K vsebini

1. Pogoji uporabe

Dobrodošli na strani russky.info! Dostop oziroma uporaba spletišča russky.info poteka pod pogojem, da si ("uporabnik") prebral naslednje pogoje uporabe, jih razumel in jih sprejel, ne glede na to, ali si registrirani kot uporabnik strani russky.info ali ne. Zato prosimo, da pozorno prebereš naslednje besedilo.

Registracija

 1. Nekatere naše storitve lahko uporabljaš, ne da bi se prijavili na spletno stran. Da pa bi lahko uporabljal/a vse funkcije, moraš ustvariti osebni uporabniški račun. Registracija je brezplačna.
 2. Registriraš se lahko samo enkrat in ustvariš samo en uporabniški profil.
 3. Registrirajo se lahko samo osebe, starejše od 18 let. Uporaba spletne strani je mladoletnim osebam dovoljena izključno z dovoljenjem staršev ali skrbnikov.
 4. Zagotavljaš tudi, da so vsi podatki, ki si jih posredoval pri registraciji resnični in točni, kakor tudi da boš vedno skrbel, da so v skladu z najnovejšim stanjem.
 5. Pri prijavi ni dovoljeno uporabljati podatkov (npr.: uporabniško ime, ime, profilne slike ipd.), ki bi posegali v pravice tretjih oseb, še posebej, če gre za blagovne znamke ali registrirana imena. Ravno tako ni dovoljeno uporabljati podatkov, ki bi bili protizakoniti ali ki bi bili v nasprotju s temi uporabniškimi pogoji.
 6. Pri registraciji si izbereš geslo, ki si ga dolžan držati v tajnosti.
 7. Strinjaš se z javno objavo svojih podatkov (npr.: svojega uporabniškega imena, napredovanja pri učenju jezika, online – statusa, izbrane jezikovne verzije, datuma registracije in datuma zadnje prijave, kot tudi drugih podatkov, ki si jih prostovoljno posredoval, vključno s fotografijo na strani). Elektronski naslov in geslo ne bosta objavljena.
 8. Uporabniški račun je potrebno aktivirati. Po zaključeni prijavi ti bo ponudnik spletne strani po elektronski pošti poslal avtomatsko potrdilo, ki bo vsebovalo povezavo za aktivacijo računa.
 9. Če prijave ne zaključiš z aktivacijo računa, si ponudnik pridržuje pravico, da nepotrjen uporabniški račun brez opozorila izbriše.
 10. Ponudnik spletne strani ne zagotavlja, da je identiteta uporabnika resnična. Vsak uporabnik se mora zato sam prepričati o identiteti drugega uporabnika. Ponudnik pa si pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije in ustrezna dokazila o identiteti in starosti uporabnika. Če uporabnik v roku, ki ga določi ponudnik spletne strani, ne posreduje ustreznih dokazil, bo ponudnik ta uporabniški račun izbrisal.

2. Varstvo podatkov

Ponudnik spletne strani se zaveda, da je zaščita osebnih podatkov zelo pomembna. Zaradi tega se spletna stran strogo drži določil zakona o varstvu osebnih podatkov. Podrobnosti o obdelavi podatkov uporabnikov so urejene z našo politiko zasebnosti: https://russky.info/privacy.

3. Dolžnosti uporabnika

 1. Spletna stran se lahko uporablja izključno v namene, dovoljene z zakonom.
 2. Kot uporabnik si dolžan:
  • v svojem profilu in pri svoji komunikaciji z drugimi uporabniki uporabljati izključno resnične in nezavajajoče podatke.
  • podatke za dostop na stran varovati pred drugimi in jih ne posredovati tretjim osebam
  • ponudnika spletne strani nemudoma obvestiti v primeru suma, da je dostop do tvojih podatkov za vpis na stran pridobila tretja oseba in/ali zlorablja tvoj uporabniški račun.
 3. Za vsebine, ki jih sam posreduješ, kakor tudi za komunikacijo z drugimi (tako za uradno kot tudi za neuradno), si odgovoren sam. Dolžan si tudi spoštovati ter upoštevati pravice in interese drugih uporabnikov ali tretjih oseb, še posebej pravice, ki se nanašajo na njihovo osebnost oziroma zasebnost.
 4. Strogo je prepovedano v nadaljevanju naštete vsebine (kot slike, linke, fotografije, prispevke na forumih ali druge vsebine, vključno z zasebnimi obvestili in podatki o profilih) nalagati na spletno stran, jih razpošiljati s pošto, povezavo na stran, posredovati, reklamirati, ponujati ali dati na razpolago na kak drug način:
  • pravno zaščitene vsebine, če za njih nisi pooblaščen in so zaščitene s posebnimi zakoni kot npr.: avtorske in druge sorodne pravice, izvajalske pravice, pravice povezane z imeni, pravice povezane z blagovnimi znamkami, patentne pravice, pravice s področja oblikovanja, patentirane iznajdbe na področju obrtništva, lastniške pravice ali pravice vezane na osebne podatke;
  • pornografske, nasilniške, obscene, seksisitčne, klevetajoče, obrekljive, rasistične, žaljive predstavitve manjšin ali verstev, kot tudi vsebine, ki so v nasprotju z zakonom o zaščiti mladine;
  • propagandni material in oznake organizacij, ki so v nasprotju z ustavno ureditvijo;
  • obremenjujoče, žaljive, obrekljive, grozilne vsebine in diskriminatorne izjave;
  • zasebne podatke drugih uporabnikov (npr.: naslov, telefonska številka, bančni podatki) oziroma citate iz zasebne komunikacije z drugimi uporabniki, ponudniki/administratorji spletnih strani ali tretjimi osebami;
  • povezave na internetne strani z nezakonitimi vsebinami;
  • vso nedovoljeno ali nezaželjeno reklamo, propagandno gradivo, pošto s povezavami, nezaželeno pošto, verižna sporočila, piramidne sisteme ali kakšno drugo vrsto privabljanja strank;
  • vsak material, ki vsebuje viruse, črve, trojanske konje ali druge programe, ki lahko ogrozijo ali omejijo zmožnost delovanja ali vsebine te ali drugih spletnih strani;
 5. Naslednja dejanja so uporabniku prepovedana:
  • uporabljati ali poskusiti uporabljati račun drugega uporabnika ali sistem brez dovoljenja ponudnika;
  • izdajati se za drugo osebo oziroma navajati o sebi napačne informacije;
  • blokiranje funkcij internetnih strani, prepisovanje, preurejanje ali kopiranje vsebin, programskih kod in/ali podatke spletnih strani kot tudi avtomatiziran odpoklic vsebin, v kolikor se to ne zahteva za dovoljeno uporabo storitve spletne strani:
 6. Ponudnik spletne strani si pridržuje pravico, da nedovoljene vsebine (vključno z zasebnimi sporočili in slikami) oziroma račun uporabnika, ki ne izpolnjuje v tem besedilu predstavljenih pogojev, v vsakem trenutku in brez najave izbriše.

4. Spremembe storitev

Ponudnik si tudi pridržuje pravico, da ponujene storitve in usluge po lastni presoji brez najave spremeni ali z njimi zaključi.

5. Priznavanje pravic

 1. Ponudnik spletne strani ti kot uporabniku prizna osebno, po vsem svetu veljavno, neprenosljivo in neizključujočo pravico za uporabo uslug v skladu s temi pogoji uporabe.
 2. Kot uporabnik priznaš spletni strani po vsem svetu veljavno, neizključujočo, brezplačno, prenosljivo, časovno, vsebinsko in prostorsko neomejeno pravico, da ponudnik v vseh medijih, ki jih uporablja, uporabi vsebine, ki si jih izdelal. Ponudnik spletne strani ima pravico, da vsebine, ki si jih izdelal, uporabi v vseh medijih, da jih objavi, razmnožuje, reproducira in razširja ali pa jih prilagodi, spremini in predela.
 3. Kot uporabnik zagotavljaš, da vsebine, ki si jih pripravil, niso v lasti tretjih oseb in se jih lahko uporablja v skladu s točko 5.2 teh pogojev. Zagotavljaš, da razpolagaš z vsemi pravicami in pooblastili, ki so potrebni, in da lahko dopustiš pravico do uporabe vsebin, ki jih posreduješ.
 4. Pravice, ki si jih dovolil spletni strani in pred tem pojasnjene jamstvene in dopuščene pravice, se ne končajo z zaključkom uporabniškega razmerja.

6. Lastniške pravice

Vsa besedila, slike in drugo na strani objavljeno gradiva, razen vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki ali za katera ni drugače navedeno, so avtorsko zaščiteni in last russky.info. Če ni drugače navedeno, je vsebina spletne strani objavljenja pod pogoji licence Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

7. Trajanje in prenehanje članstva

 1. Čas trajanja članstva na spletni strani se začenja z registracijo in s strinjanjem s temi pogoji uporabe ter določbami zakona o varstvu podatkov. Članstvo je sklenjeno na nedoločen čas.
 2. Uporabo spletne strani lahko vsak trenutek brez obrazložitve prekineš. Da to storiš, moraš izbrisati svoj profil na strani https://russky.info/user/settings. Po ukinitvi ne boš več imel dostopa do svojega profila in vse osebne informacije, povezane s tvojim profilom, bo ponudnik strani izbrisal. Pri tem se strinjaš, da nekatere vsebine, ki niso neposredno povezane s tvojim profilom (kot so npr. : komentarji, sporočila, pisma ali novice), lahko hranimo tudi po ukinitvi tvojega profila. Nimaš pravice zahtevati, da se ti dostavi ali kako drugače prepusti vsebine, ki si jih pripravil.
 3. Pravica do izredne odpovedi zaradi pomembnega vzroka je pri tem izvzeta. Do pomembnega vzroka pride zlasti takrat, kadar je ena od strani ravnala v nasprotju z obveznostmi iz teh uporabniških pogojev. V primeru izredne odpovedi s strani ponudnika, si načelno trajno izključen iz nadaljne uporabe spletne strani. V tem primeru tudi ponovna registracija ni dovoljena.
 4. Ponudnik spletne strani si pridržuje pravico, da sme ukiniti uporabniški račun, če uporabnik storitev več kot šest mesecev ni uporabljal.

8. Jamstvo

 1. Ponudnik se bo trudil, da bo spletna stran delovala brez napak in zanesljivo, vendar ne zagotavlja, da bo spletna stran v vsakem trenutku nenevarna, zanesljiva in brez napak ali pa da bo vedno delovala brez prekinitev, zamud ali pomanjkljivosti.
 2. Ponudnik izključuje jamstvo za manjše kršitve obveznosti, nastale zaradi nepazljivosti, v kolikor iz teh kršitev ni nastala življenjska, telesna ali zdravstvena škoda in v kolikor se to ne nanaša na garancije ali zahtevke po zakonu o jamstvu za proizvode. Nadalje se to tudi ne nanaša na jamstvo v zvezi s kršitvami obveznosti, katerih izpolnjevanje pravilno izpeljavo uporabniškega odnosa sploh omogoča in v katero sme uporabnik praviloma zaupati. Enako velja za kršitve obveznosti naših izpolnitvenih pomočnikov.
 3. Po zakonskih določilih ponudnik spletne strani kot ponudnik uslug ni zavezan kontrolirati posredovanih in shranjenih informacij ali raziskovati okoliščine, ki kažejo na protizakonito ravnanje. Zato ne prevzema nobenih odgovornosti za vsebine, podatke in /ali informacije, izjave ali vsebine na drugih spletnih straneh, dosegljivih preko povezav, ki so jih uporabniki dali na razpolago spletni strani.
 4. Kljub skrbnemu vsebinskemu nadzoru, ponudnik spletne strani ne prevzema nobenih jamstev za vsebine zunanjih spletnih strani. Za vsebino strani, ki so dosegljive preko povezav, so odgovorni izključno upravljalci teh strani.
 5. Ponudnik ni odgovoren za vsebino, točnost ali pravilnost propagandnih sporočil. Za vsebino reklamnih oglasov je odgovoren avtor vsakega oglasa sam. Enako velja za vsebino oglaševane spletne strani. Pri objavi propagandnega sporočila na spletni strani ne velja, da je ponudnik spletne strani istočasno odgovoren za protizakonito vsebino. Zaradi tega zanjo jamči izključno tisti, ki je reklamo pripravil oziroma posredoval.
 6. Kot uporabnik se zavezuješ, da od ponudnika spletne strani ne boš ničesar zahteval. To vključuje tudi odškodninske zahtevke, ki bi jih drugi uporabniki ali ostali tretji uveljavljali proti ponudniku zaradi kršitev svojih pravic, ki so nastale zaradi tebe oziroma zaradi vsebin, ki si jih pripravil. Uporabnik, ki je zadevne vsebine objavil na spletni strani, prevzame vse stroške, ki bi nastali ponudniku spletne strani na podlagi oškodovanja pravic tretjih, vključno s pravdnimi stroški, ki bi nastali na sodišču oziroma stroški za najem pravnega zastopnika. Vse nadaljne pravice kot tudi zahtevki za povračilo škode, ki bi jih uveljavljal ponudnik, ostanejo v veljavi.

9. Končne določbe

 1. Ti pogoji uporabe in vsi spori v zvezi s temi pogoji uporabe se urejajo v skladu z zakonodajo Zvezne republike Nemčije. Kraj izpolnitve in pristojno sodišče je Berlin, v kolikor je to v skladu z zakonom.
 2. Za pravno obvezujoč okvir veljajo nemški uporabiški pogoji.
 3. Ponudnik spletne strani si pridržuje pravico, da te pogoje uporabe v vsakem trenutku in brez navedbe vzroka, spremeni. Njihova najnovejša različica bo vedno na voljo na naslovu https://russky.info/terms. Ponudnik ni dolžen obveščati uporabnike o vsakokratnih spremembah teh pogojev. Uporabnik se mora sam seznaniti z vsako novo, aktualno spremembno pogojev. Če uporabnik po spremembi uporabniških pogojev spletno stran še naprej uporablja, pomeni, da se s spremembami pogojev strinja.
 4. Ponudnik ima pravico z naznanilom po elektronski pošti v roku štirih tednov prenesti svoje pravice in obveznosti iz tega uporabniškega razmerja na tretjo osebo, v polnem ali delnem obsegu.
 5. Informacije o vzpostavitvi stika s ponudnikom ali administratorjem spletne strani so dostopne na naslednji strani: https://russky.info/contact.

Zadnje spremembe: 15. marec 2017

Na vrh