Към съдържанието

За нас

russky.info е многоезичен сайт за изучаване на руски език онлайн.

Обща информация

В сайта са използвани съвременни дидактични материали и е предоставена практическа информация за живота и работата в съвременна Русия.

Проектът е създаден в подкрепа на изучаването и популяризирането на руския език, който има статут на език на националното малцинство в три европейски страни. На руски език говорят по-голямата част от имигрантите в ЕС. Познаването на руския език е много важно за развитието на икономическите връзки с партньори от постсъветските държави.

От септември 2014 г. десет партньори от седем европейски страни се обединиха за създаването на този проект, подкрепен от Европейската комисия. Сайтът се разработва на девет езика: български, чешки, английски, немски, литовски, полски, словашки, словенски и испански. Партньорите разработват сайта съвместно, като създават увлекателни курсове и интересни упражнения, базирани на съвременните методи на преподаване. russky.info - това е интересен и ефективен начин да научиш руски език. На сайта безплатно е представена цялата необходима информация за изучаване на руски език от начално ниво. Потребителите имат достъп до мултимедийни учебни материали, интерактивни упражнения, аудио и видео материали, текстове и викторини.

Основната целева аудитория на сайта са хора, които се интересуват от изучаване на руския език, руската култура и традиции. Сайтът е насочен към широка аудитория - обучение на работещи с различна квалификация, както и на ученици, туристи и жители на пограничните райони. Самостоятелен компонент на курса представлява курсът по бизнес руски език, насочен към развитието на партньорски отношения в бизнеса.

Партньори

Проектът се реализира от група от 10 участници, представляващи 7 европейски страни.

Edukácia@Internet

Словакия | https://www.ikso.net

Младежка организация, насочена към развитие на международното сътрудничество и комуникация в целия свят чрез изготвянето на образователни проекти, подкрепа на интеркултурното образование, както и организация на различни международни културни и образователни мероприятия.

Studio Gaus GmbH

Германия | https://www.studiogaus.com

Основната сфера на дейност на агенцията включва всички ключови етапи от разработването на големи интерактивни образователни интернет проекти, започвайки от разработването на концепция, създаване на корпоративни стилове и дизайн до координацията на тези дейности, разработването на лингвистичното и дидактичното съдържание на сайтовете, както и непосредственото програмиране и управление на тези проекти.

Katolícka univerzita v Ružomberku

Словакия | http://www.ku.sk

Класическият католически университет Katolícka univerzita v Ružomberku става свободен университет от католически характер на 10 май 2000 година. Университетът се състои от 4 факултета: философски, педагогически, богословски и факултет по здравеопазване. Католическият университет в Ружомберок си сътрудничи с повече от 30 чуждестранни университети.

Ostravská univerzita

Чехия | http://www.osu.cz

Университетът в Острава е основан през 1991 г. и от самото начало акцентът е насочен към природните и обществените науки. Предлага широка гама от направления (215 различни програми) за бакалавърска, магистърска и докторска степен и се състои от 6 факултета на два независими института. Броят на записаните студенти е над 10 000. Университетът участва в много проекти на ЕС и на Евро-азиатския академичен форум, давайки на хората възможност да подобрят нивото на своите знания.

Vilniaus universitetas

Литва | http://www.vu.lt

Основаният през 1579 г. Вилнюски университет е най-старото и най-голямо висше учебно заведение в Литва и включва 12 факултети, 7 институти, 4 междуфакултетни центрове за образование и наука, богата библиотека, ботаническа градина и музей. В началото на 2016 г. броят на студентите е 20 487, от които около 1500 студенти се обучават във Филологическия факултет. Студентите-филолози във Вилнюския университет имат възможност да изучават литовски, немски, френски, италиански и славянски езици.

Fundacja Novinka

Полша | http://www.novinka.pl

Неправителствена организация, която инициира проекти в европейското пространство на Централна и Източна Европа. Основното направление на проектите е: междукултурен диалог, международно сътрудничество, развитие на цифровата мрежа и иновативно сътрудничество на местно, регионално, национално, европейско и глобално равнище.

Chamber of commerce and industry (CCI)

България | http://www.cci.dobrich.net

Търговско-промишлена палата (ТПП) Добрич е местна организация, която подпомага фирми и предприятия в Добрич. Основните сфери на дейност на ТПП включват: защита на интересите на предприятията, подкрепа на бизнес-проекти, обмяна на опит, организиране на изложби и други събития, контакт с правителството и местните медии.

Inter-kulturo d.o.o.

Словения | http://www.inter-kulturo.si

Малката словенска организация Inter-kulturo е специализирана в областта на международните проекти и сътрудничество, свързани с култура и образование, и по-специално в областта на лингвистиката. Допълнителна сфера на дейност съставляват проектите, свързани с преводачески услуги: Interculturo публикува словенска литература на други езици и по-малко известни произведения от световната литература на словенски език.

Mediaost Events & Kommunikation

Германия | http://www.mediaost.de

Берлинската агенция Mediaost работи в областите Public Affairs и Public Relations в съвместни немско-руски и немско-източноевропейски проекти. Mediaost се занимава с организацията и PR-поддръжката на международни проекти на Сената на град Берлин, на Министерството на културата на Русия и други държавни институции. Освен това агенцията работи в страните от Източна Европа като компетентен партньор в областта на кинопроизводството и популяризирането на нтернет ресурси.

Statny pedagogicky ustav

Словакия | http://www.statpedu.sk

Държавният педагогически институт в Братислава е най-старият и най-големият научно-изследователски институт в областта на педагогиката в Словакия. Институтът работи в тясно сътрудничество с Министерството на образованието, науката и спорта на Република Словакия. Основната дейност е насочена към разработването на държавни образователни програми за всички нива на образование. Студентите могат да избират от следните чуждестранни езици: английски, немски, руски, френски, италиански, испански.

Партньорски проекти

Бихте ли искали да сътрудничите?

Свържете се с нас

Обратно нагоре