K vsebini

O nas

russky.info je večjezična spletna stran za učenje ruskega jezika

Splošne informacije

Na spletni strani so uporabljena sodobna didaktična gradiva in predstavljene koristne informacije o življenju ter delu v sodobni Rusiji.

Namen projekta je podpora pri učenju ruščine in povečevanje priljubljenosti ruskega jezika, ki ima v treh evropskih državah status manjšinskega jezika. Rusko govori večina imigrantov v EU. Znanje ruskega jezika je zelo pomembno za razvoj gospodarskih povezav s partnerji iz bivših sovjetskih držav.

Septembra leta 2014 se je deset partnerjev iz sedmih evropskih držav povezalo z namenom, da ta projekt uresničijo s podporo Evropske komisije. Spletna stran nastaja v devetih jezikih: bolgarskem, češkem, angleškem, nemškem, litovskem, poljskem, slovaškem, slovenskem in španskem. Partnerji skupno ustvarjajo stran in pripravljajo privlačne tečaje ter zanimive vaje, ki temeljijo na sodobnih metodah poučevanja. Projekt je zanimiv in učinkovit način učenja ruščine. Na tej spletni stran so brezplačno predstavljene vse potrebne informacije za učenje ruskega jezika od začetka. Uporabniki imajo dostop do multimedijskih pripomočkov za učenje, interaktivnih vaj, avdio- in videogradiv, besedil in kvizov.

Osnovna ciljna skupina spletne strani so ljudje, ki jih zanima spoznavanje ruskega jezika, kulture in tradicije. Spletna stran je namenjena širokemu krogu ljudi. Za učenje ruščine jo lahko uporabljajo zaposleni z različnih področij, a tudi šolarji, turisti in prebivalci obmejnih območij. Posebno enoto predstavljata tečaja poslovne ruščine, ki sta namenjena razvoju poslovnega sodelovanja v Rusiji.

Partnerji

Projekt izvaja 10 partnerjev iz 7 evropskih držav.

Edukácia@Internet

Slovaška | https://www.ikso.net

Mladinska organizacija se osredotoča na razvoj mednarodnega sodelovanja in komunikacije po vsem svetu. Ukvarjajo se s pripravo izobraževalnih projektov, podporo medkulturnemu izobraževanju in tudi organizacijo različnih mednarodnih kulturnih ter izobraževalnih dogodkov.

Studio Gaus GmbH

Nemčija | https://www.studiogaus.com

Osnovno dejavnost agencije predstavljajo vse ključne stopnje priprave velikih interaktivnih izobraževalnih spletnih projektov; od zasnove koncepta projekta, oblikovanja korporativnih stilov in dizajna do koordinacije vseh teh nalog. Ukvarjajo se tudi z razvojem lingvističnih in didaktičnih vsebin na spletnih straneh ter tudi z neposrednim programiranjem in zagonom projektov.

Katolícka univerzita v Ružomberku

Slovaška | http://www.ku.sk

Klasična katoliška univerza Katolícka univerzita v Ružomberku je 10. maja 2000 postala odprta katoliška univerza. Sestavljajo jo 4 fakultete: filozofska, pedagoška, teološka in zdravstvena fakulteta. Katoliška univerza v Ružomberku sodeluje z več kot 30 tujimi univerzami.

Ostravská univerzita

Češka | http://www.osu.cz

Ostravska univerza je bila ustanovljena leta 1991 in se od samega začetka osredotoča na naravoslovne in družboslovne znanosti. Ponuja širok spekter študijskih smeri (215 različnih programov) na dodiplomski, magistrski in doktorski stopnji. Sestavlja jo 6 fakultet in 2 neodvisna inštituta, število vpisanih študentov pa presega 10.000. Univerza sodeluje pri mnogih evropskih in evroazijskih projektih ter tako ljudem omogoča, da povišujejo raven svojega znanja.

Vilniaus universitetas

Litva | http://www.vu.lt

Leta 1579 ustanovljena Vilniška univerza je največja in najstarejša visokošolska izobraževalna ustanova v Litvi. Sestavlja jo 12 fakultet, 7 inštitutov, 4 mednarodni znanstveno izobraževalni centri, bogata knjižnica, botanični vrt in muzej. Na začetku leta 2016 je število študentov znašalo 20.487, od tega je bilo približno 1.500 študentov vpisanih na filologijo. Študenti filoloških smeri lahko študirajo litovski, nemški, francoski in italijanski jezika ter slovanske jezike.

Fundacja Novinka

Poljska | http://www.novinka.pl

Nevladna organizacija, ki spodbuja projekte na centralno- in vzhodnoevropskem območju. Osnovne ciljne usmeritve projektov so: medkulturni dialog, mednarodno sodelovanje, razvoj digitalne mreže in inovacijskih povezav na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski ter globalni ravni.

Chamber of commerce and industry (CCI)

Bolgarija | http://www.cci.dobrich.net

Gospodarska zbornica Dobriča je lokalna organizacija, ki zagotavlja podpiro družbam in podjetjem v Dobriču. Med njene osnovne dejavnosti sodijo: zaščita interesov podjetij, podpora poslovnim projektom, izmenjava izkušenj, organizacija razstav in različnih prireditev, stik z vlado ter lokalnimi mediji.

Inter-kulturo d.o.o.

Slovenija | http://www.inter-kulturo.si

Inter-kulturo je majhna slovenska organizacija, ki se ukvarja z mednarodnimi projekti in sodelovanji na področju kulture ter izobraževanja, še posebej na področju lingvistike. Njihovo dodatno dejavnost predstavljajo prevajalski projekti: Inter-kulturo izdaja slovensko literaturo v drugih jeziki in manj znana dela svetovne literature v slovenščini.

Mediaost Events & Kommunikation

Nemčija | http://www.mediaost.de

Berlinska agencija Mediaost deluje na področju odnosov z javnostmi (PR) in javnih zadev (PA) v nemško-ruskih in nemško-vzhodnoevropskih projektih. Ukvarja se z organizacijo in komunikacijsko podporo mednarodnim projektom berlinskega senata, ruskega ministrstva za kulturo ter drugih državnih intitucij. Poleg tega agencija v vzhodnoevropskih državah nastopa kot kompetentni partner na področju filmske produkcije in promocije spletnih virov.

Statny pedagogicky ustav

Slovaška | http://www.statpedu.sk

Državni pedagoški inštitut v Bratislavni je najstarejši in največji slovaški znanstvenoraziskovalni inštitut na področju pedagogike. Inštitut tesno sodeluje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovaške. Njegova osnovna dejavnost je razvoj državnih pedagoških programov na vseh ravneg izobraževanja. Študenti lahko izbirajo med naslednjimi študiji jezikov: angleški, nemški, ruski, francoski, italijanski in španski jezik.

Partnerski projekti

Želite sodelovati?

Stopite v stik z nami

Na vrh