Přejít k obsahu

Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte a děkujeme vám, že používáte náš portál! Klademe velký důraz na ochranu osobních údajů návštěvníků a uživatelů našich webových stránek. Proto vás chceme touto cestou informovat o povaze a rozsahu shromažďování, zpracování a používání osobních údajů v souvislosti s používáním naší webové stránky a s ní spojených funkcí, činností a obsahů, stejně jako našich externích stránek na sociálních sítích (dále jako "online služby").

Zodpovědná osoba

Osoba zodpovědná za zpracování údajů na této webové stránce je:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Německo

Kontaktní údaje, které zveřejňujeme v souvislosti s naší povinností poskytnout právní upozornění pro naše webové stránky, nesmí třetí strany použít k zasílání informací a reklamních sdělení, pokud o ně nebylo výslovně požádáno. , Pokud dostaneme nevyžádané propagační informace (např. Nevyžádané e-maily), vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky.

Protože podle článku 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nejsme povinni zaměstnávat pověřence pro ochranu osobních údajů, nemáme u nás žádnou konkrétní osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů, který by rozhodovala, které konkrétní údaje bychom zde mohli zveřejňovat. Přesto však s maximální péčí plníme veškeré závazky v souvislosti se zpracováváním údajů.

Sběr a uchovávání osobních údajů

Všeobecné informace o zpracovávání údajů

Na následujících řádcích bychom vás rádi informovali o způsobu shromažďování osobních údajů během používání naší webové stránky. Osobní údaje zahrnují všechna data, která se týkají vaší osoby, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

Kromě možnosti využít naše služby k vyhledávání a získání informací, nabízíme také řadu dalších služeb, které můžete v případě zájmu využít. V takovém případě budete zpravidla muset poskytnout další osobní údaje, které použijeme k poskytování příslušné služby a na které se vztahují uvedené zásady zpracování osobních údajů.

Pro zpracování vašich údajů využíváme zčásti externí poskytovatele služeb, které s náležitou péčí vybíráme a pověřujeme. Externí poskytovatelé služeb jsou vázáni našimi pokyny a podléhají pravidelné kontrole. Níže naleznete podrobné informace o nezbytných operacích v případech, kdy pověřujeme poskytovatele služeb, aby poskytovali určité funkce pro naše online služby, nebo pokud chceme vaše údaje použít pro reklamní účely. V této souvislosti vás také budeme informovat o kritériích, která použijeme na dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytovat třetím stranám v případech, kdy společně s partnery nabízíme účasti na akcích, hry o ceny, uzavření smluv nebo podobné služby. Bližší informace o uvedeném postupu získáte po zadání vašich osobních údajů nebo níže v popisu nabídky.

Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.

Účel zpracovávání

Ukládání a zpracování takových údajů je nezbytné pro správné fungování služeb online, např. za účelem poskytování online služeb uživatelům nebo možnosti nás kontaktovat. Údaje používáme ke zlepšení fungování našich online služeb a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

Navázání kontaktu

V případě, že se s námi skontaktujete e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře, anebo přes sociální média, údaje, které při tom uvedete (vaše e-mailová adresa, příp. vaše jména a telefonní číslo), uchováme, abychom mohli odpovídat na vaše otázky. V souladu s [gdpr = 6] čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR [/ gdpr] nebo [gdpr = 6] podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR [/ gdpr], budeme případně zpracovávat tento typ údajů za účelem zpracování vašeho dotazu. Jakmile bude váš dotaz kompletně zpracován, budou vaše data vymazána. Takto postupujeme, když z okolností vyplývá, že daná záležitost byla uspokojivě vyřešena, a pod podmínkou, že neexistuje zákonná povinnost dalšího přechovávání údajů.

Zpracování údajů během první návštěvy naší webové stránky

Pokud webovou stránku používáte, jen abyste získali informace, tzn. pokud se nezaregistrujete nebo nám informace nepošlete jiným způsobem, zaprotokolujeme pouze osobní údaje, které pošle váš prohlížeč našemu serveru. Pokud si chcete prohlížet naši webovou stránku, budeme shromažďovat níže uvedené údaje. Ty jsou pro nás nezbytné z technického hlediska, abychom vám mohli zobrazit naši webovou stránku a zajistit stabilitu a bezpečnost. Právní základ pro zpracování údajů je Article 6(1)(f) GDPR.

V této souvislosti budou shromažďovány následující údaje: vaše IP adresa (anonymizovaná), datum a čas požadavku, rozdíl v časovém pásmu oproti greenwichskému času (GMT), předmět požadavku (konkrétní webová stránka), stav přístupu nebo stavový kód HTTP, objem přenášených dat, webová stránka, z níž byl požadavek odeslán, váš prohlížeč, operační systém a jeho uživatelské rozhraní, dále také jazyk a verze softwaru prohlížeče.

V případě, že jsou údaje uloženy v logovacích souborech, budou data vymazána nejpozději do sedmi dnů po jejich uložení. Údaje mohou být také uchovávány po delší dobu. V takovém případě bude IP adresa uživatele vymazána nebo utajena, aby nebylo možné spojit přístupového klienta s konkrétními údaji.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které prohlížečem navštívené stránky ukládají v počítači uživatele, aby mohly být informace o uživateli poskytnuty serveru i při příští návštěvě. Tento portál používá dva druhy cookies popsané níže; jejich rozsah a způsob fungování jsou rovněž vysvětleny níže:

  • Dočasné soubory cookies budou automaticky vymazány, jakmile zavřete prohlížeč. Tento typ cookies zahrnuje zejména tzv. relační cookies. Relační cookies ukládají tzv. session ID, které umožňují souboru cookie přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče ke společné relaci sdílené všemi těmito požadavky. To umožní našemu serveru rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na náš portál. Relační cookies budou vymazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
  • Trvalé soubory cookies jsou automaticky vymazány po uplynutí předem stanovené doby; tato doba se může lišit v závislosti na typu souboru cookie. Soubory cookies můžete kdykoli vymazat v nastavení zabezpečení prohlížeče.

Můžete také nakonfigurovat nastavení prohlížeče tak, aby odráželo vaše přání; můžete například odmítnout přijímat soubory cookie třetích stran nebo jakékoli soubory cookie vůbec. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě možná nebudete moci používat některé funkce této webové stránky.

Vytvoření a správa zákaznického účtu

Některé z našich služeb je možné bez problémů využívat i bez přihlášení se na internetové stránce. Abyste však mohli využít všechny funkce internetové stránky, musíte si založit individuální účet. Při registraci se shromažďují požadované osobní údaje, jako jsou jméno, e-mailová adresa a heslo. Na ochranu před zneužitím a jiným neoprávněným použitím uložíme poslední IP adresu, zvolený jazyk, datum registrace a datum posledního přihlášení registrované osoby.

Během registrace si můžete vybrat, zda chcete být identifikováni uživatelským jménem podle vašeho výběru nebo skutečným jménem. Všem ostatním registrovaným osobám bude vždy viditelné pouze vaše uživatelské jméno.

Údaje, které jste uvedli při registraci můžete v případě potřeby kdykoli upravit nebo vymazat na stránce: https://russky.info/user/settings.

V souladu s Article 6(1)(a) GDPR základem pro zpracování vašich údajů je souhlas, který jste poskytli při registraci vašeho uživatelského účtu. Právní základ pro zpracování ostatních výše uvedených osobních údajů je Article 6(1)(f) GDPR.

Online přítomnost na sociálních sítích

Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a platformách, abychom byli schopni komunikovat s jakoukoli osobou a uživateli, kteří jsou na těchto sítích a platformách aktivní a abychom jim mohli poskytovat informace o našich vlastních aktivitách. Pokud přistupujete k některé z těchto sítí nebo platforem, platí obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů příslušného poskytovatele.

Pokud není v našich Zásadách ochrany osobních údajů stanoveno jinak, budeme zpracovávat údaje subjektů, které s námi komunikují prostřednictvím sociálních sítí nebo platforem, např. píší-li nám příspěvky na sociální sítě nebo nám zašlou zprávu.

Google reCAPTCHA

Na základě našeho oprávněného zájmu jsme podle podmínek [gdpr=6] čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů oprávněni používat funkci identifikace internetových robotů, např. při zadávání údajů do online formulářů. Tato služba se nazývá „reCAPTCHA“ a je poskytována společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, dále jen „Google“).

Prostřednictvím reCAPTCHA budou vaše IP adresa a další údaje týkající se vašeho uživatelského chování shromažďovány a ukládány společností Google. Údaje, které jsou shromažďovány na webu a zasílány společnosti Google, budou sloučeny s ostatními daty Google, pouze pokud jste v okamžiku používání Google reCAPTCHA přihlášeni ke svému účtu Google. Pokud si dotčené osoby nepřejí, aby se takové údaje shromažďovaly, měly by se před použitím našeho webu a funkcí reCAPTCHA odhlásit ze svého účtu Google.

Další informace o používání osobních údajů společností Google, možnostech nastavení a možnosti vznést námitky proti používání určitých dat se nacházejí v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastaveních zobrazování reklamy společností Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Aktuální ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google si můžete stáhnout na stránce https://policies.google.com/privacy.

Google AdSense

Tento web používá online reklamní službu Google AdSense, jejímž prostřednictvím se vám může prezentovat reklama zaměřená na vaše zájmy. Naším cílem je prezentovat vám jen takovou reklamu, která by vás mohla zajímat, a tím učinit náš web zajímavější. Za tímto účelem o vás shromažďujeme statistické informace, které pak dále zpracovávají naši reklamní partneři. Tyto reklamy můžete identifikovat pomocí nadpisu „reklama Google" zobrazeného v reklamním sdělení.

Při návštěvě našeho webu obdrží společnost Google upozornění, že jste naši webovou stránku navštívili. Společnost Google k tomu používá tzv. web beacon, který na vašem počítači nastaví soubor cookie. Prostřednictvím Google AdSense budou přenášena data uvedená v článku 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Nemáme žádný vliv na shromážďování údajů a nemáme také žádné informace o rozsahu shromážděných údajů ani o době, po kterou budou uloženy. Vaše údaje budou předány do Spojených států a tam také vyhodnoceny. Pokud jste přihlášeni k účtu Google, mohou být vaše údaje přiřazeny ke konkrétnímu účtu. Pokud si nepřejete, aby byla vaše data přiřazena k vašemu profilu Google, budete se muset odhlásit. Data mohou být sdělena smluvním partnerům společnosti Google, třetím osobám nebo úřadům.

Právní základ pro zpracování vašich údajů poskytuje [gdpr = 6] čl. 6 odst. 1 písm. F) všeobecného nařízení o ochraně údajů [/ gdpr].

Na tomto webu není prostřednictvím Google AdSense umístěna žádná reklama externích poskytovatelů.

Instalaci cookies souborů služby Google AdSense máte možnosti zabránit několika způsoby:

  • váš prohlížeč můžete nastavit tak, že bude tyto cookies soubory odmítat; nebudete například dostávat žádné reklamy externích poskytovatelů;
  • deaktivací cílených reklamních sdělení na platformě Google prostřednictvím následujícího odkazu: http://www.google.de/ads/preferences, přičemž toto nastavení bude odstraněno, pokud smažete soubory cookies;
  • deaktivací cílených reklamních sdělení poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulačních kampaní „About Ads“ a „Your Online Choices“, a to prostřednictvím následujícího odkazu: http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude odstraněno, pokud smažete soubory cookies;
  • trvalou deaktivací ve vašich prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome prostřednictvím následujícího odkazu: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vezměte prosím na vědomí, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů a o vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí získáte u: 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Podmínky ochrany osobních údajů pro reklamní sdělení: https://policies.google.com/technologies/ads. Společnost Google se hlásí k dodržování Štítu na ochranu osobních údajů EU a USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics

Tato webová stránka používá webovou analytickou službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace, které soubory cookies generují, budou zasílány a uloženy na server společnosti Google ve Spojených státech. Pokud je na tomto webu povolena anonymizace IP adres, bude společnost Google před zasláním krátit jakoukoli z vašich IP adres pocházejících z členského státu Evropské unie nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa zaslána na server Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele této webové stránky k analýze toho, jakým způsobem používáte web, k sestavování zpráv o činnostech na webové stránce a k realizaci dalších služeb pro provozovatele webové stránky v souvislosti s používáním webové stránky a internetu.

IP adresu zaslanou z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics nesloučí společnost Google s dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici.

Ukládání cookies můžete zakázat v příslušných nastaveních svého internetového prohlížeče; upozorňujeme však na to, že po tomto zákazu nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto portálu. Můžete také zakázat, aby společnost Google získávala údaje z cookies, které se vážou na vaše používání portálu (včetně vaší IP-adresy), jakož i jejich zpracovávání společností Google tak, že si na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout stáhnete a nainstalujete dostupné doplňky pro váš internetový prohlížeč.

Tento web používá službu Google Analytics s rozšířenou funkcí „_anonymizeIp()“. Prostřednictvím této funkce jsou IP adresy zpracovány ve zkrácené podobě tak, aby se vyloučil a možnost propojení s konkrétními osobami. Pokud dojde k propojení údajů, které byly o vás shromážděny, takové propojení se také okamžitě vyloučí a osobní údaje se tak obratem vymažou.

Pomocí služby Google Analytics můžeme analyzovat a neustále zlepšovat používání našich webových stránek. Vytvořené statistiky nám pomáhají vylepšovat naše online služby, a tím vám poskytovat zajímavější uživatelské prostředí. Ve výjimečných případech, kdy se osobní údaje zasílají do Spojených států se společnost Google zavázala dodržovat Štít EU-USA na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Právní základ pro používání služby Google Analytics poskytuje [gdpr = 6] čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR [/ gdpr].

Všechny osobní údaje budou vymazány nebo anonymizovány nejpozději 14 měsíců po jejich shromáždění.

Informace o poskytovateli služeb externích poskytovatelů: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Uživatelské podmínky: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/. Přehled opatření na ochranu osobních údajů: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html a zásady ochrany osobních údajů: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na stránce: https://policies.google.com/privacy.

Období, po které budou data uložena

Dodržujeme zásady minimalizace a hospodárnosti dat. Osobní údaje budeme uchovávat jen po nezbytně dlouhou dobu a pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Vaše osobní údaje přestaneme uchovávat, jakmile zrušíte dříve daný souhlas. Zánikem konkrétního účelu a/nebo po ukončení uplatňování příslušných práv dotčené osoby budou údaje zablokovány, anonymizovány a/nebo vymazány v souladu s pravidly a zákonnými ustanoveními.

Práva osoby, které se údaje týkají

Uplatňování vašich práv

Pokud již nebudete souhlasit s uložením vašich osobních údajů nebo pokud vaše údaje už nejsou aktuální, na základě vašich pokynů, zajistíme, aby vaše data byla vymazána nebo nedostupná, nebo provedeme požadované opravy (pokud to bude podle platných právních předpisů možné). Totéž platí, pokud budete požadovat, abychom v budoucnu určité údaje využívali pouze v omezeném rozsahu.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, informací, oprav, zablokování údajů, námitek anebo si přejete údaje vymazat či převést do jiné společnosti, kontaktujte nás následujícím způsobem:

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, countries

Pokud uplatníte své právo na vznesení námitek, uveďte prosím důvody, proč by neměly být dále vaše osobní údaje zpracovávány způsobem, jakým jsme je dosud zpracovávali. Pokud podáte oprávněnou námitku, nejprve zkontrolujeme faktické okolnosti. Poté přestaneme zpracovávat vaše data nebo upravíme zpracování, nebo vás budeme informovat o závažných právních důvodech, podle kterých budeme ve zpracovávání vašich údajů pokračovat.

Pokud jste souhlasili se zpracováním vašich údajů, můžete tento souhlas kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Jakmile nás o stažení údajů informujete, bude to mít vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů.

Naposledy aktualizováno: 15. prosince 2019

Zpět na začátek