Späť na obsah

O nás

russky.info je viacjazyčná stránka pre učenie ruštiny online.

Všeobecné informácie

Stránky využívajú moderné didaktické materiály a obsahujú praktické informácie o živote a práci v súčasnom Rusku.

Projekt bol realizovaný, aby podporil znalosti a popularizáciu ruštiny, ktorá má štatút menšinového jazyka v troch európskych krajinách. Po rusky hovorí väčšina imigrantov v krajinách EÚ. Znalosť ruštiny je veľmi dôležitá pre rozvoj hospodárskych vzťahov s partnermi v postsovietskych krajinách.

V septembri 2014 sa spojilo 10 partnerov zo 7 krajín Európy, aby s podporou Európskej komisie realizovali tento projekt. Stránky pripravujú v deviatich jazykoch: angličtine, bulharčine, češtine, litovčine, nemčine, polštine, slovenčine, slovinčine a španielčine. Partneri spoločne vytvárajú stránky so zábavnými lekciami a zaujímavými cvičeniami založenými na moderných vzdelávacich metódach. russky.info je zaujímavý a efektívny spôsob, ako sa naučiť po rusky. Stránka na jednom mieste bezplatne poskytuje všetky informácie, ktoré samouk potrebuje na učenie sa ruštiny už od nulovej úrovne. Používateľ získava prístup k multimediálnemu vzdelávaciemu prostrediu, interaktívnym cvičeniam, audio a videomateriálom, textom a súťažiam.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú ľudia so záujmom o ruštinu, ruskú kultúru a tradície. Stránky sú orientované veľmi široko - na vzdelávanie pracovníkov rôznych oblastí, ale tiež žiakov, študentov, turistov a obyvateľov pohraničných regiónov EÚ. Špeciálnou zložkou kurzu je kurz podnikateľskej ruštiny zameraný na rozvoj partnerských vzťahov v obchode.

Partneri

Prokejt realizuje 10 účastníkov zo 7 európskych krajín.

Edukácia@Internet

Slovensko | https://www.ikso.net

Organizácia mládeže zameraná na rozvoj medzinárodnej spolupráce a komunikácie po celom svete pomocou realizácie vzdelávacích projektov, podpory medzikultúrneho vzdelávania a organizovaní rôznych medzinárodných kultúrnych a vzdelávacích akcií.

Studio Gaus GmbH

Nemecko | https://www.studiogaus.com

Hlavnú činnosť agentúry zahŕňajú všetky kľúčové etapy vývoja veľkých interaktívnych vzdelávacích internetových projektov od vytvorenia konceptu, firemného štýlu a designu po koordináciu týchto činností, vývoj lingvistického a didaktického obsahu stránok a tiež samotné programovanie a spustenie projektu.

Katolícka univerzita v Ružomberku

Slovensko | http://www.ku.sk

Katolícka univerzita v Ružomberku sa stala klasickou otvorenou univerzitou katolíckeho charakteru 10. mája 2000. Má 4 fakulty: filozofickú, pedagogickú, teologickú a zdravotnícku. Spolupracuje s viac než 30 zahraničnými univerzitami.

Ostravská univerzita

Česko | http://www.osu.cz

Ostravská univerzita bola založená v roku 1991 a od počiatku kládla dôraz na prírodné a spoločenské vedy. Univerzita ponúka široké spektrum 215 odborov v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu a je tvorená 6 fakultami a 2 samostatnými inštitútmi. Počet každoročne prijatých študentov prekračuje 10 000. Ostravská univerzita sa zúčastňuje mnohých projektov Európskej únie a Euroázijského akademického fóra a ponúka verejnosti možnosť zvyšovať úroveň svojho vzdelávania.

Vilniaus universitetas

Litva | http://www.vu.lt

Vilniuská univerzita, založená v roku 1579, je najväčšia a najstaršia vysoká škola Litvy, ktorá má 12 fakúlt, 7 inštitútov, 4 medzifakultné vzdelávacie a vedecké centrá, bohatú knižnicu, botanickú záhradu a múzeum. Začiatkom roka 2016 mala 20 487 študentov, z ktorých asi 1 500 študovalo na filozofickej fakulte. Študenti filozofických odborov Vilniuskej univerzity môžu študovať litovčinu, nemčinu, taliančinu, francúzštinu a slovanské jazyky.

Fundacja Novinka

Poľsko | http://www.novinka.pl

Občianska organizácia, ktorá iniciuje projekty v stredoeurópskom a východoeurópskom priestore. Zameriava sa hlavne na dialóg kultúr, medzinárodnú spoluprácu, rozvoj digitálnych sietí a inovatívnej kooperácie na miestnej, regionálnej, európskej a globálnej úrovni.

Chamber of commerce and industry (CCI)

Bulharsko | http://www.cci.dobrich.net

Obchodná a priemyselná komora (CCI) v Dobriči je miestna organizácia, ktorá podporuje firmy a podniy v Dobriči. K základným oblastiam jej činnosti patrí ochrana záujmov podnikov, podpora podnikateľských projektov, výmena skúseností, organizovanie výstav a rôznych akcií, kontakt s vládou a miestnymi médiami.

Inter-kulturo d.o.o.

Slovinsko | http://www.inter-kulturo.si

Malá slovinská organizácia Inter-kulturo sa špecializuje na medzinárodné projekty a spoluprácu v oblasti kultúry a vzdelávania, vrátane lingvistického. Doplnkovú oblasť ich činnosti tvoria prekladateľské projekty: Inter-kulturo vydáva slovinskú literatúru v cudzích jazykoch a menej známe diela svetovej literatúry v slovinčine.

Mediaost Events & Kommunikation

Nemecko | http://www.mediaost.de

Berlínska agentúra Mediaost pôsobí v oblasti verejných vecí a vzťahoch s verejnosťou v nemecko-ruských a nemecko-východoeurópskych projektoch. Mediaost sa zaoberá organizáciou a PR podporou medzinárodných projektov Berlínskeho senátu, Ministerstva kultúry Ruska a ďalších štátnych inštitúcii. Okrem toho sa agentúra zúčasňuje ako kompetentný partner pri príprave filmových projektov a propagácii internetových zdrojov.

Statny pedagogicky ustav

Slovensko | http://www.statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav v Bratislave je najstarší a najväčší vedecko-výskumný pedagogický ústav na Slovensku. Úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovenskej republiky. Jeho základná činnosť sa zameriava na prípravu pedagogických programov pre všetky úrovne vzdelávania. Študenti si môžu vyberať z nasledujúcich jazykov: angličtina, nemčina, ruština, francúzština, taliančina, španielčina.

Partnerské projekty

Chcete s nami spolupracovať?

Kontaktujte nás

Nahor