Į turinį

Verslas su Rusija

Pagrindinė priemonė tiems, kurie nori sužinoti apie Rusiją ir jos verslo aplinką

Bendri duomenys apie Rusijos Fedaraciją

Oficialus pavadinimas
Rusijos Federacija
Valdymo forma
Federacinė valstybė su pusiau respublikine valdymo forma
Geografinė padėtis
Rusija apima didžiules Europos ir Azijos teritorijas.
Valstybinės sienos
Rusija ribojasi su 14 šalių ir turi sieną su vandenynais (nuo šiaurės vakarų į pietryčius):
Su Azerbaidžanu – 284 km, su Baltarusija – 959 km, su Kinija (pietryčių) – 3,605 km, su Kinija (pietų) – 40 km, su Estija– 294 km, su Suomija – 1,313 km, su Gruzija– 723 km, su Kazachstanu – 6846 km, su Šiaurės Korėja – 19 km, su Latvija – 217 km, su Lietuva – 227 km, su Mongolija – 3485 km, su Norvegija – 196 km, su Lenkija – 206 km, su Ukraina – 1,576 km
Plotas
Rusijos teritorija turi apie 17,075,400 kvadratinių kilometrų (6,592,800 kvadratinių mylių) plotą. Rusija yra didžiausia šalis pasaulyje, apimanti daugiau nei vieną aštuntadalį Žemės sausumos gyvenamosios vietovės.
Fizikinės ir geografinės charakteristikos
Didžioji Rusijos teritorijos dalis sudaryta iš didžiulių lygumų plotų, vyraujančių stepių pietuose ir labai miškingų šiaurėje, su «tundromis» palei šiaurinę pakrantę. Rusija turi 10% pasaulinių ariamų žemių. Kalnų grandinės yra palei pietines sienas – 5833 metrų Elbruso kalnų viršūnė Kaukaze – pati aukščiausia kalnų viršūnė Rusijoje ir Europoje; Altajaus kalnai, Verchojansko kalnai ir vulkanai, Kamčiatkos pusiasalis – o Centrinėje dalyje Uralo kalnai dalija Europą ir Aziją.
Klimatas
Dėl didelio ploto ir įvairaus kraštovaizdžio Rusijoje yra klimato tipų įvairovė – nuo pietų stepių sauso ir karšto klimato ir drėgno žemyninio klimato Europinės šalies dalyje iki Sibiro subarktinio klimato ir Arkties tundros klimato Šiaurės ašigalyje. Vasaros šaltose stepėse ir palei Arkties pakrantes yra švelnios; žiemos Juodosios jūros pakrantėse vėsios, o Sibire ekstremaliai šaltos. Tiesą sakant, Rusija yra pati šalčiausia pasaulio šalis.
Gamtos ištekliai
Rusijos Federacija gali būti laikomi šalimi su labai įvairiais ir turtingais gamtos ištekliais pasaulyje. Pagrindiniai gamtiniai ištekliai: nafta (Volgos-Uralo regionas, Vakarų Sibiro lyguma, Kaspijos lyguma), gamtinės dujos, akmens anglis (Pečioros baseinas, Jenisiejus ir Lena), geležies rūdos (Uralas, Valdajaus aukštuma), spalvotieji metalai (Uralas ir Sibiras), deimantai , auksas ir uranas (Centrinis Sibiras, Altajus).
Gyventojai
143.5 milijonai
Demografinė struktūra
Rusijos Federacija yra daugianacionalinė valstybė. Jos teritorijoje gyvena daugiau nei 160 skirtingų etninių grupių ir vietinių tautų.
Oficiali kalba
Rusų kalba yra oficiali Rusijos Federacijos kalba, bet visoje šalyje yra daugiau nei 140 kitų kalbų ir dialektų. Iš bendro gyventojų skaičiaus daugiau nei 81% kalba tik rusiškai. Daugelis kalbančiųjų mažumų kalba taip pat yra dvikalbiai, kalbantys ir rusų kalba.
Vietos laikas
Rusijoje yra devynios laiko zonos, dabartinio vietos laiko diapazonas nuo UTC+03:00 iki UTC+12:00. UTC+05:00 nenaudojamas.
Religijos
Rusijos stačiatikių, islamas, judaizmas, katalikybė, protestantai, budistai ir kiti.
Valiuta
Rublio valiutinis kodas - RUB. Valiutos simbolis – rub. Rublis yra padalytas į kapeikas; 1 rublis = 100 kapeikų.
Valiutos kurso dinamika
Oficialius valiutų kursus užsienio valiutoms, susijusioms su rubliu, kasdien nustato Rusijos centrinis bankas.
Sostinė
Maskva. Maskvos gyventojų skaičius «Rosstat» duomenimis 12,377,205 žmonių. (2017 m.).
Kiti svarbūs miestai
Sankt Peterburgas, Novosibirskas, Žemutinis Novgorodas, Tverė.
Matų ir svorių sistema
Rusijoje priimta pasaulinė metrinė sistema. Pagrindiniai ilgio vienetai – metrai; apimties – kubiniai metrai, svorio– kilogramai, ploto – kvadratiniai metrai.
Administracinis skirstymas

Rusija yra federacija, gavusi nepriklausomybę (po SSRS žlugimo) 1991 m. rugpjūčio 24 d. ir 1993 m. gruodžio 12 d. priėmusi naują Konstituciją.

Federacija yra padalyta į aštuonias federalines apskritis (sukurtos 2000 m. gegužės 13 d. ), susidedančias iš Federacijos subjektų. Federacijos subjektai yra 21 respublika, 7 kraštai, 48 sritys, 2 federalinės reikšmės miestai (Maskva ir Sankt Peterburgas), 1 autonominė sritis ir 6 autonominiai rajonai .

Nacionalinė šventė

birželio 12 d.
Rusijos diena yra nacionalinė Rusijos Federacijos šventė. Kasmet švenčiama nuo 1992 metų.

Kitos oficialios šventės

Pagal įstatymą nuo sausio 1 d./ Naujieji metai/ iki sausio 5 d. nustatytos naujametinės atostogos. Į šias atostogas formaliai buvo įtraukta sausio 6 ir 8 d. kartu su Kalėdomis – sausio 7 d. Pagal įstatymą šios dienos yra nedarbo šventinės dienos.

Rusijoje Romos katalikų ir įvairių protestantiškų bažnyčių Kalėdos švenčiamos gruodžio 25 d. , tačiau tai nėra valstybinė šventė.

Vasario 23 d. – Tėvynės gynėjų diena, kovo 8 d. – Tarptautinė moters diena, gegužės 1 d.– Tarptautinė darbo diena, gegužės 9 d. – Pergalės diena, lapkričio 4 d.– Nacionalinės vienybės diena, rugpjūčio 22 d.– Nacionalinės vėliavos diena, bet tai ne laisva diena.

Tarptautinė narystė

Rusija yra nuolatinė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT) narė ir turi veto teisę. Rusija yra aktyvi daugelio JT organizacijų, įskaitant JT Generalinę Asamblėją ir Saugumo Tarybą, narė; Maisto ir žemės ūkio organizacijos; JT prekybos ir plėtros konferencijos; JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos; JT pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuro; JT pramonės plėtros organizacijos; JT Europos ekonominės komisijos narė. Rusija dalyvauja daugelyje svarbiausių JT taikos palaikymo misijų. Rusija priklauso daugeliui tarptautinių organizacijų, įskaitant Pasaulio prekybos organizaciją.

Ryšiai

Telefono ryšio paslaugos — Rusijos šalies kodas +7.

Interneto paslaugos — statistikos duomenimis, daugiau kaip 14 milijonų žmonių turi internetinę prieigą, tai sudaro 10% gyventojų. Apie 30% iš jų gyvena Maskvoje, o kiti 20% – Sankt Peterburge. Tiesioginę prieigą prie interneto užtikrina belaidis ryšys kavinėse arba mobiliuosiuose telefonuose, arba telefoninė linija viešbučiuose ir butuose.

Pašto paslaugos — pašto paslaugos Rusijoje proporcingu būdu lyginant yra patikimos ir nebrangios.

Užsienio prekyba
 • Eksporto prekės
  Nafta ir naftos produktai, gamtinės dujos, metalai, mediena ir medienos gaminiai, chemikalai ir taip pat platus civilių ir karinių pramonių gaminių spektras.
 • Pagrindiniai eksporto partneriai
  Nyderlanadai, Vokietija, Kinija, Italija, Ukraina, Turkija, Baltarusija, Japonija
 • Importuojamos prekės
  Plataus vartojimo prekės, įranga, transporto priemonės, farmacija, plastikai, metalo pusgaminiai, mėsa, vaisiai ir riešutai, optikos ir medicinos priemonės, geležis, plienas
 • Pagrindiniai importo partneriai
  Kinija, Vokietija, Ukraina, Baltarusija, Italija, JAV

Rusijos Federacijos prekybos politika

Netarifinių reguliavimo priemonių srityje kompensacinės ir antidempingo priemonės vaidina ypatingą vaidmenį. Šios priemonės yra skirtos užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai (Dempingo ir tam tikrų subsidijų). Be to, specialios apsaugos priemonės naudojamos siekiant sumažinti neigiamas importo šuolių pasekmes. Pagal federalinį įstatymą specialiosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tam tikrų prekių įrodyto importo į Rusijos Federaciją atvejais, taip pat tokiais kiekiais ir sąlygomis, kurios sudaro didelį neigiamą poveikį tam tikrai Rusijos pramonei arba sukuria tokio poveikio riziką.

Specialios apsaugos priemonės turi būti taikomos nediskriminuojant, nepriklausomai nuo prekių kilmės šalies. Skirtingai nuo specialių apsaugos priemonių, kompensacinės ir antidempingo priemonės turėtų būti taikomos pasirinktinai – apsaugai nuo importo prekių iš šalių, iš kurių nacionaliniai eksportuotojai tiekia prekes į muitų teritoriją Rusijos Federacijoje, naudodami dempingo kainas arba suteiktas valstybines subsidijas gamybos procese, eksporto arba prekių pervežime.

Kvotos

Šis Rusijoje naudojamas specifinis instrumentas dabar daugiausia turi politinio pobūdžio charakterį: importo kvotos nustatytos jautienai, kiaulienai, paukštienai, baltajam cukrui ir žaliaviniam cukrui. Šios priemonės efektyvumas ir praktinis taikymas (konkursai, ir t. t.) yra labai abejotinas, o tai tik patvirtina, kad komercinis lobizmas Rusijoje egzistuoja – neigiamas, bet praktiškai neišvengiamas reiškinys.

Prekybos embargas

Maisto produktų importo draudimas yra instrumentas, dažnai naudojamas Rusijoje. Visada nedideli tiekėjų netikslumai sudaro pretekstą Rusijai įvesti embargą. Daugeliu atvejų pagrindinis embargo tikslas yra apsaugoti vidaus rinką nuo infekcijų (pavyzdžiui, draudimas paukštienos importo iš Lenkijos ir Jungtinės Karalystės, susijęs su paukščių gripo grėsme, kiaulienos iš Meksikos ir kai kurių JAV valstijų – dėl kiaulių gripo; ar paukščių mėsos ir kiaulienos iš Vokietijos – po to, kai buvo rasta juose dioksinų). Tačiau dažnai neproporcingas ir selektyvus šių draudimų pobūdis įrodo, kad jie taip pat naudojami kaip Rusijos užsienio politikos įrankis.

Ekonominės ES sankcijos

ES įvedė ribojamųjų priemonių Rusijos Federacijai kaip atsaką į neteisėtą Krymo aneksiją ir tyčinę kaimyninės suverenios šalies destabilizaciją. «Ekonominės sankcijos» – priemonės, kuriomis siekiama apriboti keitimąsi su Rusija konkrečiuose ekonomikos sektoriuose.

2014 m. liepos ir rugsėjo mėnesį Europos Sąjunga įvedė ekonomines sankcijas, kuriomis siekiama apriboti keitimąsi su Rusija konkrečiuose ekonomikos sektoriuose. 2015 m. kovo mėn. ES lyderiai nusprendė susieti esamą sankcijų režimą su visišku Minsko susitarimų įgyvendinimu, kuris buvo numatytas iki 2015 metų gruodžio pabaigos. Pagal šį sprendimą 2015 m. birželio 22 d. taryba išplėtė sankcijas šešiems mėnesiams iki 2016 m. sausio 31 d. Atsižvelgiant į tai, kad Minsko susitarimai negalėjo būti visiškai įgyvendinti iki gruodžio 31 d., ES Taryba pratęsė ekonomines sankcijas iki 2016 m. liepos 31 d.

Šios ribojamosios priemonės apima:

 • Ribojama prieiga prie pirminių ir antrinių ES kapitalo rinkų penkioms didžiausioms Rusijos finansinėms institucijoms, kontroliuojamoms valstybės ir jų dukterinių įmonių, įsteigtų už ES ribų, taip pat trims pagrindinėms energetinėms ir trims gynybos Rusijos bendrovėms;
 • įvestas ginklų prekybos eksporto ir importo draudimas ;
 • eksporto draudimas dvejopo naudojimo prekių, skirtų kariniams tikslams arba kariniams galutiniams naudotojams Rusijoje ;
 • Rusijos prieigos apribojimas prie nustatytų slaptų technologijų ir paslaugų, kurios gali būti naudojamos naftos žvalgybai ir gavybai.

Ekonominio bendradarbiavimo apribojimo priemonės

Ekonominio bendradarbiavimo apribojimo priemonės buvo įvestos ES lyderių 2014 m. liepos mėn:

 • Europos investicijų bankui buvo pavesta sustabdyti naujų susitarimų dėl finansinių sandorių Rusijos Federacija pasirašymą;
 • ES šalys sutarė koordinuoti savo pozicijas banko direktorių valdyboje ERPB ir taip pat siekiant sustabdyti naujų operacijų finansavimą;
 • Dvišalių ir regioninio bendradarbiavimo programų tarp ES ir Rusijos įgyvendinimas buvo peržiūrėtas, kai kurios bendradarbiavimo programos sustabdytos.

Verslo aplinka

Valstybinis prekybinės veiklos reguliavimas Rusijos Federacijoje ir verslo subjektų rūšys

2014 m. kai kurie dideli pakeitimai buvo padaryti bendrovių įstatymuose apie įmonių bendrą valdymą, juridinių asmenų klasifikaciją ir kiti pakeitimai.

Priklausomai nuo užsienio įmonių veiklos rūšies, galima išskirti šias pagrindines jų buvimo Rusijoje formas:

 • Filialai ir atstovybės
 • Juridiniai asmenys
 • Susitarimai dėl bendros veiklos taip pat žinomi kaip paprasta partnerystė

Filialai ir atstovybės

Pagal Rusijos Federacijos Civilinį kodeksą filialai ir atstovybės yra atskiri užsienio juridinio asmens (UJA) padaliniai, įsikūrę ne UJA buvimo vietoje. Filialai ir atstovybės aprūpinamos jas sukūrusio juridinio asmens turtu ir veikia pagal esamą tvarką, patvirtintą šio juridinio asmens.

Pagrindinis skiriamasis atstovybių nuo filialų bruožas yra veiklos, kurią jie turi teisę atlikti, pobūdis. Atstovybė atstovauja juridinio asmens interesams, ir, kaip įprasta, vykdo nekomercinio pobūdžio veiklą, tokią kaip rinkodara arba informacijos rinkimas. Filialas, priešingai, gali atlikti visas ar dalį juridinio asmens funkcijų, įskaitant (bet neapsiribojant) atstovybės funkcijomis Tačiau, kaip žinoma, kai kurios atstovybės užsiima komercine veikla ir jų veikla niekada nebuvo abejotina valdžios institucijoms, su sąlyga, kad jos tinkamai užbaigia savo apskaitą Rusijos mokesčių požiūriu.

Pagal naujausius įstatymo pakeitimus atstovybės dabar turi teisę samdyti aukštos kvalifikacijos specialistus. Teisė, kurią anksčiau turėjo tik filialai.

Manoma, kad dėl didelės apimties jų įgaliojimų, filialai užsiima komercine veikla apmokestinimo tikslais ir todėl apmokestinami pelno mokesčiu. Atsižvelgiant į ribotą veiklos, vykdomos atstovybių, sritį, jų komercinė veikla paprastai nėra apmokestinama pelno mokesčiu, bet kai kurios atstovybės iš tikrųjų užsiima komercine veikla, tokia kaip derybų ir sutarčių pasirašymas. Tokiais atvejais ši atstovybė turi būti apmokestinama pelno mokesčiu tuo pačiu būdu kaip ir filialas.

Pagal įstatymą atstovybės ir filialai turi būti akredituoti atitinkamos valdžios institucijos, kaip įprasta, Federalinės mokesčių tarnybos, tačiau ji gali skirtis priklausomai nuo pagrindinio biuro veiklos pobūdžio. Pavyzdžiui, atstovybių užsienio bankų akreditaciją atlieka Rusijos bankas. Nepriklausomai nuo valstybinės įstaigos, išduodančios akreditaciją, filialai ir atstovybės turi būti įtraukti į Valstybės akredituotų filialų ir atstovybių užsienio juridinių asmenų registrą, kurio valdymas yra Federalinės Mokesčių tarnybos funkcija.

Abiejų filialų ir atstovybių akreditavimo procedūra apima šiuos etapus:

 • Filialo/atstovybės akreditacija ir informacijos įrašymas apie filialą arba atstovybę į Valstybinį akredituotų filialų, atstovybių užsienio juridinių asmenų registrą
 • Antspaudo gamyba
 • Registracija mokesčių inspekcijoje (nepriklausomai nuo to, ar ta veikla yra apmokestinama, ar ne)
 • Registracija Valstybiniame statistikos komitete ir socialiniuose fonduose (Pensijų fondo RF ir socialinio draudimo fondo RF)

Procedūra paprastai trunka nuo keturių iki šešių savaičių nuo dokumentų pateikimo valstybės institucijoms dienos.

Juridiniai asmenys

Reikšmingi ūkio subjektų Rusijos Federacijoje veiklos reglamentavimo įsigaliojo 2014 m. rugsėjo 1 d. Pagal pakeitimus visi juridiniai asmenys šiuo metu skirstomi į korporacinius (įmonių) ir unitarinius, priklausomai nuo to, ar jų steigėjai turi dalyvavimo (narystės) juose ir vykdomojo organo formavimo teisę.

Dvi labiausiai paplitusios juridinių asmenų rūšys pagal Rusijos įmonių įstatymus yra akcinės bendrovės ir ribotos atsakomybės bendrovės. Jos reguliuojamos Rusijos Federacijos civilinio kodekso ir atitinkamai akcinių bendrovių (UAB) ir ribotos atsakomybės bendrovių įstatymo (RAB). Teisę išleisti akcijas turi tik akcinės bendrovės. Taigi jos tampa pavaldžios Rusijos vertybinių popierių įstatymams.

Akcininkai (AB) ir dalyviai (AAB) nėra atsakingi už bendrovių įsipareigojimus ir rizikuoja turėti nuostolių tik jų įneštų įmokų ribose (t. y. ribota atsakomybė).

Rusijos įmonė negali 100% priklausyti kitam juridiniam asmeniui (kur ji bebūtų įtraukta), savaime priklausoma kitam akcininkui 100%. Kitais žodžiais, holdingo įmonė, 100% valdanti Rusijos įmonę, turi turėti daugiau nei vieną akcininką arba dalyvį.

Akcinė bendrovė

Pagal naujausius akcinių bendrovių pakeitimus dabar bendrovės yra skirstomos į «viešąsias» ir «neviešąsias» (iki 2014-09-01 Rusijos federacijos civilinis kodeksas taikė atvirųjų ir uždarųjų akcinių bendrovių klasifikavimą). Viešoji akcinė bendrovė yra juridinis asmuo, kurio akcijos ir vertybiniai popieriai, konvertuojami į jo akcijas, viešai paskelbiami (vieša prenumerata) arba viešai kreipiasi Vertybinių popierių įstatymų nustatytomis sąlygomis.

Viešųjų akcinių bendrovių taisyklės taip pat taikomos ir akcinėms bendrovėms, kurios neatitinka viešųjų bendrovių reikalavimų, tačiau įstatai ir firminis pavadinimas nurodo požymius, kad bendrovė yra vieša.

Viešoji akcinė bendrovė

Pagrindiniai viešosios akcinės bendrovės ypatumai:

 • Bendrovė turi teisę vykdyti atvirą jos išleistų akcijų pardavimą ir pasiūlyti jas įsigyti neribotam akcininkų skaičiui
 • Viešosios akcinės bendrovės minimalus įstatinis kapitalas – 100 000 rublių
 • Viešojoje akcinėje bendrovėje formuojamas kolegialus valdymo organas, kuris gali būti ne mažiau kaip iš penkių narių
 • Įsipareigojimai už akcininkų viešosios akcinės bendrovės registrą ir skaičiavimo komisijos funkcijų vykdymą atlieka nepriklausoma organizacija, kuri turi įstatymo numatytą licenciją
 • Viešoje akcinėje bendrovėje negali būti apribotas akcijų, priklausančių vienam akcininkui, kiekis, jų bendra nominali vertė ir maksimali balso teisė, priklausanti vienam akcininkui
 • Niekam negali būti suteikta pirmumo teisė įsigyti viešosios akcinės bendrovės akcijų, siūlomų parduoti išeinančiam akcininkui (išskyrus papildomai išleistas akcijas arba kitus vertybinius popierius, konvertuojamus į akcijas)
 • Viešosios akcinės bendrovės įstatams negali būti priskiriama išskirtinė visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija akcininkų sprendimo klausimais, nesusijusiais pagal RF civilinį kodeksą ir akcinių bendrovių įstatymą

Esamos akcinės bendrovės, atitinkančios viešųjų akcinių bendrovių reikalavimus, pripažįstamos tokiomis, nepriklausomai nuo to, ar jų pavadinimas nurodo šį statusą.

Neviešoji akcinė bendrovė

Pagrindiniai neviešosios akcinės bendrovės ypatumai:

 • Neviešosios akcinės bendrovės akcijos ir vertybiniai popieriai paskirstomi tik tarp steigėjų ar iš anksto numatytos žmonių grupės (neviešoji prenumerata)
 • Bendrovė neprivalo įsteigti direktorių valdybą
 • Akcijų kiekis, priklausantis vienam akcininkui, jų bendra nominali vertė, taip pat maksimalus suteiktų balsų skaičius vienam akcininkui ribojamas įstatymo
 • Viešosios akcinės bendrovės įstatais gali būti priskiriama išskirtinė visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija akcininkų sprendimo klausimais, nesusijusiais su ja pagal RF civilinį kodeksą ir akcinių bendrovių įstatymą
Ribotos atsakomybės bendrovė – RAB

AAB yra labiausiai lanksti įmonės rūšis su mažiausiai įstatyminiais įsipareigojimais.

Ši rūšis tampa pagrindiniu dukterinių įmonių, kurios visiškai priklauso motininei bendrovei, pasirinkimu, įskaitant priklausančias užsienio investuotojams.

Dalinės bendrosios nuosavybės savininkų dalyvavimas ir jų indėlis į įmonės įstatinį kapitalą. Ribotos atsakomybės įmonės kapitalas yra padalytas į «dalis» (techniškai ne akcijos, tokiu būdu peržengiančios Rusijos vertybinių popierių įstatymus).

Pagrindiniai AAB ypatumai:

 • AAB neturi teisės išleisti akcijas
 • AAB «Dalyviai» įneša indėlius į įmonės įstatinį kapitalą, nors finansavimas taip pat yra įmanomas įnešant indėlį į bendrovės turtą
 • Minimalus AAB įstatinio kapitalo dydis ne mažesnis nei 10000 rublių
 • Įmonės nariai turi pirmumo teisę įsigyti pajų arba pajaus dalį, pasiūlytą parduoti išeinančiam akcininkui
 • Narių skaičius nuo vieno iki penkiasdešimties
 • Steigiamasis Ribotos atsakomybės bendrovės dokumentas yra tik bendrovės įstatai
 • AAB narys gali bet kuriuo metu išeiti iš bendrovės nepriklausomai nuo kitų narių sutikimo:
 • Narys pateikia prašymą apie pasitraukimą iš bendrovės, jeigu tai yra numatyta bendrovės įstatuose
 • Narys su reikalavimu kreipiasi į bendrovę dėl jo pajaus įstatymo numatytais atvejais įsigijimo

Juridinių asmenų Registracijos tvarka apima:

 • Valstybinė ir mokestinė registracija
 • Antspaudo gamyba
 • Įrašymas į Valstybinio statistikos komiteto apskaitą
 • Įrašymas į socialinių fondų apskaitą

Dėl biurokratinės registracijos būdo procedūra paprastai užtrunka nuo trijų iki keturių savaičių nuo dokumentų pateikimo valstybės institucijoms dienos. Be to, akcinės bendrovės privalo registruoti akcijų paleidimą Rusijos banko pagrindinėje valdyboje, o tai pailgina laiką, reikalingą registracijai, nuo vieno iki dviejų mėnesių.

Paprasta partnerystė arba bendros veiklos sutartis

Užsienio įmonės turi teisę dalyvauti paprastoje partnerystėje su vietos partneriu. Pagal paprastos partnerystės sutartį (jungtinės veiklos sutartį) du ar keli asmenys (partneriai) įsipareigoja sujungti savo indėlius į bendrą verslą be juridinio asmens statuso sukūrimo. Bendrų reikalų sprendimas paprastai skiriamas vienam ar daugiau partnerių, atsakingų už buhalterinę apskaitą ir privalomą atskaitomybę, numatytą įstatymo

Apmokestinimas

Per pastaruosius kelerius metus Rusijos mokesčių teisės aktai gausūs pasikeitimų. Daugelis šių pokyčių įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. Pagrindiniai pokyčiai sutelkti į kontroliuojamų užsienio bendrovių apmokestinimą, siekiant sukurti veiksmingą mechanizmą, leidžiantį apsaugoti Rusijos verslą nuo netinkamo naudojimo mažų mokestinių jurisdikcijų ir nepateisinamos mokestinės naudos gavimo.

Pagal bendro fiskalinio spaudimo naujo mokesčio padidinimo tendenciją, pardavimo mokestis buvo įvestas vietos lygiu. Regioninės valdžios institucijos dabar gali priimti sprendimą dėl naujo mokesčio vietos lygiu įvedimą, pavyzdžiui, federalinės reikšmės mieste Maskvoje jis jau yra įvestas.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. patvirtintas naujas PVM mokesčių deklaracijos formatas ir naujas įsipareigojimas pateikti PVM mokesčių deklaraciją elektroniniu būdu. Šie pokyčiai sukėlė papildomą administracinį spaudimą mokesčių mokėtojams.

Buvo atlikti pelno apmokestinimo taisyklių pakeitimai, kuriais buvo siekiama suderinti mokesčių apskaitos taisykles su apskaitos teisės aktų reikalavimais.

Pelno mokestis

Pelno mokesčio mokėtojai yra kaip Rusijos organizacijos, taip ir užsienio organizacijos, veikiančios Rusijos Federacijoje per nuolatines atstovybes arba gaunančios pajamas iš šaltinių Rusijos Federacijoje. Nuo 2015 m. sausio 1 d. mokesčių rezidentais Rusijos Federacijoje pripažįstamos ir užsienio organizacijos, faktinio valdymo vieta yra Rusijos Federacija, laikantis nurodytų Rusijos Federacijos mokesčių kodekso kriterijų (išsamesnė informacija skyriuje «Užsienio organizacijų apmokestinimas»).

Rusijoje juridinis asmuo turi būti įregistruotas mokesčių inspekcijoje pagal atitinkamą kompanijos užregistruotą vietos adresą, taip pat bet kuris filialas ar bendrovės padalinys.

Bendrovė yra atsakinga už pelno mokesčio mokėjimą, apimant kiekvieną poziciją. Dėl smulkesnės informacijos apie užsienio juridinių asmenų apmokestinimą prašom kreiptis į skyrius «Užsienio organizacijų apmokestinimas» ir «Užsienio organizacijų, gaunančių pajamas iš šaltinių Rusijos Federacijoje, pelno apmokestinimas» ir į skyrių «Mokesčių lengvatos» dėl informacijos apie pelno mokesčio mažinimą pelnui ir lengvatoms.

Mokesčio tarifas

Maksimalus pelno mokesčio tarifas sudaro 20%, iš kurių:

 • 2% — apmokėtini į federalinį biudžetą
 • 18% — apmokėtini į vietinį biudžetą

Regioniniai valdžios organai gali sumažinti savo pelno mokesčio dalį iki 4,5%. Dėl smulkesnės informacijos prašom kreiptis į skyrių «Mokesčių lengvatos» .

Mokesčio bazė

Mokestinė bazė apibrėžiama kaip bendra gautų pajamų suma, gauta mokesčių mokėtojų, atėmus išlaidas, susijusias su jų gavyba ir kitais leistinais išskaitymais.

Pagrindinis pelno mokesčio tarifas — 20% — tai pats mažiausias tarp stambiausių ekonomikų.

Mokesčių ir kitos paskatos tampa vis labiau populiarios. Daugelis paskatų nukreiptos inovacijai vystyti ir pramonei modernizuoti.

Užsienio dalyvių apmokestinimas

Užsienio juridinis asmuo, vykdantis verslo veiklą Rusijoje per «atskirus padalinius», terminas, apimantis atstovybes, filialus, statybų aikšteles ir kitas verslo vietas, ilgiau kaip 30 dienų per kalendorinius metus, turi būti registruotas Rusijos mokesčių inspekcijoje per 30 dienų nuo veiklos pradžios. Registracija reikalinga, nepriklausomai nuo to, ar ta veikla yra apmokestinama ar ne. Jeigu užsienio juridinis asmuo vykdo verslą daugiau nei vienoje vietoje, jis turi užsiregistruoti atskirai kiekvienoje vietoje, kur jis veikia. Kiekvienas nekilnojamojo turto ar statybos projektas taip pat turi būti registruojamas atskirai.

Nors apmokestinimas atskiro padalinio užsienio juridinio asmens yra analogiškas Rusijos juridinio asmens apmokestinimui, yra labai daug skirtumų, kurie gali padaryti tai patrauklia forma verslo vykdymui Rusijoje.

Apskritai užsienio juridiniai asmenys yra apmokestinami Rusijoje šiais atvejais:

 • Jei jie pripažįstami Rusijos Federacijos mokesčių rezidentais vadovaujantis tam tikrais kriterijais
 • Jeigu jų verslo veikla sukuria nuolatinę atstovybę Rusijoje
 • Jeigu jie gauna pelną iš šaltinio Rusijoje, nesusijęs su atstovybės nuolatine veikla, bet apmokestinamas pajamų mokesčiu prie šaltinio, kaip aprašyta skyriuje«Mokesčiai užsienio organizacijų, gaunančių pajamas iš šaltinių Rusijos Federacijoje».

Organizacijos, pripažįstamos mokesčių rezidentais Rusijos Federacijoje

Nuo 2015 m. sausio 1 d. mokesčių rezidentais Rusijos Federacijoje pripažintos organizacijos, atitinkančios bent vieną iš šių sąlygų:

 • Dauguma Direktorių tarybos posėdžių vyksta Rusijos teritorijoje;
 • Organizacijos vykdantysis organas reguliariai vykdo savo veiklą, susijusią su šia organizacija Rusijos Federacijoje;
 • Pagrindiniai (vadovaujantieji) organizacijos pareigūnai (asmenys, įgalioti planuoti ir kontroliuoti veiklą, valdyti įmonės veiklą ir už tai atsakantys) pirmumo teise atlieka pagrindinį vadovavimą šiai užsienio organizacijai Rusijos Federacijoje;

Jeigu nė vienas iš kriterijų, nurodytų 1–2 punktuose, anksčiau neįvykdytas ar tik vienas iš jų tenkinamas šios organizacijos, užsienio įmonė gali būti pripažinta Rusijos Federacijos mokesčių rezidente vadovaujantis kuriuo nors vėliau išdėstytu faktu:

 • Buhalterinės arba valdymo apskaitos įvedimas organizacijoje atliekamas Rusijos Federacijoje;
 • Bylų tvarkymo įvedimas organizacijoje atliekamas Rusijos Federacijoje;
 • Operatyvus personalo valdymas organizacijoje atliekamas Rusijos Federacijoje.

Darbo rinka

Rusijos ekonominis gyvenimas vyksta dviejuose konkuruojančiuose centruose: Maskvoje, su 10,4 mln. gyventojų (neoficialiai 16 mln.) ir Sankt Peterburge, su 4,6 mln. gyventojų (neoficialiai 6,5 mln.) Apie 80% Rusijos gyventojų gyvena Europinėje dalyje. Ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičius Rusijoje sudaro 75,5 mln. žmonių, moterų – 49%. Nedarbas siekia 6,8% (2012).

Didžiausiu Rusijos darbdaviu yra privatus šeimyninis sektorius (darbingų gyventojų, dirbančių šiame sektoriuje — 57%). Antrą vietą užima valstybinis sektorius ( iki 32%). To rezultatas šie «du darbdaviai» duoda 90% darbo ekonomiškai aktyviems gyventojams.

Tarp aukščiausios vadybos ir aukščiausios grandies vadovų vyriausybėje ir regionuose daug mažesnį procentą sudaro moterys – tik 39%. Tas pat tinka ir specialistams ir inžinerinės techninės specialybės vadovams. Kitų sektorių situacija ( apimant švietimą ir mediciną) valdymo ir kvalifikuotų specialistų lygiu kardinaliai skiriasi. Moterys dominuoja daugelyje įmonių kaip aukštos kvalifikacijos specialistės ir vidutinės grandies vadybininkės. Pavyzdžiui, mažmeninės prekybos tinkluose dominuoja moterys. Jos dirba ir pardavėjomis, ir vyresniosiomis atskirų prekių grupių vadybininkėmis.

Esminė Rusijos darbo teisės ypatybė yra dokumentas, vadinamas darbo knygele. Šis dokumentas yra sertifikuotas ir turi informaciją apie visas ankstesnes ir dabartines darbines veiklas, taip pat ir darbuotojo užimtumo periodus. Darbo knygelė yra pagrindinis dokumentas apie darbinę veiklą ir darbuotojo darbo stažą. Norėdamas dirbti Rusijoje, užsienio pilietis privalo turėti darbo vizą, gauti leidimą dirbti ir įsiregistruoti Rusijos Federacijos migracijos tarnyboje. Darbo rinka Rusijoje yra sudėtinga ir reikli. Akivaizdu, kad šalis turi didžiulį potencialą.

Šiuolaikinei darbo rinkai trūksta specialistų, dirbančių finansų, marketingo, prekybos ir IT technologijų srityse. Didiesiems parduotuvių tinklams, mobiliojo ryšio operatoriams, programinės įrangos įmonėms ir daugeliui tarptautinių įmonių, veikiančių kituose ekonomikos sektoriuose, reikia profesionalų. Ypač sunku patekti į energetikos sektorių. Naftos ir dujų bendrovės yra tradicinės sritys didelių valstybės kontroliuojamų įmonių su daug darbuotojų.

Be abejo, Maskva tapo vienu didžiausiu finansiniu centru, kuriame didelės verslo korporacijos, bankai ir investuotojai iš viso pasaulio nori daryti verslą. Visa tai suteikia profesionalams patrauklias karjeros augimo galimybes. Tačiau konkurencija yra didelė. Rinkos ir aukšto darbo užmokesčio galimybės traukia specialistus iš Vakarų Europos ir JAV į Maskvą, ir ne tik ten.

Prekių įvežimas ir saugojimas

Prekių įvežimo į Rusiją taisyklės ir normos

Prekių deklaravimas vyksta pateikus muitinės tarnyboms informaciją apie prekes ir muitinės procedūras prekių kilmės šalies ir taip pat bet kokią kitą informaciją, kuri gali būti reikalinga prekių muitinio įforminimo metu muitinės deklaracijoje. Prekių deklaravimas atliekamas deklaranto arba muitinės tarpininko (agento) deklaranto nuožiūra. Duomenų sąrašas, privalomai nurodytas muitinės deklaracijoje, apsiriboja tik tais duomenimis, būtinais apskaičiuoti ir surinkti muitinės mokesčius, muitinės statistikos formavimu ir muitų teisės aktų taikymu Rusijos Federacijoje.

Muitinės procedūros yra ilgos ir sudėtingos. Jos įgyvendinamos gavėjo, kuris yra registruota bendrovė Rusijoje. Prekių išleidimas iš muitinės įmanomas tokiomis sąlygomis, jeigu už prekes sumokėtas muitas ir PVM. Kai kurioms prekėms muitinės deklaracija gali būti pateikta iki jų įvežimo į Rusijos Federacijos muitinės teritoriją. PVM/įvežamų muito mokesčiai atskiroms prekių grupėms turi būti sumokėti anksčiau nei muitų tarnyba leido konteineriui/priekabai kirsti sieną. Tai išskirtinai priskiriama prekėms, tokioms kaip kvepalai ir tabakas. Muitinės mokesčiai apmokami rubliais pagal esamą kursą. Pagal muitinės taisykles muitinės prekių įforminimas neturi būti ilgesnis kaip trys dienos. Jeigu Rusijos Federacijos muitinės organai atsisako leisti įvežti prekes, įstatymas numato prekių grąžinimą atgal.

Logistinės paslaugos Rusijoje

Logistikos rinka Rusijoje apibūdinama konkurencijos, skaidrumo ir naujovių stoka. Daugelis šios srities kompanijų fiksuoja dideles kainas už laikymo ir transportavimo paslaugas. Kita vertus, logistikos užsakymų dalis auga, todėl konkrečių paslaugų ir novatoriškų logistikos koncepcijų paklausa didėja. Rusijos logistikos paslaugos teikėjai ir toliau atkreipia dėmesį į pagrindinius klasikinius laikymo ir transportavimo metodus.

Laisvosios prekybos zonos/rajonai

Specialiosios ekonominės zonos Rusijoje

Specialiųjų ekonominių zonų (SEZ) su išplėstomis mokesčių lengvatomis teisinė sistema buvo įvesta federalinės vyriausybės. Per 20 metų buvo sukurtos trys zonos siekiant skatinti pramonės, mokslinių tyrimų ir plėtros bei turizmo sritis. Finansiniai pajėgumai gali skirtis priklausomai nuo kiekvieno srities. Užsienio prekės (įrangos, žaliava, komplektuojamos ir statybinės medžiagos), įvežamos į SEZ zoną, yra atleidžiamos nuo muitų mokesčių ir netarifinių kliūčių. Prekės, pagamintos muitų sąjungoje (Rusijoje, Kazachstane ir Baltarusijoje) ir importuojamos į SEZ, taip pat atleidžiamos nuo eksporto mokesčių, bet kurių išimčių ir apribojimų. Nuo 2017 m. SEZ investuotojai įveš į muitų sąjungos teritoriją produkciją, pagamintą SEZ iš importuojamų žaliavų, be muitų ir mokesčių mokėjimo, jeigu šios prekės atitinka pakankamo perdirbimo kriterijus.

Specialiųjų ekonominių zonų tipai

Pramonės SEZ

Didelės teritorijos, išsidėsčiusios didžiuosiuose Rusijos pramoniniuose regionuose. Išteklių bazės artumas gamybai, prieigos prie infrastruktūros ir pagrindinių kelių tinklui – tai tik pagrindinės pramonės charakteristikos (pramonės gamybos) zonų, kurios lemia jų naudą. Gamybos išsidėstymas pramonės zonose leidžia padidinti produkcijos konkurencingumą Rusijos rinkoje, mažinant išlaidas.

Novatoriškas SEZ

Išdėstymas novatoriškų (technologijų plėtros) SEZ didžiuosiuose mokslo ir švietimo centruose, turinčiuose turtingas mokslo tradicijas ir pripažintas mokslinių tyrimų mokyklas, atveria puikias galimybes novatoriško verslo plėtrai. Muitinės ir mokesčių lengvatų nustatymo paketas, prieiga prie profesionalių žmogiškųjų išteklių, kartu su augančia paklausa naujoms įvairių Rusijos ekonomikos sektorių technologijoms ir modernizacijoms daro novatorišką SEZ patrauklų rizikos draudimo fondams, taip pat aukštųjų technologijų produktų projektuotojams ir gamintojams. Nauda rezidentams: prieiga prie novatoriškų informacinių technologijų rinkos, inkubatoriai pradedančiajam verslui.

Turizmo-poilsio SEZ

Įsikūrę pačiuose gražiausiuose ir turistų paklausiausiuose regionuose Rusijoje, turistiniai (turizmo-poilsio) SEZ siūlo palankias sąlygas organizuojant turizmo, sporto, poilsio ir kitų rūšių verslą.

ATA knygelės

Rusija yra ATA konvencijos narė, tačiau iš tikrųjų esant nedideliam muitinės postų kiekiui, gali susitvarkyti su tokio tipo knygelėmis (dokumentais, suteikiančiais lengvatas tam tikroms prekėms arba jų pavyzdžiams jų laikinam įvežimui). Laikinojo prekių įvežimo terminas nustatomas muitinės tarnybos vadovaujantis deklaranto pareiškimu, remiantis tokio įvežimo tikslais ir aplinkybėmis ir negali viršyti 2 (dvejų) metų nuo prekių laikinojo įvežimo muitinės procedūros dienos. Kai kurios prekės gali būti laikinai įvežamos į Rusiją visiškai atleidžiant nuo muitinės mokesčių (konteineriai, paletės, pavyzdžiai ir t.t ), o kitos privalomai kiekvieną mėnesį apmokestinamos 3% nuo bendros muitinės mokesčių sumos ir su jais susietais mokesčiais. Šios sumos negrąžinamos ir gali reikalauti garantinio depozito sudarymo.

Vidaus transportas

Rusijos transporto tinklą sudaro 87,157 km geležinkelio ir 1,16 mln. km kelių, iš kurių 41,000 km federalinės reikšmės keliai. Taip pat yra platus tinklas vidaus ir tarptautinių oro uostų, nes daugeliu atvejų skrydis yra vienintelis efektyvus judėjimo būdas tokios didelės teritorijos erdvėje.

Kelių transportas

Automobilių transportas yra plačiai naudojamas Rusijoje krovinių pervežimui tarp Vakarų Europos ir Azijos, taip pat Rusijos teritorijoje. Deja, kelių tinklas Rusijoje buvo apleistas daugelį metų. Norint pasiekti Vakarų Europos standartus, reikalingos milžiniškos investicijos į kelių tinklą.

Laivyba

Kadangi Rusijos uostai iš esmės konkurencingi tarptautiniu lygiu, tačiau daugelis Rusijos laivų yra ilgesni, nei leidžiama pagal tarptautinius standartus, kroviniai dažnai vežami į Rusiją užsienio laivais į užsienio uostus, o iš ten gabenami sausuma į galutinę paskirties vietą. Pavyzdžiui, Suomijos uostai dažnai gauna krovinius, skirtus pristatyti į Sankt Peterburgą, o uostai Baltijos šalyse – Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje dažnai priima krovinius, skirtus pristatymui į Maskvą.

Viena iš problemų, su kuriomis susiduria Rusija, yra ta, kad dauguma jos uostų įsikūrę šiaurėje. Būtinas ledlaužių naudojimas žiemą gerokai padidina uosto mokesčius. Be to, dauguma uostų nesugeba apdoroti sunkesnių krovinių, gabenamų laivais.

Geležinkelių transportas

Rusijos geležinkelio tinklas daugiausia aprūpina krovinių pervežimą urmu, tokių kaip anglies ir naftos, bet tai nėra tikslinis variantas, pavyzdžiui, maisto produktų transportavimui.

Oro transportas

Oro transportas gali būti tinkamas palyginti mažoms ir skubioms prekėms gabenti. Trys oro uostai Maskvoje – «Domodedovo», «Šeremetjevo» ir «Vnukovo» ir taip pat oro uostas «Pulkovo» Sankt Peterburge yra labiausiai apkrauti oro uostai Rusijoje.

Verslo kelionės

Įvažiavimo taisyklės

Užsienio piliečių įvažiavimas į Rusijos Federaciją leidžiamas turint vizą. Viza išduodama remiantis pakvietimu, pateiktu Rusijos ambasadai ar konsulatui pagal gyvenamąją vietą. Vizą gauti pasienyje yra neįmanoma.

Per 7 dienas po atvykimo į buvimo vietą Rusijoje viza turi būti registruojama vietos valdžios institucijose asmeniui arba įmonei, kuri išsiuntė kvietimą. Jei jūs apsistojote viešbutyje, viešbučio administracija atliks registraciją, jei ne viešbutyje – buto ar namo, kuriame apsistojote, savininkas. Neužsiregistravus kompetentingose institucijose (registracijos terminas – iki 7 dienų), gali būti baudos iki 50 dolerių priežastis arba rizika išsiuntimo ir draudimas įvažiuoti į Rusijos Federaciją.

Įvažiuojant į Rusijos Federaciją, Rusijos valdžios institucijos patikrinti pasus ir vizas. Pasas turi galioti ir jo galiojimo laikas, įprastai, neturi baigtis anksčiau kaip po šešių mėnesių vizos galiojimo baigimo datos. Antspaudas apie atvykimą dedamas pase ir «migracijos kortelėje» (įvažiavimo/išvažiavimo kortelės). Po antspaudo apie įvažiavimą uždėjimo pasieniečiai išsaugoja viršutinę blanko dalį (atplėšiama). Šią «migracijos kortelę» privaloma visada turėti su savimi visą buvimo Rusijos Federacijos teritorijoje laiką. Vizos pateikimas būtinas ir įvažiuojant, ir išvažiuojant iš Rusijos Federacijos. Be to, rekomenduojama turėti paso ir Rusijos vizos kopijas, kopiją arba originalą iškvietimo/vaučerio/kitų vizų, kaip ir «migracijos kortelės», kopiją.

Jei norite dirbti Rusijos Federacijoje, būtina gauti leidimą dirbti, išduodamą įgaliotų institucijų. Norint gauti nuolatinę gyvenamąją vietą (leidimą gyventi), užsienio pilietis privalo gyventi Rusijos Federacijoje bent vienerius metus, kaip laikinai gyventis. Konkrečių sąlygų patikrinimui dėl legalaus atvykimo į Rusiją ir įstatymų, galiojančių šalyje, mes rekomenduojame susipažinti su oficialiais duomenimis, pateiktais Rusijos institucijų, pavyzdžiui, Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos.

Verslo etiketas

Bendroji informacija

Vizitinių kortelių naudojimas paprastai yra gana įprastas ir dažnai būtina, nes telefoninės kortelė ne taip plačiai paplitusios daugelyje Rusijos regionų. Viena pusė vizitinės kortelės turi būti anglų kalba, o kita – rusų (naudojant kirilicą). Yra privalumas prie vardo ir pareigų galimybė pridėti universitetinį arba akademinį laipsni, kurį jūs turite (jei tai taikoma). Paduodami vizitinę kortelę atverskite ją ta puse, kurioje yra informacija rusų kalba.

Rusijos verslo kultūroje yra didelė pagarba hierarchijai, nors valstybė dabar nedominuoja versle tokiu mastu, kaip tai darė anksčiau.

Patartina kreiptis į advokatą, Rusijos teisės specialistą. Organizavimas pažinties jūsų partnerio su savo darbuotojais yra viena iš sėkmingo verslo sąlygų šioje šalyje. Šiandienos verslo aplinkoje yra naudinga atrodyti tikrovišku, sąžiningu ir patikimu. Rusai turi didelį pasitikėjimą Vakarų valstybių atstovų profesiniais įgūdžiais ir patirtimi. Todėl tikėkitės susidurti su tam tikras specialias reikalavimus Jums.

Įprastai rusai svarsto kompromisą kaip silpnumo požymį. Dažnai jie tęsia derybas tik dėl nenoro pasiduoti, kol kita pusė nepadarys pakankamai nuolaidų, rodydami neįprastą kietumą. Be to, kai kuriais atvejais rusai stengiasi priversti savo oponentą prarasti savikontrolę, išeidami iš derybų kambario, grasindami deryboms ir kiti panašūs incidentai. Galite susidurti su kai kuriais taktiniais vėlavimais, emociniais veiksmais, grasinimais ir bet kokiais kitais strateginiais įtikinimais, kuriuos jūs turite oponuoti. Vietoj to, kad kopijuotumėte Rusijos pusės elgesį, reikalaukite, kad derybos turėtų būti nukreiptos siekiant abipusės naudos ir privalumų.

Visi rašytiniai dokumentai ypatingai svarbūs. Kartais rusų verslininkai gali jūsų paprašyti pasirašyti «protokolą», kuriame išsamiai aprašomi visi klausimai, derinami susitikimo metu. Susitikimo pabaigoje «protokolas» perskaitomas, suderinamas ir kiekvieno dalyvio pasirašomas.

Sprendimų priėmimas yra labai lėtas Rusijoje. Sutartys turi būti aiškios, glaustos ir parengtos tiek anglų, tiek ir rusų kalbomis. Rusams būdinga mėginti įtraukti papildomų pakeitimų.

Kvietimas prie stalo ir verslo pietūs

Verslo pusryčiai nepriklauso verslo kultūrai Rusijoje. Dėl «pirminio» susitarimo paprastai rekomenduojama vakarienė arba verslo pietūs. Pagrindinės vietos prie stalo rezervuotos žmonėms, užimantiems svarbiausias pareigas bendrovėje ir derybose. Jus pasodins priešingoje stalo pusėje priešais Rusijos partnerius. Kai kuriuose ne tiek rafinuotuose restoranuose gali jums pasiūlyti pasidalinti stalą su kitais, kai jūs esate vienas prie stalo, arba jūsų tiesiog du ar trys. Nepradėkite valgyti, kol vaišės nebus pasiūlytos visiems.

Rusijoje labai išvystyta gėrimo kultūra. Atsisakyti išgerti laikoma nepriimtinu, jeigu tai nėra susiję su religija arba sveikata. Kviečianti pusė visada įsipareigoja apmokėti sąskaitą. Tačiau iš mandagumo jūs galite parodyti gestą lyg norėtumėte apmokėti sąskaitą. Jeigu jūs esate šio susitikimo iniciatorius, geriausia apdairiai apmokėti sąskaitą iš anksto. Jeigu jūs moteris, žmogus, pakvietęs jus jausis įsižeidęs net ir jūsų gestu, rodančiu, kad jūs norite apmokėti. Pageidautina restorane palikti 9–10% arbatpinigių.

Jei jūs esate kviečiami į kieno nors namus – tai išskirtinė garbė. Jūsų gali paprašyti nusiauti batus prieš įeinant į namą ir jums pasiūlyti namines šlepetes. Kai jūs esate kviečiami į kieno nors namus, geru tonu laikoma atnešti šokolado, saldainių, vyno ar kitokio alkoholio (išskyrus degtinę). Jei savininkai turi vaikų, prasminga atnešti atskirą mažą dovanėlę. Dovanoti dovanas yra dažnas reiškinys, ypač priimant svečius/rengiant vakarėlius/, norint padėkoti jums už dalyvavimą arba jeigu jūs nakvojote pas vakarėlio organizatorių.

Dalykinis susitikimas

Susitarti dėl susitikimo gali būti sunku, todėl kantrybė ir atkaklumas yra svarbūs tokiais atvejais. Po susitarimo dėl susitikimo bandykite padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išvengta susitikimo terminų pakeitimo arba atšaukimo. Patartina vengti kelionės į Rusiją liepos pabaigoje arba rugpjūčio mėnesį, nes daugelis žmonių atostogauja. Suplanuokite pakankamai laiko pažintims.

Dovanos

Apskritai rusai mėgsta gauti ir dovanoti dovanas. Geriausia nesupakuoti dovanų. Jei jūs esate kviečiami į kieno nors namus, jums gali atnešti šokolado, saldainių, aukštos kokybės butelį vyno ar kitokio alkoholio. Manoma, kad blogas ženklas atnešti dovaną, skirtą dar negimusiam vaikui.

Renkant gėles: gėlės Rusijoje dovanojamos tik moterims (išskyrus mokytojus, gydytojus ir įžymybes). Jei jūs esate kviečiami į šeimos namus, geriausia padovanoti gėles žmonai, seseriai ar motinai. Rožinės, kreminės, oranžinės, mėlynos gėlės neturite tikslinės simbolinės prasmės, tačiau venkite dovanoti baltas arba geltonas gėlės, kurios turi ypatingą simboliką. Tačiau raudonos gėlės (ypač žėrinčių raudonų atspalvių) bus laikomos kaip meilės ar stiprių jausmų išraiška.

Pačių populiariausių dovanų vertinimas: vynas ar kitas alkoholis (ne degtinė), šokoladas ir šokolado rinkiniai (jei jus pakvietė į kieno nors namus), aukštos kokybės arbata arba kava, rankšluosčiai, kompiuteriai, laikrodžiai, šampūnas, muilas, kvepalai, odekolonas, cigaretės, žiebtuvėliai, verslo kalendoriai, užrašų knygelės-dienoraščiai ir t. t.

Medicinos draudimas

Jei nusprendėte keliauti į Rusijos Federaciją, reikia nepamiršti, kad medicinos draudimas, galiojantis visą jūsų viešnagės laiką yra būtinas. Patartina turėti sveikatos draudimo polisą, kuris apima visas medicinines išlaidas ekstra atvejais ir medicininių išlaidas susirgus. Rusijos sveikatos apsaugos ministerija teikia tiek Rusijos piliečiams, tiek ir užsieniečiams, laikinai gyvenantiems Rusijos teritorijoje, telefono liniją, į kurią paskambinę jūs galite klausti informacijos ir gauti medicinos paslaugas.

Muitinės ir valiutos taisyklės

Pagal Rusijos Federacijos muitinės kodeksą fiziniai asmenys yra atleidžiami nuo muito mokesčių įvažiuojant į Rusiją, jei prekių, įvežamų į šalį asmeniniam naudojimui, kaina neviršija 65 000 rublių, o svoris - 50 kg imtinai.

Prekėms, kurių kaina ir svoris viršija nustatytą kvotą, bet ne daugiau kaip 650 000 rublių ir 200 kg, taikomas vieningas muito ir mokesčių apmokestinimas – 30% nuo prekių muitinės kainos, bet ne daugiau kaip 4 eurai už kilogramą – esant tokiam perviršiui.

Yra ir keletas užsienio valiutos įvežimo ir išvežimo apribojimų. Pavyzdžiui, nuo 2004 m. kovo 15 d. fiziniai asmenys turi teisę išvežti iš Rusijos Federacijos užsienio valiutos iki 10 000 JAV dolerių. Išvežami asmeniniai grynieji pinigai, neviršijantys 3 000 JAV dolerių, privalomam rašytiniam deklaravimui fiziniams asmenims nebūtini.

Dėl išvežimo iš Rusijos Federacijos valiutos sumoje nuo 3001 iki 10 000 JAV dolerių ir rublių ekvivalento privaloma pateikti rašytinę muitinės deklaraciją. Jei išvežama iš Rusijos suma viršija 10 000 JAV dolerių, privaloma pateikti dokumentus, patvirtinančius šios sumos įsigijimą iš banko, arba atitinkamą muitinės deklaraciją, patvirtinančią šio fizinio asmens ankstesnį šios valiutos įvežimą į Rusiją.

Atgal į pradžią