więcej

O nas

russky.info – jest wielojęzycznym portalem do nauki języka rosyjskiego online.

Ogólne informacje

Strona wykorzystuje nowoczesne materiały dydaktyczne i przedstawia praktyczne informacje dotyczące życia i pracy w Rosji.

Projekt został zrealizowany w celu wsparcia nauki i popularyzacji języka rosyjskiego, który ma status języka mniejszości narodowej w trzech krajach europejskich. Językiem rosyjskim posługuje się większość imigrantów Unii Europejskiej. Znajomość języka rosyjskiego jest bardzo ważna dla rozwoju stosunków ekonomicznych z partnerami krajów postradzieckich.

Od września 2014 roku dziesięć partnerów z siedmiu krajów europejskich połączyło swoje siły w celu stworzenia niniejszego projektu przy wsparciu Komisji Europejskiej. Strona jest opracowana w dziewięciu językach: bułgarskim, czeskim, angielskim, niemieckim, litewskim, polskim, słowackim, słoweńskim i hiszpańskim. Partnerzy wspólnie opracowują stronę, tworząc ciekawe kursy i interesujące zadania, założone na współczesnych metodach dydaktycznych. russky.info – jest ciekawym i efektywnym sposobem nauki języka rosyjskiego. Na tym portalu jest dostępna za darmo cała potrzebna informacja do nauki języka rosyjskiego, zaczynając od poziomu podstawowego. Użytkownicy mają dostęp do multimedialnych środków nauki, interaktywnych ćwiczeń, materiałów audio i wideo, tekstów i quizów.

Głównymi odbiorcami docelowymi strony są osoby zainteresowane nauką języka rosyjskiego, kulturą i tradycjami Rosji. Portal jest ukierunkowany do szerokiego grona odbiorców - jest stworzony do nauki pracowników o różnych kwalifikacjach, ale również uczniów, turystów i mieszkańców obszarów przygranicznych. Osobną część kursu stanowi kurs rosyjskiego języka biznesu, który dotyczy rozwoju relacji biznesowych.

Partnerzy

Projekt jest realizowany przez grupę 10 uczestników, którzy reprezentują 7 europejskich krajów.

Edukácia@Internet

Słowacja (Republika Słowacka) | https://www.ikso.net

Organizacja młodzieżowa jest zorientowana na rozwój współpracy międzynarodowej oraz komunikacji na całym świecie za pomocą przygotowania projektów edukacyjnych, wsparcia nauki międzykulturowej, a także organizacji różnych międzynarodowych wydarzeń kulturowych i edukacyjnych.

Studio Gaus GmbH

Niemcy | https://www.studiogaus.com

Główna dziedzina działalności agencji obejmuje wszystkie etapy tworzenia dużych interaktywnych edukacyjnych projektów internetowych, zaczynając od tworzenia koncepcji, stylów korporacyjnych, dizajnu aż po koordynację tych czynności, rozróbkę lingwistycznych i dydaktycznych treści stron, a także bezpośrednie programowanie i uruchomienie tych projektów.

Katolícka univerzita v Ružomberku

Słowacja (Republika Słowacka) | http://www.ku.sk

Klasyczny uniwersytet katolicki Katolícka univerzita v Ružomberku stał się otwartym uniwersytetem o charakterze katolickim 10 maja 2000 roku. Uniwersytet ma 4 wydziały: filozoficzny, pedagogiczny, teologiczny oraz wydział ochrony zdrowia. Uniwersytet Katolicki w Rużomberku współpracuje z ponad 30 uczelniami zagranicznymi.

Ostravská univerzita

Czechy | http://www.osu.cz

Uniwersytet Ostrawski został założony w 1991 roku i od samego początku skupiał się głównie na naukach przyrodniczych oraz społecznych. Oferuje szerokie spektrum kierunków (215 różnych programów studiów) na studiach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, ma 6 wydziałów i 2 niezależne instytuty. Liczba studentów to ponad 10 000 osób. Uniwersytet bierze udział w licznych projektach UE oraz Euroazjatyckiego forum akademickiego, dając ludziom możliwość podwyższać poziom swojej wiedzy.

Vilniaus universitetas

Litwa | http://www.vu.lt

Założony w roku 1579 Uniwersytet Wileński jest największą i najstarszą uczelnią na Litwie. Obejmuje 12 wydziałów, 7 instytutów, 4 międzywydziałowe centra edukacji i nauki, bogatą bibliotekę, ogród botaniczny i muzeum. Na początku 2016 roku liczba studentów stanowiła 20 487, z których około 1 500 są studentami wydziału filologicznego. Studenci filolodzy Uniwersytetu Wileńskiego mają możliwość uczyć się języka litewskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego oraz języków słowiańskich.

Fundacja Novinka

Polska | http://www.novinka.pl

Organizacja pozarządowa, która organizuje projekty w środkowych oraz wschodnioeuropejskich obszarach. Skupia się głównie na dialogu kulturowym, współpracy międzynarodowej, rozwoju sieci cyfrowej i innowacyjnej kooperacji na poziomie lokalnym, regionalnym, europejskim oraz globalnym.

Chamber of commerce and industry (CCI)

Bułgaria | http://www.cci.dobrich.net

Izba Przemysłowo-Handlowa (CCI) w Dobriczu jest organizacją lokalną, która wspiera firmy i spółki w Dobriczu. Do głównych sfer działalności CCI zaliczyć można: ochronę interesów spółek, wsparcie biznes projektów, wymiana doświadczenia, organizacja wystaw i różnego rodzaju wydarzeń, kontakt przedstawicielami rządu i miejscowych środków masowego przekazu.

Inter-kulturo d.o.o.

Słowenia | http://www.inter-kulturo.si

Nieduża słoweńska organizacja Inter-kulturo specjalizuje się w projektach międzynarodowych i kooperacji w dziedzinie kultury i oświaty, częściowo w dziedzinie językoznawstwa. Dodatkową sferą działania są projekty tłumaczeniowe - Inter-kulturo publikuje słoweńską literaturę w innych językach oraz mniej znane dzieła literatury światowej w języku słoweńskim.

Mediaost Events & Kommunikation

Niemcy | http://www.mediaost.de

Berlińska agencja Mediaost pracuje w dziedzinie Public Affairs oraz Public Relations w projektach niemiecko-rosyjskich oraz niemiecko-wschodnioeuropejskich. Mediaost zajmuje się organizacją i wsparciem PR międzynarodowych projektów Senatu Berlina, Ministerstwa Kultury Rosji oraz innych instytucji państwowych. Oprócz tego agencja prowadzi działalność w krajach wschodniosłowiańskich jako kompetentny partner w dziedzinie produkcji filmowej oraz promocji portali internetowych.

Statny pedagogicky ustav

Słowacja (Republika Słowacka) | http://www.statpedu.sk

Państwowy Instytut Pedagogiczny w Bratysławie jest najstarszym i największym instytutem naukowo-badawczym w dziedzinie pedagogiki w Bratysławie. Instytut współpracuje z Ministerstwem Kształcenia Nauki i Sportu Republiki Słowackiej. Główna część działalności jest skierowana na tworzenie państwowych projektów pedagogicznych dla wszystkich poziomów kształcenia. Studenci mogą wybrać następujące języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański.

Projekty partnerskie

Chcesz współpracować?

Skontaktuj się z nami

wróć do początku