Späť na obsah

Obchodovanie a podnikanie v Rusku.

Základný návod pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o Rusku a jeho podnikateľskom prostredí

Všeobecné informácie o Ruskej federácii

Oficiálny názov
Ruská federácia
Štátne zriadenie
Federatívna republika s poloprezidentskou formou vlády
Geografická poloha
Rusko pokrýva rozsiahne územie Európy a Ázie.
Hranice
Rusko hraničí so 14 krajinami, má hranice s oceánmi (od severozápadu k juhovýchodu):
s Azerbadžajnom – 284 km, Bieoruskom – 959 km, Čínou (juhovýchod) – 3 605 km, Čínou (juh) – 40 km, Estónskom – 294 km, Fínskom – 1,313 km, Gruzínsko – 723 km, Kazachstanom – 6 846 km, so Severnou Kóreou – 19 km, s Lotyšskom – 217 km, Litvou – 227 km, Mongolskom – 3 485 km, Nórskom – 196 km, Poľskom – 206 km a Ukrajinou – 1 576 km
Rozloha
Územie Ruska má 17 075 400 kilometrov štvorcových. Rusko je najväčší štát sveta, ktorý sa nachádza na viac než osmine obývaného územia Zeme.
Fyzikálna geografická charakteristika
Väčšina ruského územia sa skladá z rozsiahlych rovín, predovšetkým zo stepí na juhu, husto zalesnených oblastí na severu a z tundier pozdĺž severného pobrežia. Rusko disponuje s 10% ornej pôdy sveta. Horské pásma sa tiahnu pozdĺž južnej hranice - vrchol Elburu na Kaukaze je so svojou výškou 5 633 m najvyšším vrchom Ruska a Európy. Altaj, Verchojanský chrbát a vulkány, polostrov Kamčatka. Pri pohorí Ural sa stretáva Európa a Ázia.
Podnebie
Pre obrovské územie a rôznorodú krajinu je podnebie Ruska rôznorodé. Od suchého a teplého podnebia južných stepí a vlhkej kontinentálnej klímy európskej časti zeme až o subarktické podnebie na Sibíre a arktické podnebie tundry na severnom póle. Leto v chladnejších stepiach a pozdĺž arktického pobrežia je mierny. Zato zima na pobreží Čierneho mora je teplejšia, na Sibíri je extrémne krutá. Rusko je v skutočnosti najchladnejšou zemou na svete.
Prírodné zdroje
Ruskú federáciu môžeme považovať za štát s najrozmanitejšími a najbohatšími prírodnými zdrojmi na svete. Medzi hlavné prírodné zdroj patrí ropa (Volžsko-Uralská oblasť, Západosibírska rovina, Kaspická nížina), zemný plny, uhlie (Pečorská nížina, Jenisej a Lena), železná ruda (Ural, Valdajská pahorkatina), farebné kovy (Ural, Sibír), diamanty, zlato a urán (stredná časť Sibíru, Altaj).
Obyvateľstvo
143,5 miliónov
Demografická štruktúra
Ruská federácia je mnohonárodnostný štát. Na území žije viac než 160 rôznych etnických skupin a miestnych národov.
Úradný jazyk
Úradným jazykom Ruskej federácie je ruština, ale na území existuje viac než 140 iných jazykov a dialektov. Z celkového počtu obyvateľov hovorí iba po rusky viac než 81% obyvateľov. Väčšina tých, ktorí hovoria jazykom menšiny, sú zároveň bilingválni a hovoria aj po rusky.
Miestny čas
V Rusku je deväť časových pásiem, bežný miestny čas sa pohybuje v rozmedzí od UTC + 03:00 do UTC + 12:00. Pásmo UTC + 05:00 se nepoužíva.
Náboženstvo
Ruská právoslávna cirkev, islam, judaizmus, katolicizmus, protestanstvo, budhizmus a ďalšie.
Mena
Devízový kód rubľa - RUB. Symbol meny - rubeľ. Rubeľ sa delí na kopejky. 1 rubeľ = 100 kopejok.
Vývoj menového kurzu
Oficiálne kurzy zahraničných mien k rubľu sa určujú každodenne Centrálnou bankou Ruska.
Havné mesto
Moskva. Počet obyvateľov je podľa údajov Russtatu 12 377 205 (2017).
Ďalšie dôležité mestá
Petrohrad, Novosibirsko, Nižný Novgorod, Tver.
Systém mier a váh
V Rusku sa používa celosvetová metrická sústava. Základnou jednotkou merania vzdialenosti je meter, objemu - meter kubický, váhy - kilogram a obsahu - meter štvorcový.
Administratívne členenie

Rusko je federáciou, ktorú získala svojou nezávislosťou (po rozpade ZSSR) 24. augusta 1991 a prijala novú ústavu 12. decembra 1993.

Federácia je rozdelená na osem federálnych okruhov (zriadených 13. mája 2000), ktoré sú zložené zo subjektov Federácie. Subjekty federácie predstavuje 21 republík, 7 krajov, 48 oblastí, 2 mestá federálneho významu (Moskva a Petrohrad), 1 autonómna oblasť a 6 autonómnych okruhov.

Štátny sviatok

12. jún
Den Ruska je štátny sviatok Ruskej federácie. OSlavuje sa každoročne už od roku 1992.

Ďalšie štátom uznané sviatky

Podľa zákona sú novoročne sviatky od 1. januára (Nový rok) do 5. januára. K novoročným sviatkom boli formálne zaradené aj dni 6. a 8. januára spolu s narodením Krista - 7. januára. Podľa zákona to sú sviatky pracovného pokoja.

Narodenie Krista v Rusku oslavuje 25. decembra Rímsko-katolícka a rôzne protestanské cirkvy, ale nie je štátnym sviatkom.

23. február – Deň obrancu vlasti, 8. marec – Mezinárodný deň žien, 1. máj – Sviatok práce, 9. máj – Deň víťazstva, 4. november – Deń jednoty, 22. august – Deň štátnej vlajky, ktorý však je pracovným dňom.

Členstvo v medzinárodných organizáciach

Rusko je stálym členom Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov (OSN) a má právo veta. Rusko je tiež aktívnym členom mnohých organizácii OSN, vrátane Valného zhromaždenia OSN a Bezpečnostnej rady, Organizácie pre výživu a poľnohospodársvo, Konferencie OSN pre obnovu a rozvoj, Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru, Úradu Vysokého kominára pri OSN pre utečencov, Organizácie OSN pre priemyselný rozvoj a Európskej hospodárskej komisie OSN. Rusko je súčasťou niektorých najdôležitejších mierových misií OSN. Rusko je tiež členom mnohých medzinárodných organizácii, vrátane Svetovej obchodnej organizácie.

Spoje

Služby telefónneho spojenia – telefónna predvoľba Ruska je +7.

Internetové služby - podľa štatistiky má viac než 14 miliónov ľudí v Rusku prístup k internetu, čo odpovedá asi 10% obyvateľstva. Približne 30% z nich žije v Moskve a ďalších 20% v Petrohrade. Priamy prístup k internetu je zabezpečený bezdrôtovým pripojením v kaviarňach, mobilnými telefónmi alebo telefónnymi linkami na hoteloch a bytoch.

Poštovné služby - poštovné služby sú v celom Rusku celkom lacné, čomu odpovedá ich spoľahlivosť.

Zahraničný obchod
 • Vyvážaný tovar
  Ropa a ropné produkty, zemný plyn, kovy, drevo a výrobky z dreva, chemikálie a široké spektrum výrobkov civilnej a vojenskej výroby.
 • Hlavní vývozní partneri
  Holandsko, Nemecko, Čína, Taliansko, Ukrajina, Turecko, Bielorusko, Japonsko
 • Dovážaný tovar
  Spotrebný tovar, stroje, dopravné prostriedky, farmaceutické výrobky, plasty, kovové polotovary, mäso, ovocie a orechy, oprické a zravotnícke prístroje, železo, oceľ.
 • Hlavní dovozní partneri
  Čína, Nemecko, Ukrajina, Bielorusko, Taliansko, USA

Obchodná politika Ruskej federácie

V oblasti netarifných regulačných nástojov hrajú špeciálnu úlohu kompenzačné a anti-dumpingové opatrenia. Tieto opatrenia sú zamerané na prevenciu nekalej konkurencie (dumpingu a špecifických finančných podpôr). Okrem toho sa zvláštne ochranné opatrenia aplikujú na zmiernenie negatívnych dôsledkov výkovov dovozu. V súlade s federálnou legislatívou môžu byť použité špeciálne ochranné opatrenia v prípade preukázaného dovozu jedlotlivých druhov tovaru do Ruskej federácie v takom množstve a za takých podmienok, ktoré podstatným spôsobom nepriaznivo ovplyvňujú učitú oblasť ruského priemyslu alebo spôsobujú riziko takéhoto ovplyvnenia.

Špeciálne ochranné opatrenia musia byť použité nediskriminačne, bez ohľadu na krajinu pôvodu tovaru. Na rozdiel od špeciálnych ochranných opatrení sa kompenzačné a anti-dumpingové opatrenia musia používať selektívne - na ochranu pred dovážaným tovarom z krajín, z ktorých národní vývozcovia dodávajú tovar na colné územie Ruskej federácie s použitím dumpingových cien alebo s poskytnutou štátnou peňažnou podporou počas výroby, vývozu alebo prepravy tovaru.

Kvóty

V Rusku má použitie tohto špeciálneho nástroja s súčasnosti predovšetkým politický charakter: dovozné kvóty sú stanovené pre hovädzie, bravčové a hydinové mäso, rafinovaný a surový cukor. Efektivita samotného nástroja a jeho praktické použitie (verejné súťaže...) je veľmi pochybné, čo len potvdzuje to, že v Rusku existuje priemyselné lobovanie ako negatívny, ale prakticky nevyhnutný jav.

Obchodné embargo

Zákaz dovozu potravín je nástroj, ktorý Rusko používa často. Spravidla malé nepresnosti zo strany dodávateľov tvoria zámienku, aby Rusko embargo zaviedlo. V mnohých prípadoch je hlavným cieľom embarga ochrana vnútorného trhu pred infekciami (napríklad zákaz dovozu hydinového mäsa z Poľska a z Veľkej Británie spojený s nebezpečím epidemie vtáčej chrípky, zákaz dovozu bravčového mäsa z Mexika a mnohých štátov USA v súvislosti s prasacou chrípkou alebo zákaz dovozu hydinového a bravčového mäsa z Nemecka po tom, čo sa zistilo, že obsahujú dioxíny). Ničmenej, často neúmerný a selektívny charakter týchto zákazov dokazuje, že sú používané aj ako nástroj zahraničnej politiky Ruska.

Hospodárske sankcie EÚ

EÚ zaviedla voči Rusku obmedzujúce opatrenia ako odpoveď na nelegálnu anexiu Krymu a úmyselnú destabilizáciu susednej zvrchovanej krajiny. Hospodárske sankcie sú opratrenia zamerané na obmedzenie obchodov s Ruskom v konkrétnych sektoroch ekonomiky.

V júly a septembri roku 2014 zaviedla EÚ hospodárske sankcie zamerané na obmedzenie obchodu s Ruskom v konkrétnych sektoroch ekonomiky. V marci 2015 lídri krajín EÚ prijali rozhodnutie spojiť režim sankcií s úplným splnením Minskou dohodou, s čím sa počítalo do konca októbra. V súlade s týmto rozhodnutím 22. júna 2015 Rada predložila platnosť sankcií o šesť mesiacov, do 31. januára 2016. Pretože Minská dohoda nemohla byť splnená v plnej miere do 31. októbra, Rada EÚ predĺžila platnosť ekonomických sankcií do 31. júla 2016.

Tieto obmedzujúce opatrenia zahŕňajú:

 • obmedzenie prístupu k primárnemu a sekundárnemu kapitálovému trhu EÚ pre päť veľkých ruských peňažných ústavov s kontrolnou účasťou štátu a jeho dcérskych spoločností zriadených za hranicou EÚ a tiež pre tri veľké energetické a tri zbrojné firmy Ruska.
 • zavedenie zákazu vývozu a dovozu zbraní,
 • zákaz vývozu tovaru dvojitého určenia pre použitie na vojenské účely alebo pre koncových vojenských spotrebiteľov v Rusku,
 • obmedzenie prístupu Ruska k určitým tajným technológiam a službám, ktoré môžu byť použité pre prieskum a ťažbu ropy.

Opatrenia pre obmedzenie hospodárskej spolupráce

Obmedzujúce opatrenia týkajúce sa ekonomickej spolupráve zaviedlo vedenie EÚ v júly roku 2014:

 • Európskej investičnej banke bolo nariadené pozastaviť uzatváranie nových zmlúv o finančných operáciach v Ruskej federácii.
 • Krajiny EÚ sa dohodli na koordinácii svojich stanovísk k predstavenstvu Európskej banke pre obnovu a rozvoj za účelom pozastavenia financovania nových operácii.
 • Uskutočnenie dvojstranných a regionálnych programov spolupráce medzi EÚ a Ruskom bolo preskúmané a spolupráce na niektorých programoch boli pozastavené.

Podnikateľské prostredie

Štátne regulácie obchodnej činnosti v Ruskej federácie a druhy podnikateľských subjektov

V roku 2014 boli urobené niektoré veľké zmeny v zákone o spoločnostiach vo veci korporátneho riadenia, klasifikácie právnických osôb a ďalšie zmeny.

Podľa druhov činnosti zahraničných spoločností môžeme rozlíšiť nasledujúce základné formy ich prítomnosti v Rusku.

 • Pobočky a zastúpenia
 • Právnické osoby
 • Dohody o spoločnej činnosti, tiež známe ako združenie bez právnej subjektivity

Pobočky a zastúpenia

Podľa Občianskeho zákonníka Ruskej federácie sú pobočky a zastúpenia špeciálne útvary zahraničnej právnickej osoby, nachádzajúce sa mimo jej sídlo. Pobočky a zastúpenia nakladajú s majetkom vytvoreným ich právnickou osobou a fungujú spôsobom, ktorý stanoví právnická osoba.

Hlavným špecifikom odlišujúci zastúpenie od pobočky je charakter činnosti, ktorú má právo vykonávať. Zastúpenie zastupuje záujmy právnickej osoby a spravidla vykonáva činnosť neziskového charakteru, ako je marketing alebo zber informácii. Oproti tomu pobočky môžu plniť všetky alebo len časť funckií právnickej osoby, vrátane (bez toho, aby sa obmedzovali) funkcie zastúpenia. Lenže je známe, že niektoré zastúpenia sa zaoberajú obchodnou činnosťou a ich činnosť nebola nikdy spochybnená zo strany vlády, pokiaľ náležite vedú svoju daňovú evidenciu.

V súlade s poslednými zmenami v legislatíve majú teraz i zastúpenia právo najať vysoko kvalifikovaných špecialistov. Právo, ktore predtým mali iba pobočky.

Predpokladá sa, že vďaka veľkému množstvu svojich právomocí sa pobočky zaoberajú zdaňovanou obchodnou činnosťou, a preto sú zdaňované po zisku. Pre obmedzenú sféru činností, ktoré vykonávajú zastúpenia, nebývajú obyčajne zdaňované daňou z príjmu. Niektoré zastúpenia sa však skutočne zaoberajú obchodnou činnosťou, ako je vedenie rokovaní a podpis zmlúv. Za takých podmienok podliehajú zdaneniu zisku rovnako ako pobočky.

Podľa zákona musia byť zastupiteľstvá a pobočky akreditované príslušnou vládnou organizáciou, spravidla Federálnou daňovou službou, ale podľa charakteru činnsoti hlavnej kancelárie spoločnosti to môže byť aj iná organizácia. Napríklad akreditáciu zastúpenia zahraničných bánk robí Banka Ruska. Bez ohľadu na to, ktorý štátny orgán robí akreditáciu, musia byť pobočky a zastúpenia zapísané do Štátneho registra akreditovaných pobočiek a zastúpení zahraničných právnických osôb, ktorý vedie Federálna daňová služba.

Akreditačný postup pre pobočky a zastúpenia zahrňuje nasledujúce etapy:

 • Akreditácie pobočky alebo zastúpenia a zapísanie informácií o pobočke alebo zastúpení do Štátneho registra akreditovaných pobočiek a zastúpení zahraničných právnických osôb
 • Vyhotovenie pečiatky
 • Zapísanie do evidencie daňového úradu (bez ohľadu na to, či je činnosť zdaniteľná alebo nie).
 • Zapísanie do evidencie Štátneho výboru pre štatistiku a sociálnych fondov (Penzijný fond Ruskej federácie a Fond sociálneho poistenia Ruskej federácie)

Proces zvyčajne trvá od štyroch do šiestich týždňov od predloženia dokumentov štátnym orgánom.

Právnické osoby

Podstatné zmeny v oblasti úpravy činnosti hospodárskych subjektov v Ruskej federácii sú platné od 1. septembra 2014. V súlade s dodatkom sa všetky právnické osoby delia na korporátne a unitárne, podľa toho, či majú ich zriaďovatelia právo byť členom výkonného orgánu.

Dvomi najrozšírenejšími typmi právnických osôb v súlade s ruským korporátnym zákonodarstvom sú akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Riadia sa Občianskym zákonníkom Ruskej federácie spolu so zákonom o akciových spoločnostiach (3AO) a zákonom o spoločnostiach s ručením obmedzeným (3OOO). Právo vydávať akcie majú len akciové spoločnosti. Preto sa na ne vzťahujú ruské zákony o cenných papieroch.

Akcionári akciovej spoločnosti a spoločníci spoločnosti s ručeným obmedzeným nenesú zodpovednosť za záväzky spoločnosti a nesú riziko straty iba do výšky vloženého vkladu (ručenie obmedzené).

Ruská spoločnosť nemôže 100%tne patriť ďalšej právnej osobe (kde by táto osoba nebola zapojená) a tiež sama za seba nemôže patriť inému akcionárovi za 100%. To znamená, že holdingová spoločnosť, ktorá stopercentne vlastní ruskou spoločnosť, musí mať viac než jedného akcionára alebo spoločníka.

Akciová spoločnosť

Podľa posledných zmien sa teraz akciové spoločnosti rozdelujú na verejné a neverejné (do 1.9.2014 Občiansky zákonník Ruskej federácie používal označenie otvorené a uzavreté akciové spoločnosti). Verejná akciová spoločnosť je právnickou osobou a jej akcie a cenné papiere zmeniteľné na akcie sa verejne zapisujú (pomocou verejného zápisu) alebo verejne za podmienok stanovených zákonom o cenných papieroch.

Pravidlá pre verejné spoločnosti sa aplikujú tiež na akciové spoločnosti, ktoré nezodpovedajú požiadavkam na verejné spoločnosti, ale ich stanovy a firemný názov obsahujú ustanovenia o tom, že spoločnosť je verejná.

Verejná akciová spoločnosť

Základné špecifiká verejnej akciovej spoločnosti

 • Spoločnosť má právo vykonať verejný zápis vydávaných akcií a ponúkať ich neobmedzenému okruhu akcionárov
 • Minimálna hodnota základného kapitálu verejnej spoločnosti je 10 000 rubľov
 • Verejná akciová spoločnosť vytvára kolektívne riadiaci orgán, koho počet členov nemôže byť menší ako päť.
 • Vedenie zoznamu akcionárov verejnej akciovej spoločnosti a plnením funkcie sčítacej komisie je poverená nezávislá organizácia, ktorá má zákonom stanovenú licenciu
 • U verejnej akciovej spoločnosti nemôže byť obmedzený počet akcií, ktoré patria jednomu akcionárovi, ich celková nominálna hodnota, ani maximálny počet hlasov jedného akcionára
 • Nikomu nemôže byť poskytnuté právo predkupného práva na akcie verejnej akciovej spoločnosti, ktoré sú ponúkané k predaju vystupujúcim akcionárom (s výnimkou dodatočne vydaných akcií alebo iných cenných papierov zmeniteľných na akcie)
 • Stanovy verejnej akciovej spoločnosti nemôžu do výlučnej kompetencie valného zhromaždenia akcionárov zaradiť rozhodovanie o otázkach, ktoré jej nevyhradzuje Občiansky zákonník Ruskej federácie a zákon o akciových spoločnostiach

Existujúce akciové spoločnosti, ktoré zodpovedajú požiadavkam na verejné spoločnosti, sú za také uznané bez ohľadu na to, či ich názov obsahuje odkaz na tento status

Neverejná akciová spoločnosť

Základné špecifiká neverejnej akciovej spoločnosti:

 • Akcie a cenné papiere neverejnej akciovej spoločnosti sa rozdeľujú medzi zriaďovateľov alebo dopredu určený okrum osôb (bez verejného zápisu)
 • Spoločnosť nemá povinnosť zriaďovať predstavenstvo
 • Množstvo akcií, ktoré vlastní jeden akcionár, ich celková nominálna hodnota a maximálne množstvo hlasov prináležiacich jednému akcionárovi, sú obmedzené zákonom.
 • Stanovy neverejnej akciovej spoločnosti môžu do výlučnej kompetencie valného zhromaždenia akcionárov zaradiť rozhodovanie v otázkach, ktoré jej nevyhradzuje Občiansky zákonník Ruskej federácie a zákon o akciových spoločnostiach
Spoločnosť s ručením obmedzeným - OOO

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najpružnejším druhom spoločnosti s najmenej zaťažujúcimi povinnosťami stanovenými zákonom.

Tento typ je hlavnou voľbou pre dcérske spoločnosti, ktoré sú v plnom vlastníctve materských spoločností, vrátane tých, ktoré patria zahraničným investorom.

Podielova účasť vlastníkov sa určuje ich vkladom do základného kapitálu spoločnosti. Kapitál spoločnosti s ručením obmedzeným je rozdelený na "podiely" (technicky to nie sú akcie, ktoré by prekračovali rámec ruského zákona o cenných papieroch).

Hlavé špecifiká spoločnosti s ručením obmedzeným:

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným nemá právo vydávať akcie
 • Spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným vkladajú vklad do základého kapitálu, aj keď financovanie je tiež možné formou majetkových vkladov.
 • Minimálna hodnota základného kapitálu spoločnosti je vyššia než 10 000 rubľov.
 • Spoločníci majú predkupné právo podielu alebo časti podielu ponúkané k predaju odstupujúcim spoločníkom
 • Počet spoločníkov je od jeden do päťdesiat
 • Zriaďovacím dokumentom spoločnosti s ručením obmedzeným sú len Stanovy spoločnosti
 • Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným má právo kedykoľvek vystúpiť zo spoločnosti, nezávisle na súhlase ostatných spoločníkov
 • Spoločník podáva oznámenie o vystúpení zo spoločnosti, pokiaľ tak stanovujú stanovy spoločnosti
 • Spoločník sa obráti so žiadosťou na spoločnosť, kvôli získaniu jeho podielu v prípadoch stanovených zákonom

Proces registrácie právnických osôb zahrňuje:

 • Štátna a daňová registrácia
 • Zhotovenie pečiatky
 • Zapísanie do evidencie Štátného výboru pre štatistiku
 • Zapísane do evidencie sociálnych fondov

Pre byrokratický charakter registrácie proces vačšinou trvá tri až štyri týždne od dátumu poskytnutia dokumentov štátnym orgánom. Okrem toho sú akciové spoločnosti zaviazané zaregistrovať vydanie akcií u Hlavnej správy Banky Ruska, čo predlžuje dobu potrebnú na registráciu o jeden až dva mesiace.

Združenie bez právnej subjektivity alebo Zmluva o spoločnej činnosti

Zahraničné spoločnosti majú právo zúčasniť sa v združeniach bez právnej subjektivity spoločne s miestnym partnerom. Zmluvou o združení bez právnej subjektivity (zmluvou o spoločnej činnosti) sa dve alebo niekoľko osôb (spoločníkov) zaväzuje zlúčiť svoje vklady pre uskutočnenie spoločného obchodu, bez toho, aby by vznikla právnická osoba. Vedenie spoločných činností je spravidla uložené jednému alebo niekoľkých spoločníkom, zodpovedným za účtovníctvo a povinné vykazovanie stanovené zákonom.

Zdanenie

Za posledných niekoľko rokov sa ruská daňová legislatúra veľmi zmenila. Mnohé zmeny začali platiť 1. januára 2015. Kľúčové zmeny sa sústreďujú na zdanenie kontrolované zahraničnými spoločnosťami s cieľom vytvoriť efektívny mechanizmus, ktorý by umožnil ochranu ruského podnikania pred nesprávnych používaným nízkeho zdanenia a získanie neoprávnenej daňovej výhody.

V súlade s celkovou tendenciou k zvýšeniu fiškálneho tlaku na miestnej úrovni sa zaviedla nová daň s názvom obchodný poplatok. Regionálne orgány štátnej moci sa teraz môžu rozhodnúť o zavedení novej dane na miestnej úrovni, napríklad v meste federálneho významu Moskva je už zavedená.

Od 1. januára 2015 je shcálený nový formát daňového priznania z pridanej hodnoty a nová povinnosť podávať daňové priznania k DPH v elektronickej podobe. Tieto zmeny zvýšili administratívny tlak na daňovníkov.

Boli zavedené zmeny v pravidlách z dani z príjmu, zamerané na koordináciu pravidiel daňovej evidencie s požiadavkami zákona o účtovníctve.

Daň u príjmu

Platcovia dane z príjmu sú ruské organizácie, ale aj zahraničné organizácie, ktoré vykonávajú svoju činnosť v Ruskej federácii prostredníctvom štátneho zastúpenia alebo získavajú príjmy zo zdrojov Ruskej federácie. Od 1. januára 2015 sú platcami daní Ruskej federácie aj zahraničné organizácie, ktorých miesto riadenia je Ruska federácia, a to v súlade s kritériami stanovenými v Daňovom zákonníku Ruskej federácie (podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole Zdanenie zahraničnej prítomnosti).

V Rusku musí byť právnická osoba zaregistrovaná u daňovej inšpekcie podľa miesta sídla spoločnosti, a tiež u inšpekcie v miestach všetkých pobočiek alebo organizačných zložiek spoločnosti.

Spoločnosť nesie zodpovednosť za zaplatenie dane z príjmu, čo sa týka každého z daných miest. Podrobnejšie informácie o zdanení zahraničných právnických osôb sú uvedené v kapitolách "Zdanenie zahraničných organizácií", "Zdanenie zahraničných organizácií, ktoré získavajú príjmy zo zdrojov v Ruskej federácie" a "Daňové úľavy".

Daňová sadzba

Minimálna sadzba dane z príjmu je 20%, z ktorej:

 • 2% sa platia do federálneho rozpočtu
 • 18% sa platí do miestneho rozpočtu.

Regionálne orgány štátnej správy majú právo znížiť svoj podiel z dane z príjmu až na hodnotu 4,5%. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole Daňové úľavy.

Základ dane

Základ dane sa určuje ako celkový súčet príjmov, ktoré dosiahol platiteľ po odčítaní nákladov spojených s ich získaním a ďalších odčítateľných položiek.

Základná sadzba dane z príjmu je 20% a je jedna z najnižších medzi všetkými veľkými ekonomikami.

Daňové a ďalšie stimuly sú stále rozšírenejšie. Mnohé stimuly sú zamerané na rozvoj inovácii a modernizácie priemyslu.

Zdanenie zahraničnej účasti

"Zahraničná právnická osoba vykonávajúca v Rusku podnikateľskú činnosť prostredníctvom špeciálnych organizačných zložiek" je termín, zahrňujúci zastúpenia, pobočky, staveniská a ďalšie miesta podnikania počas doby prekračujúcu 30 dní za kalendárny rok a musí sa registrovať u daňových orgánov Ruskej federácie behom 30 dní od počiatku takejto činnosti. Registrácia je povinná bez ohľadu na to, či činnosť podlieha zdaneniu alebo nie. Pokiaľ zahraničná právnická osoba uskutočňuje podnikateľskú činnosť na viac ako jednom mieste, musí sa zaregistrovať zvlášť na každom mieste, na ktorom pôsobí. Každý projekt nehnuteľnosti alebo stavenisko musí byť tiež zaregistrovaný samostatne.

Hoci je zdanenie jednotlivých organizačných zložiek zahraničnej právnickej osoby podobné ako zdanenie ruskej právnickej osoby, existuje veľke množstvo rozdielov, ktoré z toho robia prítažlivú formu podnikania v Rusku.

Zahraničné právnické osoby všeobecne podliehajú zdaneniu v Rusku v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak sú uznané ako daňové rezidenty Ruskej federácie na základe určitých kritérii
 • Ak ich obchodná činnosť vytvorí stále zastúpenie v Rusku
 • Ak získavajú príjem zo zdroja v Rusku, ktorý nie je spojený s činnosťou stáleho zastúpenia, ale ktorý podlieha dani z príjmu pri zdroji, ako je napísané v kapitole "Zdanenie zahraničných organizácií, získavajúcich príjmy zo zdrojov v Ruskej federácii".

Organizácie považované za daňové rezidenty Ruskej federácie

Od 1. januára sú za daňové rezidenty Ruskej federácie považované organizácie, ktoré spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • Väčšina rokovania predstavenstva prebieha na území Ruska,
 • Výkonný orgán organizácie pravidelne vykonáva svoju činnosť v Ruskej federácii,
 • Hlavní (vedúci) funkcionári organizácii (osoby slnomocnené plánovať a kontrolovať činnosť, riadiť činnosť spoločnosti a nesúci za spoločnosť zodpovednosť) prevažne uskutočňujú riadenie tejto zahraničnej organizácie v Ruskej federácií.

Pokiaľ nie je splnené ani jedno z prvých dvoch kritérii alebo pokiaľ zahraničná organizácia spĺňa len jedno z nich, môže byť uznaná za daňového rezidenta Ruskej federácie na základe ktorejkoľvej z nižšie uvedených skutočností:

 • Účtovná alebo správna evidencia organizácie je vedená v Ruskej federácií,
 • Agenda organizácie je vedená v Ruskej federácií
 • Operatívne riadenie personálu organizácie sa zaisťuje v Ruskej federácií.

Trh práce

Ekonomický život Ruska prebieha vo dvoch konkurenčných centrách: v Moskve, s počtom obyvateľov 10.4 miliónov (neoficiálne 16 miliónov) a v Petrohrade s počtom obyvateľov 4,6 miliónov (neoficiálne 6,5 miliónov). Okolo 80% obyvateľov Ruska žije v európskej časti. Počet ekonomicky aktívnej populácie V Rusku je 75,5 miliónov osôb, podiel žien je 49%. Nezamestnanosť obsahuje 6,8% (2012).

Najväčším ruským zamestnávateľom je súkromný rodinný sektor (zamestnáva 57% práceschopného obyvateľstva). Na druhom miesto je štátny sektor (do 32%). Celkom teda títo dvaja "zamestnávatelia" poskytujú prácu 90% ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu.

Vo vrcholovom manažmente a na riadiacich pozíciach v centrálnej vláde a v regiónoch je podstatne menej žien - iba 39%. Tiež to platí pre odborníkov a vedúcich pracovníkov s inžinierskou alebo technickou špecializáciou. V iných sektoroch (vrátne vzdelávania a zdravotníctva) sa situácia na úrovni riadenia a kvalifikovaných špecialistov podstatne mení. Ženy dominujú v mnohých firmách na pozícii vysoko kvalifikovaných špecialistov a manažérov strednej línie. Napríklad v maloobchodnej sieti ženy prevažujú. Pracujú na pozíciach predavačiek, aj na pozíciach nadriadených manažérov rôznych skupín tovaru.

Charakteristickou zvláštnosťou ruského pracovného práva je dokument, ktorý sa nazýva pracovná knižka. Tento dokument je certifikovaný a obsahuje údaje o všetkých predošlých a súčasných pracovných činnostiach ako aj o dĺžke zamestnania pracovníka. Pracovná knižka je hlavným dokumentom pracovníka o jeho pracovnej činnosti a praxi. Preto, aby mohol zahraničný občan pracovať v Rusku, je povinný mať pracovné vízum, získať povolenie k práci a zaregistrovať sa na migračnom úrade Federálnej migračnej služby Ruska.

Trh práce v Rusku je zložitý a náročný. Je celkom jasné, že zem má obrovský potenciál. Modernému trhu práce chýbajú špecialisti, pracujúci vo finančnej sfére, marketingu, obchodu a IT technológiach. Veľké obchodné siete, mobilní operatóri, vývojové spoločnosti a mnohé medzinárodné spoločnosti pracujúce v ďalších odvetviach ekonomiky potrebujú profesionálov. Je zvlášť ťažké presadiť sa v oblasti energetických zdrojov. Naftové a plynové spoločnosti sú tradičnou oblasťou veľkých, štátom kontrolovaných spoločností s veľkým počtom zamestnancov.

Moskva sa bezpochyby stala jedným z najväčších centier, v ktorom chcú podnikať veľké obchodné korporácie, banky a investori z celého sveta. To všetko ponúka profesionálom možnosť kariérneho rastu. Ničmenej, konkurencia je vysoká. Príťažlivosť trhu a vysoká mzda lákajú špecialistov zo západnej Európy a USA nielen do Moskvy, ale aj inam.

Dovoz a skladovanie tovaru

Pravidlá a predpisy pre dovoz tovaru do Ruska

Deklarovanie tovaru sa robí poskytnutím colným orgánom informácie o tovare, o colných riadeniach, pôvode a ďalšie informácie, ktoré môžu byť potrebné pre colné odbavenie tovaru prostredníctvom colného prehlásenia. Deklarovanie tovaru robí colný deklarant alebo colný broker (agent) podľa rozhodnutia deklaranta. Zoznam údajov, ktoré musia byť uvedené v colnom prehlásení, sa obmedzuje iba na tie údaje, ktoré sú nutné pre výpočet a výber colných poplatkov, vedenie colnej štatistiky a použitie colnej legislatívy Ruskej federácie.

Colné procedúry sú dlhé a obtiažne. Robí ich príjemca, teda spoločnosť registrovaná v Rusku. Prepustenie tovaru povolujú colné orgány za podmienky, že za tovar boli zaplatené colné poplatky a DPH. Colná deklarácia môže byť na niektorý tovar podaná pred príchodom na colné územie Ruskej federácie. DPH a dovozné colné poplatky za určitú kategóriu tovaru musia byť zaplatené, pred tým, než colné orgány dovolia kontajneru alebo návesu prekročiť hranice. Obzvlášť sa to týka tovaru ako parfémy a tabak. Colné poplatky sa platia v rubľoch podľa aktuálneho kurzu. Podľa colným pravidiel nemá colné odbavenie trvať dlhšie ako tri dni. Pokiaľ colné orgány Ruskej federácie odmietnu dovoz tovaru, zákon predpisuje jeho vrátenie domov.

Logistické služby v Rusku

Logistický trh v Rusku charakterizuje nedostatok konkurencie, prehľadnosť a know-how. V tejto oblasti žiadajú za prepravné a skladovacie služby vysoké ceny. Na druhej strane, podieľ logistického outsourcingu rastie, preto sa zvyšuje dopyt po konkrétnych službách a inovatívnych logistických konceptoch. Ruskí poskytovatelia logistických služieb rovnako ako predtým venujú poroznosť hlavným klasickým spôsobom skladovania a prepravy.

Zóny/oblasti voľného obchodu

Špeciálne ekonomické zóny v Rusku

Právny základ pre špeciálne ekonomické zóny (ОЭЗ) s rozšírenými daňovými úľavami bola zavedená federálnou vládou. Behom 20 rokov vznikli tri zóny s cieľom stimulovať priemysel, vedecký výskum, vývoj a turistiku. Finančné možnosti sa menia podľa typu každej oblasti. Zahraničný tovar (zariadenia, suroviny, súčiastky a stavebný materiál) dovážaný do špeciálnych ekonomických zón je oslobodený od platenia colných poplatkov, daní a od netarifných bariér. Tovar vyrobený v rámci Colnej únie (Rusko, Kazachstan, Bielorusku) a dovážaný do špeciálnych ekonomických zón sa tiež oslobodzuje od daní pri vývoze, rôznych výnimiek a obmedzení. Od roku 2017 investori zo špeciálnych ekonomických zón budú dovážať na územie colnej únie produkty vyrobené v zónach s použítím dovážaných surovín, bez platenia daní a ciel, pokiaľ tieto výrobky budú spĺňať kritéria dostatočného spracovania.

Druhy špeciálnych ekonomických zón

Špeciálne priemyselné ekonomické zóny

Rozsiahle územia, ktoré sa nachádzajú v najväčších priemyselných regiónoch Ruska, blízkosť k zdrojovej základni, prístup k hotovej infraštruktúre a hlavným dopravným tepnám - to sú len základné charakteristiky priemyselných (priemyselne výrobných) zón, ktoré určujú ich výhody. Umiestnenie výroby v primyselných zónach dovoluje zvýšiť konkurencieschopnosť výroby na ruskom trhu prostredníctvom zníženia nákladov.

Špeciálne inovačné ekonomické zóny

Umiestnenie inovačných (technických a implementačných) špeciálnych ekonomických zón v najväčších vedeckých a vzdelávacích centrách, ktoré majú bohatú vedeckú tradíciu a uznávané výskumné školy, otvára široké možnosti pre rozvoj inovatívneho biznisu. Vďaka balíčku colných úľav a colných preferení, prístupu ku kvalifikovaným ľudským zdrojom spolu s rastúcim dopytom po nových technológiach a modernizácií rôznych odvetví ruskej ekonomiky, sú špeciálne inovačné ekonomické zóny atraktívne pre hedge fondy, a tiež spracovateľov a výrobcov high-tech produktov. Výhodami rezidentov je prístup na trh inovačných informačných technológii a inkubátori pre začínajúce podniky.

Špeciálne turisticko-rekreačné ekonomické zóny

Špeciálne turistické (turisticko-rekreačné) ekonomické zóny sa nachádzajú v najmalebnejších a turistami najžiadanejších regiónoch Ruska a ponúkajú priaznivé podmienky pre podnikanie v turistike a športových, rekreačných a ďalších službách.

Karnety ATA

Rusko je členom systému ATA, ale v skutočnosti je len relatívne malé množstvo colných prechodov v stave, kedy sa môže vysporiadať s takým typom dokumentácie (dokumentov pre zjednodušenie vjazdu určitého tovaru alebo vzoriek tovaru pri dočasnom dovoze). Dobu dočasného dovozu tovaru stanovuje colný orgán na základe žiadosti deklaranta, vychádzajúc z cieľov a podmienok takéhoto dovozu a doba nemôže prevýšiť 2 (dva) roky odo dňa predloženia tovaru k colnému konaniu pre režim dočasného dovozu. Niektorý tovar môže byť dočasne prepustený do Ruska s plným oslobodením od colného poplatku (kontajnery, palety, vzorky, atď.), iné podliehajú mesačnej platbe vo výške 3% z celkovej čiastky colných poplatkov a s nimi spojených daní. Tieto čiastky sa nevracajú a môže sa vyžadovať vytvorenie záručného depozitu.

Vnútroštátna doprava

Dopravná sieť Ruska tvorí 87 157 km železničnej siete a 1,16 miliónov kilometrov ciest, z ktorých 41 000 km má federálny význam. Tiež existuje rozsiahla sieť vnútroštátnych a medzinárodných letísk, keďže vo väčšine prípadov je let jediným spôsobom, ako sa efektívne premiestniť na takom veľkom území.

Cestná doprava

Automobilová doprava je v Rusku široko používaná na prevoz tovaru medzi západnou Európou a Áziou a tiež po území Ruska. Bohužiaľ, stav ruskej cestnej siete bol niekoľko rokov zanedbávaný. Pre priblíženie k západoeurópskym štandardom treba vložiť do dopravnej siete obrovské investície.

Lodná doprava

Pretože ruské prístavy sú v medzinárodnom porovnaní celkovo konkurienceschopné, ale mnohé ruské lode majú väčšiu dĺžku, akú povoľujú medzinárodné štandardy, prevážajú sa zásielky do Ruska často na zahraničných lodiach do zahraničných prístavov a odtiaľ sa prevážajú po pevnine do konečného cieľa určenia. Napríklad, fínske prístavy často prijímajú náklady určené pre dodávanie do Petrohradu, zatiaľčo pobaltské prístavy v štátoch ako Lotyšsko, Litva a Estónsko často prijímajú náklady určené do Moskvy.

Jedným z problémov, pred ktorými Rusko stojí, je skutočnosť, že väčšina z jeho prístavov sa nachádza na severe. Nutný zásah ľadoborcov v zimnom období prispieva k značnému navýšeniu prístavných poplatkov. Okrem toho väčšina prístavov nie je schopná spracovať ťažšie náklady, ktoré lode prevážajú.

Železničná doprava

Železničná sieť Ruska zaisťuje hlavne prepravu hromadných substrátov ako je uhlie a ropa. Nie je však vhodnou variantou napríklad na prevoz potravín.

Letecká doprava

Letecká doprava môže byť vhodnou variantou pre relatívne menšie a neodkladné zásielky tovaru. V Moskve sa nachádzajú tri letiská - Domodedovo, Šeremetyevo a Vnukovo, ktoré sú spolu s letiskom Pulkovo v Petrohrade najvyťaženejšími v Rusku.

Služobná cesta

Pravidlá pre vstup na územie

Vstup cudzincov na územie Ruskej federácie je možný pokiaľ majú víza. Víza sa vydávajú na základe pozvania, predloženého ruskému veľvyslanectvu alebo konzulátu, ktorý sa nachádza na území zeme pôvodu. Získať víza na hraniciach nie je možné.

Behom 7 dní od príjazdu na miesto pobytu v Rusku musí vízového cudzinca zaregistrovať na miestnom úrade osoba alebo spoločnosť, ktorá vystavila pozvanie. Pokiaľ bývate v hoteli, recepcia hotelu urobí registráciu za vás. Pokiaľ nebývate v hoteli, majiteľ bytu alebo domu, kde ste ubytovaný, vás zaregistruje. Nezaregistrovanie u príslušného orgánu (do 7 dní) môže byť príčinou udelenia pokuty až 50 dolárov alebo riskujete vyhostenie a zákaz vstupu do Ruskej federácie.

Pri prechode hranice Ruskej federácie kontrolujú ruské úrady pas a víza. Pas musí byť platný a doba jeho platnosti spravidla nesmie skončiť skôr ako šesť mesiacov od dátumu ukončenia doby platnosti víz. Pečiatka o príchode sa dáva do pasu a do "migračnej karty" (karta príchodu a odchodu). Túto "migračnú kartu" musíte mať počas doby pobytu na území Ruskej federácie vždy pri sebe. Predloženie víz je nutné pri vstupe do Ruskej federácie aj pri odchode. Okrem toho sa doporučuje mať kópiu pasu a ruské víza, kópiu alebo originál pozvania alebo iných víz a tiež migračnej karty.

Pokiaľ chcete pracovať v Ruskej federácii, musíte získať povolenie k práci, ktoré vydávajú k tomu splnomocnené orgány. Aby ste získali trvalý pobyt (povolenie k pobytu), musíte ako zahraničný občan žiť v Rusku najmenej rok formou prechodného pobytu. Pre uskutočnenie konkrétnych podmienok pre vstup do Ruska v zákonoch platných vnútri krajiny odporúčame prečítať si oficiálne materiály ruských orgánov, napríklad Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie.

Obchodná etiketa

Všeobecné informácie

Použitie vizitiek je časté, ale niekedy aj nutné, pretože telefónne karty nie sú v mnohých regiónoch Ruska rozšírené. Jedna strana vizitky musí byť v angličtine, druhá v ruštine (používa sa cyrilika). Za výhodu sa považuje doplniť k menu a funkcii vysokoškolský alebo vedecký titul (ak je použiteľný). Pri odovzdaní vizitky otáčajte po rusky písanú stranu smerom k príjemcovi.

V obchodnej kultúre Ruska existuje silná úcta k hierarchii, aj keď štát už nemá na podnikanie taký veľký vplyv, ako to bolo predtým.

Odporúča sa spojiť sa s advokátom špecializovaným na ruské právo. Zoznámenie vášho partnera s vaším personálom je v tejto krajine jednou z podmienok podnikania. V podmienkach moderného biznisu je dobré pôsobiť ako realista, čestný a spoľahlivý človek. Rusi vkladajú veľkú dôveru do odborných znalostí a skúseností ľudí zo západných krajín. Preto môžete čakať, že na vás budú kladené špeciálne požiadavky.

Rusi považujú kompromis ako znak slabosti. Často predlžujú rokovanie iba kvôli neochote vzdať sa, dovtedy, kým druhá strana dostatočne neustúpi, pričom vystupujú neobvykle tvrdo. Okrem toho, v niektorých prípadoch sa Rusi snažia donútiť svojho oponenta, aby sa prestal ovládať tak, že odchádzajú z rokovacej miestnosti, vyhrážajú sa ďalšími rokovaniami a ďalšími podobnými incidentami. Môžete sa tiež stretnúť s taktickým zdržovaním, emocionálnymi prejavmi, vyhrážkami a ďalším strategickým presviedčaním, na ktoré musíte reagovať. Miesto toho, aby ste kopírovali chovanie ruskej strany, trvajte na tom, aby rokovania smerovala k vzájomnému prospechu a výhodám.

Všetky písomné dokumenty sú mimoriadne dôležité. Niekedy môžu ruskí obchodníci žiadať podpísanie "protokolu", ktorý podrobne opisuje všetky otázky počas rokovania. Na konci stretnutia sa "protokol" prečíta, odsúhlasí a všetci účastníci ho podpíšu.

Rozhodovanie je v Rusku veľmi zdĺhavé. Zmluvy musia byť presné, stručné a spísané v angličtine aj ruštine. Pre Rusov sú charakteristické pokusy o pridávanie doplňujúcich zmien.

Pozvanie k stolu a priebeh pracovných obedov

Pracovné raňajky nie sú súčasťou podnikateľskej kultúry Ruska. Na prvé prerokovanie dohody sa odporúča večera alebo pracovná večera. Hlavné miesta za stolmi sú vyhradené pre osoby, ktoré majú najdôležitejšie pozície v spoločnosti a na rokovaní. Posadia vás na opačné strany stolu, oproti ruským partnerom. V niektorých reštauráciach nižšej kvality vám môžu ponúknuť podeliť sa o stôl s ďalšími ľuďmi, pokiaľ sedíte sám alebo iba dvaja alebo traja. Nesmie sa začať jesť skôr, ako bolo jedlo naservírované všetkým prítomným.

V Rusku je vysoko vyspelá kultúra pitia. Odmietnuť vypiť si je považované za neprijateľné, pokiaľ sa neodvoláte na náboženské zákazy alevo zdravotné problémy. Strana, ktorá pozýva na seba berie povinnosť zaplatiť účet. Zo zdvorilosti však môžete urobiť gesto, že sa chystáte zaplatiť. Pokiaľ ste iniciátorom schôdzky, je najlepšie zaplatiť účet skôr. Pokiaľ ste žena, tak človek, ktorý vás pozve sa bude cítiť urazený aj obyčajným gestom, ktorý naznačuje, že chcete zaplatiť. V reštaurácii sa obyčajne dáva sprepitné vo výške 9-10%.

Pokiaľ vás niekto pozval domov, je to pre vás výnimočná česť. Môžu vás požiadať, aby ste si pred vstupom do bytu vyzuli topánky a ponúknuť vám domáce papuče. Keď ste pozvaný domov, považuje sa za slušné priniesť čokoládu, bonboniéru, víno alebo iný alkohol (okrem vodky). Pokiaľ majú domáci deti, môžete im prieniesť malý darček. Dávať darčeky je bežný jav, hlavne pri pozvaní na večierok ako poďakovanie za vašu účasť alebo pokiaľ u organizátora večierku prenocujete.

Obchodné stretnutie

Dohodnúť sa na stretnutí môže byť zložité, preto je v takých prípadoch veľmi dôležité byť trpezlivý a vytrvalý. Po dohodnutí stretnutia sa pokúste urobiť všetko možné, aby ste sa vyhli presúvaniu termínov alebo zrušeniu schôdzky. Odporúča sa vyhnúť cestám do Ruska na konci júla alebo v auguste, lebo veľa ľudí býva na dovolenkách. Naplánujte si dostatok času na zoznámenie.

Dary

Rusi všeobecne radi dostávajú a dávajú dary. Najlepšie je darčeky nebaliť. Pokiaľ vás niekto pozve domov, môžete priniesť čokoládu, bonboniéru alebo fľašu kvalitného vína alebo iného alkoholu. Za zlé znamenie sa považuje priniesť darček ešte nenarodenému dieťaťu.

Pri výbere kvetín majte na pamäti, že v Rusku sa dávajú kvety len ženám (s výnimkou učitelov, lekárov a osobností). Pokiaľ vás niekto pozve k sebe domov, najlepšie je dať kvety manželke, sestre alebo matke. Ružové, krémové, oranžové a modré kvety nemajú určitý symbolický význam, ale vyhnite sa bielym alebo žltým kvetom, ktoré majú špeciálnu symboliku. Červené kvetiny (a hlavne jasne červené odtiene) budú považované za prejav lásky alebo iných citov.

Rebríček najobľúbenejších darov: víno alebo iný alkohol (nie vodka), čokoláda a bonboniéra (ak ste pozvaný domov), kvalitný čaj alebo káva, hodinky, parfém, kolínska voda, pracovný kalendár, denný diár, atď.

Zdravotné poistenie

Pokiaľ ste sa rozhodli vycestovať do Ruskej federácie, pamätajte, že zdravotné poistenie na celú dobu vášho pobytu je povinné. Odporúča sa poistenie, ktoré pokrýva všetky zdravotné náklady v mimoriadnych prípadoch a náklady na lekársku pomoc v prípade ochorenia. Ministerstvo zdravotníctva Ruskej federácie ponúka občanom Ruska, ale aj cudzincom dočasne sa zdržujúcim na území Ruska, telefónnu linku, na ktorú môžu zavolať a opýtať sa na informácie a zdravotnú starostlivosť.

Úprava colného a devízového režimu

Podľa Colného zákonníka Ruskej federácie sú fyzické osoby oslobodené od platenia colných poplatkov pri vstupe do Ruska, pokiaľ tovar dovážajú do krajiny na vlastnú potrebu, nemá hodnotu viac ako 65 000 rubľov a súčasne hmotnosť nad 50 kíl.

U tovaru, ktorého hodnota a hmotnosť prekračuje kvótu, ale nemá hodnotu viac ako 650 000 rubľov a hmotnosť nad 200 kilogramom, sa uplatňuje zdanenie prekračujúce množstvo jednotnej colnej sadzby a daní vo výške 30% z colnej hodnoty tovaru, najmenej však 4 eura za kilo.

Existujú aj určité obmedzenia pre dovoz a vývoz zahraničnej meny. Napríklad od 15. marca 2004 majú fyzické osoby právo vyvážať z Ruskej federácie zahraničnú menu v hodnote do 10 000 amerických dolárov. Vyvážané hotové peniaze, ktorých súčet neprevyšuje 3 000 amerických dolárov, nepodlieha u fyzických osôb povinnému písomnému deklarovaniu.

Pri vývoze meny z Ruskej federácie v hodnote od 3 001 do 10 000 amerických dolárov alebo ekvivalent v rubľoch sa musí podať prísomná colná deklarácia. Pokiaľ čiastka vyvážaná z Ruska prekračuje 10 000 amerických dolárov, je nutné predložiť dokumenty potvrdzujúce ich získanie z banky alebo zodpovedajúcu colnú deklaráciu dokladujúcu predošlý dovoz tejto meny danou fyzickou osobou do Ruska.

Nahor