Přejít k obsahu

O nás

russky.info je vícejazyčná stránka pro výuku ruštiny online.

Obecné informace

Stránky využívají moderní didaktické materiály a obsahují praktické informace o životě a práci v současném Rusku.

Projekt byl realizován proto, aby podpořil znalosti a popularizaci ruštiny, která má statut menšinového jazyka ve třech evropských zemích. Rusky mluví většina imigrantů v zemích EU. Znalosti ruštiny jsou velmi důležité pro rozvoj hospodářských vztahů s partnery v postsovětských zemích.

V září 2014 se spojilo 10 partnerů ze 7 zemí Evropy, aby s podporou Evropské komise realizovali tento projekt. Stránky připravují v devíti jazycích: angličtině, bulharštině, češtině, litevštině, němčině, polštině, slovenštině, slovinštině a španělštině. Partneři společně vytvářejí stránky se zábavnými lekcemi a zajímavými cvičeními založenými na moderních vzdělávacích metodách. russky.info je zajímavý a efektivní způsob jak se naučit rusky. Stránka na jednom místě bezplatně poskytuje všechny informace, které samouk potřebuje pro učení ruštiny už od nulové úrovně. Uživatel získává přístup k multimediálnímu vzdělávacímu prostředí, interaktivním cvičením, audio a videomateriálům, textům a soutěžím.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou lidé se zájmem o ruštinu, ruskou kulturu a tradice. Stránky jsou orientovány velmi široce - na vzdělávání pracovníků různých profesí, ale také žáků a studentů, turistů a obyvatel příhraničních regionů EU. Zvláštní složkou kurzu je kurs podnikatelské ruštiny zaměřený na rozvoj partnerských vztahů v obchodě.

Partneři

Projekt realizuje 10 účastníků ze 7 evropských zemí.

Edukácia@Internet

Slovensko | https://www.ikso.net

Organizace mládeže zaměřená na rozvoj mezinárodní spolupráce a komunikace po celém světě pomocí rrelaizace vzdělávacích projektů, podpory mezikulturního vzdělávání a organizování různých mezinárodních kulturních a vzdělávacích akcí.

Studio Gaus GmbH

Německo | https://www.studiogaus.com

Hlavní činnosti agentury zahrnují všechny klíčové etapy vývoje velkých interaktivních vzdělávacích internetových projektů od vytvoření konceptu, firemního stylu a designu po koordinaci těchto činností, vývoj lingvistického a didaktického obsahu stránek a také samotné programování a spouštění těchto projektů.

Katolícka univerzita v Ružomberku

Slovensko | http://www.ku.sk

Katolická univerzita v Ružomberku se stala klasickou otevřenou univerzitou katolického charakteru 10. května 2000. Je tvořena 4 fakultami: filozofickou, pedagogickou, teologickou a zdravotnickou. Spolupracuje s více než 30 zahraničními univerzitami.

Ostravská univerzita

Česká republika | http://www.osu.cz

Ostravská univerzita byla založena v roce 1991 a od počátku kladla důraz na přírodní a společenské vědy. Univerzita nabízí široké spektrum 215 oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu a je tvořena 6 fakultami a 2 samostatnými ústavy. Počet každoročně přijatých studentů překračuje 10 000. Ostravská univerzita se účastní mnoha projektů Evropské unie a Euroasijského akademického fóra a nabízí veřejnosti možnost zvyšovat úroveň svého vzdělání.

Vilniaus universitetas

Litva | http://www.vu.lt

Vilniuská univerzita, založená roku 1579, je největší a nejstarší vysoká škola Litvy, která je tvořena 12 fakultami, 7 ústavy, 4 mezifakultními vzdělávacími a vědeckými centry, bohatou knihovnou, botanickou zahradou a muzeem. Počátkem roku 2016 měla 20 487 studentů, z nichž asi 1 500 studovalo na filologické fakultě. Studenti filologických oborů Vilniuské univerzity mohou studovat litevštinu, němčinu, italštinu, francouzštinu a slovanské jazyky.

Fundacja Novinka

Polsko | http://www.novinka.pl

Občanská organizace, která iniciuje projekty ve středoevropském a východoevropském prostoru. Zaměřuje se hlavně na dialog kultur, mezinárodní spolupráci, rozvoj digitálních sítí a inovativní kooperace na místní, regionální, evropské a globální úrovni.

Chamber of commerce and industry (CCI)

Bulharsko | http://www.cci.dobrich.net

Obchodní a průmyslová komora (CCI) v Dobriči je místní organizace, která podporuje firmy a podniky v Dobriči. K základním oblastem její činnosti patří ochrana zájmů podniků, podpora podnikatelských projektů, výměna zkušeností, pořádání výstav a různých akcí, kontakt s vládou a místními médii.

Inter-kulturo d.o.o.

Slovinsko | http://www.inter-kulturo.si

Malá slovinská organizace Inter-kulturo se specializuje na mezinárodní projekty a kooperaci v oblasti kultury a vzdělávání včetně lingvistického. Doplňkovou oblast činnosti tvoří překladatelské projekty: Inter-kulturo vydává slovinskou literaturu v cizích jazycích a méně známá díla světové literatury ve slovinštině.

Mediaost Events & Kommunikation

Německo | http://www.mediaost.de

Berlínská agentura Mediaost působí v oblasti Public Affairs и Public Relations v německo-ruských a německo-východoevropských projektů. Mediaost se zabývá organizací a PR podporou mezinárodních projektů Berlínského senátu, ministerstva kultury Ruska a dalších státních institucí. Kromě toho se agentura účastní jako kompetentní partner při přípravě filmových projektů a propagace internetových zdrojů.

Statny pedagogicky ustav

Slovensko | http://www.statpedu.sk

Státní pedagogický ústav v Bratislavě je nejstarší a největší vědeckovýzkumný pedagogický ústav na Slovensku. Těsně spolupracuje s Ministerstvem školství, vědy a sportu Slovenské republiky. Jeho základní činnost se zaměřuje na přípravu pedagogických programů pro všechny úrovně vzdělávání. Studenti si mohou vybírat z následujících jazyků: angličtina, němčina, ruština, francouzština, italština, španělština.

Partnerské projekty

Chcete s námi spolupracovat?

Kontaktujte nás

Zpět na začátek