La conținut

1. Reguli

Bine ați venit pe russky.info! Accesul și utilizarea site-ului nostru presupune ca Dvs(«utilizator») ați citit, înțeles și ați luat la cunoștință următoarele condiții, indepependent de faptul că v-ați înregistrat ca utilizator russky.info sau nu. De aceea, vă rugăm, să citiți cu atenție următorul text.

Înregistrare

 1. Câteva dintre serviciile noastre le puteți folosi și fără înregistrarea pe site. Pentru a utiliza toate posibilitățile site-ului, e necesar să vă faceți un cont. Înregistrarea este complet gratuită.
 2. Ai voie să te înregistrezi o singură dată și să creezi un singur profil de utilizator.
 3. La înregistrare sunt acceptate persoanele începând cu vârsta de 18 ani. Utilizarea site-ului de către minori este permisă/autorizată exclusiv cu acordul părinților sau tutorilor legali.
 4. Dumneavostră oferiți garanția că, datele prezentate de Dvs la înregistrare sunt veridice și precise și, că, intotdeauna veți confirma starea lor actuală.
 5. La înregistrare este inacceptabilă folosirea datelor(de ex. numele de utilizator, numele ,fotografia de profil) care încalcă drepturile terților, în particular dreptul de marcă sau de nume. Folosirea ilegală sau folosirea acestora in ciuda acordului prezent de utilizare nu este permisă.
 6. La înregistrare alegi o parolă și ești obligat să păstrezi parola secretă.
 7. Dumneavoastră consimțiți ca datele dumneavoastră de profil(nume de utilizator, progresul lingvistic, statusul conectării, limba utilizată, data de înregistrare și ultima dată de conectare și alte informații pe care le indicați în mod voluntar, inclusiv fotografia de profil) să fie publicate. Adresa dumneavoastră de E-Mail și parola nu vor fi publicate.
 8. Înregistrarea pe site-ul web se încheie printr-un link de activare. Pentru aceasta primești după intrarea înregistrării de către furnizorul site-ului o confirmare automată prin e-mail, carre conține acest link de activare.
 9. Dacă înregistrarea nu a fost făcută prin activarea link-ului, atunci ne rezervăm dreptul fără avertizare de a șterge contul utilizatorului.
 10. Furnizorul site-ului nu garantează identitatea reală a unui utilizator. Fiecare utilizator este responsabil pentru verificarea identității altor utilizatori. Furnizorul își rezervă dreptul să solicite o verificare a identității și a vârstei. Dacă în perioada indicată nu ne sunt prezentate documentele justificative, atunci avem dreptul să ștergem contul utilizatorului respectiv.

2. Protecția datelor

Noi înțelegem că apărarea/protejarea datelor personale este importantă. Tocmai de aceea, site-ul aderă strict la regulile stabilite de legile despre protecția datelor. Amănuntele care privesc prelucrarea datelor utilizatorilor sunt reglementate în Politica de confidențialitate(https://russky.info/privacy).

3. Obligațiile utilizatorului

 1. Site-ul trebuie să fie utilizat exclusiv în scopuri legale.
 2. Ca utilizator sunteți obligat:
  • a prezenta doar informații corente și nefalsificate în profilul Dvs și de asemenea, la comunicarea cu alți utilizatori;
  • să păstreze secrete datele Dvs pentru intrarea pe site și să nu le trimită către terți;
  • de a ne informa nemijlocit, dacă există temeiuri de suspiciuni că terții au primit acces la datele dumneavoastră de acces pe site și /sau abuzează de contul de utilizator.
 3. Dvs purtați întreaga responsabilitate pentru conținutul informației distribuite de Dvs(atât publice, cât și private) și pentru comunicarea cu alți utilizatori. De asemenea sunteți obligați să apărați drepturile și interesele altor utilizatori sau ale terților, in particular , să nu le încălcați drepturile personale.
 4. Este strict interzis să încarci pe site, să publici, să trimiți, să postezi, să promovezi, să oferi, să furnizezi în orice manieră, conținutul enumerat mai departe pe site(sub forma de imagini, legături, fotografii, mesaje pe forumuri sau alte conținuturi), inclusiv mesaje private și fotografii de profil.
  • conținuturi protejate de lege, de exemplu conținuturi protejate prin drepturi de autor, protecția numelor, a semnelor produselor, patentelor, mărcilor, drepturilor de proprietate sau personale, în cazul în care nu aveți drepturi asupra acestora;
  • informații cu conținut pornografic, violent, obscenități, conținuturi sexiste, defăimătoare, calomniatoare, rasiste, ofensatoare asupra minorităților sau religiilor, de asemenea conținuturi care lezează/încalcă/violează legile de protecție a copiilor;
  • propaganda și simbolurile organizațiilor ilegale;
  • anunțuri cu caracter de hărțuire/abuz, propuneri jignitoare, defăimătoare sau tratamente discrimatorii;
  • date private/personale de la alți utilizatori(de ex. adresă, număr de telefon, cont bancar) sau notări/citate din comunicarea privată cu alți utilizatori, furnizori/administratori sau terți;
  • Link-uri Internet cu conținut ilegal
  • orice reclamă/publicitate dorită sau nepermisă, materiale promoționale, "junk mail", spam, scrisori lanț, piramide sau scheme piramidale sau orice altă formă de reclamă/publiciatea;
  • orice materiale care conțin în sine viruși, worms, troieni sau alte programe care pot amenința sau micșora funcționalitatea sau existența acestui site sau altor pagini de internet;
 5. Pentru utilizator sunt interzise următoarele acțiuni:
  • folosirea sau tentative/încercări de folosire a conturilor altor utilizatori;
  • a se da drept altă persoană, de asemenea a transmite informație falsă despre sine/propria persoană;
  • să blocheze funcțiile site-ului web, să transcrie, să modifice sau să copieze conținutul, codurile programului și/sau datele site-ului web, de asemenea să recupereze automatic conținutul site-ului câtă vreme acesta nu este necesat pentru o utilizare bună a serviciilor site-ului.
 6. Furnizorul site-ului iși rezervă dreptul de a șterge postări nepermise (inclusiv mesaje private și fotografii), respectiv contul utilizatorului care ne respectă aceste condiții de utilizare, oricând și fără o înștiințare prealabilă.

4. Schimbare servicii

Ne rezervăm dreptul de a schimba conținuturile serviciilor propuse sau închiderea acestora fără un aviz prealabil.

5. Concesiunea de drepturi

 1. Furnizorul admite utilizatorului dreptul personal, universal, netransferabil și neexclusiv de a utiliza serviciile în acord cu condițiile de utilizare.
 2. În calitate de utilizator, dumneavoastră acordați dreptul universal, neexclusiv, transferabil, temporar, nerestricționat din punct de vedere al conținutului și spațiului de a utiliza conținutul postat de dumneavoastră în toate mediile folosite de furnizor. Proprietarul-Furnizorul este în mod expres autorizat să folosească acest conținut în toate mediile inclusiv să publice, să copieze, să reproducă, să modifice, să editeze, să distribuie și să adapteze pentru acest scop.
 3. În calitate de utilizator, Dvs garantați că materialul încărcat de Dvs poate fi folosit în mod liber în contextele definite la pragraful 5.2. Garantați că aveți toate drepturile și autoritatea necesare pentru a acorda aceste drepturi care privesc conținutul pe care vi-l asumați.
 4. Drepturile, pe care vi le rezervă site-ul și garanțiile și condițiile, nu se incheie cu terminarea utilizării site-ului din partea Dvs sau la terminarea relației contractuale din partea noastră.

6. Drepturi de proprietate

Toate drepturile asupra textelor, imaginilor sau a altor materiale publicate pe site, cu excepția conținutului prezentat de utilizatori, și , dacă nu este precizat altfel , sunt protejate prin drepturi de autor și aparțin site-ului russky.info. Dacă nu este precizat altfel, conținutul acestui site-ului este difuzat în condițiile licenței Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

7. Termen de acțiune și scurtarea relațiilor contractuale

 1. Durata de apartenență la site începe din momentul înregistrării și a acordului referitor la aceste condiții de utilizare și a politicii de confidențialitate și rămâne neschimbată pe o perioadă nedeterminată.
 2. Vă puteți rezilia/renunța la înscrierea serviciilor oricând și fără preaviz, pentru orice motiv, la adresa https://russky.info/user/settings. În caz de reziliere, nu mai puteți avea acces la profilul Dvs și la toate informațiile al căror conținut a fost anulat de furnizorul site-ului. Acceptați că anumite conținuturi(cele de comentarii și mesaje) care nu sunt asociate în mod direct cu profilul Dvs pot continua după ștergerea/anularea profilului Dvs. Nu aveți dreptul la restituire sau la transfer asupra conținutului pe care l-ați publicat/încărcat.
 3. Părțile au dreptul la o reziliere excepțională a relațiilor contractuale dintr-un motiv important, acest drept rămânând neschimbat. Un motiv important ar fi că una dintre părți a încălcat obligațiile în virtutea acestor condiții de utilizare. În cazul unei rezilieri excepționale din partea furnizorului, veți fi exclus din site pe o durată nederminată. Acest lucru înseamnă de asemenea că nu ați fost autorizat să vă reînscrieți.
 4. Ne rezervăm dreptul să ștergem conturile utilizatorilor care nu au utilizat site-ul in decurs de maii mult de ultime 6 luni.

8. Responsabilitate

 1. Ne străduim să susținem site-ul , să-l menținem in stare de funcționare, fără greșeli și stabil. Dar nu garantăm că site-ul nostru va fi mereu sigur, ireproșabil și si de încredere, că va funcționa în permanență fără întreruperi, întârzieri sau erori.
 2. Furnizorul declină orice/toată responsabilitatea pentru încălcarea obligațiilor sale, dacă dintr-o imprudență/neglijență nu a apărut un prejudiciu asupra vieții și sănătății omului și, de asemenea, nu-și asumă nicio garanție sau drepturi care nu au fost incălcate în conformitate cu legea despre calitatea producției. Indiferent de acest lucru, și în viitor, răspunderea pentru încălcarea obligațiilor care împiedică buna executare a relației contractuale și a pe a cărei respectare se bazează/poate conta în mod regulat utilizatorul, nu este afectată de aceasta. Același lucru se aplică/ este valabil și pentru încălcarea de către intermediarii/agenții noștri a obligațiilor lor.
 3. Conform dispozițiilor legale, furnizorul site-ului nu este obligat să urmărească informațiile stocate, nici sa cerceteze circumstanțele care indică o activitate ilegală. El nu preia de aici nici răspunderea pentru conținuturile prezentate de utilizatorii site-ului, pentru date și/sau informații, declarații date sau conținutul site-urilor externe legate.
 4. În ciuda controlului minuțios al conținuturilor furnizorul site-ului nu își asumă responsabilitatea asupra conținutului legăturilor externe. Pentru conținutul paginilor/linkurilor externe administratorii poartă intreaga responsabilitate.
 5. Noi nu purtăm răspunderea pentru conținutul și verdicitatea reclamelor. Pentru conținutul anunțurilor publicitare/de reclamă, autorul respectiv poartă întreaga responsabilitate. Același lucru se referă la conținutul site-ului reclamat. A permite prezentarea anunțului publicitar/a reclamei cu conținut ilegal pe site-ul nostru nu înseamnă că suntem de acord/aprobăm un eventual conținut ilegal. Toată responsabilitatea pentru conținutul ilegal revine exclusiv agenților de publicitate.
 6. În calitate de utilizator ne exonerați de răspunderea furnizorului, incusiv de reclamațiile pentru daune și interese pe care le pot face alți utilizatori sau un terț contra furnizorului pentur o violare /încălcare a drepturilor lor comisă Dvs sau conținutului pe care l-ați creat. Utilizatorul care a publicat aceste conținuturi pe site își asumă toate costurile angajate de prestatorul site-ului , inclusiv costurile pentru cheltuieli juridice la utilizarea apărării juridice. Toate celelalte drepturi, inclusiv cereriel de indemnizație alte furnizorului rămân neatinse.

9. Condiții finale

 1. Condițiile de utilizare și toate diferendele legate de aceste condiții sunt subsumate legilor Republicii Federale a Germaniei. Locul de executare îl reprezintă orașul Berlin.
 2. Versiunea din punct de vedere juridic valabilă a acestor condiții de utilizare este versiunea în limba germană.
 3. Furnizorul site-ului își rezervă dreptul să modifice aceste condiții de utilizare oricând și fără explicarea motivelor. Versiunea actuală este permanent disponibilă la adresa https://russky.info/terms. Modificările aduse la condițiile de utilizare nu sunt în mod explicit indicate dar reprezintă responsabilitatea utilizatorului de a examina condițiile de utilizare prezente. Prin continuarea utilizării site-ului după o modificare a condițiilor de utilizare, utilizatorul acceptă aceste modificări.
 4. Furnizorul este îndreptățit să transfere drepturile și obligațiile sale cu totul sau în parte către terți, după un preaviz de patru săptămâni trimis prin poșta electronică.
 5. Datele noastre de contact le găsiti la următoarea pagină: https://russky.info/contact.

Ultima actualizare:15 martie 2017

Sus