Přejít k obsahu

Obchodování a podnikání v Rusku

Základní návod pro ty, kdo se chtějí něco dozvědět o Rusku a jeho podnikatelském klimatu

Všeobecné informace o Ruské federaci

Úřední název
Ruská federace
Státní zřízení
Federativní republika s poloprezidentskou formou vlády
Zeměpisná poloha
Rusko zaujímá rozsáhlé území Evropy a Asie.
Hranice
Rusko hraničí se 14 zeměmi, má hranice s oceány (od severozápadu k jihovýchodu):
s Ázerbájdžánem – 284 km, Běloruskem – 959 km, Čínou (jihovýchod) – 3 605 km, Čínou (jih) – 40 km, Estonskem – 294 km, Finskem – 1,313 km, Gruzií – 723 km, Kazachstánem – 6 846 km, se Severní Koreou – 19 km, s Lotyšskem – 217 km, Litvou – 227 km, Mongolskem – 3 485 km, Norskem – 196 km, Polskem – 206 km a Ukrajinou – 1 576 km
Rozloha
Území Ruska zaujímá 17 075 400 čtverečních kilometrů (6 592 800 čtverečních mil). Rusko je největší stát světa, který se rozkládá na více než jedné osmině obydleného území Země.
Fyzikálně geografická charakteristika
Většina ruského území se skládá z rozsáhlých rovin, především ze stepí na jihu, silně zalesněných oblastí na severu a z tunder podél severního pobřeží. Rusko disponuje 10 % orné půdy světa. Horská pásma se táhnou podél jižní hranice – vrchol Elbrusu na Kavkaze je se svou výškou 5 633 m nejvyšším vrcholem Ruska a Evropy; Altaj, Verchojanské pohoří a vulkány, poloostrov Kamčatka a v centrální části Ural rozdělují Evropu a Asii.
Podnebí
Kvůli obrovskému území a různorodé krajině je podnebí Ruska různorodé. Od suchého a horkého podnebí jižních stepí a vlhkého kontinentálního klimatu evropské části země až po subarktické klima na Sibiři a arktické klima tundry na severním pólu. Léto v chladných stepích a podél arktického pobřeží je mírné. Zato zima na pobřeží Černého moře je teplejší, na Sibiři je extrémně krutá. Ve skutečnosti je Rusko nejchladnější zemí světa.
Přírodní zdroje
Ruskou federaci můžeme pokládat za stát s nejrozmanitějšími a nejbohatšími přírodními zdroji na světě. Mezi hlavní přírodní zdroje patří ropa (Volžsko-Uralská oblast, Západosibiřská rovina, Kaspická nížina), zemní plyn, uhlí (Pečorské pánve, Jenisej a Lena), železná ruda (Ural, Valdajská vrchovina), barevné kovy (Ural a Sibiř), diamanty, zlato a uran (centrální část Sibiře, Altaj).
Obyvatelstvo
143,5 milionů
Demografická struktura
Ruská federace je mnohonárodnostní stát. Na jejím území žije více než 160 různých etnických skupin a místních národů.
Úřední jazyk
Ruština je úředním jazykem Ruské federace, ale na území země existuje více než 140 jiných jazyků a dialektů. Z celkového počtu obyvatel více než 81 % mluví jen rusky. Většina těch, kdo mluví jazykem menšiny, jsou také dvojjazyčnými mluvčími ruštiny.
Místní čas
V Rusku je devět časových pásem, běžný místní čas se pohybuje v rozmezí od UTC + 03:00 do UTC + 12:00. Pásmo UTC + 05:00 se nepoužívá.
Náboženství
Ruská pravoslavná církev, islám, judaismus, katolicizmus, protestantizmus, buddhismus a další.
Měna
Devizový kód rublu – RUB. Symbol měny – rub. Rubl se dělí na kopějky. 1 rubl = 100 kopějek.
Vývoj měnového kurzu
Úřední kurzy zahraničních měn ke vztahu k rublu se stanovují denně nařízením Centrální banky Ruska .
Hlavní město
Moskva. Počet obyvatel je podle údajů Russtatu 12 377 205 (2017.
Další důležitá města
Petrohrad, Novosibirsk, Nižní Novgorod, Tver.
Systém měr a vah
V Rusku se používá celosvětová metrická soustava. Základní jednotkou měření délky je metr; objemu – kubický metr, váhy – kilogram, obsahu – čtvereční metr.
Administrativní členění

Rusko je federací, která získala svou nezávislost (po rozpadu SSSR) 24. srpna 1991 a přijala novou ústavu 12. prosince 1993.

Federace je rozdělena na osm federálních okruhů (zřízených 13. května 2000), které jsou složeny ze subjektů Federace. Subjekty Federace je 21 republik, 7 krajů, 48 oblastí, 2 města Federálního významu (Moskva a Petrohrad), 1 autonomní oblast a 6 autonomiích okruhů.

Státní svátek

12. června
Den Ruska je národním svátkem Ruské federace. Oslavuje se každoročně už od roku 1992.

Další státem uznané svátky

Podle zákona jsou novoroční svátky od 1. ledna (Nový rok) do 5. ledna. K novoročním svátkům byly formálně zařazeny dny 6. a 8. ledna spolu s Narozením Krista – 7. ledna. Podle zákona jsou to nepracovní dny.

Narození Krista oslavuje v Rusku 25. prosince Římsko-katolická a různé protestantské církve, ale není státním svátkem.

23. února – Den obránce vlasti, 8. března – Mezinárodní den žen, 1. května – Svátek práce, 9. května – Den vítězství, 4. listopadu – Den jednoty, 22. srpna – Den státní vlajky, který však je pracovním dnem.

Členství v mezinárodních organizacích

Rusko je stálým členem Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) a má právo veta. Rusko je také aktivním členem mnohých organizací OSN, včetně Valného shromáždění OSN a Rady bezpečnosti; Organizace pro výživu a zemědělství; Konferencí OSN pro obnovu a rozvoj; Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu; Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky; Organizace OSN pro průmyslový rozvoj a Evropské hospodářské komise OSN. Rusko se účastní některých nejdůležitějších mírových misí OSN. Rusko je také členem mnoha mezinárodních organizací, včetně Světové obchodní organizace.

Spoje

Služby telefonního spojení – telefonní předvolba Ruska je +7.

Internetové služby – podle statistiky má více než 14 miliónů lidí v Rusku přístup k internetu, což odpovídá asi 10 % obyvatelstva. Přibližně 30 % z nich žije v Moskvě a dalších 20 % v Petrohradě. Přímý přístup k internetu je zajištěn bezdrátovým připojením v kavárnách, mobilními telefony nebo telefonními linkami v hotelích a bytech.

Poštovní služby – poštovní služby jsou v Rusku celkem levné, čemuž odpovídá jejich spolehlivost.

Zahraniční obchod
 • Vývozní komodity
  Ropa a ropné produkty, zemní plyn, kovy, dříví a výrobky ze dřeva, chemikálie a také široké spektrum výrobků civilní a zbrojní výroby.
 • Hlavní vývozní partneři
  Nizozemsko, Německo, Čína, Itálie, Ukrajina, Turecko, Bělorusko, Japonsko
 • Dovozní komodity
  Spotřební zboží, zařízení, dopravní prostředky, farmaceutické přípravky, plasty, kovové polotovary, maso, ovoce a ořechy, optické a zdravotnické přístroje, železo, ocel.
 • Hlavní dovozní partneři
  Čína, Německo, Ukrajina, Bělorusko, Itálie, USA

Obchodní politika Ruské federace

V oblasti netarifních regulačních nástrojů hrají zvláštní roli kompenzační a antidumpingová opatření. Tato opatření jsou zaměřena na prevenci nekalé konkurence (dumpingu a specifických finančních podpor). Kromě toho se zvláštní ochranná opatření aplikují pro zmírnění negativních důsledků výkyvů dovozu. V souladu s federální legislativou mohou být použita speciální ochranná opatření v případě prokázaného dovozu jednotlivých druhů zboží do Ruské federace v takovém množství a za takových podmínek, které podstatným způsobem nepříznivě ovlivňují určitou oblast ruského průmyslu nebo způsobují riziko takového ovlivnění.

Zvláštní ochranná opatření musí být používána nediskriminačním způsobem, bez ohledu na zemi původu zboží. Na rozdíl od zvláštních ochranných opatření se kompenzační a antidumpingová opatření musí používat selektivně – pro ochranu před dováženým zbožím ze zemí, ze kterých národní vývozci dodávají zboží na celní území Ruské federace s použitím dumpingových cen nebo s poskytnutou státní peněžní podporou během výroby, vývozu nebo přepravy zboží.

Kvóty

V Rusku má použití tohoto specifického nástroje v současné době především politický charakter: dovozní kvóty jsou stanoveny pro hovězí, vepřové a drůbeží maso, rafinovaný a surový cukr. Efektivita samotného nástroje a jeho praktické použití (veřejných soutěží atd.) je velmi pochybné, což pouze potvrzuje to, že v Rusku existuje průmyslové lobbování jako negativní, ale prakticky nevyhnutelný jev.

Obchodní embargo

Zákaz dovozu potravin je nástroj, který Rusko používá často. Zpravidla malé nepřesnosti ze strany dodavatelů tvoří záminku, aby Rusko zavedlo embargo. V mnohých případech je hlavním cílem embarga ochrana vnitřního trhu před infekcemi (například zákaz dovozu drůbežího masa z Polska a z Velké Británie spojený s nebezpečím epidemie ptačí chřipky, zákaz dovozu vepřového masa z Mexika a řady států USA v souvislosti s prasečí chřipkou nebo zákaz dovozu drůbežího a vepřového masa z Německa poté, co se zjistilo, že obsahují dioxiny). Nicméně často neúměrný a selektivní charakter těchto zákazů dokazuje, že jsou používány také jako nástroj zahraniční politiky Ruska.

Hospodářské sankce EU

EU zavedla vůči Rusku omezující opatření jako odpověď na nezákonnou anexi Krymu a úmyslnou destabilizaci sousední suverénní země. „Hospodářské sankce“ jsou opatření zaměřená na omezení výměny s Ruskem v konkrétních sektorech ekonomiky.

V červenci a září roku 2014 zavedla EU hospodářské sankce zaměřené na omezení výměny s Ruskem v konkrétních sektorech ekonomiky. V březnu 2015 lídři zemí EU přijali rozhodnutí spojit stávající režim sankcí s úplným splněním Minských dohod, s nímž se počítalo do konce prosince 2015. V souladu s tímto rozhodnutím 22. června 2015 Rada prodloužila platnost sankcí o šest měsíců, do 31. ledna 2016. Protože Minské dohody nemohly být splněny v plné míře do 31. prosince, prodloužila Rada EU platnost ekonomických sankcí do 31. července 2016.

Tato omezující opatření zahrnují:

 • omezení přístupu k primárnímu a sekundárnímu kapitálovému trhu EU pro pět velkých ruských peněžních ústavů s kontrolní účastí státu a jeho dceřiných společností zřízených za hranicí EU a také pro tři velké energetické a tři zbrojní firmy Ruska;
 • zavedení zákazu vývozu a dovozu zbraní;
 • zákaz vývozu zboží dvojího určení pro použití pro využití k vojenským cílům nebo pro vojenské konečné spotřebitele v Rusku;
 • omezení přístupu Ruska k určitým tajným technologiím a službám, které mohou být použity pro průzkum a těžbu ropy.

Opatření pro omezení hospodářské spolupráce

Omezující opatření týkající se ekonomické spolupráce zavedlo vedení EU v červenci roku 2014:

 • Evropské investiční bance bylo nařízeno pozastavit uzavírání nových smluv o finančních operacích v Ruské federaci;
 • Země EU se dohodly na koordinaci svých stanovisek v Představenstvu EBRD i za účelem pozastavení financování nových operací;
 • Uskutečnění dvoustranných a regionálních programů spolupráce mezi EU a Ruskem bylo přezkoumáno a spolupráce na některých programech pozastavena.

Podnikatelské klima

Státní regulace obchodní činnosti v Ruské federaci a druhy podnikatelských subjektů

V roce 2014 byly provedeny některé velké změny v zákoně o společnostech ve věci korporativního řízení, klasifikace právnických osob a další změny.

Podle druhů činnosti zahraničních společností můžeme rozlišit následující základní formy jejich přítomnosti v Rusku:

 • Pobočky a zastoupení
 • Právnické osoby
 • Dohody o společné činnosti, také známé jako sdružení bez právní subjektivity

Pobočky a zastoupení

Podle Občanského zákoníku Ruské federace jsou pobočky a zastoupení zvláštní útvary zahraniční právnické osoby (ИЮЛ), nacházející se mimo její sídlo. Pobočky a zastoupení nakládají s majetkem vytvořeným jejich právnickou osobou a fungují způsobem, který stanoví tato právnická osoba.

Hlavní zvláštností odlišující zastoupení od poboček je charakter činnosti, kterou mají právo vykonávat. Zastoupení zastupuje zájmy právnické osoby a zpravidla vykonává činnost neziskového charakteru, jako je marketing nebo sběr informací. Naproti tomu pobočky mohou plnit všechny nebo jen část funkcí právnické osoby, včetně (aniž by se jimi omezovaly) funkcí zastoupení. Avšak, jak je známo, některá zastoupení se zabývají obchodní činností a jejich činnost nikdy nebyla zpochybněna ze strany vlády, pokud náležitě vedou svou daňovou evidenci.

V souladu s posledními změnami v legislativě mají teď i zastoupení právo najímat vysoce kvalifikované specialisty. Právo, které měly dříve pouze pobočky.

Předpokládá se, že díky velkému množství svých pravomocí se pobočky zabývají zdaňovanou obchodní činností, a proto jsou zdaňovány daní ze zisku. Kvůli omezené sféře činností, které vykonávají zastoupení, nebývají obvykle zdaňována daní z příjmu. Některá zastoupení se však skutečně zabývají obchodní činností, jako je vedení jednání a podpis kontraktů. Za takových podmínek podléhají zdanění zisku stejně jako pobočky.

Podle zákona zastupitelstva a pobočky musí být akreditované příslušnou vládní organizací, zpravidla Federální daňovou službou, ale podle charakteru činnosti hlavní kanceláře společnosti to může být i jiná organizace. Například akreditace zastoupení zahraničních bank provádí Banka Ruska. Bez ohledu na to, který státní orgán provádí akreditaci, musí být pobočky a zastoupení zapsány do Státního rejstříku akreditovaných poboček a zastoupení zahraničních právnických osob, který vede Federální daňová služba.

Akreditační postup pro pobočky i zastoupení zahrnuje následující etapy:

 • Akreditace pobočky/zastoupení a zapsání informací o pobočce nebo zastoupení do Státního rejstříku akreditovaných poboček a zastoupení zahraničních právnických osob
 • Zhotovení razítka
 • Zapsání do evidence daňového úřadu (bez ohledu, zda je činnost zdanitelná nebo ne)
 • Zapsání do evidence Státního výboru pro statistiku a sociálních fondů (Penzijní fond RF a Fond sociálního pojištění RF)

Proces obvykle trvá od čtyř do šesti týdnů od předložení dokumentů státním orgánům.

Právnické osoby

Podstatné změny v oblasti úpravy činnosti hospodářských subjektů v Ruské federaci jsou platné od 1. září 2014. V souladu s dodatkem se všechny právnické osoby dělí na korporační (korporace) a unitární, podle toho, zda mají jejich zřizovatelé právo být členy výkonného orgánu.

Dvěma nejrozšířenějšími typy právnických osob v souladu s ruským korporativním zákonodárstvím jsou akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Řídí se Občanským zákoníkem RF spolu se zákonem o akciových společnostech (ЗАО) a zákonem o společnostech s ručením omezeným (ЗООО). Právo vydávat akcie mají pouze akciové společnosti. Proto se na ně vztahují ruské zákony o cenných papírech

Akcionáři akciové společnosti a společníci společnosti s ručením omezeným nenesou odpovědnost za závazky společnosti a nesou riziko ztráty pouze v rámci hodnoty vložených vkladů (tj. omezenou odpovědnost).

Ruská společnost nemůže 100% patřit další právnické osobě (kde by tato osoba nebyla zapojena), a také sama za sebe nemůže patřit jinému akcionáři za 100 %. To znamená, že holdingová společnost, která stoprocentně vlastní ruskou společnost, musí mít více než jednoho akcionáře nebo společníka.

Akciová společnost

Podle posledních změn se nyní akciové společnosti rozdělují na veřejné a neveřejné (do 1. 9. 2014 Občanský zákoník RF používal označení otevřené a uzavřené akciové společnosti). Veřejná akciová společnost je právnickou osobou, jejíž akcie a cenné papíry směnitelné za akcie se veřejně upisují (pomocí otevřeného upsání) nebo veřejně obíhají za podmínek, stanovených zákonem o cenných papírech.

Pravidla pro veřejné společnosti se aplikují také na akciové společnosti, které neodpovídají požadavkům na veřejné společnosti, ale jejichž stanovy a firemní název obsahují ustanovení o tom, že společnost je veřejná.

Veřejná akciová společnost

Základní zvláštnosti veřejné akciové společnosti:

 • Společnost má právo provádět otevřené upsání vydávaných akcií a nabízet je neomezenému okruhu akcionářů
 • Minimální hodnota základního kapitálu veřejné společnosti je 100 000 rublů
 • Veřejná akciová společnost vytváří kolektivní řídící orgán, jehož počet členů nemůže být menší než pět
 • Vedením seznamu akcionářů veřejné akciové společnosti a plněním funkce sčítací komise je pověřená nezávislá organizace, která má zákonem stanovenou licenci
 • U veřejné akciové společnosti nemůže být omezen počet akcií, které patří jednomu akcionáři, jejich celková nominální hodnota, ani maximální počet hlasů jednoho akcionáře
 • Nikomu nemůže být poskytnuto právo přednostního získání akcií veřejné akciové společnosti, které jsou nabízené k prodeji vystupujícím akcionářem (s výjimkou dodatečně vydaných akcií nebo jiných cenných papírů směnitelných za akcie)
 • Stanovy veřejné akciové společnosti nemohou do výlučné kompetence valné hromady akcionářů zařadit rozhodování v otázkách, které jí nevyhrazuje Občanský zákoník RF a zákon o akciových společnostech

Existující akciové společnosti, které odpovídají požadavkům na veřejné společnosti, jsou za takové uznány bez ohledu na to, zda jejich název obsahuje odkaz na tento status

Neveřejná akciová společnost

Základní specifika neveřejné akciové společnosti:

 • Akcie a cenné papíry neveřejné akciové společnosti se rozdělují pouze mezi zřizovatele nebo předem určený okruh osob (bez veřejného upisování)
 • Společnost nemá povinnost zřizovat představenstvo
 • Množství akcií, které vlastní jeden akcionář, jejich celková nominální hodnota a maximální množství hlasů náležejících jednomu akcionáři, jsou omezeny zákonem
 • Stanovy neveřejné akciové společnosti mohou do výlučné kompetence valné hromady akcionářů zařadit rozhodování v otázkách, které jí nevyhrazuje Občanský zákoník RF a zákon o akciových společnostech
Společnost s ručením omezeným – ООО

Společnost s ručením omezeným je nejpružnějším druhem společnosti s nejméně zatěžujícími povinnostmi ukládanými zákonem.

Tento typ je hlavní volbou pro dceřiné společnosti, které jsou v plném vlastnictví mateřských společností, včetně těch, které patří zahraničním investorům.

Podílová účast vlastníků se určuje jejich vkladem do základního kapitálu společnosti. Kapitál společnosti s ručením omezeným je rozdělen na „podíly“ (technicky to nejsou akcie, které by překračovaly rámec ruského zákona o cenných papírech).

Hlavní zvláštnosti společnosti s ručením omezeným:

 • Společnost s ručením omezeným nemá právo vydávat akcie
 • Společníci společnosti s ručením omezeným vkládají vklad do základního kapitálu, ačkoliv financování je také možné formou majetkových vkladů
 • Minimální hodnota základního kapitálu společnosti je vyšší než 10 000 rublů
 • Společníci mají přednostní právo na koupi podílu nebo části podílu nabízené k prodeji odstupujícím společníkem
 • Počet společníků je od jednoho do padesáti
 • Zřizovacím dokumentem společnosti s ručením omezeným jsou pouze Stanovy společnosti
 • Společník společnosti s ručením omezeným má právo kdykoliv vystoupit ze společnosti, nezávisle na souhlasu ostatních společníků
 • Společník podává oznámení o vystoupení ze společnosti, pokud tak stanoví stanovy společnosti
 • Společník se obrací s žádostí na společnost, kvůli získání jeho podílu v případech stanovených zákonem

Proces registrace právnických osob zahrnuje:

 • Státní a daňovou registraci
 • Zhotovení razítka
 • Zapsání do evidence Státního výboru pro statistiku
 • Zapsání do evidence sociálních fondů

Kvůli byrokratickému charakteru registrace, proces obvykle zabírá od tří do čtyř týdnů od data poskytnutí dokumentů státním orgánům. Kromě toho jsou akciové společnosti zavázány zaregistrovat vydání akcií u Hlavní správy Banky Ruska, což prodlužuje dobu nutnou k registraci na jeden až dva měsíce.

Sdružení bez právní subjektivity neboli Smlouva o společné činnosti

Zahraniční společnosti mají právo účastnit se ve sdruženích bez právní subjektivity společně s místním partnerem. Smlouvou o sdružení bez právní subjektivity (smlouvy o společné činnosti) se dvě nebo několik osob (společníků) zavazuje sloučit své vklady pro provedení společného obchodu, aniž by vznikla právnická osoba. Vedení společných činností je zpravidla uloženo jednomu nebo několika společníkům, odpovědným za účetnictví a povinné vykazování stanovené zákonem.

Zdanění

Za posledních několik let ruská daňová legislativa oplývá změnami. Mnohé z těchto změn začaly platit od 1. ledna 2015. Klíčové změny se koncentrují na zdanění kontrolované zahraniční společnosti s cílem vytvořit efektivní mechanizmus, který by umožnil ochranu ruského podnikání před nesprávným používáním nízkého zdanění a získáním neoprávněné daňové výhody.

V souladu s celkovou tendencí ke zvýšení fiskálního tlaku byla na místní úrovni zavedena nová daň nazvaná obchodní poplatek. Regionální orgány státní moci se teď mohou rozhodnout o zavedení nové daně na místní úrovni; například v městě federálního významu Moskva je již zavedena.

Od 1. ledna roku 2015 je schválen nový formát přiznání k dani z přidané hodnoty a nová povinnost podávat daňové přiznání k DPH v elektronické podobě. Tyto změny zvýšily administrativní tlak na plátce.

Byly zavedeny změny v pravidlech zdanění zisku, zaměřené na koordinaci pravidel daňové evidence s požadavky zákona o účetnictví.

Daň ze zisku

Poplatníci daně z příjmů jsou jak ruské organizace, tak i zahraniční organizace, které provádí svou činnost v RF prostřednictvím stálého zastoupení nebo získávají příjmy ze zdrojů v RF. Od 1. ledna roku 2015 jsou daňovými rezidenty Ruské federace i zahraniční organizace, místem jejichž faktického řízení je Ruská federace, a to v souladu s kritérii stanovenými v Daňovém zákoníku Ruské federace (podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole Zdanění zahraniční přítomnosti).

V Rusku musí být právnická osoba zaregistrovaná u inspekce daňové služby, příslušné podle místa sídla společnosti, a také u služeb v místě všech poboček nebo organizačních složek společnosti.

Společnost nese zodpovědnost za zaplacení daně z příjmu, což se týká každého z daných míst. Podrobnější informace o zdanění zahraničních právnických osob jsou uvedeny v kapitolách „Zdanění zahraničních organizací“, „Zdanění zahraničních organizací, které získávají příjmy ze zdrojů v Ruské federaci“ a „Daňové úlevy“.

Sazba daně

Maximální sazba daně ze zisku činí 20 %, ze které se:

 • 2 % se platí do federálního rozpočtu
 • 18 % se platí do místního rozpočtu

Regionální orgány státní správy mají právo snížit svůj podíl na dani ze zisku až na hodnotu 4,5 %. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole Daňové úlevy.

Základ daně

Základ daně se určuje jako celkový součet příjmů, dosažených poplatníkem po odečtení nákladů spojených s jejich získáním a dalších odečitatelných položek.

Základní sazba daně ze zisku je 20 % a je jedna z nejnižších mezi velkými ekonomikami.

Daňové a další stimuly jsou stále rozšířenější. Mnohé stimuly jsou zaměřeny na rozvoj inovací a modernizaci průmyslu.

Zdanění zahraniční účasti

„Zahraniční právnická osoba vykonávající Rusku podnikatelskou činnost prostřednictvím zvláštních organizačních složek“ je termín, zahrnující zastoupení, pobočky, staveniště a další místa podnikání po dobu překračující 30 dnů za kalendářní rok, které se musí zaregistrovat u daňových orgánů RF během 30 dnů od počátku takové činnosti. Registrace je povinná bez ohledu na to, zda činnost podléhá zdanění či ne. Pokud zahraniční právnická osoba provádí obchodní činnost více než na jednom místě, musí se zaregistrovat zvlášť na každém z míst, na kterých působí. Každý projekt nemovitosti nebo staveniště musí být také zaregistrován samostatně.

Ačkoliv je zdanění jednotlivých organizačních složek zahraniční právnické osoby analogické zdanění ruské právnické osoby, existuje velké množství rozdílů, které z toho mohou udělat přitažlivou formu podnikání v Rusku.

Zahraniční právnické osoby obecně podléhají zdanění v Rusku v následujících případech:

 • Pokud jsou uznány za daňové rezidenty Ruské federace na základě určitých kritérií
 • Pokud jejich obchodní činnost vytvoří stálé zastoupení v Rusku;
 • Pokud získávají příjem ze zdroje v Rusku, jenž není spojený s činností stálého zastoupení, ale který podléhá dani z příjmu u zdroje, jak je napsáno v kapitole „Zdanění zahraničních organizací, získávajících příjmy ze zdrojů v Ruské federaci“.

Organizace považované za daňové rezidenty Ruské federace

Od 1. ledna 2015j jsou za daňové rezidenty Ruské federace považovány organizace, které splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

 • Většina jednání představenstva probíhá na území Ruska;
 • Výkonný orgán organizace pravidelně provádí svou činnost v Ruské federaci;
 • Hlavní (vedoucí) funkcionáři organizací (osoby zmocněné plánovat a kontrolovat činnost, řídit činnost společnosti a nesoucí za ni odpovědnost) převážně uskutečňují řízení této zahraniční organizace v Ruské federaci.

Pokud není splněno ani jedno z prvních dvou kritérií nebo pokud zahraniční organizace splňuje jen jedno z nich, může být uznána za daňového rezidenta Ruské federace na základě kterékoliv z níže uvedených skutečností:

 • Účetní nebo správní evidence organizace je vedena v Ruské federaci;
 • Agenda organizace je vedena v Ruské federaci;
 • Operativní řízení personálu organizace se zajišťuje v Ruské federaci.

Trh práce

Ekonomický život Ruska probíhá ve dvou konkurenčních centrech: v Moskvě, s populací 10,4 mil. obyvatel (neoficiálně 16 mil.) a v Petrohradě s populací 4,6 mil. obyvatel (6,5 mil. neoficiálně). Kolem 80 % populace Ruska žije v evropské části. Počet ekonomicky aktivní populace v Rusku činí 75,5 mil. osob, podíl žen 49 %. Nezaměstnanost dosahuje 6,8 % (2012).

Největším ruským zaměstnavatelem je soukromý rodinný sektor (zaměstnává 57 % práceschopného obyvatelstva). Druhé místo zaujímá státní sektor (do 32 %). Celkem tedy tito „dva zaměstnavatelé“ poskytují práci 90 % ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Ve vrcholovém managementu a na řídících pozicích v centrální vládě a v regionech je podstatně méně žen – pouze 39 %. Totéž platí pro specialisty a vedoucí pracovníky s inženýrskou a technickou specializací. V jiných sektorech (včetně vzdělávání a zdravotnictví) se situace na úrovni řízení a kvalifikovaných specialistů podstatně liší. Ženy dominují v mnohých firmách na pozici vysoce kvalifikovaných specialistů a manažerů střední linie. Například v maloobchodní síti ženy převažují. Pracují jak na pozicích prodavaček, tak i na pozicích nadřízených manažerů různých skupin zboží.

Charakteristickou zvláštností ruského pracovního práva je dokument, který se nazývá pracovní knížka. Tento dokument je certifikovaný a obsahuje údaje o všech předchozích a současných pracovních činnostech, výplatě a délce zaměstnání. Pracovní knížka je hlavním dokumentem pracovníka o jeho pracovní činnosti a praxi. Proto, aby mohl cizí občan pracovat v Rusku, je povinen mít pracovní vízum, získat povolení k práci a zaregistrovat se na migračním úřadě Federální migrační služby Ruska. Trh práce v Rusku je složitý a náročný. Je zřejmé, že země má velký potenciál.

Trh práce v Rusku je složitý a náročný. Je zcela jasné, že země má ohromný potenciál. Modernímu trhu práce se nedostává specialistů, pracujících ve finanční sféře, marketingu, obchodu a IT-technologiích. Velké obchodní sítě, mobilní operátoři, vývojové společnosti a mnohé mezinárodní společnosti pracující v dalších odvětvích ekonomiky potřebují profesionály. Je zvlášť těžké prosadit se v oblasti energetických zdrojů. Naftové a plynové společnosti jsou tradiční oblastí velkých, státem kontrolovaných společností s velkým počtem zaměstnanců.

Moskva se bezpochyby stala jedním z největších center, ve kterém velké obchodní korporace, banky a investoři z celého světa chtějí podnikat. To vše nabízí profesionálům možnost kariérního růstu. Nicméně, konkurence je vysoká. Přitažlivost trhu a vysoká mzda lákají specialisty ze západní Evropy a USA nejen do Moskvy, ale i jinam.

Dovoz a skladování zboží

Pravidla a předpisy pro dovoz zboží do Ruska

Deklarování zboží se provádí poskytnutím celním orgánům informací o zboží a celních řízeních, původu a dalších informací, které mohou být potřebné pro celní odbavení zboží prostřednictvím celního prohlášení. Deklarování zboží provádí celní deklarant nebo celním broker (agent) podle rozhodnutí deklaranta. Seznam údajů, které musí být uvedeny v celním prohlášení, se omezuje pouze na ty údaje, které jsou nutné pro výpočet a výběr celních poplatků, vedení celní statistiky a použití celní legislativy Ruské federace.

Celní procedury jsou dlouhé a obtížné. Provádí je příjemce, tj. společnost registrovaná v Rusku. Propuštění zboží povolují celní orgány za podmínky, že za zboží byly zaplaceny celní poplatky a DPH. Celní deklarace může být na některé zboží podána před jeho přechodem na celní území Ruské federace. DPH a dovozní celní poplatky za určité kategorie zboží musí být zaplaceny, před tím než celní orgány dovolí kontejneru/návěsu překročit hranice. Zvláště se to týká zboží, jako jsou parfémy a tabák. Celní poplatky se platí v rublech podle aktuálního kurzu. Podle celních pravidel nemá celní odbavení zboží trvat déle než 3 dny. Pokud celní orgány Ruské federace odmítnou dovoz zboží, zákon předpisuje jeho vrácení domů.

Logistické služby v Rusku

Logistický trh v Rusku charakterizuje nedostatek konkurence, průhlednosti a know-how. V této oblasti požadují za přepravní a skladovací služby vysoké ceny. Na druhé straně, podíl logistického outsourcingu roste, proto se zvyšuje poptávka po konkrétních službách a inovativních logistických koncepcích. Ruští provideři logistických služeb stejně jako dříve věnují pozornost hlavním klasickým způsobům skladování a přepravy.

Zóny/oblasti volného obchodu

Zvláštní ekonomické zóny v Rusku

Právní základna pro zvláštní ekonomické zóny (ОЭЗ) s rozšířenými daňovými úlevami byla zavedena federální vládou. Během 20 let vznikly tři zóny s cílem stimulovat průmysl, vědecký výzkum a vývoj a turistiku. Finanční možnosti se mění podle typu každé oblasti. Zahraniční zboží (zařízení, suroviny, součástky a stavební materiály) dovážené do zvláštních ekonomických zón je osvobozeno od placení celních poplatků, daní a od netarifních bariér. Zboží vyrobené v rámci Celní unie (Rusko, Kazachstán a Bělorusko) a dovážené do zvláštních ekonomických zón se také osvobozuje od daní při vývozu, různých výjimek a omezení. Od roku 2017 investoři ze zvláštních ekonomických zón budou dovážet na území celní unie produkci, vyrobenou v zónách s použitím dovážených surovin, bez placení daní a cel, pokud tyto výrobky budou splňovat kritéria dostatečného zpracování.

Druhy zvláštních ekonomických zón

Průmyslové zvláštní ekonomické zóny

Rozsáhlá území, která se nacházejí v největších průmyslových regionech Ruska, blízkost ke zdrojové základně, přístup k hotové infrastruktuře a hlavním dopravním tepnám – to jsou jen základní charakteristiky průmyslových (průmyslově výrobních) zón, které určují jejich výhody. Umístění výroby v průmyslových zónách dovoluje zvýšit konkurenceschopnost produkce na ruském trhu prostřednictvím snížení nákladů.

Inovační zvláštní ekonomické zóny

Umístění inovačních (technických a implementačních) zvláštních ekonomických zón v největších vědeckých a vzdělávacích centrech, která mají bohaté vědecké tradice a uznávané výzkumné školy, otevírá široké možnosti pro rozvoj inovativní byznysu. Díky balíčku celních úlev a celních preferencí, přístupu ke kvalifikovaným lidským zdrojům spolu s rostoucí poptávkou po nových technologiích a modernizací různých odvětví ruské ekonomiky jsou inovační zvláštní ekonomické zóny atraktivní pro hedgeové fondy a také zpracovatele a výrobce high-tech produkce. Výhodami rezidentů jsou přístup na trh inovačních informačních technologií a inkubátory pro začínající podniky.

Turisticko-rekreační zvláštní ekonomické zóny

Turistické (turisticko-rekreační) zvláštní ekonomické zóny se nacházejí v nejmalebnějších a turisty nejžádanějších regionech Ruska a nabízejí příznivé podmínky pro podnikání v turistice, sportovních, rekreačních a dalších službách.

Karnety ATA

Rusko je členem Úmluvy Ata, ale ve skutečnosti jen relativně malé množství celních přechodů je ve stavu, kdy se může vypořádat s takovým typem dokumentace (dokumentů pro zjednodušení vjezdu určitého zboží nebo vzorků zboží při dočasném dovozu). Dobu dočasného dovozu zboží stanovuje celní orgán na základě žádosti deklaranta, vycházeje z cílů a podmínek takového dovozu a doba nemůže převýšit 2 (dva) roky ode dne předložení zboží k celnímu řízení pro režim dočasného dovozu. Některé zboží může být dočasně propuštěno do Ruska s plným osvobozením od celního poplatku (kontejnery, palety, vzorky atd.), jiné podléhají měsíční platbě ve výši 3 % z celkové částky celních poplatků a s nimi spojených daní. Tyto částky se nevracejí a může se vyžadovat vytvoření záručního depozita.

Vnitrostátní doprava

Dopravní síť Ruska tvoří 87 157 km železničních sítí a 1,16 mil. km silnic, ze kterých 41 000 km má federální význam. Také existuje rozsáhlá síť tuzemských a mezinárodních letišť, poněvadž ve většině případů je let jedinou cestou, jak se efektivně přemístit na tak velkém území.

Silniční doprava

Automobilová doprava je v Rusku široce používaná pro převoz zboží mezi západní Evropou a Asií a také po území Ruska. Bohužel, stav ruské silniční sítě byl po několik let zanedbáván. Pro přiblížení k západoevropským standardům je třeba vložit do dopravní sítě obrovské investice.

Lodní doprava

Protože ruské přístavy jsou v mezinárodním srovnání celkově konkurenceschopné, ale mnohé ruské lodě mají větší délku, než jakou povolují mezinárodní standardy, převáží se zásilky do Ruska často na zahraničních lodích do zahraničních přístavů a odtud se převáží po pevnině do konečného místa určení. Například finské přístavy často přijímají náklady určené pro dodání do Petrohradu, zatímco pobaltské přístavy ve státech jako je Lotyšsko, Litva a Estonsko často přijímají náklady určené do Moskvy.

Jedním z problémů, před kterými Rusko stojí, je skutečnost, že většina z jeho přístavů se nachází na severu. Nutná intervence ledoborců v zimním období přispívá k značnému navýšení přístavních poplatků. Kromě toho většina přístavů není schopná zpracovávat těžší náklady, které lodě převážejí.

Železniční doprava

Železniční síť Ruska zajišťuje hlavně přepravu hromadných substrátů, jako je uhlí a ropa. Není však vhodnou variantou například pro převoz potravin.

Letecká doprava

Letecká doprava může být vhodnou variantou pro relativně menší a neodkladné zásilky zboží. V Moskvě se nachází tři letiště – Domodědovo, Šeremetěvo a Vnukovo, které jsou spolu s letištěm Pulkovo v Petrohradu nejvytíženějšími v Rusku.

Služební cesty

Pravidla pro vstup na území

Vstup cizinců na území Ruské federace je možný, pouze pokud mají vízum. Víza se vydávají na základě pozvání, předloženého ruskému velvyslanectví nebo konzulátu, který se nachází na území země původu. Získat vízum na hranicích není možné.

Během 7 dnů od příjezdu na místo pobytu v Rusku musí vízového cizince zaregistrovat na místním úřadu osoba nebo společnost, která vystavila pozvání. Pokud bydlíte v hotelu, recepce hotelu provede registraci za vás. Pokud nebydlíte v hotelu, majitel bytu nebo domu, kde jste ubytováni, vás zaregistruje. Nezaregistrování u příslušného orgánu (do 7 dnů) může být příčinou pokuty až 50 dolarů nebo riskujete vyhoštění a zákaz vstupu do Ruské federace.

Při přechodu hranice Ruské federace kontrolují ruské úřady pas a vízum. Pas musí být platný a doba jeho platnosti zpravidla nesmí skončit dříve než šest měsíců od data ukončení doby platnosti víza. Razítko o vjezdu se dává do pasu a do „migrační karty“ (karty vjezdu/výjezdu). Po označení razítkem si pohraničníci ponechávají vrchní část formuláře (odtrhnutou). Tuto „migrační kartu“ musíte mít po dobu pobytu na území Ruské federace vždy u sebe. Předložení víza je nutné jak při vstupu do Ruské federace, tak i při opuštění území. Kromě toho se doporučuje mít kopii pasu a ruského víza, kopii nebo originál pozvání/voucheru/jiných víz a také „migrační karty“.

Pokud chcete pracovat v Ruské federaci, musíte získat povolení k práci, které vydávají k tomu zmocněné orgány. Abyste získali trvalý pobyt (povolení k pobytu), musíte jako cizí občan prožít v RF nejméně jeden rok formou přechodného pobytu. Pro prověření konkrétních podmínek pro vstup do Ruska v zákonech platných uvnitř země doporučujeme přečíst oficiální materiály ruských orgánů, například Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace.

Obchodní etiketa

Všeobecné informace

Použití vizitek je zpravidla obvyklé a někdy i nutné, protože telefonní karty nejsou v mnohých regionech Ruska tak rozšířené. Jedna strana vizitky musí být v angličtině, druhá v ruštině (používá se cyrilice). Za výhodu se považuje doplnit ke jménu a funkci vysokoškolský nebo vědecký titul (pokud je použitelný). Při předání vizitku otáčíte rusky psanou stranou směrem k příjemci.

V obchodní kultuře Ruska existuje silná úcta k hierarchii, i když stát už nemá na podnikání tak velký vliv, jako to bylo dříve.

Doporučuje se spojit se s advokátem specializovaným na ruské právo. Seznámení vašeho partnera s vaším personálem je v této zemi jednou z podmínek podnikání v této zemi. V podmínkách moderního byznysu je dobré působit jako realista, čestný a spolehlivý člověk. Rusové vkládají velkou důvěru do odborných znalostí a zkušeností lidí ze západních zemí. Proto můžete čekat, že na vás budou kladeny některé speciálními požadavky.

Rusové zpravidla posuzují kompromis jako příznak slabosti. Často prodlužují jednání pouze kvůli neochotě se vzdát, do té doby než druhá strana dostatečně ustoupí, přičemž vystupují neobvykle tvrdě. Kromě toho, v některých případech se Rusové snaží donutit svého oponenta, aby se přestal ovládat, tak, že odcházejí z jednací místnosti, vyhrožují dalšími jednáními a dalšími podobnými incidenty. Můžete se také setkat s taktickým zdržováním, emociálními projevy, výhružkami a dalším strategickým přesvědčováním, na které musíte zareagovat. Místo toho, abyste kopírovali chování ruské strany, trvejte na tom, aby jednání směřovala ke vzájemnému prospěchu a výhodám.

Všechny písemné dokumenty jsou mimořádně důležité. Někdy mohou ruští obchodníci poprosit o podepsání „protokolu“, který podrobně popisuje všechny otázky projednávané v průběhu schůzky. Na konci schůzky se „protokol“ přečte, odsouhlasí a všichni účastníci jej podepíší.

Rozhodování je v Rusku hodně zdlouhavé. Kontrakty musí být přesné, stručné a sepsané jak v angličtině, tak i v ruštině. Pro Rusy jsou charakteristické pokusy o vnášení doplňujících změn.

Pozvání ke stolu a průběh pracovních obědů

Obchodní snídaně není součástí podnikatelské kultury Ruska. Pro „prvotní“ dohodu se obvykle doporučuje večeře nebo pracovní večeře. Hlavní místa za stolem jsou vyhrazena pro osoby, které zaujímají nejdůležitější pozice ve společnosti a na jednáních. Rozesadí vás na opačné strany stolu, naproti ruským partnerům. V některých nevytříbených restauracích vám mohou nabídnout podělit se o stůl s dalšími lidmi, pokud sedíte sám nebo jste pouze dva či tři. Nesmí se začít jíst dříve, než bylo pohoštění nabídnuto všem přítomným.

V Rusku je vysoce vyspělá kultura pití. Odmítat napít se je považováno za nepřijatelné, pokud se neodvoláte na náboženské zákazy nebo zdravotní problémy. Zvoucí strana na sebe bere povinnost zaplatit účet. Nicméně ze zdvořilosti můžete udělat gesto, že se chystáte zaplatit. Pokud jste iniciátorem schůzky, je nejlepší prozíravě zaplatit účet dříve. Pokud jste žena, člověk, který vás pozve, se bude cítit uražený, dokonce i pouhým gestem, které naznačuje, že chcete zaplatit. V restauraci se obvykle dává spropitné ve výši 9–10 %.

Pokud vás někdo pozval domů, je to pro vás výjimečná čest. Mohou vás požádat, abyste si vyzuli boty před vstupem do bytu a nabídnout vám domácí pantofle. Když jste pozváni domů, považuje se za slušné přinést čokoládu, bonbóny, víno nebo jiný alkohol (kromě vodky). Pokud mají domácí děti, má smysl přinést pro ně zvláštní malý dárek. Dávat dárky je běžný jev, zvláště při přijetích /na večírcích/, jako poděkování za vaši účast nebo pokud přenocujete u organizátora večírku.

Obchodní schůzka

Dohodnout se na schůzce může být složité, proto je v takových případech velmi důležité být trpělivý a vytrvalý. Po dohodnutí schůzky se pokuste udělat všechno možné, abyste se vyhnuli přesouvání termínu nebo zrušení schůzky. Doporučuje se vyhnout cestám do Ruska na konci července nebo v srpnu, protože mnoho lidí bývá na dovolených. Naplánujte si dostatek času na seznámení.

Dárky

Rusové obecně rádi dostávají a dávají dárky. Nejlepší je dárky nebalit. Pokud vás někdo pozve domů, můžete přinést čokoládu, bonbóny, láhev kvalitního vína nebo jiného alkoholu. Za špatné znamení se považuje přinést dárek ještě nenarozenému dítěti.

Při výběru květin pamatujte, že v Rusku se dávají květiny pouze ženám (s výjimkou učitelů, lékařů a osobností). Pokud vás někdo pozve k sobě domů, je nejlepší dát květiny manželce, sestře nebo matce. Růžové, krémové, oranžové a modré květiny nemají určitý symbolický význam, ale vyhněte se bílým nebo žlutým květinám, které mají zvláštní symboliku. Červené květiny (a zvláště jasně červené odstíny) bude považovány za projev lásky nebo silných citů.

Rating nejpopulárnějších dárků: víno nebo jiný alkohol (ne vodka), čokoláda a bonboniéra (pokud jste pozváni domů), kvalitní čaj nebo káva, ručníky, počítače, hodinky a hodiny, šampón, mýdlo, parfémy, kolínské vody, cigarety, zapalovače, pracovní kalendáře, diáře atd.

Zdravotní pojištění

Pokud jste se rozhodli vycestovat do Ruské federace, pamatujte, že zdravotní pojištění na celou dobu pobytu vašeho je povinné. Doporučuje se pojistka, která pokrývá všechny zdravotní náklady v mimořádných případech a náklady na lékařskou péči v případě nemoci. Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace nabízí jak občanům Ruska, tak i cizincům dočasně se zdržujícím na území Ruska telefonní linku, na kterou můžete zavolat a zeptat se na informace a zdravotní péči.

Úprava celního a devizového režimu

Podle Celního zákoníku RF jsou fyzické osoby osvobozeny od placení celních poplatků při vstupu do Ruska, pokud zboží, které dovážejí do země pro vlastní potřebu, nemá hodnotu vyšší než 65 000 rublů a současně hmotnost nad 50 kg.

U zboží, jehož hodnota a hmotnost překračuje stanovenou kvótu, ale nemá hodnotu více než 650 000 rublů a hmotnost nad 200 kg, se uplatňuje zdanění překračujícího množství jednotnou celní sazbou a daní ve výši 30 % z celní hodnoty zboží, nejméně však 4 EUR/kg.

Existují i určitá omezení pro dovoz a vývoz zahraniční měny. Například od 15. března 2004 mají fyzické osoby právo vyvážet z Ruské federace zahraniční měnu v hodnotě do 10 000 amerických dolarů. Vyvážené hotové peníze, jejichž součet nepřevyšuje 3 000 amerických dolarů, nepodléhá u fyzických osob povinnému písemnému deklarování.

Při vývozu měny z RF v hodnotě od 3001 do 10 000 amerických dolarů a rublů v jejich ekvivalentu se musí podat písemná celní deklarace. Pokud částka vyvážená z RF překračuje 10 000 amerických dolarů, je nutné předložit dokumenty potvrzující její získání z banky nebo odpovídající celní deklaraci, dokládající předchozí dovoz této měny danou fyzickou osobou do Ruska.

Zpět na začátek