K vsebini

Poslovanje v Rusiji

Osnovni pripomoček za tiste, ki jih zanima Rusija in njena poslovna klima

Splošne infromacije o Ruski federaciji

Uradno ime
Ruska federacija
Ureditev
Zvezna država s polpredsedniško republikansko obliko vladanja
Geografski položaj
Rusija zavzema velik del evropskega in azijskega ozemlja.
Meje
Rusija meji na 14 držav, med drugim tudi na oceane (od severozahoda do jugovzhoda):
dolžina meje z Azerbajdžanom je 284 km, z Belorusijo 959 km, s Kitajsko na jugovzgodu 3605 km in na jugu 40 km, z Estonijo 294 km, s Finsko 1313 km, z Gruzijo 723 km, s Kazahstanom 6846 km, s Severno Korejo 19 km, z Latvijo 217 km, z Litvo 227 km, z Mongolijo 3485 km, z Norveško 196 km, s Poljsko 206 km, z Ukrajino 1576 km
Površina
Rusija je po površini velika 17 075 400 kvadratnih kilometrov (6,592,800 kvadratnih milj). Zavzema več kot eno osmino zemeljskega kopenskega površja, s čimer je največja država na svetu.
Geografske značilnosti
Velik predel ruskega ozemlja predstavljajo obširne ravnine, predvsem stepa na jugu, gozdnata območja na severu in tundra vzdolž severne obale. V Rusiji se nahaja 10% svetovnih obdelovalnih površin. Gorski vrhovi se nahajajo ob južni meji. Med njimi so Elbrus na Kavkazu z višino 5633 m, ki je najvišji vrh v Evropi in Rusiji, Altajsko gorovje, Verhojanksko gorovje in vulkani, polotok Kamčatka, v osrednjem delu pa Uralsko gorovje, ki deli Evropo in Azijo.
Podnebje
Zaradi velike površine in različnega reliefa je v Rusiji podnebje zelo raznoliko. Od suhega in vročega podnebja v južnih stepah, vlažnega kontinentalnega podnebja na evropskem delu države do arktične tundre na severni polobli. Poletje je v hladni stepi in vzdolž arktične obale blago; zima na črnomorski obali je hladna, v Sibiriji pa ekstremno mrzla. Pravzaprav je Rusija najhladnejša država na svetu.
Naravni viri
Ruska federacija je država z najrazličnejšimi in najbogatejšimi naravnimi viri na svetu. Osnovi viri so: nafta (Volgo-Uralska regija, Zahodna Sibirska ravnina, Prikaspijska ravnina), naravni plin, premog (pečorini bazeni, Jenisej in Lena), železove rude (Ural, Valdajsko višavje), barvne kovine (Ural in Sibirija), diamanti, zlato in uran (osrednja Sibirija, Altaj).
Prebivalstvo
143,5 milijonov
Demografska struktura
Ruska federacija je večnacionalna država. Na območju Rusije živi več kot 160 etničnih skupin in lokalnih narodov.
Uradni jezik
Uradni jezik Ruske federacije je ruščina, po vsej državi pa je tudi več kot 140 drugih jezikov in dialektov. Samo rusko govori več kot 81% vseh prebivalcev. Večina govorcev manjšinskih jezikov je dvojezičnih in govorijo tudi ruski jezik.
Lokalni čas
V Rusiji je devet časovnih pasov, trenutni lokalni čas je v razponu od UTC+03:00 do UTC+12:00. UTC+05:00 se ne uporablja.
Religije
Ruska pravoslavna, islam, judaizem, katolicizem, protestantizem, budizem in druge.
Valuta
Oznaka valute je RUB. Simbol valute je rub. Rubelj je razdeljen na kopejke; 1 rubelj = 100 kopejk.
Dinamika tečaja valute
Uradni tečaj tujih valut dnevno oblikuje Ruska centralna banka.
Prestolnica
Moskva
Druga pomembna mesta
Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Nižji Novgorod, Tver.
Merski sistem
V Rusiji je v uporabi metrični sistem. Osnovna dolžinska enota je meter, osnovna enota za prostornino je kubični meter, za težo kilogram, za površino kvadratni meter.
Administrativna ureditev.

Rusija je federativna država, ki je postala neodvisna 24. avgusta 1991 (po razpadu SZ). 12. decembra 1993 je sprela novo ustavo.

Federacija je razdeljena na osem federalnih okrožij (ustanovljenih 13. maja 2000), ki jih sestavljajo različni federalni subjekti. Federalni subjekti so: 21 republik, 7 okrajev, 48 pokrajin in 2 mesti federalnega pomena (Moskva in Sankt-Peterburg), 1 avtonomna pokrajina ter 6 avtonomnih okrožij.

Nacionalni praznik

12. junija
Dan Rusije je nacionalni praznik Ruske federacije. Obeležujejo ga vsako leto od leta 1992 naprej.

Drugi uradni prazniki

Po zakonu so od 1. januarja (Novo leto) do 5. januarja novoletne počitnice. K novoletnim počitnicam uradno sodijo tudi 6. in 8. januar z Božičem, ki je 7. januarja. Po zakonu so to dela prosti dnevi.

Rimokatoliška in različne prostestantske cerkve v Rusiji praznujejo Božič 25. decembra, a ta dan ni državni praznik.

23. februarja je Dan zaščitnika Domovine, 8. marca je Mednarodni dan žensk, 1. maja Praznik dela, 9. maja Dan Zmage, 4. novembra Dan narodne enotnosti, 22. avgusta Dan državne zastave, ki pa ni dela prost.

Mednarodno članstvo

Rusija je stalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (OZN) in ima pravico veta. Prav tako je aktivna članica več organizacij znotraj OZN, vključno z Generalno skupščino OZN in Varnostnim svetom; Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo, Konference ZN za trgovino in razvoj, Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, Visoki komisariat Združenih narodov za begunce, Organizacije združenih narodov za industrijski razvoj, Ekonomske komisije ZN za Evropo. Rusija sodeluje v nekaterih najpomembnejših mirovnih misijah OZN in mnogih mednarodnih organizacijah, vključno z Svetovno trgovinsko organizacijo.

Povezava

Storitve telefonskih povezav: ruska pozivna številka je +7.

Spletne storitve: po statističnih podatkih ima več kot 14 milijonov ljudi v Rusiji dostop do interneta, kar predstavlja okoli 10% prebivalstva. Približno 30% od teh jih živi v Moskvi, 20% v Sankt-Peterburgu. Neposredni dostop do spleta preko brezžičnega omrežja je možen v kavarnah ali preko mobilnih telefonov, preko telefonske linije v hotelih in stanovanjih.

Poštne storitve: poštne storitve v Rusiji so dovolj poceni in zaupanja vredne.

Zunanja trgovina
 • Izvozno blago
  Nafta in naftni izdelki, naravni plin, kovine, les in lesni izdelki, kemična sredstva, prav tako pa tudi širok spekter proizvodov civilne in vojaške industrije.
 • Osnovi izvozni partnerji
  Nizozemska, Nemčija, Kitajska, Italija, Ukrajina, Turčija, Belorusija, Japonska
 • Uvozno blago
  Izdelki široke potrošnje, oprema, prevozna sredstva, farmacevtski preparati, plastične mase, kovinske polizdelke, meso, sadje in oreški, optični in medicinski pripomočki, jeklo
 • Osnovni uvozni partnerje
  Kitajska, Nemčija, Ukrajina, Belorusija, Italija, ZDA

Politika trgovanja v Ruski federaciji

Na področju netarifnih inštrumentov uravnavanja, imajo posebno vlogo kompenzacijski in antidampinški ukrepi. Ti ukrepi so usmerjeni v preprečevanje nepoštene konkurence (damping in posebne subvencije). Poleg tega so posebni zaščitni ukrepi sprejeti z namenom zmanjševanja negativnih posledic zaradi nihanj na področju uvoza. V skladu s federalno zakonodajo so lahko posebni zaščitni ukrepi sprejeti v primerih dokazanega uvoza v Rusko federacijo za posamezne vrste izdelkov v takšnem obsegu in pod takšnimi pogoji, da lahko negativno vplivajo na določeno vrsto industrije ali pa lahko predstavlja tveganje za negativen učinek.

Posebni varovalni ukrepi morajo biti sprejeti na nediskriminatoren način, neodvisno od države porekla blaga. Za razliko od posebnih zaščitnih ukrepov, morajo biti kompenzacijski in protidampinški inštrumenti sprejeti izbirno, in sicer tako, da ščitijo pred uvoženimi izdelki iz držav, od koder lahko nacionalni uvozniki na območje Ruske federacije uvažajo blago s pomočjo dampinških cen ali odobrenih državnih subvencij v času proizvodnje, izvoza ali prevoza blaga.

Kvote

Sprejetje tega posebnega ukrepa je danes v Rusiji predvsem politične narave. Uvozne kvote so uvedli za govedino, svinjino, perutnino, beli in surovi sladkor. Učinkovitost samega instrumenta in njegova uporaba (tenderji itd.) je precej vprašljiva, kar samo potrjuje, da industrijsko lobiranje v Rusiji obstaja kot negativen, a praktično neizbežen pojav.

Trgovski embargo

Prepoved uvoza prehranskih izdelkov je inštrument, ki ga v Rusiji pogosto uporabljajo. Praviloma so manjše nepravilnosti na strani dobaviteljev izgovor za Rusijo, da uvede embargo. Pogosto je glavni cilj embarga zaščita notranjega trga pred okužbami (na primer, prepoved uvoza perutninskega mesa iz Poljske in Velike Britanije je povezana z nevarnostjo epidemije ptičje gripe; prepoved svinjskega mesa iz Mehike in vrste držav ZDA je povezana s prašičjo gripo; prepoved uvoza perutnine in svinjine iz Nemčije, ko so v mesu našli dioksine). Še več, pogosta nesorazmernost in izbirnost teh ukrepov dokazuje, da so uporabljeni kot inštrument ruske zunanje politike.

Ekonomske sankcije EU

EU je uvedla omejevalne ukrepe v odnosih z Rusko federacijo kot odgovor na nezakonito pridružitev Krima in načrtno destabilizacijo sosednje suverene države. Gospodarske sankcije so ukrepi, ki so usmerjeni v omejevanje izmenjav z Rusijo na določenih gospodarskih področjih.

EU je julija in septembra 2014 je uvedla gospodarske sankcije, usmerjene v omejevanje izmenjav z Rusijo na določenih gospodarskih področjih. Marca 2015 so se voditelji držav EU odločili povezati obstoječe sankcije s popolno uveljavitvijo sporazumov iz Minska, ki naj bi ga sprejeli do konca decembra 2015. V skladu s to odločitvijo, je Svet 22. junija 2015 podaljšal rok za izvrševanje sankcij za šest mesecev, do 31. januarja 2016. Ker sporazumi iz Minska v polni meri ne morejo biti uresničeni do 31. decembra, je Svet EU podaljšal gospodarske sankcije do 31. julija 2016.

Ti omejevalni ukrepi vključujejo:

 • omejevanje dostopa do primarnih in sekundarnih kapitalskih trgov EU za pet pomembnih ruskih finančnih institucij, ki so v večinski državni lasti, in njihovih hčerinskih družb, ki so ustanovljene izven EU. Prav tako omejevanje velja tudi za tri velika energetska in tri obrambna ruska podjetja;
 • uvajanje prepovedi uvoza in izvoza na področju trgovine z orožjem
 • prepoved izvoza blaga z dvojno uporabo za vojaške namene ali vojaške končne uporabnike v Rusiji
 • omejevanje dostopa Rusije do določenih tajnih tehnologij in storitev, ki so lahko uporabljene za iskanje in pridobivanje nafte.

Ukrepi za omejevanje ekonomskega sodelovanja:

Vodstvo EU je ukrepe za omejevanje gospodarskega sodelovanja uvedlo julija 2014:

 • Evropska investicijska banka je bilo pozvana, naj preneha izdajati nova soglasja za finančne operacije v Ruski federaciji;
 • Države članice EU so se dogovorile, da bodo usklajevale svoja stališča znotraj Odbora direktorjev EBRD, da bi prav tako ustavile financiranje novih aktivnosti
 • Izvajanje dvostranskih in regionalnih programov med EU in Rusijo je bilo ponovno pregledano, sodelovanje znotraj nekaterih programih pa prekinjeno.

Poslovno okolje

Državno uravnavanje trgovinske dejavnosti v Ruski fedraciji in oblike poslovnih subjektov

Leta 2014 je prišlo do večjih sprememb v zakonodaji na področju družb in korporativnega upravljanja, klasifikacije pravnih oseb in nekaterih drugih področjih.

Glede na dejavnost poslovanja tujih podjetij lahko izpostavimo naslednje organizacijske oblike družb v Rusiji:

 • Podružnice in predstavništva
 • Pravne osebe
 • Soglasja o vajemni dejavnosti so poznana tudi kot enostavna partnerstva

Podružnice in predstaništva

V skladu s Civilnim zakonikom Ruske Federacije so podružnice in predstavništva opredeljene kot lokacijsko ločene enote tujih pravnih oseb (TPO). Podružnice in predstavništva so poslovna enota matičnega podjetja ter delujejo skladno z njegovim poslovnim redom.

Glavna značilnost, ki predstavništvo loči od zastopništva, je v vrsti dejavnosti, ki jo imata pravico opravljati. Predstavništvo zastopa interese matične družbe in za njo praviloma opravlja nekomercialne dejavnosti, kot sta trženje in zbiranje informacij. Nasprotno lahko zastopništvo uresničuje vse ali del dejavnisti matičnega podjetja, vključno z (a ne le) dejavnostjo predstavništva. Znano je, da se nekatera predstavništva ukvarjajo tudi s komercialno dejavnostjo, vendar njihova dejavnost nikoli ni bila pod drobnogledom oblasti, če je podjetje ustrezno izpolnjevalo svoje davčne obveznosti v Rusiji.

Skladno z zadnjimi spremembami zakonodaje imajo predstavništva sedaj pravico zaposlovati visokokvalificirane strokovnjake. To pravico je prej imelo samo zastopništvo.

Predpostavlja se, da lahko, zaradi svojega širokega obsega pooblastil, podružnice opravljajo obdavčljivo pridobitno dejavnost in tako obračunavajo davek na dobiček. Zaradi omejenih področij dejavnosti, ki jih lahko opravljajo predstavništva, le-ta običajno niso zavezaci za plačilo davka na dobiček. Kljub temu se nekatera predstavništva dejansko ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, kot sta izvajanje pogajanj in podpisovanje pogodb, zato je v takšnih primerih podjetje zavezano za plačilo davka od dobička prav tako, kot so podružnice.

Po zakonu mora pristojna državna služba, praviloma Federalna davčna služba, predstavništva in podružnice registrirati. Federalna davčna služba pa je lahko različna, odvisna je od vrste dejavnosti, ki jo opravlja matično podjetje. Na primer, registaracijo predstavništev tujih bank opravlja Ruska banka. Neodvisno od državnega organa, ki izda dovoljenje za poslovanje, morajo biti predstavništa in podružnice vpisani v Državni register podružnic in predstavništev tujih pravnih oseb, ki ga vodi Federalna davčna služba.

Postopek registracije za obe podružnici in predstavništvi je sestavljen iz:

 • Registracija podružnice/predstavništva in vpis informacij o podjetju v Državni register podružnic, predstavništev tujih pravnih oseb
 • Izdelava žiga
 • Vpis pravne osebe v davčni register (ne glede na to, ali je dejavnost obdavčljiva ali ne):
 • Vpis v Državni urad za statistiko in socialna zavarovanja (Pokojniniski sklad RF in Sklad socialnega zavarovanja RF)

Postopek vpisa običajno poteka od štiri do šest tednov od oddaje vloge na državni urad.

Pravne osebe

1. septembra 2014 so na področju uravnavanja dejavnosti poslovnih subjektov v Ruski federaciji stopile v veljavo pomembne spremembe. V skladu s popravki so sedaj vse pravne osebe razdeljene na korporativne (korporacije) in enotne (samostojne), odvisno od pravic, ki jih imajo lastniki do soudeležbe (članstva) v organizaciji in oblikovanja njenega izvršnega organa.

Najpogostejši organizacijski obliki pravnih oseb, v skladu z rusko korporativno zakonodajo, sta delniška družba in družba z omejeno odgovornostjo. Ureja ju Civilna zakonodaja RF skupaj z Zakonom o delniških družbah in Zakonom o družbah z omejeno odgovornostjo. Pravico do izdajanja delnic imajo samo delniške družbe, njihovo poslovanje pa ureja ruski zakon o vrednostih papirjih.

Delničarji d.d. (AO) in družbeniki d.o.o. (OOO) ne odgovarjajo za obveznosti družb in za izgube družbe odgovarjajo samo v višini vloženih sredstev (tj. imajo omejeno odgovornost).

Rusko podjetje ne more biti v 100% lasti druge pravne osebe, ki je v 100% lasti enega delničarja. Z drugimi besedami, holdinške družbe, ki so 100% lastnice ruskega podjetja, morajo imeti več kot enega delničarja ali družbenika.

Delniška družba

V skladu z zadnjimi spremembami sedaj ločimo javne in nejavne delniške družbe (do 1. 9. 2014 je bila v uporabi delitev na odprte in zaprte delniške družbe). Javne delniške družbe so pravne osebe, katerih delnice in vrednostni papirji so javno prenosljivi (preko javne ponudbe) ali javno trgujejo pod pogoji, ki jih določa zakon o vrednostnih papirjih.

Pravila o javnih družbah veljajo tudi za delniške družbe, ki ne izpolnjujejo pogojev javnih družb, a način ustanovitve družbe in njena firma nakazujeta na to, da je družba javna.

Javna delniška družba

Osnovne značilnosti javne delniške družbe:

 • Družba ima pravico preko javne ponudbe izdajati delnice in jih v lastništvo ponuditi neomejenemu krogu delničarjev.
 • Najnižji osnovni kapital za javno družbo je 100.000 rubljev
 • V javni delniški družbi se oblikuje upravni svet družbe, ki moram imeti vsaj 5 članov
 • Vodenje seznama delničarjev javne delniške družbe in vlogo nadzorne komisije izvaja neodvisno in za ta namen licenzirano podjetje
 • V javni delniški družbi ne more biti omejeno število delnic na enega delničarja, njihova skupna nominalna vrednost in prav tako ne največje število glasov, ki jih pridobi en delničar.
 • Nihče ne more pridobiti pravice do prednostne pridobitve delnic javne delniške družbe, ki jih prodaja "odhajajoči" delničar (razen v primeru izdaje dodatnih delnic ali drugih vrednostnih papirjev, ki se konvertirajo v delnice)
 • S statutom javne delniške družbe skupščini delničarjev ne more biti dolečeno odločanje o vprašanjih, ki v skladu s Civilnim kodeksom in zakonom o delniških družbah niso v njeni pristojnosti.

Delniškim družbam, ki ustrezajo pogojem javnih družb, se status takšne družbe prizna neodvisno od tega, ali poimenovanje družbe nakazuje ta status.

Nejavna delniška družba

Osnovne značilnosti nejavne delniške družbe:

 • Delnice in vrednostni papirji nejavne delniške družbe so prenosljive samo med ustanovitelji ali vnaprej določenim krogom ljudi (ni javne objave)
 • Družbi ni potrebno ustanoviti Upravnega odbora
 • Število delnic v lasti enega delničarja, njihova skupna nominalna vrednost in prav tako največje število glasov, ki jih en delničar pridobi, so zakonsko določeni.
 • Statut nejavne delniške družbe lahko izključno skupščini delničarjev naloži odločanje o vprašanjih, ki v skladu s CK RF in zakonom o delniških družbah, niso v njeni pristojnosti
Družba z omejeno odgovornostjo

Družba z omejeno odgovornostjo je najbolj fleksibilna oblika družbe, katere obveznosti so najmanj zakonsko omejene.

Je prevladujoča oblika za ustanovitev hčerinskih podjetij, ki so v celoti v lasti matične družbe, torej tudi tistih v lasti tujih investitorjev.

Delež udeležbe družbenikov je določen z njihovim ustanovnim deležem v družbi. Kapital družbe z omejeno odgovornostjo je razdeljen na deleže (ki niso delnice in presegajo okvire ruske zakonodaje o vrednostnih papirjih).

Osnovne značilnosti družbe z omejeno odgovornostjo:

 • Ne more izdajati delnic
 • Družbeniki v d.o.o. prispevajo delež ustanovnega kapitala, čeprav je financiranje možno tudi s vložkom v stvarno premoženje družbe.
 • Najnižji ustanovni kapital d.o.o. je 10.000 rubljev.
 • Družbeniki v d. o. o. imajo predkupno pravico do deleža, ki ga prodaja izstopni družbenik.
 • Število družbenikov je med 1 in 50.
 • Ustanovni akt družbe z omejeno odgovornostjo je lahko samo Statut družbe
 • Družbenik ima pravico kadar koli izstopiti iz družbe, neodvisno od soglasja drugih družbenikov:
 • Družbenik poda izstopno izjavo, če je tako določeno s Statutom družbe
 • Družbenik lahko v z zakonom določenih primerih od ostalih družbenikov zahteva vračilo svojega deleža

Postopek registracije pravnih oseb je sestavljen iz:

 • Državna in davčna registracija
 • Izdelava žiga
 • Prijava za vpis v Državni urad za statistiko
 • Prijava za vpis v socialne sklade

Postopek prijave je precej birokratski in ponavadi traja od tri do štiri tedne od datuma oddaje dokumentov na državni organ. Poleg tega morajo delniške družbe izdajo svojih delnic registrirati pri Glavni enoti Ruske centralne banke, kar postopek prijave podaljša na obdobje od enega do dveh mesecev.

Preprosta družba ali Pogodba o vzajemnem sodelovanju

Tuja podjetja imajo pravico sodelovati v preprosti družbi z lokalnim partnerjem. S pogodbo o preprosti družbi (pogodbi o vzajemnem sodelovanju) se dve ali več oseb (partnerjev) obveže združiti svoja sredstva z namenom opravljanja skupne dejavnosti brez ustanovitve pravne osebe. Vodenje skupnih poslov opravlja eden ali nekaj partnerjev, ki so odgovorni za računovodske izkaze in obvezna poročila, kot jih določa zakon

Davčna obveznost

V zadnjih nekaj letih je ruska davčna zakonodaja doživela številne spremembe. Mnoge med njimi so stopile v veljavo 1. januarja 2015. Ključne spremembe so osredotočene na obdavčitev tujih podjetij z namenom, da se oblikuje učinkovit mehanizem za zaščito ruskih poslov pred nepravilno uporabo davčno ugodnejših območij in pridobivanje neosnovanih davčnih ugodnosti.

Skladno z usmeritvijo skupnega povečevanja fiskalnega pritiska je bil novi davek (trgovinski davek) uveden na lokalni ravni. Organi regionalne oblasti se lahko sedaj odločijo za uvedbo novega davka na lokalni ravni; tako je na federalni ravni mesta Moskve že uveden.

Od 1. januarja 2015 naprej velja nova oblika davčne obveznosti za DDV in obveznost oddajanja davčnih obračunov v elektronski obliki.

Spremenjena so bila pravila obračunavanja davka na dobiček, z namenom usklajevanja davčnih obračunov z zahtevami zakona o računovodstvu.

Davek na dobiček

Plačniki davka na dobiček so tako ruske, kot tudi tuje organizacije, ki v RF izvajajo svojo dejavnost preko stalnih predstavništev ali prejemajo dohodke od virov v RF. Od 1. januarja 2015 so davčni zavezanci RF tudi tuje organizacije, katerih kraj dejanskega upravljanja je RF, v skladu s kriteriji Davčne zakonodaje Ruske federacije (za podrobnejše informacije se, prosimo, obrnite na poglavje Obdavčitev tujih organizacij).

V Rusiji mora biti pravna oseba registrirana pri pristojnemu davčnemu uradu, glede na registiran naslov podjetja, in tudi pri drugih pristojnih uradih, glede na druge enote ali oddelke podjetja.

Družba nosi odgovornost za plačilo davka na dobiček po vseh točkah. Podrobnejše informacije o obdavčitvi tujih pravnih oseb si prosim preberite v poglavju «Obdavčitev tujih organizacij» in «Obdavčitev tujih organizacij, ki sredstva prejemajo od virov v Ruski federaciji». Za informacije o zmanjševanju davka na dobiček in ugodnostih se obrnite na poglavje «Davčne ugodnosti».

Davčna stopnja

Najvišja stopnja davka na dobiček je 20%. Od tega:

 • sta 2% namenjena za zvezni proračun
 • 18% pa v lokalni proračun

Regijski organi imajo pravico zmanjšati svoj del davka na dobiček do največ 4,5%. Za podrobnejše informacije se, prosimo, obrnite na vodstvo Urada za oprostitve plačila davkov.

Davčna osnova

Davčna osnova je opredeljena kot skupna vsota dohodkov, ki jih je davčni zavezanec prejel, z odštetimi stroški, povezanimi z njihovo dejavnostjo, in drugimi dovoljenimi odbitki.

Osnovna stopnja davka na dobiček je 20% in je ena najnižjih med velikimi gospodarstvi.

Davčne in druge spodbude so vse bolj razširjene. Veliko spodbud je usmerjenih v razvoj inovacij in modernizacijo industrije.

Obdavčitev tujih oseb

Tuja pravna oseba, ki opravlja poslovno dejavnost v Rusiji preko "posebnih enot" (termin, ki označuje predstavništva, podružnice, gradbišča in druge načine poslovanja) več kot 30 dni v koledarskem letu, se mora prijaviti pri davčnih organih RF v roku 30 dni od datuma začetka poslovanja. Prijava je obvezna ne glede na to, ali je dejavnost obdavčljiva ali ne. Če tuje podjetje dejavnost opravlja na več kot enem mestu, mora dejavnost prijaviti v vsakem mestu, kjer je prisotno. Ločeno je potrebno registrirati tudi vsak nepremičninski ali gradbeni projekt.

Čeprav je davčna obveznost posamezne enote tujega podjetja enaka kot obveznost ruske pravne osebe, obstaja cela vrsta razlik, zaradi katerih je takšen način poslovanja v Rusiji lahko privlačen.

Na splošno so tuje pravne osebe v Rusiji obdavčene v naslednjih primerih:

 • Če so na podlagi določenih kriterijev prepoznani kot davčni zavezanci Ruske federacije
 • Če njihovo poslovanje vključuje stalno predstavništvo v Rusiji
 • Če imajo ruske vire prihodkov, ki niso povezani z dejavnostjo stalnega predstavništva, so obdavčeni z davkom na prihodke, kot je opisano v poglavju "Obdavčitev tujih organizacij, ki prejemajo dohodke od virov v Ruski federaciji".

Organizacije, ki so prepoznane kot davčni zavezanci

Začenši s 1. januarjem 2015 so davčni zavezanci v Ruski federaciji vse organizacije, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev:

 • Večina zborov Uprave poteka na območju Rusije;
 • Izvršni organ organizacije izpolnjuje svoje obveznosti v zvezi s to organizacijo z območja Ruske federacije;
 • Glavne (vodstvene) osebe v organizaciji (osebe, pooblaščene in odgovorne za načrtovanje in nadzor nad dejavnostjo, upravljanje dejavnosti podjetja) prednostno izvršujejo vodstvene funkcije te tuje organizacije v Ruski federaciji;

Če organizacija ne izpolnjuje niti enega od dveh zgoraj navedenih kriterijev ali izpolnjuje samo enega, lahko postane davčni zavezanec Ruske federacije na osnovi enega od naslednji dejstev:

 • Vodenje poslovnih knjig organizacije poteka v Ruski federaciji;
 • Vodenje podjetja poteka v Ruskih federaciji;
 • Operativno vodenje osebja organizacije poteka v Ruski federaciji.

Trg dela

Rusko gospodarsko življenje poteka v dveh konkurenčnih središčih; v Moskvi, ki ima 10,4 milijona prebivalce (neuradno 16 milijonov) in v Sankt-Peterburgu s 4,6 milijona ljudi (neuradno 6,5 milijona). Okoli 80% ruskega prebivalstva živi v evropskem delu. Delež delovno aktivnega prebivalstva v Rusiji je 75,5 milijonov, delež žensk je 49%. Stopnja brezposelnosti je 6,8% (2012).

Največji ruski delodajalec je zasebni družinski sektor (delež zaposlenih v tem sektorju je 57%). Drugo mesto zavzema državni sektor (do 32%). Posledično omenjena "zaposlovalca" zaposlujeta 90% delovno aktivnega prebivalstva.

Na najvišjih menagerskih in vodstvenih položajih v vladi in regijah je delež žensk veliko manjši, in sicer samo 39%. Enako velja tudi za število strokovnjakov in vodij na inženirsko-tehničnem področju. Situacija na vodstvenih in strokovno kvalificiranih položajih (vključno z izobraževanjem in zdravstvom) je bistveno drugačna. V številnih podjetjih ženske prevladujejo na visokokvalificiranih in srednjih vodstvenih mestih. Prevladujejo, na primer, v trgovini na drobno, kjer so zaposlene kot prodajalke in tudi kot vodje oddelkov posameznih skupin izdelkov.

Posebna značilnost ruskega trga dela je delovna knjižica. To je uradni dokument, ki vsebuje podatke o vseh prejšnjih in trenutnih zaposlitvah ter obdobjih trajanja zaposlitev. Delovna knjižica je osnovni dokument o delovnih izkušnjah in stažu zaposlenega. Če želi tuji državljan delati v Rusiji, mora imeti delovno vizo, prejeti dovoljenje za delo in se prijaviti na migracijskem uradu ruske FMS. Ruski trg dela je zapleten in zahteven. Jasno je, da je v državi ogromen potencial.

Na sedanjem trgu dela primanjkuje strokovnjakov na področju financ, marketinga, trgovine in IT tehnologij. Velike trgovske verige, mobilni operaterji, podjetja na področju programske opreme in številna mednarodna podjetja, ki delujejo na drugih gospodarskih področjih, potrebujejo strokovni kader. Še posebej težko se je prebiti na področju energetike. Naftna in plinska industrija sta že tradicionalno področji z veliko zaposlenimi, ki ju nadzoruje država.

Brez dvoma je Moskva postala eden največjih finančnih centrov, v katerem želijo poslovati velike poslovne korporacije, banke in investitorji z vsega sveta. Vse to strokovnjakom ponuja možnosti za karierno rast. A konkurenca je visoka. Privlačnost trga in visoke plače v Moskvo (in ne samo tja) privabljata strokovnjake iz Zahodne Evrope in ZDA.

Uvoz in hramba blaga

Uvozna pravila in norme

Deklaracija blaga poteka tako, da se carinski službi posreduje informacije o blagu in carinskih postopkih v državi izvora blaga ter vse druge informacije, ki bi jih za samo carinsko deklaracijo lahko potrebovali. Deklaracijo blaga izvede deklarant ali njegov carinski zastopnik. Seznam informacij, navedenih v carinski deklaraciji, je omejen samo na tiste, ki so potrebne za izračun in plačilo carinskih dajatev, urejanje carinske statistike ter izvajanje carinske zakonodaje Ruske federacije.

Carinski postopki so dolgotrajni in težavni. Izvesti jih mora prejemnik blaga, ki je v Rusiji registrirano podjetje. Blago lahko zapusti carinsko območje, če so zanj plačane carinske dajatve in davek na dodano vrednost. Za nekatere vrste blaga je mogoče carinske deklaracije pridobiti pred prihodom na carinsko območje Ruske federacije. DDV/uvozne carinske dajatve za posamezne kategorije izdelkov morajo biti plačane preden kontejnerju/kamionu carinski organi dovolijo prestopiti mejo. To še posebej velja za blago, kot so parfumi in tobak. Carinske dajatve je potrebno plačati v rubljih po tekočem tečaju. V skladu s carinskimi določbami urejanje carinskih dokumentov ne poteka več kot 3 dni. Če ruski carinski organi zavrnejo uvoz izdelkov, se mora blago po zakonu vrniti domov.

Logistične storitve v Rusiji

Na trgu logističnih storitev v Rusiji primanjkuje konkurence, preglednosti poslov in know-howa. Veliko podjetij v tem sektorju za storitve skladiščenja in prevoza blaga zaračunava visoke cene. Po drugi strani pa delež zunanjega izvajanja logistični storitev narašča, zato se povpraševanje po konkretnih rešitvah in inovativnih logističnih konceptih povečuje. Ruski ponudniki logističnih storitev še po starem posvečajo pozornost osnovnim klasičnim načinom skladiščenja in transporta blaga.

Območja svobodnega trgovanja

Posebna gospodarska območja v Rusiji

Federalna vlada je sprejela pravno osnovo za posebna gospodarska območja (PGC) z razširjenimi davčnimi olajšavami. V zadnjih 20-ih letih so oblikovali tri cone za spodbujanje industrije, znanstvenih raziskovanj in razvoja ter turizma. Finančne možnosti so odvisne od področja. Tuji izdelki (oprema, surovine, polizdelki in gradbeni material), uvoženi v PGC, so oproščeni plačila carinskih dajatev, davkov in netarifnih omejitev. Blago, ki je proizvedeno v okvirih Carinske zveze (Rusija, Kazahstan in Belorusija) in uvoženo v PGC, je prav tako oproščeno izvoznega davka, vseh posebnosti in omejitev. Od leta 2017 dalje bodo vlagatelji PGC na območje Carinske zveze uvozili svoje izdelke, ki so bili na območju PGC proizvedeni s pomočjo uvoženih surovin, brez plačila davkov in dajatev, če bodo izdelki ustrezali kriterijem zadostne predelave.

Oblike posebnih gospodarskih območij

Industrijska območja

Obširna območja v velikih ruskih industrijskih regijah. Bližina proizvodnih virov, dostop do gotove infrastrukture in osnovnih prevoznih potih so samo osnovne značilnosti ter hkrati prednosti industrijskih (industrijsko-proizvodnih) območij. Položaj proizvodnje na industrijskih območjih omogoča višjo konkurenčnosti izdelkov na ruskem trgu na račun zniževanja stroškov.

Inovacijska območja

Prisotnost inovacijskih (tehnološko-inovativnih) PGC v velikih znanstveno-izobraževalnih centrih z bogato znanstveno tradicijo in priznanimi raziskovalnimi šolami, odpira veliko možnosti za razvoj inovativnih projektov. Zaradi paketa carinskih olajšav in davčnih ugodosti, dostopa do usposobljenega kadra skupaj z naraščajočim povpraševanjem po novih tehnologijah ter modernizaciji različnih panog ruskega gospodarstva, so inovacijske PGC privlačnejše tako za fonde, kot tudi za razvijalce ter proizvajalce visokotehnoloških izdekov. Prednosti za prebivalce so v dostopu do trga inovativnih informacijskih tehnologij in inkubatorjev za zagonska podjetja.

Turistično-rekreacijska območja

Ker so turistično PGC prisotne v najbolj privlačnih in zaželjenih ruskih regijah, zagotavljajo ugodne pogoje za organizacijo turističnih, športnih, rekareacijskih in drugih vrst poslovnja.

ATA zvezki

Čeprav je Rusija ena od podpisnic Sporazuma ATA, je pravzaprav zelo malo carinskih služb kos takšnim dokumentom (dokumentom, ki olajšujejo vstop določenega blaga ali vzorcev blaga kot začasen uvoz). Rok začasnega uvoza blaga določi carinski organ na podlagi izjave deklaranta, ki temelji na namenu in okoliščinah takšnega uvoza in ne more presegati obdobja 2 let od dneva, ko je bilo blago zavedeno kot začasen uvoz). Nekateri izdelki lahko začasno vstopijo v Rusijo s popolno oprostitvijo plačila carinskih dajatev (kontejnerji, palete, vzorci itd.), drugi pa morajo plačevati meseči znesek v višini 3% od skupne vrednosti carinskih dajatev in z njimi povezanih davkov. Teh zneskov se ne vrača in so lahko uporabljeni kot garancijski depozit.

Notranji promet

Transportna mreža v Rusiji je sestavljena iz 87.157 km železniških prog in 1,16 milijona km cest, od katerih je 41.000 km cest federalnega pomena. Prisotna je tudi obširna mreža notranjih in mednarodnih letališč, saj je v veliko primerih polet edini način učinkovitega premikanja po tako velikih prostranstvih.

Cestni promet

Avtomobilski prevoz je močno razširjen za prevoz tovora med Zahodno Evropo in Azijo ter tudi na območju Rusije. Na žalost so cestne povezave z letih zelo zanemarili. Da bi dosegli zahodnoevropsko raven, bodo potrebne ogromne investicije v cestno infrastrukturo.

Ladijski promet

Na splošno so ruska pristanišča na mednarodni ravni konkurenčna, a ker ima veliko ruskih ladij večjo dolžino kot je predpisano po mednarodnih standardih, veliko tovora v Rusiji prevažajo s tujimi ladjami v tuja pristanišča, od tam pa do končnega cilja. Finska pristanišča tako, na primer, pogosto prejemajo tovor, ki je namenjen v Sankt-Peterburg, medtem ko pristanišča v pribaltskih državah, Latviji, LItvi in Estoniji, pogosto sprejemajo tovor, namenjen v Moskvo.

Ena od težav, ki spremljajo Rusijo, je ta, da se večina njenih pristanišč nahaja na severu. V zimskem času je tako obvezno posredovanje ledolomilcev, kar bistveno povečuje stroške pristaniških pristojbin. Poleg tega se večina pristanišč ni sposobna soočiti s težkimi tovori na transportnih ladjah.

Železniški promet

Ruska železniška mreža omogoča predvsem dostavo surovin, kot sta premog in nafta, ki pa nista primerna za, na primer, prevoz živil.

Zračni promet

Zračni transport je primeren za razmeroma majhne in nujne pošiljke izdelkov. Tri moskovska letališča Domodedovo, Šeremetjevo in Vnukovo ter peterburško letališče Pulkovo so največja tovorna letališča v Rusiji.

Poslovni obiski

Pravila pri vstopu v državo

Vstop tujih državljanov v Rusko federacijo je mogoč le z vizo. Pridobite jo na podlagi vabila, ki ga oddate na ruskem veleposlaništvu ali konzulatu v državi svojega stalnega prebivališča. Na meji vize ni mogoče pridobiti.

V 7 dneh po vstopu v državo mora oseba ali institucija, ki vas je povabila v Rusijo, vizo prijaviti pri lokalnem pristojnem organu. Če boste prebivali v hotelu, bo prijavo opravilo hotelsko osebje. Če ne boste stanovali v hotelu, vas mora prijaviti lastnik stanovanja ali hiše, kjer boste prebivali. V primeru, da vas (v roku 7 dni) nihče ne prijavi pri pristojnem organu, lahko dobite kazen v višini do 50 dolarjev ali tvegate izgon iz države ter prepoved vstopa v Rusko federacijo.

Pri vstopu v državo ruske oblasti preverijo potni list in vizo. Potni list mora biti veljaven in ne sme poteči še najmanj 6 mesecev po preteku vaše vize. Žig, ki potrjuje vaš prihod, prejmete tako v potni list, kot tudi v migracijsko kartico (vstopno-izstopna kartica). Potem ko ožigosajo kartico, cariniki odtrgajo in obdržijo zgornji del obrazca. T.i. migracijsko kartico je potrebno imeti pri sebi ves čas prebivanja na ozemlju Ruske federacije. Vizo morate predložiti pri vstopu in izstopu iz države. Poleg tega je priporočljivo, da imate pri sebi kopijo potnega lista in vize za vstop v Rusijo, kopijo ali original vabila/vaučerja/drugih viz ter tudi migracijsko kartico.

Če želite delati v Ruski federaciji, morate pridobiti dovoljenje za delo, ki ga izda pristojni organ. Da bi pridobili dovoljenje za stalno prebivanje, morajo tuji državljani v Rusiji preživeti najmanj eno leto na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. Če želite preveriti konkretne pogoje za vstop v državo, kot so določeni v zakonu, vam priporočamo, da pridobite uradne podatke pri pristojnih organih, na primer, na Ministrstvu za zunanje zadeve RF.

Poslovni bonton

Splošne informacije

Uporaba vizitk je precej pogosta in ponekod celo obvezna, ker telefonske kartice v mnogih predelih Rusije niso zelo razširjene. Na eni strani vizitke morajo biti vaši podatki napisani v angleškem jeziku, na drugi strani pa v ruščini (v cirilici). Velika prednost je, če k osnovnim podatkom (ime, priimek, poklic) dodate svoj visokošolski ali znanstveni naziv (če je ustrezen). Ko vizitko izročate, naj bo obrnjena z rusko stranjo navzgor.

V ruski poslovni kulturi je prisotno veliko spoštovanje hierarhije, čeprav država danes poslovnega sveta ne obvladuje več v tolikšni meri, kot ga je nekoč.

Priporočljivo je, da stopite v stik z odvetnikov, ki je strokovnjak za rusko zakonodajo. Eden od glavnih pogojev za uspešno poslovanje v tej državi je, da poslovnemu parterju predstavite svoje sodelavce. V sodobnem poslovanju je koristno, da se človek pokaže kot resničen, pošten in zaupanja vreden. Rusi imajo veliko zaupanja v strokovna znanja in izkušnje predstavnikov zahodnih držav. Zato lahko pričakujete, da se boste morali spoprijeti z nekaterimi posebnimi zahtevami, ki jih bodo imeli do vas.

Praviloma je kompromis za Ruse znak slabosti. Pogosto bodo nadaljevali pogajanja samo zato, ker ne želijo popustiti. V čakanju, da bo popustila nasprotna stran, so nenavadno neomajni. Poleg tega poskušajo, z zapuščanjem in ogrožanjem pogajanj ter drugimi podobnimi incidenti, svojega nasprotnika pripraviti do tega, da izgubi nadzor nad sabo. Morda se boste morali spoprijeti s taktičnimi ovirami, čustvenimi napadi, grožnjami in drugimi strategijami zavlačevanja, ki se jim morate upreti. Namesto da posnemate njihovo ravnanje, vztrajajte na tem, da morajo biti pogajanja usmerjena v obojestranko korist in prednosti.

Vsi pisni dokumenti so izredno pomembni. Včasih vas lahko ruski poslovneži prosijo, da podpišete zapisnik, kjer so podrobno opisana vsa vprašanja, ki ste jih obravnavali na sestanku. Na koncu sestanka zapisnik preberejo vsem udeležencem, ti pa ga potrdijo in podpišejo.

Postopek sprejemanja odločitev je v Rusiji zelo počasen. Pogodbe morajo biti jasne, kratke in pripravljene tako v angleškem kot v ruskem jeziku. Za Ruse je značilno, da poskušajo v pogodbo vnašati dodana dopolnila.

Povabilo k mizi in poslovna kosila

Poslovni zajtrk v ruskem poslovnem okolju ni prisoten. Za začetni dogovor se priporoča večerja ali poslovno kosilo. Osrednji položji za mizo so rezervirani za goste z najvišjim položajem v podjetju in pogajanjih. Vas bodo posedli na nasprotno stran mize nasproti ruskih partnerjev. V nekaterih, v ne preveč prefinjenih restavracijah, vas lahko posedejo poleg drugih oseb, če ste v paru ali v troje. Ne spodobi se začeti jesti, dokler niso vsi prisotni postreženi.

Kultura pitja je v Rusiji visoko razvita. Zavračanje pitja je nesprejemljivo, razen če imate verske ali zdravstevene razloge. Tisti, ki vabi, vedno plača račun. Vendar lahko iz vljudnosti nakažete, da nameravate račun plačati vi. Če pa ste vi povabili na pijačo, je najbolje, da račun previdno plačate vnaprej. Če ste ženska, bo človek, ki vas je povabil užaljen že, če boste samo nakazali na to, da boste plačali račun. Najbolje je v restavracijah pustiti napitnino v višini 9 - 10%.

Če vas kdo povabi v svoj dom, je to posebna čast. Lahko vas bodo prosili, da se pred vhodom v dom sezujete in obujete copate. Ko pridete v goste, se spodobi, da prinesete čokolado, bonbone, vino ali drugo alkoholno pijačo (razen vodke). Če imajo gostitelji otroke, je smiselno, da prinesete posebno darilo za njih. Obdarovanje je običajen pojav, še posebej na zabavah, da se vam zahvalijo za obisk ali če ste prenočili pri gostitelju.

Poslovni sestanek

Potrpežljivost in vztrajnost sta zelo pomembna pri organizaciji poslovnih sestankov, saj je to lahko precej težko. Po tem, ko ste se dogovorili za termin, če je le možno, ne prestavljajte in ne odpovedujte sestanka. Konec julija in avgusta se je priporočljivo izogibati poslovnim potem v Rusijo, ker je veliko ljudi na dopustu. Načrtujte dovolj časa za spoznavanje.

Darila

Na splošno Rusi radi prejemajo in dajejo darila. Najbolje je, da jih ne zavijate. Če so vas povabili v svoj dom, lahko prinesete čokolado, bonbone, steklenico kakovostnega vina ali druge alkoholne pijače. Prinašanje daril za nerojenega otroka velja za slabo znamenje.

Izbiranje rož: V Rusiji rože podarjajo samo ženskam (z izjemo učiteljev, zdravnikov in znamenitih oseb). Če ste povabljeni k družini, je najbolje, da rože podarite ženi, sestri ali materi. Rože roza, krem, oranžne ali modre barve nimajo posebnega simbolnega pomena, izogibajte pa se podarjanju belih ali rumenih rož, ker imajo posebno simboliko. Še več, rdeče rože (in posebej ognjeno rdeči odtenki) so znak ljubezni ali močnih čustev.

Ocena najbolj priljubljenih daril: vino ali druga alkoholna pijača (ne vodka), čokolada in čokoladne bonbonjere (ko ste povabljeni domov), kvaliteten čaj ali kava, brisače, računalniki, ura, šampon, milo, kolonjska voda, cigareti, vžigalniki, poslovni koledarji, rokovniki itd.

Zdravstveno zavarovanje

Če ste se odločili za potovanje v Rusko federacijo, upoštevajte, da je zdravstveno zavarovanje za celoten čas vašega obiska, obvezno. Priporoča se polica zdravstevnega zavarovanja, ki pokriva vse medicinske stroške v posebnih primerih in stroške zdravstevnih storitev v primeru bolezni. Ministrstvo za zdravstvo tako ruskim, kot tudi tujim državljanom, ki začasno prebivajo na ozemlju Ruske federacije, zagotavlja telefonsko linijo, na katero pokličejo, ko potrebujejo informacije ali zdravstevene storitve.

Carinsko in valutno uravnavanje

V skladu s Carinsko zakonodajo RF so fizične osebe oproščene plačila carinskih dajatev pri vstopu v državo, če vrednost blaga, ki ga pripeljejo s seboj za osebno rabo, ne presega 65.000 rubljev, teža pa do vključno 50 kg.

Blago, katerega vrednost in teža presežeta določeno mejo, a ne presežeta 650.000 rubljev in 200 kg, je obdavčeno po enotni stopnji, 30% od carinske vrednosti blaga, a najmanj 4€/kg za takšno prekoračitev.

Obstajajo tudi določene omejitve vnosa in iznosa tujih valut. Naprimer, od 15. marca 2004 naprej imajo fizične osebe pravico do iznosa tujih valut iz Rusije v višini do 10.000 ameriških dolarjev. Fizična oseba ne potrebuje pisne deklaracije za iznos gotovine, ki v skupni vrednosti ne presega 3.000 ameriških dolarjev.

Za iznos gotovine iz RF v višini od 3001 do 10.000 ameriških dolarjev in rubljev v enaki vrednosti je potrebno pisna carinska deklaracija. Če iznos gotovine presega vrednost 10.000 ameriških dolarjev, je potrebno priložiti bančno potrdilo o izplačilu te vrednosti ali ustrezno carinsko deklaracijo, ki potrjuje vnos te valute v Rusijo s strani iste fizične osebe.

Na vrh