства на чуждестранни юридически лица
 • Изготвяне на печат
 • Регистрация в данъчния орган (независимо от това дали дейността е данъчно облагаема или не)
 • Регистрация в Държавния комитет по статистика и социалните фондове (Пенсионния Фонд на РФ и Фонда за социално осигуряване на РФ)

Процедурата обикновено отнема от четири до шест седмици, считано от датата на подаване на документите в държавните органи.

Юридически лица

От 1 септември 2014 година настъпиха съществени изменения в регулирането на стопанските субекти в Руската федерация. Според новите промени, понастоящем всички юридически лица се делят на корпоративни (корпорации) и унитарни, в зависимост от това дали техните учредители имат право на участие (членство) в тях и начина на формиране на изпълнителния орган.

Двете най-разпространени форми на юридическо лице в съответствие с руското корпоративно законодателство са акционерните дружества и дружествата с ограничена отговорност. Тяхната дейност е регламентирана в Гражданския кодекс, както и в Закона за акционерните дружества и Закона за дружествата с ограничена отговорност съответно. Право да издават и пускат акции имат само акционерните дружества. По този начин те стават подвластни на руското законодателство за ценните книжа.

Акционерите в акционерните дружества и съдружниците в дружествата с ограничена отговорност не носят отговорност за задълженията на Дружеството и носят риска от загуби само в границите на стойността на внесения от тях дялов капитал (т.e. ограничена отговорност).

Руска компания не може да принадлежи на 100% на друго юридическо лице (независимо в състава на какво и кое юридическо лице е включена),което само по себе си принадлежи на друг акционер на 100%. С други думи, холдинговата компания, която притежава руската компания на 100%, трябва да има повече от един акционер или съдружник.

Акционерно дружество

В съответствие с последните промени, акционерните дружества вече се делят на "публични" и "непублични" (до 01.09.2014 г. Гражданският кодекс прилагаше класификацията на отворени и затворени акционерни дружества). Публичното акционерно дружество е юридическо лице, чиито акции и ценни книжа, конвертируеми в негови акции, се разпространяват публично (чрез публична открита подписка) или публично се търгуват при условията, установени от Закона за ценните книжа.

Правилата за публичните дружества се прилагат също и за акционерни дружества, които не отговарят на изискванията за публични дружества, но чиито устав и фирмено наименование съдържат информация за това, че дружеството е публично.

Публично акционерно дружество

Основни особености на публичното акционерно дружество:

 • Дружеството има право да разпространява акциите си свободно чрез открита подписка и да ги предлага за придобиване на неограничен брой акционери
 • Минимален размер на уставния капитал на публично дружество – 100 000 рубли
 • Публичното акционерно дружество формира колегиален орган на управление на дружеството, състоящ се най-малко от пет члена
 • Задълженията по водене и поддържане на регистъра на акционерите на публичното дружеството и изпълнението на счетоводните функции се осъществяват от независима организация, имаща предвидения от закона лиценз
 • В публичното акционерно дружество не могат да бъдат ограничени количеството на акциите, притежавани от един акционер, тяхната сумарна номинална стойност, както и максималният брой гласове, предоставяни на един акционер
 • Никой не притежава правото да изкупува с предимство акциите на публичното акционерно дружество, които се прадлагат за продажба от напускащ акционер (с изключение на допълнително пуснати акции или ценни книжа, конвертируеми в акции)
 • Уставът на публичното акционерно дружество няма право да отнася към изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите решаването на въпроси, които не се отнасят към предвидената от Гражданския кодекс на РФ и Закона за акционерните дружества компетентност на Общото събрание.

Съществуващите акционерни дружества, които отговарят на изискванията за публични дружества, се признават за такива, независимо от това дали техните наименования съдържат информация за този статут.

Непублично акционерно дружество

Основни особености на непубличното акционерно дружество:

 • Акциите и ценните книжа на непубличното акционерно дружество се разпределят само сред учредителите или предварително определена група (няма открита подписка, не се разпространяват публично)
 • Дружеството не е задължено да учреди Съвет на директорите
 • Броят на акциите, притежавани от един акционер, тяхната сумарна номинална стойност, както и максималният брой гласове, предоставяни на един акционер, са ограничени от закона
 • Уставът на публичното акционерно дружество има право да отнася към изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите решаването на въпроси, които не се отнасят към предвидената от Гражданския кодекс на РФ и Закона за акционерните дружества компетентност на Общото събрание
Дружество с ограничена отговорност

ООД е най-гъвкавият вид компания с най-малко вменени от закона задължения.

Този вид се превръща в основен избор за дъщерни дружества, изцяло притежавани от дружество-майка, включително и тези, принадлежащи на чуждестранни инвеститори.

Дяловото участие на собствениците се определя в съответствие с техния принос в уставния капитал на дружеството. Капиталът на дружеството е разделен на "дялове" (които технически не представляват акции, като по този начин излизат извън изискванията на руското законодателство за ценните книжа).

Основни особености на ООД:

 • ООД няма право да издава акции
 • „Участниците” в ООД внасят дял в уставния капитал на дружеството, въпреки че е възможно и участие с имущество, включено в активите на дружеството
 • Минималният размер на уставния капитал на ООД е не по-малко от 10000 рубли
 • Участниците в дружеството имат право с предимство да изкупуват дела или част от дела, предлагащ се за продажба от напускащ участник
 • Количеството на участниците е от един до петдесет
 • Единственият учредителен документ на ООД е Уставът на дружеството
 • Всеки участник в ООД има право по всяко време да напусне дружеството независимо от съгласието или несъгласието на останалите участници в дружеството:
 • Като участникът подава заявление за оттегляне от дружеството, ако така е предвидено в Устава на дружеството
 • Участникът подава заявление в дружеството за изкупуване на неговия дял в случаите, предвидени от закона

Процедурата по регистрация на юридическите лица включва:

 • Държавна и данъчна регистрация
 • Изготвяне на печат
 • Регистрация и вписване в Държавния комитет по статистика
 • Регистрация в социалните фондове

Поради бюрократичния характер на регистрацията, тя обикновено отнема от три до четири седмици, считано от датата на подаване на необходимите документи в съответните държавни органи. В допълнение, акционерните дружества са длъжни да регистрират емитирането на акции в Главното управление на Банката на Русия, което удължава времето, необходимо за регистрация, с един до два месеца.

Обикновено партньорство или Договор за съвместна дейност

Чуждестранните компании имат право да участват в обикновено партньорство с местен партньор. Съгласно договора за обикновено партньорство (договора за съвместна дейност), две или повече лица (партньори) се задължават да обединят своя капитал с цел провеждане на общ бизнес без да образуват юридическо лице. Управлението на общия бизнес, като правило, се възлага на един или повече партньори, отговарящи за спазването на изискванията за счетоводна и всяка друга задължителна, предвидена от закона отчетност.

Данъчно облагане

През последните няколко години в руското данъчно законодателство настъпиха редица промени. Голяма част от тези промени влязоха в сила от 1-ви януари 2015 година. Ключовите промени са фокусирани върху облагането на контролираните чуждестранни дружества с цел създаване на ефективен механизъм за защита на руския бизнес от неправилна употреба на ниски данъчни ставки и получаване на необосновано данъчно облекчение.

Следвайки тенденцията на общо нарастване на фискалния натиск, нов данък - данък върху продажбите - беше въведен на местно ниво. Регионалните власти имат право да вземат решение относно въвеждането на новия данък на местно ниво; например, в града с федерално значение Москва той вече е въведен.

От 1-ви януари 2015 година е одобрен нов формат на данъчната декларация по ДДС и ново задължение - данъчните декларации по ДДС да се подават в електронен формат. Тези промени наложиха допълнителен административен натиск върху данъкоплатците.

Промени са въведени в правилата за данъчно облагане на печалбата, насочени към хармонизиране на правилата за данъчното счетоводство с изискванията на счетоводното законодателство.

Данък върху печалбата

Данък върху печалбата дължат както руските организации, така и чуждестранните организации, осъществяващи дейността си на територията на РФ чрез постоянни представителства или получаващи доходи от източници в РФ. От 1 януари 2015 г. чуждестранните юридически лица, чието фактическо управление е в пределите на Руската федерация, в съответствие с критериите, предвидени в Данъчния кодекс на Руската Федерация, също се признават за данъчни резиденти на Руската федерация (за повече информация, моля, направете справка в глава "Данъчно облагане на чуждестранни организации").

Всяко юридическо лице в Русия подлежи на регистрация в данъчната служба, съответстваща на адреса на регистрирания главен офис на управление на компанията, както и във всяка данъчна служба, съответстваща на адреса на който и да е клон или подразделение на компанията.

Компанията е задължена да плати данък върху печалбата по отношение на всяко едно от тези места. За повече информация относно данъчното облагане на чуждестранни юридически лица, моля, направете справка в глави "Данъчно облагане на чуждестранни организации" и "Данъчно облагане на чуждестранни организации, получаващи доходи от източници в Руската федерация" и в глава "Данъчни облекчения" за информация относно данъчните облекчения и намаляване на данъка върху печалбата.

Данъчна ставка

Максималната ставка на данъка върху печалбата е 20%, от които:

 • 2% - платими към федералния бюджет
 • 18% - платими към местния бюджет

Регионалните органи на властта имат право да намалят своя дял от данъка върху печалбата с до 4,5%. За повече информация, моля, вижте глава "Данъчни облекчения".

Данъчна основа

Данъчната основа се определя като от общата сума на доходите, получени от данъкоплатеца, се приспаднат разходите, свързани с придобиването им, и други предвидени от закона приспадания.

Основната ставка на данъка върху печалбата - 20%, е една от най-ниските сред големите икономики в света.

Данъчните и други стимули стават все по-разпространени. Голяма част от тях са насочени към насърчаване на иновации и модернизация на производството.

Данъчно облагане на чуждестранни присъствия

Чуждестранно юридическо лице, извършващо предприемаческа дейност на територията на Русия чрез "отделно подразделение", термин, включващ представителства, клонове, строителни обекти и други места за бизнес, за период по-дълъг от 30 дни в една календарна година, е задължено да се регистрира в съответните данъчни органи на РФ в течение на 30 дни от момента на стартиране на такава дейност. Регистрацията е задължителна, независимо от това дали дейността подлежи на облагане с данък или не. Ако чуждестранно юридическо лице извършва стопанска дейност на повече от едно места, то е задължено да се регистрира отделно във всяко едно от местата, в които извършва такава дейност. Всеки проект за строителство на недвижим имот или строителен обект трябва също да се регистрира отделно.

Въпреки факта, че данъчното облагане на подразделенията на чуждестранно юридическо лице е аналогично на данъчното облагане на руско юридическо лице, съществуват редица различия, които могат да го направят привлекателна форма за правене на бизнес в Русия.

В общи линии, чуждестранните юридически лица подлежат на данъчно облагане в Русия в следните случаи:

 • Ако са признати за данъчни резиденти на Руската федерация на базата на определени критерии
 • Ако тяхната бизнес дейност създава постоянно представителство в Русия
 • Ако получават доходи от източник в Русия, нямащ връзка с дейността на постоянното представителство, но подлежащи на облагане с данък при източника на доходите, както е описано в раздел "Данъчно облагане на чуждестранни организации, получаващи доходи от източници в Руската федерация".

Чуждестранни организации, които се признават за данъчни резиденти на Руската федерация

От 1 януари 2015 г. за данъчни резиденти на Руската федерация се признават чуждестранни организации, които отговарят поне на едно от следните условия:

 • По-голямата част от заседанията на Съвета на директорите се провеждат на територията на Русия;
 • Изпълнителният орган на организацията редовно извършва своята дейност по отношение на тази организация от територията на Руската федерация;
 • Главните (ръководните) длъжностни лица на организацията (лицата, упълномощени да планират и контролират дейността, да ръководят дейността на предприятието и да носят отговорност за това) предимно изпълняват ръководните си функции по управлението на тази чуждестранна организация от територията на Руската федерация;

Ако организацията не отговаря на нито един от критериите 1-2 по-горе или отговаря само на един от тях, чуждестранната организация може да бъде призната за данъчен резидент на Руската федерация на базата на някое от изброените по-долу условия:

 • Счетоводството или управленските отчети и финансово управление на организацията се осъществява в рамките на Руската федерация;
 • Организацията и управлението на деловодството се осъществява на територията на Руската Федерация;
 • Оперативното управление на персонала на организацията се извършва от територията на Руската федерация.

Пазар на труда

Икономическият живот на Русия протича главно в два конкуриращи се центъра: в Москва, с население от 10,4 милиона души (неофициално 16 милиона) и Санкт Петербург, с население от 4,6 милиона (6,5 милиона неофициално). Около 80% от населението на Русия живее в европейската част. Икономически активното население в Русия наброява 75,5 милиона души, като процентът на жените е 49%. Безработицата достига 6,8% (2012 г.).

Най-големият работодател в Русия е частният семеен сектор (в него са заети 57% от работещото население). Второ място заема публичният сектор (32%). Общо, тези "два работодателя” дават работа на 90% от икономически активното население.

Жените съставляват едва 39% от хората, заемащи топ-мениджърски и висши управленски длъжности в правителството и регионите. Същото е положението с броя на жените и сред специалистите и мениджърите с инженерни специалности. На ниво управление и квалифицирани специалисти в други сектори (като образование и здравеопазване) ситуацията е коренно различна. Жените доминират в много предприятия на ниво висококвалифицирани специалисти и мениджъри от средно ниво. Например, в търговските вериги жените преобладават. Те работят като продавач-консултанти, а също така и като старши мениджъри за отделни групи стоки.

Характерна особеност на руското трудово право е документът, наречен трудова книжка. Този документ е сертифициран и съдържа информация за предходния трудов стаж и настоящата месторабота, както и периодите на заетост на работника или служителя. Трудовата книжка е основен документ за заетостта и трудовия стаж на работника или служителя. За да работят в Русия, чуждите граждани трябва да имат работна виза, разрешително за работа и регистрация в съответните органи на Федералната миграционна служба. Пазарът на труда в Русия е сложен и взискателен, но без съмнение Русия е страна с огромен потенциал в тази насока.

На съвременния пазар на труда не достигат специалисти, работещи в областта на финансите, маркетинга, търговията и IT-технологиите. Големите вериги магазини, мобилните оператори, софтуерните компании и много международни компании, опериращи в различни сектори на икономиката, се нуждаят от професионалисти. Особено трудно е да пробиеш в енергийния сектор. Нефтените и газовите компании традиционно са крупни, контролирани от държавата компании, с многочислен персонал.

Несъмнено Москва се превърна в един от най-крупните финансови центрове, в които големите бизнес корпорации, банки и инвеститори от цял свят искат да правят бизнес. Всичко това предоставя на професоналистите атрактивни възможности за кариера и развитие. Въпреки това конкуренцията е голяма. Привлекателността на пазара и високото заплащане привличат експерти от Западна Европа и САЩ в Москва, и не само там.

Внос и съхранение на стоки

Правила и норми за внос на стоки в Русия

Декларирането на стоките става чрез предоставяне на митническите органи на информация за стоките и митническите процедури в държавата на произход на тези стоки, както и на всяка друга информация, необходима за митническото оформяне на освобождаването на стоките в митническата декларация. Декларирането на стоките се извършва от декларатора или от митнически брокер (агент), по преценка на декларатора. Информацията, подлежаща на описване в митническата декларация, е ограничена само до данни, необходими за целите на изчисляването и събирането на митническите сборове, за целите на митническата статистика и прилагането на митническото законодателство на Руската Федерация.

Митническите процедури са продължителни и тромави. Изпълняват се от получателя, който е регистрирана компания в Русия. Освобождаването на стоките от митническите органи е възможно само при условие, че по отношение на тези стоки са платени всички дължими мита и ДДС. За някои стоки митническата декларация може да бъде подадена преди пристигането им на митническата територия на Руската Федерация. ДДС / вносните мита за някои категории стоки трябва да бъдат внесени преди митническите органи да са разрешили на контейнера / ремаркето преминаване през границата. Това специално се отнася за стоки, като например, парфюми и тютюн. Митническите такси се плащат в рубли по текущия курс. Според митническите разпоредби, митническото оформяне на стоките не трябва да отнема повече от 3 дни. Ако митническите органи на Руската федерация откажат вноса на стоките, законът предвижда връщането им у дома.

Логистични услуги в Русия

Пазарът на логистични услуги в Русия се характеризира с липса на конкуренция, прозрачност и ноу-хау. Голяма част от компаниите в тази област предлагат високи цени за предоставяне на складови и транспортни услуги. От друга страна, делът на аутсорсинга в сферата на логистичните услуги расте, вследствие на което търсенето на специфични услуги и иновативни логистични концепции се увеличава. Руските доставчици на логистични услуги продължават основно да обръщат внимание на класическите методи за съхранение и транспортиране.

Зони / райони за свободна търговия

Специални икономически зони в Русия

Правната рамка за специалните икономически зони (СИЗ) с разширени данъчни облекчения беше въведена от федералното правителство. В продължение на 20 години бяха създадени три зони с цел стимулиране на промишлеността, научните изследвания и разработки и туризма. Финансовите възможности варират в различните сектори на икономиката. Чуждестранните стоки (оборудване, суровини, компоненти, строителни материали), внесени в СИЗ, са освободени от мита, данъци и нетарифни бариери. Стоките, произведени в рамките на Митническия съюз (Русия, Казахстан и Беларус) и внесени в СИЗ, също са освободени от експортни такси, всякакви изключения и ограничения. От 2017 година инвеститорите в СИЗ ще внасят своята продукция, произведена в СИЗ с използването на вносни суровини, на територията на Митническия съюз без да плащат мита и данъци, ако тази продукция отговаря на критериите за достатъчна обработка.

Видове специални икономически зони

Индустриални СИЗ

Обширни територии, разположени в най-големите промишлени райони на Русия. Близост до ресурсната база за производство, достъп до готова инфраструктура и основните пътни артерии - това са само най-основните характеристики на индустриалните (индустриално-производствени) зони, определящи техните преимущества. Позиционирането на дадено производство в индустриалните зони позволява повишаване на конкурентоспособността на продукцията на руския пазар чрез намаляване на разходите за производство.

Иновативни СИЗ

Местоположението на иновативните (високотехнологични) СИЗ в най-големите научни и образователни центрове с богати научни традиции и признати научни школи открива големи възможности за развитие на иновативния бизнес. Пакетът от митнически облекчения и данъчни преференции, достъпът до професионални кадрови ресурси заедно с нарастващото търсене на нови технологии и модернизация на различни сектори на руската икономика правят иновативните СИЗ привлекателни за хедж фондовете, както и за разработчиците и производителите на високотехнологична продукция. Предимства за резидентите: достъп до пазара на иновативни информационни технологии, инкубатори за стартиращия бизнес.

Туристическо-рекреативни СИЗ

Разположени в най-живописните и популярни туристически райони на Русия, туристическите (туристическо-рекреативните) СИЗ предлагат благоприятни условия за организация на туристически, спортен, рекреативен и други видове бизнес.

АТА карнети

Русия е член на Конвенцията АТА, но, в действителност, относително малък брой митнически пунктове са в състояние да се справят с този тип документи (документи, улесняващи влизането на определени стоки или образци от стоки като временен внос). Срокът за временен внос се определя от митническите органи въз основа на заявление на декларатора, като се имат предвид целите и обстоятелствата на този внос и не може да превишава 2 (две) години, считано от датата на поставяне на стоките под митнически режим на временен внос. Някои стоки могат временно да влязат Русия с пълно освобождаване от митнически сборове (контейнери, палети, образци и т.н.), а други подлежат на ежемесечно заплащане на 3% от общата сума на митническите сборове и свързаните с тях данъци. Тези суми са невъзвращаеми и могат да изискват създаването на гаранционен депозит.

Вътрешен транспорт

Транспортната мрежа на Русия се състои от 87,157 км железопътна линия и 1,16 милиона км автомобилни пътища, от които 41,000 км пътища с федерално значение. Съществува и широка мрежа от вътрешни и международни летища, тъй като в много случаи полетът е единственият начин за ефективно придвижване в рамките на такова голямо териториално пространство.

Автомобилен транспорт

Автомобилният транспорт е широко използван в Русия за превоз на товари между Западна Европа и Азия, както и на територията на Русия. За съжаление, състоянието на пътната мрежа в Русия е пренебрегвано в продължение на много години. Необходими са огромни инвестиции в пътната мрежа, за да се постигнат западноевропейските стандарти.

Воден транспорт

Пристанищата на Русия, като цяло, са конкурентоспособни на международно ниво, но много руски водни съдове са с по-голяма от разрешената по международните стандарти дължина. Поради тази причина стоките често се транспортират до Русия на чужди кораби до чужди пристанища и оттам се превозват по суша до крайното местоназначение. Например, финландските пристанищата често получават стоки, предназначени за доставка в Санкт Петербург, докато пристанищата в балтийските страни - Латвия, Литва и Естония често приемат стоки, предназначени за доставка в Москва.

Един от проблемите, пред които е изправена Русия, е фактът, че повечето от нейните пристанища са разположени на север. Необходимостта от намесата на ледоразбивачи през зимата води до значително увеличение на пристанищните такси. В допълнение, повечето от пристанищата не са в състояние да обработват по-тежките товари, превозвани на кораби.

Железопътен транспорт

Руската железопътна мрежа осигурява транспортирането основно на насипни товари като въглища и нефт, но не е подходяща, например, за транспортиране на хранителни продукти.

Въздушен транспорт

Въздушният транспорт е добър вариант за сравнително малки и спешни пратки. Трите летища в Москва - "Домодедово", "Шереметиево" и "Внуково" и летище "Пулково" в Санкт Петербург са най-натоварените летища в Русия.

Бизнес пътувания

Правила при влизане в страната

Влизането на чужди граждани в Руската федерация е разрешено само при наличието на виза. Визата се издава въз основа на покана, представена в руско посолство или консулство на територията на страната на пребиваване. Невъзможно е да получите виза на границата.

В рамките на 7 дни след пристигане на мястото на пребиваване в Русия, визата трябва да бъде регистрирана в местните органи на властта от лицето или фирмата, изпратили поканата. Ако сте отседнали в хотел, регистрацията ще бъде направена от администрацията на хотела, а ако не сте в хотел - от собственика на апартамента или къщата, в които сте отседнали. Липсата на регистрация в съответните компетентни органи (срокът за регистрация е до 7 дни) може да доведе до глоба в размер на до 50 долара или риск от експулсиране и забрана за влизане в Руската федерация.

При влизане в Руската федерация, руските власти проверяват паспортите и визите. Паспортът трябва да бъде валиден и срокът на валидността му, като правило, трябва да бъде не по-малък от шест месеца, считано от датата на изтичане на визата. Печатът за влизане в страната се поставя в паспорта и "миграционната карта" (карта влизане / излизане). След поставянето на печата за влизане, граничните власти запазват горната част на формуляра (купона, който се откъсва). Тази "миграционна карта" трябва винаги да носите у себе си по време на своя престой на територията на Руската федерация. Представянето на виза е необходимо както при влизане в Руската федерация, така и на излизане. Препоръчително е също да разполагате с копия на паспорта и визата за Русия, копие или оригинал на покана / ваучер / за други визи, както и на "миграционната карта".

Ако искате да работите в Руската федерация, е необходимо да получите разрешение за работа, издадено от компетентните органи. Чуждестранен гражданин може да получи постоянно местожителство (разрешение за жителство), само след като е живял най-малко една година като временно пребиваващ в Руската федерация. За проверка на специфичните условия за влизане в Русия според руските закони, действащи на територията на страната, ви препоръчваме да се запознаете с официалните данни, предоставени от страна на руските власти: например, от Министерството на външните работи на Руската федерация.

Бизнес етикет

Обща информация

Използването на визитки, като правило, е често срещано и необходимо. Едната страна на визитката трябва да е на английски език, а другата - на руски (използва се кирилица). Счита се за предимство, ако в допълнение към името и длъжността прибавите университетски или академични степени, които притежавате (ако е приложимо). Когато подавате визитната картичка, тя трябва да бъде обърната към получателя със страната, изписана на руски език.

В руската бизнес култура съществува силно уважение към йерархията, въпреки че днес държавата вече не доминира над бизнеса в степента, в която го е правила преди.

Препоръчително е да се свържете с адвокат, специалист по руско право. Организацията по запознаването на партньора ви с вашия персонал е едно от условията за успешен бизнес в тази страна. В условията на съвременния бизнес е полезно да изглеждате реалистичен, честен и надежден. Руснаците имат голямо доверие в професионалните умения и опит на представителите на западните страни. Следователно, очаквайте да се сблъскате с някои специални изисквания, предявени към вас.

Като правило, за руснаците компромисът е признак на слабост. Често те продължават преговорите само заради своето нежелание да се предадат, докато другата страна не направи достатъчно отстъпки, и при това като показват необичайна твърдост. Освен това, в някои случаи, руснаците се опитват да принудят противника си да загуби самообладание, като напускат залата за преговори, заплашват преговорите и други подобни инциденти. Може да се сблъскате с някои тактически забавяния, емоционални напускания на помещението за преговори, заплахи и всякакви други стратегии на убеждаване, на които трябва да противодействате. Вместо да копирате поведението на руската страна, настоявайте преговорите да бъдат насочени към взаимни ползи и преимущества.

Всички писмени документи са изключително важни. Възможно е руски бизнесмени да ви помолят да подпишете "протокол", подробно описващ всички въпроси, обсъдени по време на срещата. В края на срещата, "протоколът" ще бъде прочетен, съгласуван и подписан от всеки участник.

Вземането на решения е много бавен процес в Русия. Договорите трябва да бъдат ясни, кратки и оформени както на английски, така и на руски език. Характерно е за руснаците да се опитат да внесат допълнителни изменения.

Покана на масата и провеждане на бизнес обяди

Бизнес закуската не е част от бизнес културата в Русия. За "първоначално" споразумение, като цяло, се препоръчва вечеря или бизнес вечеря. Централните места на масата са запазени за хората, заемащи най-важни позиции в компанията и преговорите. Ще ви настанят на отсрещната страна на масата точно срещу руските партньори. В някои не толкова изискани ресторанти могат да ви предложат да споделите масата с други, особено ако сте сами на масата или просто сте двама или трима. Не бива да започвате да се храните, преди храната да е сервирана на всички присъстващи.

В Русия e високо развита културата на пиене. Да откажете да пиете се счита неприемливо, освен ако не се позовете на религиозни или здравословни причини. Страната, която кани своите гости, винаги поема ангажимента да плати сметката. Независимо от това, за да демонстрирате учтивост, можете с жест да покажете, че имате намерение да платите сметката. Ако вие сте инициатори на срещата, е най-добре предвидиливо да платите сметката по-рано. Ако сте жена, човекът, който ви е поканил, ще се чувства обиден, ако дори с жест покажете, че възнамерявате да плащате. Препоръчително е да оставяте бакшиш в ресторантите в размер на 9-10%.

Да ви поканят в нечий дом е изключителна чест. Възможно е да ви помолят да свалите обувките си на входа и да ви предложат домашни чехли. Когато сте поканени в дома на някого, проява на добър вкус е да донесете шоколад, бонбони, вино, или друг алкохол (с изключение на водка). Ако собствениците имат деца, добре е да носите малък подарък и за тях. Подаръците са обичайно явление, особено при организиране на партита /вечеринки/, за да ви благодарят за участието или ако сте пренощували у организатора на партито.

Бизнес среща

Процесът на уговаряне на среща може да се окаже труден, ето защо търпението и упорството са от съществено значение в такива ситуации. След като срещата е уговорена, постарайте се да направите всичко възможно да избегнете отсрочване или отмяна на срещата. Препоръчително е да се избягва пътуване до Русия в края на юли или през август, тъй като голяма част от хората са в отпуск. Планирайте достатъчно време за запознанство.

Подаръци

По принцип руснаците обичат да получават и даряват подаръци. Най-добре е подаръците да не бъдат опаковани. Ако сте поканени в нечий дом, донесете шоколад, бонбони, бутилка качествено вино или друг алкохол. За лоша поличба се смята, ако донесете подарък за все още неродено дете.

Избирайки цветя: в Русия цветя се подаряват само на жени (с изключение на учители, лекари и известни личности). Ако сте поканени в семейно жилище, най-добре е да подарите цветя на съпругата, сестрата или майката. Розовите, кремавите, оранжевите, сините цветя не носят специфично символично значение, но избягвайте да подарявате бели или жълти цветя, имащи специална символика. Освен това, червените цветя (и особено ярко-червените нюанси) се смятат за израз на любов или силни чувства.

Рейтинг на най-популярните подаръци: вино или друг алкохол (не водка), шоколад и шоколадови изделия (когато сте поканени в нечий дом), висококачествен чай или кафе, кърпи, компютри, часовници, шампоани, сапуни, парфюми, одеколони, цигари, запалки, бизнес календари, органайзери и т.н.

Медицинска застраховка

Ако сте решили да пътувате до Руската федерация, имайте предвид, че медицинската застраховка, покриваща цялата продължителност на престоя ви, е задължителна. Препоръчително е да имате полица за медицинска застраховка, покриваща всички медицински разходи в екстрени случаи, както и разходите по медицинско обслужване в случай на заболяване. Министерството на здравеопазването на Руската федерация предоставя както на руските граждани, така и на чужденците, временно пребиваващи на територията на Русия, телефонна линия, на която можете да позвъните и поискате информация или медицински услуги.

Митническо и валутно регулиране

В съответствие с Митническия кодекс на Руската федерация, физическите лица са освободени от плащане на мита при влизане в Русия, ако стойността на стоките, внесени от тях в страната за лична употреба, не превишава 65 000 рубли, а теглото им - 50 кг, включително.

По отношение на стоки, стойността и теглото на които надхвърлят законната квота, но не са повече от 650 000 рубли и 200 кг, се прилага единната ставка на митата и данъците - 30% от митническата стойност на стоките, но не по-малко от 4 евро за килограм - за частта, превишаваща нормите.

Съществуват и някои ограничения върху вноса и износа на чуждестранна валута. Например, от 15 март 2004 г. физическите лица имат право да изнасят от Руската федерация чуждестранна валута в размер на не повече от 10 000 щатски долара. Ако изнасяните пари в брой не надвишават общата сума от 3 000 щатски долара, физическото лице не е задължено да ги декларира писмено.

Ако изнасяната от Руската федерация валута е в размер на от 3001 до 10 000 щатски долара или еквивалента на тази сума в рубли, е необходимо да се подаде писмена митническа декларация. Ако изнасяната от Русия сума надвишава 10 000 щатски долара, трябва да бъдат предоставени документи, потвърждаващи факта, че тази сума е придобита от банка, или съответстваща митническа декларация, потвърждаваща, че лицето е внесло тази сума при влизането си в страната.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Обратно нагоре