La conținut

Semnificația substantivului

Substantivul este partea de vorbire care denumește obiectul și răspunde la întrebările кто? (= cine?) , что? (= ce?) :

 • дом casă
 • шкóла școală
 • кварти́ра apartament
 • сосе́д vecin
 • подру́га prietenă
 • компью́тер computer

Această semnificație se exprimă cu ajutorul categoriilor independente de gen, număr, caz, animare, inanimare.

Substantivele se împart după sensul lor, în substantive proprii și comune.

Aceste substantive se referă la genul masculin, feminin, sau neutru, se modifică după cazuri(șase forme cazuale) și după numere(numărul singular și numărul plural).

Forma inițială a substantivelor - cazul nominativ numărul singular:

 • челове́к om
 • студе́нт student
 • кни́га carte
 • рука́ mână
 • окно́ fereastră
 • ме́сто loc

În propoziții substantivele sunt cel mai des subiect sau complement direct.

Substantivele proprii

Substantivele proprii - sunt denumiri de persoane individuale sau de obiecte unice. Substantivele proprii includ:

 • nume de familie(pseudonime, porecle):
  Петро́в , Толсто́й , Тимофе́ев
 • nume:
  Ю́рий , Илья́ , Оле́г
 • patronimicele:
  Алексе́евич , Петро́вич , Алекса́ндрович
 • denumiri geografice:
  Москва́ (= Moscova) , Во́лга (= Volga) , Байка́л (= Baikal)
 • denumiri astronomice
  Земля́ (= Pământ) , Луна́ (= Lună) , Со́лнце (= Soare)

Substantivele comune

Substantivele comune sunt o denumire comună/generală pentru toate obiectele de același fel, fenomene, acțiuni sau stări:

 • дом casă
 • крова́ть pat
 • газе́та ziar
 • дождь ploaie
 • стул scaun
 • компью́тер computer

Substantivele însuflețite și neînsuflețite

Substantivele însuflețite servesc denumirilor de oameni, animale și răspund la întrebarea кто? (= cine?) :

 • оте́ц tată
 • брат frate
 • сестра́ soră
 • студе́нтка studentă
 • соба́ка câine
 • кот motan

Substantivele neînsuflețite desemnează obiecte/lucruri care nu au viață ca și plante și răspund la întrebarea что? (= ce?) :

 • дом casă
 • ко́мната cameră
 • письмо́ scrisoare
 • сад grădină
 • бу́ква literă
 • уче́бник manual

Genul substantivelor

Toate substantivele (fără a considera pe cel care întotdeauna se folosesc la numărul plural: но́жницы (= foarfecă) , брю́ки (= pantaloni) : samd) se referă la unul dintre cele trei genuri : masculin, feminin și neutru.

 • substantive de genul masculin:
  магази́н (= magazin) , трамва́й (= tramvai) , по́езд (= tren) , учи́тель (= profesor) , студе́нт (= student) , дождь (= ploaie)
 • substantive de genul feminin:
  шко́ла (= școală) , неде́ля (= săptămână) , фотогра́фия (= fotografia) , учи́тельница (= profesoară ) , студе́нтка (= studenta) , тетра́дь (= caiet)
 • substantive de genul neutru:
  ме́сто (= loc) , окно́ (= fereastră) , письмо́ (= scrisoare) , зда́ние (= clădire) , пла́вание (= înot) , иску́сство (= artă)

În limba rusă există trei genuri substantivale: feminin, masculin și neutru. În majoritatea cazurilor genul substantivului se poate determina după terminație.

Substantivele de genul masculin se termină :

 • in consoană :
  магази́н (= magazin) , журна́л (= revistă) , по́езд (= tren)
 • pe :
  музе́й (= muzeu) , трамва́й (= tramvai)
 • pe :
  слова́рь (= dicționar) , зверь (= animal) , учи́тель (= profesor)

Substantivele de genul feminin se termină în :

 • pe :
  страна́ (= țară) , газе́та (= ziar) , шко́ла (= școală)
 • pe :
  фами́лия (= nume de familie) , земля́ (= pământ) , неде́ля (= săptămână)
 • pe :
  ночь (= noapte) , тетра́дь (= caiet)

Substantivele de genul neutru se termină în :

 • pe :
  де́рево (= copac) , письмо́ (= scrisoare) , окно́ (= fereastră)
 • pe :
  мо́ре (= mare) , кафе́ (= cafea) , зда́ние (= clădire)

Câteva substantive cu terminațiile -а/-я se referă la genul masculin, dacă denumesc persoane de genul masculin sau de genul feminin, dacă denumesc persoane de genul feminin. Acestea sunt substantive de gen comun:

сирота́ (= orfan) , работя́га (= un om harnic) , пла́кса (= plângăcios) , зубри́ла (= tocilar)

Numărul substantivelor

Substantivele se folosesc la forma de singular sau la forma de plural.

Forma de singular se folosește când este vorba de un singur obiect:

дом (= casă ) , магази́н (= magazin) , компью́тер (= computer) , вещь (= lucru) , стекло́ (= sticlă) , ко́мната (= cameră)

Forma de plural se folosește când se au în vedere câteva obiecte:

домá (= case) , магази́ны (= magazine) , компью́теры (= calculatoare) , ве́щи (= lucruri) , стё́кла (= sticle) , ко́мнаты (= camere)

Câteva substantive se folosesc/întrebuințează fie numai la singular (singularia tantum) sau numai la plural (pluralia tantum).

Substantive care au numai formă de singular.

 • Denumirea multitudinii de aceleași persoane, obiecte(substantive colective):
  молодё́жь (= tineret) , детвора́ (= copii mici) , листва́ (= frunziș) , студе́нчество (= studențime) , учи́тельство (= colectivul de profesori/activitatea profesorală) , челове́чество (= omenire)
 • Denumiri de materii:
  асфа́льт (= asfalt) , бензи́н (= benzină ) , желе́зо (= fier) , земляни́ка (= căpșună) , кероси́н (= cherosen) , каучу́к (= cauciuc) , мёд (= miere) , молоко́ (= lapte) , свё́кла (= sfeclă) , сталь (= oțel) , рожь (= secară) , хло́пок (= bumbac) , цеме́нт (= ciment) , фарфо́р (= porțelan)
 • Denumiri ale calității sau insușirii:
  белизна́ (= albeață) , зло́ба (= răutate ) , ло́вкость (= dexteritate ) , мо́лодость (= tinerețe) , све́жесть (= prospețime) , темнота́ (= întuneric ) , чернота́ (= negreală)
 • Denumirile acțiunilor sau stărilor:
  доста́вка (= livrare) , выполне́ние (= realizare/execuție) , удивле́ние (= uimire) , изумле́ние (= mirare) , внуше́ние (= sugestie) , горе́ние (= ardere) , хожде́ние (= mers, circulație) , ходьба́ (= mers) , чте́ние (= citire) , пла́вание (= înot)
 • Substantive proprii care desemnează un obiect unic:
  Москва́ (= Moscova) , Екатеринбу́рг (= Ekaterinburg) , Во́лга (= Volga) , Циолко́вский (= Tsiolkovski)

Substantive care au numai formă de plural:

 • Denumirile obiectelor compuse și perechi:
  брю́ки (= pantaloni) , весы́ (= cantar/balanță) , воро́та (= porți ) , гра́бли (= greblă) , ви́лы (= furcă) , кле́щи (= clește) , но́жницы (= foarfecă) , носи́лки (= targă) , очки́ (= ochelari) , пери́ла (= balustradă) , часы́ (= ceas) , шо́рты (= şorturi/pantaloni scurți ) , щипцы́ (= clește)
 • Denumirea materialelor sau derivatelor lor:
  бели́ла (= înălbitor) , дро́жжи (= drojdie de bere) , духи́ (= parfum) , консе́рвы (= conserve) , макаро́ны (= macaroane) , обо́и (= tapet) , опи́лки (= rumeguș) , о́труби (= tărâțe) , сли́вки (= smântână ) , сухофру́кты (= fructe uscate) , те́фтели (= chifteluțe) , хло́пья (= fulgi) , черни́ла (= cerneală)
 • Denumirile perioadelor de timp, jocurilor:
  кани́кулы (= vacanță ) , су́тки (= 24 de ore) , бу́дни (= zile lucrătoare ) , ша́хматы (= șah) , жму́рки (= baba oarba)
 • Denumirile acțiunilor și stările naturii :
  хло́поты (= griji, necazuri ) , вы́боры (= alegeri) , перегово́ры (= tratative) , напа́дки (= atacuri) , деба́ты (= dezbateri) , всхо́ды (= creștere(a plantelor)) , су́мерки (= amurg)
 • Câteva denumiri geografice
  Карпа́ты (= Carpați) , Соко́льники (= Sokolniki) , Афи́ны (= Atena) , А́льпы (= Alpi) , Балка́ны (= Balcani)

Cazurile substantivelor

În limba rusă există șase cazuri: nominativ, genitiv, dativ, acuzativ, instrumental , prepozițional. Cazul este determinat prin întrebări.

Caz Întrebare
Именительный
Nominativ
кто? (= cine?) sau что? (= ce?)
Родительный
Genitiv
кого? (= pe cine?) sau чего? (= ce?)
Дательный
Dativ
кому? (= cui?) sau чему? (= cui?)
Винительный
Acuzativ
кого? (= pe cine?) sau что? (= ce?)
Творительный
Instrumental
кем? (= cu cine?) sau чем? (= cu ce?)
Предложный
Prepozițional
о ком? (= despre cine?) sau о чём? (= despre ce?)

Cazul nominativ în propoziție se folosește/întrebuințează mereu fără prepoziție:

Пробужда́ется (что?) приро́да.
Se trezește (ce?) natura.

Celelalte cazuri se numesc oblice, ele pot fi folosite cu prepoziții:

Густо́й тума́н поднима́лся (над чем?) над боло́том.
O ceață groasă se ridica(deasupra ce?) deasupra mlaștinii.

sau fără prepoziții:

Э́та карти́на напи́сана (кем?) худо́жником.
Acest tablou a fost făcut(ce către cine?) de către pictor.

cu excepția cazului prepozițional, care se folosește întotdeauna cu prepoziții:

в лесу (= in padure) , в углу (= in colț ) , на месте (= pe loc) , в комнате (= in cameră ) , в шкафу (= in dulap )

Întrebările кто? (= cine?) , кого? (= pe cine?) , кому? (= cui?) , etc. se aplică substantivelor animate/însuflețite:

студе́нт (= student) , де́вушка (= fată) , оте́ц (= tată )

Iar întrebările что? (= ce?) , чего? (= ce?) , чему? (= cui?) , s.a - la substantivele inanimate/neînsuflețite:

сад (= grădina ) , компью́тер (= computer) , планше́т (= tabletă)

Declinarea substantivelor

Declinarea substantivelor este/reprezintă schimbarea/modificarea cuvintelor după cazuri. În limba rusă există trei declinări ale substantivelor.

Declinare Gen La cazul nominativ numărul singular se termină în
1 Genul feminin
Genul masculin
-а, -я
2 Genul masculin
Genul neutru
consoană moale sau dură
-о, -е
3 Genul feminin consoană moale sau dură

Declinarea I

Prima declinare cuprinde substantivele feminine care se termină în -а/-я la cazul nominativ numărul singular:

страна́ (= țară) , рабо́та (= muncă) , земля́ (= pământ) , статья́ (= articol) , экску́рсия (= excursie)

De asemenea substantivele de genul masculin, care denumesc oameni ,cu aceleași terminații:

ю́ноша (= tânăr) , мужчи́на (= bărbat) , дя́дя (= unchi) , Стё́па , Ва́ня
Cazuri Numărul singular
Именительный
Nominativ
страна́
țară
ю́ноша
tânăr
земля́
pământ
семья́
familie
ле́кция
lecție
Родительный
Genitiv
страны́
ю́ноши
земли́
семьи́
ле́кции
Дательный
Dativ
стране́
ю́ноше
земле́
семье́
ле́кции
Винительный
Acuzativ
страну́
ю́ношу
зе́млю
семью́
ле́кцию
Творительный
Instrumental
странóй
ю́ношей
землё́й
семьё́й
ле́кцией
Предложный
Prepozițional
(о) стране́
(о) ю́ноше
(о) земле́
(о) семье́
(о) ле́кции
Cazuri Numărul plural
Именительный
Nominativ
стра́ны
ю́ноши
зе́мли
се́мьи
ле́кции
Родительный
Genitiv
стран
ю́ношей
земе́ль
семе́й
ле́кций
Дательный
Dativ
стра́нам́
ю́ношам
зе́млям
се́мьям
ле́кциям
Винительный
Acuzativ
стра́ны
ю́ношей
зе́мли
се́мьи́
ле́кции
Творительный
Instrumental
стра́нами
ю́ношами
зе́млями
се́мьями
ле́кциями
Предложный
Prepozițional
(о) стра́нах
(о) ю́ношах
(о) зе́млях
(о) се́мьях
(о) ле́кциях

Declinarea a II- a

A doua declinare regrupează substantivele masculine cu o terminație nulă/zero:

бе́рег (= țărm/mal) , день (= zi) , край (= ținut)

de asemenea cu terminații în -о, -е:

доми́шко (= cocioabă) , доми́ще (= colibă)

și de genul neutru cu terminații -о, -е la cazul nominativ numărul singular:

сло́во (= cuvânt) , зда́ние (= clădire) , здоро́вье (= sănătate)
Numărul singular
Cazuri Genul masculin
Именительный
Nominativ
инжене́р
inginer
магази́н
magazin
ге́ний
geniu
конь
cal
гвоздь
cui
Родительный
Genitiv
инжене́ра
магази́на
ге́ния
коня́
гвоздя́
Дательный
Dativ
инжене́ру
магази́ну
ге́нию
коню́
гвоздю́
Винительный
Acuzativ
инжене́ра
магази́н
ге́ния
коня́
гвоздь
Творительный
Instrumental
инжене́ром
магази́ном
ге́нием
конё́м
гвоздё́м
Предложный
Prepozițional
(о) инжене́ре
(о) магази́не
(о) ге́нии
(о) коне́
(о) гвозде́
Cazuri Genul neutru
Именительный
Nominativ
де́ло
afacere
село́
sat
по́ле
câmp
собра́ние
adunare/reuniune/ședință
Родительный
Genitiv
де́ла
села́
по́ля
собра́ния
Дательный
Dativ
де́лу
селу́
по́лю
собра́нию
Винительный
Acuzativ
де́ло
село́
по́ле
собра́ние
Творительный
Instrumental
де́лом
село́м
по́лем
собра́нием
Предложный
Prepozițional
(о) де́ле
(о) селе́
(о) по́ле
(о) собра́нии
Numărul plural
Cazuri Genul masculin
Именительный
Nominativ
инжене́ры
магази́ны
ге́нии
ко́ни
гво́зди
Родительный
Genitiv
инжене́ров
магази́нов
ге́ниев
коне́й
гвозде́й
Дательный
Dativ
инжене́рам
магази́нам
ге́ниям
коня́м
гвоздя́м
Винительный
Acuzativ
инжене́ров
магази́нов
ге́ниев
коне́й
гво́зди
Творительный
Instrumental
инжене́рами
магази́нами
ге́ниями
коня́ми
гвоздя́ми
Предложный
Prepozițional
(о) инжене́рах
(о) магази́нах
(о) ге́ниях
(о) коня́х
(о) гвоздя́х
Cazuri Genul neutru
Именительный
Nominativ
дела́
сё́ла
поля́
собра́ния
Родительный
Genitiv
дел
сёл
поле́й
собра́ний
Дательный
Dativ
дела́м
сё́лам
поля́м
собра́ниям
Винительный
Acuzativ
дела́
сё́ла
поля́
собра́ния
Творительный
Instrumental
дела́ми
сё́лами
поля́ми
собра́ниями
Предложный
Prepozițional
(о) дела́х
(о) сё́лах
(о) поля́х
(о) собра́ниях

Declinarea a III-a

Celei de a treia declinare se raportează substantivele de genul feminin cu terminație zero/nulă la cazul nominativ, numărul singular:

рожь (= secară ) , мышь (= șoarece) , мысль (= gând) , радость (= bucurie)
Cazuri Numărul singular
Именительный
Nominativ
ло́шадь
cal
пло́щадь
piață
ночь
noapte
Родительный
Genitiv
ло́шади
пло́щади
но́чи
Дательный
Dativ
ло́шади
пло́щади
но́чи
Винительный
Acuzativ
ло́шадь
пло́щадь
ночь
Творительный
Instrumental
ло́шадью
пло́щадью
но́чью
Предложный
Prepozițional
(о) ло́шади
(о) пло́щади
(о) но́чи
Cazuri Numărul plural
Именительный
Nominativ
ло́шади
пло́щади
но́чи
Родительный
Genitiv
лошаде́й
площаде́й
ноче́й
Дательный
Dativ
лошадя́м
площадя́м
ноча́м
Винительный
Acuzativ
лошаде́й
пло́щади
но́чи
Творительный
Instrumental
лошадьми́
площадя́ми
ноча́ми
Предложный
Prepozițional
(о) лошадя́х
(о) площадя́х
(о) ночах́

O declinare specială/deosebită o au substantivele мать (= mamă) și дочь (= fiică) . Aceste substantive au la toate cazurile în afara nominativului și acuzativului la numărul singular sufixul -ер-:

ма́тери , дочере́й , матере́й , дочеря́ми , матеря́ми

Substantivele cu declinare mixtă

Zece substantive de genul neutru în -мя:

бре́мя (= povară) , вре́мя (= vremea) , вы́мя (= uger) , зна́мя (= stindard) , и́мя (= nume) , пла́мя (= flacără ) , пле́мя (= trib) , се́мя (= sămânța ) , стре́мя (= scăriță) , те́мя (= coroană )

și substantivul de genul masculin путь (= cale) la cazurile genitiv, dativ și prepozițional la numărul singular au terminațiile substantivelor de decliarea a III-a :

к зна́мени , нет вре́мени , о пла́мени , в пути́

iar la cazul instrumental primesc terminațiile substantivelor de declinarea a II-a -ем/-ём:

на зна́мени (п. п.) , зна́менем (т. п.) , путё́м (т. п.)
Declinarea substantivelor de genul neutru în -мя
Cazuri Numărul singular Numărul plural
Именительный
Nominativ
и́мя
nume
зна́мя
stindard
имена́
знамёна́
Родительный
Genitiv
и́мени
зна́мени
имё́н
знамё́н
Дательный
Dativ
и́мени
зна́мени
имена́м
знамё́нам
Винительный
Acuzativ
и́мя
зна́мя
имена́
знамёна́
Творительный
Instrumental
и́менем
зна́менем
имена́ми
знамё́нами
Предложный
Prepozițional
(об) и́мени
(о) зна́мени
(об) имена́х
(о) знамё́нах

La substantivele în -мя cazurile genitiv, dativ, instrumental și prepozițional la numărul singular și la toate celelalte cazuri la numărul plural la rădăcină se adaugă sufixul -ен-/-ён-:

зна́мени – знамё́н , и́мени – имё́н

La cuvintele семя, стремя , la cazul genitiv numărul plural la rădăcină se adaugă sufixul -ян-:

семя́н , стремя́н
Declinarea substantivului путь (= cale)
Cazuri Numărul singular Numărul plural
Именительный
Nominativ
путь
пути́
Родительный
Genitiv
пути́
путе́й
Дательный
Dativ
пути́
путя́м
Винительный
Acuzativ
путь
пути́
Творительный
Instrumental
путё́м
путя́ми
Предложный
Prepozițional
(о) пути́
(о) путя́х

Substantivele care nu se declină

Se numesc nedeclinabile substantivele care au pentru toate cazurile una și aceeași formă:

вхожу́ в метро́ (= intru in metrou) , ви́жу метро́ (= văd metroul) , любу́юсь метро́ (= admir metroul) , пью ко́фе (= beau cafea) , с вку́сным ко́фе (= cu o cafea bună/delicioasă)

Printre ele există ca substantive comune:

ко́фе (= cafea) , ра́дио (= radio) , кино́ (= cinema) , жюри́ (= juriu) , пальто́ (= palton) , шоссе́ (= șosea) , пиани́но (= pianină) , депо́ (= depou) , кака́о (= cacao) , ве́то (= veto) , са́мбо (= sambo) , желе́ (= jeleu) , кафе́ (= cafenea) , купе́ (= cupeu/compartiment) , портмоне́ (= portmoneu)

la fel și numele proprii:

Гариба́льди (= Garibaldi) , Гё́те (= Goethe) , Зо́ля (= Zola) , Со́чи (= Soci) , Баку́ (= Baku)

Substantivele nedeclinabile includ:

 • multe substantive de origine străină care se termină în vocale -о, -е, -и, -у, -ю și cu un final accentuat :
  ра́дио (= radio) , метро́ (= metrou) , табло́ (= tablou/panou afișaj) , коммюнике́ (= comunicat) , такси́ (= taxi) , рагу́ (= tocană) , кенгуру́ (= cangur) , меню́ (= meniu) , боа́ (= boa) , (рома́н) Дюма́ (= (roman) Dumas) , (поэ́ма) Ге́йне (= (poem) Heine) , (го́род) Суху́ми (= (oraș) Suhumi) , (го́род) О́сло (= (oraș) Oslo) , (го́род) Баку́ (= (oraș) Baku) , (река́) Миссиси́пи (= (fluviul) Mississippi)
 • nume de familii străine purtate de o femeie care se terminî într-o consoană:
  (стихи́) Алиге́р (= poezii(poem0 de Aliguer) , (рома́н) Во́йнич (= (roman) Voinici)
 • nume de familii rusești și ucrainene în și -их/-ых
  Дурново́ , Франко́ , Черны́х , Долги́х
 • abrevieri formate din litere sau din silabe:
  ЕС , РАН , ООН , СНГ , ВДНХ , МГУ , сельпо și altele
Sus