Към съдържанието

Декларация за поверителност

Добре дошли и ви благодарим, че използвате нашия уебсайт. Ние отдаваме голямо значение на защитата на личните данни на потребителите и посетителите в нашия уебсайт. По тази причина бихме искали да ви осведомим за същността и обхвата на събирането, обработването и използването на личните данни във връзка със следните услуги (от тук нататък – „онлайн услуги“): използването на нашия уебсайт; използването на функциите, дейностите и съдържанието, свързани с нашия уебсайт; използването на външните ни сайтове в социалните мрежи.

Отговорник

Отговарящият за обработването на данните в този уебсайт е:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Германия

Данните за контакт, които се публикуват в рамките на нашите задължения, не могат да се използват от трети страни с цел предоставяне на информационни материали, които не са изрично изискани, както и за рекламни цели. При изпращане на нежелана рекламна информация (например спам имейли), си запазваме правото да предприемем правни мерки.

Тъй като съгласно чл. 37 от Общия регламент за защита на данните [GDPR] не сме задължени да назначаваме служител, отговарящ за защитата на личните данни, то не разполагаме с определено лице, занимаващо се със защитата на личните данни, чиито данни за контакт да могат да бъдат публикувани тук. Въпреки това ние с най-голямо професионално внимание изпълняваме всичките задължения във връзка с обработката на данните.

Събиране и съхраняване на лични данни

Обща информация за обработването на данни

По-долу Ви информираме относно събирането на лични данни при използване на нашата уебстраница. Лични данни са всички данни, засягащи Вашата личност, например име, адрес, имейл адреси, действия в качеството Ви на потребител.

Освен чисто информативното ползване на нашите услуги ние предлагаме редица други, които можете да използвате при интерес от Ваша страна. За тази цел по принцип трябва да предоставите и други лични данни, които ние ще използваме за изпълняване на съответната услуга и които се подчиняват на описаните по-горе принципи на обработка на данните.

При обработване на Вашите лични данни използваме частично и външни доставчици. Те биват внимателно избирани от нас, след което получават поръчка като са обвързани с нашите указания и са подложени на редовен контрол. В случай, че за отделни функции от нашата услуга се обърнем към външни доставчици или искаме да използваме Вашите данни за рекламни цели, то по-долу ще Ви информираме в детайли относно съответните действия. При това ще посочим и установените критерии за продължителност на съхранение на данните.

Освен това Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, когато заедно с наши партньори предлагаме мероприятия, игри с печалби, сключвания на договори или други подобни услуги. Повече информация в това отношение можете да получите като укажете личните си данни или по-долу в описанието на услугата.

Данните ще бъдат изтрити веднага след като престанат да бъдат нужни за постигане целите на събирането им.

Цел на обработката

Съхраняването и обработката на тези данни са необходими за гарантиране функционалността на услугата, например на предоставяне на Online услугата и на възможността за установяване на контакт. Те служат за оптимизиране на услугата и обезпечаване на безопасността на нашите информационно-технически системи.

Връзка с нас

При установяване на контакт с нас посредством имейл, формуляр за контакти или чрез социалните медии предоставените от Вас данни (Вашия имейл адрес, евентуално името и телефонния Ви номер) се запаметяват от нас, така че да можем да отговорим на въпроса Ви. Правното основание за обработката на данните е нашият законен интерес да отговорим на молбата Ви съгласно чл. 6 ал. 1 стр. 1 буква f Общ регламент за защитата на данните . В случай, че установяването на контакт от Ваша страна цели сключването на договор, то допълнителното правно основание за обработката е чл. 6 ал. 1 стр. 1 буква b Общ регламент за защитата на данните . Изтриваме подадените в тази връзка данни, след като запаметяването вече не е необходимо, особено след приключване обработката на записа, или ограничаваме обработката, в случай, че са налице законови задължения за съхранение.

Обработка на данните при посещение на нашата уебстраница

При използването на уебстраницата единствено с информационни цели, тоест когато не се регистрирате или подавате по друг начин информация, ние протоколираме само личните данни, които Вашият браузер предава на нашия сървър. Ако искате да разгледате нашата уебстраница, ние събираме следните данни, които са технически необходими, за да Ви покажем уебстраницата ни и да гарантираме стабилността и сигурността. Правното основание за обработката на данните е чл. 6(а)(f) Общ регламент за защитата на данните .

При това се събират следните данни: IP адрес (анонимен), дата и час на запитването, разлика в часовата зона спрямо времето по Гринуич (GMT), съдържание на искането (конкретна страница), статус на достъп/HTTP-код на статуса, съответното прехвърлено количество данни, уебстраница, от която е подадено искането, браузер, операционна система и интерфейс, език и версия на софтуера на браузъра.

В случай на запаметяване на данните в логфайл събраните данни се изтриват след най-много седем дни. Възможно е и по-дълго запаметяване. В този случай IP адресите на потребителя се изтриват или отчуждават, така че разпознаването на клиента вече не е възможно.

Бисквитки

"Бисквитките" са малки файлове, които сайтът, до който е установен достъп, поставя в компютъра на потребителя с помощта на интернет търсачката; целта на "бисквитката" в по-късен етап е да предостави на сървъра сведения за потребителя, които тя е съхранила. Настоящият уебсайт използва два вида "бисквитки", описани по-долу; тяхната цел и начин на действие също са обяснени там:

  • Временните "бисквитки" се изтриват автоматично при затваряне на браузъра. Към тях се причисляват най-вече така наречените сесийни "бисквитки". Те запаметяват сесийния ID, с който се регистрират различни запитвания на Вашия браузър към общите сесии. Така Вашият компютър може да бъде отново разпознат, когато повторно се върнете на нашата интернет страница. Сесийните "бисквитки" се изтриват, когато излезете от страницата или затворите браузъра.
  • Постоянните бисквитки се изтриват автоматично, след като предварително определен срок от време изтече; този срок може да варира в зависимост от вида бисквитка. Можете да изтриете бисквитките в настройките за сигурност на търсачката си по всяко време.

Можете да конфигурирате настройките на Вашия браузър в зависимост от желанията Ви, и например да откажете приемането на "бисквитки" на трети страни или на всички "бисквитки". Обръщаме Ви внимание на това, че евентуално няма да можете да използвате всички функции на тази уебстраница.

Създаване и използване на потребителски акаунт

Дори ако не влезете с акаунт в нашия сайт, все още ще имате възможност да използвате повечето от нашите услуги. Ако обаче желаете да използвате всички услуги, които предлага нашият сайт, ще трябва да си създадете потребителски акаунт. Ако се регистрирате в сайта ни, някои лични данни винаги ще се събират, като например името ви, адресът на електронната ви поща и паролата. За да предпазим сайта от злоупотреби, ще събираме също така и вашия IP адрес, езика, който сте избрали, датата на регистрация и датата, на която регистриралият се потребител е влязъл последно в сайта.

При регистрацията Вие сами решавате, дали ще се представите със своето истинско или с избрано от Вас самия потребителско име. За другите регистрирани лица единствено потребителското име е винаги и неограничено видимо.

Имате възможността при нужда по всяко време да промените или изтриете подадените при регистрацията данни като използвате https://russky.info/user/settings.

Вашите данни биват обработвани съгласно чл. 6(1)(а) Общ регламент за защита на данните въз основа на даденото от Вас разрешение при регистрацията на потребителския Ви акаунт. Обработката на останалите горепосочени лични данни се извършва съгласно чл. 6(1)(f) Общ регламент за защита на данните .

Online присъствие в социалните медии

Ние поддържаме Online присъствие в социалните мрежи и платформи, така че да можем да комуникираме с активните в тях лица и със заинтересовани потребители, както и да можем да ги информираме за нашите дейности. При извикване на съответните мрежи и платформи са валидни търговските условия и указания за обработка на личните данни на съответния оператор.

В случай, че в нашата Декларация за защита на личните данни не е указано друго, ние обработваме данните на лицата, с които комуникираме в рамките на социалните мрежи и платформи, и които например ни пишат постове или изпращат съобщения Online.

Google reCAPTCHA

Въз основа на законните ни интереси съгласно чл. 6(1)(f) Общ регламент за защита на данните можем да използваме функцията за разпознаване на ботове, например при въвеждане в онлайн-формуляри ("reCAPTCHA") на потребителя Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States; „Google“).

Чрез използването на reCAPTCHA Вашият IP адрес, както и други данни, касаещи действията Ви на потребител, се събират и запаметяват от Google. Събраните и изпратени на Google данни ще бъдат обединени с други данни на Vimeo само ако сте влезли във Вашия Google-акаунт по време на използването на reCAPTCHA. В случай, че това събиране на информация е нежелано, то потребителите трябва преди използване на нашата уебстраница и на функциите на reCAPTCHA да се дерегистрират от Google-акаунта.

Повече информация относно използването на данните от страна на Google, както и за възможностите за настройки и подаване на възражения, може да се получи в Декларацията за защита на личните данни на Google (https://policies.google.com/technologies/ads), както и в настройките за изобразяване на рекламите в Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Валидните разпоредби на Google за защита на личните данни могат да бъдат открити на https://policies.google.com/privacy.

Google AdSense

Настоящата уебстраница използва Online рекламната служба Google AdSense, чрез която могат да се представят отговарящи на Вашите интереси реклами. Нашият стремеж е по този начин да Ви показваме реклами, които биха могли да представляват интерес за Вас, така че да направим интернет страницата ни по-интересна за Вас. За тази цел събираме статистическа информация за Вас, която се обработва от нашите рекламни партньори. Тези рекламни обяви са разпознаваеми чрез указанието "Google-обяви".

При посещение на нашата уебстраница Google получава информацията, че сте влезли в нея. За тази цел използва Google Web Beacon, така че да постави "бисквитка" на Вашия компютър. Прехвърлят се указаните в точка 2 от настоящата декларация данни. Ние не можем да оказваме влияние върху събраните данни, като не ни е известен и пълният им обем и продължителността на запаметяването. Вашите данни се прехвърлят в САЩ, където се извършва и систематизирането им. След като сте се логнали с Вашия Google-акаунт данните Ви могат директно да бъдат включени в него. Ако не желаете това, то трябва да излезете от страницата. Възможно е тези данни да бъдат предадени на договорни партньори на Google, на трети лица и на други служби.

Правното основание за обработката на данните е чл. 6(1)(f) Общ регламент за защита на данните

Настоящият уебсайт не включва през Google AdSense обяви на трети доставчици.

Можете по различен начин да предотвратите инсталирането на "бисквитки" на Google AdSense:

  • посредством съответната настройка на софтуера на Вашия браузър потискането на трети "бисквитки" води до това, че не получавате обяви на трети доставчици;
  • посредством деактивиране на съответните обяви в Google през линк http://www.google.de/ads/preferences, като при това тази настройка се изтрива, когато изтриете Вашите "бисквитки";
  • посредством деактивиране през линк http://www.aboutads.info/choices на съответните обяви на доставчика, които са част от саморегулиращите инициативи "About Ads" и "Your Online Choices", като при това тази настройка се изтрива, когато изтриете Вашите "бисквитки";
  • посредством трайно деактивиране във Вашите браузъри Firefox, Internetexplorer или Google Chrom през линк http://www.google.com/settings/ads/plugin. Обръщаме Ви внимание на това, че в този случай евентуално няма да можете да използвате всички функции на услугата.

Повече информация относно целите и обхвата на събираните данни, на тяхната обработка, както и още информация за отнасящите се до това права и възможности за настройки по отношение защитата на личните данни можете да получите на: 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; условия за защита на личните данни при реклама: https://policies.google.com/technologies/ads. Google се подчинява на Програмата за защита на конфиденциалността ЕС-САЩ: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Google Analytics

Настоящата уебстраница използва Google Analytics - услуга за уебанализи на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените "бисквитки", които са текстови данни, запаметявани на Вашия компютър и позволяващи извършването на анализ на използваната от Вас уебстраницата. Създадената от "бисквитката" информация за използваната от Вас уебстраница по принцип се пренасочва и съхранява в сървър на Google, намиращ се в САЩ. В случай на активиране на IP анонимизирането в този уебсайт, Вашият IP адрес се съкращава преди това от Google в рамките на страните членки на Европейския съюз или в други страни, имащи договор съгласно Споразумението за европейското икономическо пространство. Само по изключение целият IP адрес се предава към сървър на Google в САЩ, където бива съкратен. По възложение на оператора на настоящата уебстраница Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта от Вас, така че да изготви доклад за активността на страницата и да предложи други услуги, свързани с използването на уебстраницата и интернет.

Предаденият от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP адрес не се свързва с други данни на Google.

Имате възможност чрез съответната настройка на софтуера на Вашия браузър да предотвратите запаметяването на "бисквитки"; тук обаче Ви обръщаме внимание на това, че в този случай евентуално няма да можете да използвате всички функции на настоящата уебстраница в пълен обем. Освен това можете да предотвратите регистрирането на данните, произведени от "бисквитките" и касаещи Вашето използване на уебстаницата (вкл. Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от страна на Google. Това може да се извърши като свалите и инсталирате Browser-Plug-in от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Настоящата уебстраница използва Google Analytics с разширение „_anonymizeIp()“. Така IP адресите се обработват по-нататък в съкратен вариант, като с това не може да се изключи възможността за установяване на съответното лице. Ако дадено лице може да се установи през събраните Ваши данни, то незабавно следва изключване, като личните данни биват изтривани веднага.

Използваме Google Analytics с цел анализиране използването и редовното подобряване на нашата уебстраница. Чрез събраната статистика можем да подобрим услугата си и да я направим по-интересна за Вас, в качеството Ви на потребител. В случаите на изключение, при които лични данни се изпращат в САЩ, Google използва Програмата за защита на конфиденционалността ЕС-САЩ: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Правното основание за използването на Google Analytics е чл. 6(1)(f) Общ регламент за защита на данните .

Личните данни се изтриват или анонимизират най-късно след 14 месеца.

Информация на трети доставчици: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Условия за потребителите https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, Преглед към защитата на личните данни: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, както и Декларация за защита на личните данни: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Повече информация относно защитата на личните данни ще намерите на: https://policies.google.com/privacy.

Срок, в който данните ще се съхраняват

Придържаме се към основните принципи на пестеливост и неизползване на данните. Съхраняваме лични данни само дотогава, докато това е необходимо за целите, за които те се обработват или докато даденото ни от Вас разрешение бъде анулирано. При постигане на съответната цел и/или при упражняване на съответните права дадените данни се блокират, анонимизират и/или изтриват съгласно съответните законови разпоредби.

Права за заинтересованото лице

Упражняване на Вашите права

В случай, че вече не сте съгласни със съхранението на Вашите лични данни или ако те вече не са актуални, то по Ваше указание ще изтрием или блокираме данните Ви или ще извършим съответните корекции (ако това е възможно съгласно действащото законодателство). Същото е валидно и в случай, че в бъдеще ще можем да обработваме данните в ограничен вариант.

Моля да се обръщате към нас при въпроси относно обработката на Вашите лични данни, както и при необходимост от информация, корекции, блокиране, възражение или изтриване на данни и при желание за пренос на данни към друга фирма:

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, countries

При подаване на възражение молим да ни съобщите причините, поради които не можем да обработваме личните Ви данни по извършвания от нас начин. В случай на основателно възражение ние ще проверим фактическите обстоятелства и или ще прекратим, съотв. коригираме обработката на Вашите данни, или ще Ви съобщим неопровержими основания, въз основа на които ще продължим да ги обработваме.

В случай, че сте дали съгласие за обработка на Вашите данни, то можете по всяко време да анулирате бъдещото му използване. Един такъв даден ни отказ влияе върху надеждността на обработката на Вашите лични данни.

Последно обновено: 15 декември 2019

Обратно нагоре