La conținut

Informații generale

În alfabetul rusesc contemporan sunt 33 de litere (10 litere vocale, 21 consoane și 2 semne):

 • Аа арбуз pepene
 • Бб банан banană
 • Вв волк lup
 • Гг гусь gâscă
 • Дд дом casă
 • Ее енот raton
 • Ёё ёж arici
 • Жж жук gândac
 • Зз заяц iepure
 • Ии игла ac
 • Йй йогурт iaurt
 • Кк кот motan
 • Лл лук ceapă
 • Мм мышь șoarece
 • Нн ножницы foarfece
 • Оо облако nor
 • Пп помидор roșie
 • Рр робот robot
 • Сс стул scaun
 • Тт топор topor
 • Уу утка rață
 • Фф фонарь felinar
 • Хх хомяк hamster
 • Цц цыплёнок pui
 • Чч часы ceas
 • Шш шар glob
 • Щщ щётка perie
 • Ъъ объявление declarație, anunț
 • Ыы рыба pește
 • Ьь соль sare
 • Ээ экскаватор excavator
 • Юю юбка bluză
 • Яя яблоко măr

Cuvintele sunt alcătuite din silabe. Silabele sunt alcătuite din litere, care denumesc vocalele și consoanele. În cuvintele monosilabice vocalele se pronunță la fel cum sunt denumite în alfabet.

Accentul – este evidențierea sunetului sau a cuvântului întreg cu o forță mare a vocii. În manualele școlare și dicționare, accentul este indicat la cuvintele cu două silabe sau mai multe cu ajutorul unui semn special plasat deasupra vocalei respective. În cuvintele monosilabice, accentul nu este indicat/desemnat.

Silaba care este sub accent se numește accentuată și se pronunță cu o forță mai mare față de alte silabe ale cuvântului. Silabele situate după cea accentuată se pronunță într-o manieră mai scăzută/mai slab și mai scurt. În aceste silabe sunetele [а] și [о] se aud neclar, ca un sunet foarte scurt [а].

În limba rusă accentul îndeplinește câteva funcții. Una dintre ele este funcția de distingere a cuvintelor/ diferențiere a sensului, adică - accentul ajută la diferențierea sensului cuvintelor/ singura diferența e poziția accentului:

În limba rusă se întâlnesc cuvinte care coincid la scriere, dar se deosebesc/diferențiază la pronunție (cel mai adesea din cauza diferențelor în accentuare). Asemenea cuvinte se numesc omografe:

 • замо́к (= lacăt (ușă )) за́мок (= castel (construcție ))
 • сто́ит (= costă (are preț )) стои́т (= stă (nu se mișcă ))
 • до́ма (= acasă (în propria locuință /camin)) дома́ (= case(pluralul de la cuvântul casă/дом) )
 • ду́хи (= fantome/spirite) духи́ (= parfum)
 • мою́ (= mea (de la pronumele a mea)) мо́ю (= spăl (de la verbul a spăla))

În limba rusă câteva litere se pronunță altfel decât se scriu. Acest lucru e legat de legile foneticii. Schimbarea sunetelor in poziție neaccentuată se numește reducție.

La/în silabele accentuate literele а și о denumesc sunetele [а] și[о]:

ма́ма (= mama) , То́ма (= Toma)

La silabele neaccentuate înaintea silabei accentuate și la începutul cuvântului, fără accent, literele а și о desemnează sunetul,care sună ca un sunet scurt [а]:

комок [камок] (= ghem, minge) , каток [каток] (= patinoar) , окно [акно] (= fereastră)

În silabele care stau după silabă accentuată, literele а și о desemnează sunetul care suna neclar, ca un sunet foarte scurt [а]:

полка [полкə] (= etajeră ) , лампа [лампə] (= lampă )

La începutul cuvintelor în poziția neaccentuată vocala О se pronunță ca sunetul [а]:

обуй [абуй] (= pune/îmbracă) , окно [акно] (= fereastră) , облака [аблака] (= nori)

În limba rusă distingem vocale sonore (cu participarea sunetului, pronunțate cu o vibrație a corzilor vocale) și surde. 12 dintre ele formează perechi surde sonore:

Perechi
б – п , в – ф , г – к , д – т , ж – ш , з – с
Neperechi
 • Doar sonore: й , л , м , н , р
 • Doar surde: ч , щ , ц

La sfârșitul cuvântului, consoanele sonore perechi se pronunță ca echivalentul lor surd, dacă ele au un:

гриб [грип] (= ciiupercă) , плов [плоф] (= pilaf) , друг [друк] (= prieten) , год [гот] (= an) , нож [нош] (= cuțit ) , раз [рас] (= o dată )

Consoanele sonore perechi, care stau la mijlocul cuvântului înaintea consoanele surde își pierd din sonoritate, adică se pronunță ca și perechile lor ca o consoană surdă corespondentă:

ложка [лошка] (= lingură ) , ошибка [ашыпка] (= greșeală ) , всегда [фс'игда] (= întotdeauna) , сказка [скаска] (= basm)

Consoanele surde perechi, care stau la mijlocul cuvântului înainte de consoanele sonore se sonorizează, adică, se pronunță ca și consoana lor sonoră pereche.

просьба [прозьба] (= rugăminte) , вокзал [вагзал] (= gară) , сделать [зд'элат'] (= a face) , отбить [адбить] (= a respinge, a para)

Prepoziția в, care stă înaintea silabei care începe cu o consoană surdă, se asurzește și se pronunță ca [ф]:

в саду [ф саду] (= in grădină ) , в шкафу [ф шкафу] (= în dulap) , в парке [ф парк'ь] (= în parc)

Prepoziția с care stă înaintea cuvântului, care începe cu o consoană sonoră (în afară de в), se sonorizează și se pronunță ca з:

с другом [з другам] (= cu prietenul) , с братом [з братам] (= cu fratele) , с городом [з горадам] (= cu orașul)

Terminațiile ться și тся verbelor reflexive se pronunță ca [ца] :

учиться [учи[ца́]] (= a învăța) , одеваться [одева[ца́]] (= a se îmbrăca) , мыться [мы[ца́]] (= a se spăla)

Terminațiile –ого / -его la pronumele și adjectivele demonstrative le citim ca [ова] / [аво] / [ава] - [ева]:

этого [этава] (= al acestuia) , того [таво] (= al aceluia) , какого [какова] (= de felul) , молотого [молатава] (= de măcinat)

Literele е, ё, ю, я se numesc iotacizate, pentru că la pronunția denumirilor lor auzim 2 sunete în îmbinarea cu [й]:

 • Е, е [йэ / ye]
 • Ё, ё [йо / yo]
 • Ю, ю [йу / yu]
 • Я, я [йа / ya]

Totuși, în cuvintele după consoane accentuate, ele transmit un sunet de bază :

 • Е, е [э / e]
 • Ё, ё [о / o]
 • Ю, ю [у / u]
 • Я, я [а / a]

În poziție neaccentuată în silabă înaintea accentului, litereleе și яreprezită un sunet aproape de и [иэ].

Literele е, ё, ю, я, litera и, și liera ь (semnul moale), care nu redă sunetul, ci numai slujește ca semn pentru denumirea pronunției moale , arată că o consoană înaintea lor se pronunță moale, de exemplu : [д'] / [d'], [т'] / [t'], [м'] / [m'], [н'] / [n'] samd.

Literele е, ё, ю, я se pot găsi în cuvinte în pozițiile :

 1. după consoane;
 2. la începutul cuvântului (cu accent și fără accent)
 3. după vocale (accentuate și neaccentuate/fără accent);
 4.  după semnele moale(ь) și tare (ъ).

Înaintea cuvântului, după vocale și după semnele tare (ъ) și moale (ь) ale literei е, ё, ю, я sub accent redau două sunete, apropiate de pronunția sunetelor determinate la începutul câtorva cuvinte englezești:

 • Е, е [йэ / ye] yellow [ˈjeləʊ]
 • Ё, ё [йо / yo] yourself [jɔːˈself]
 • Ю, ю [йу / yu] you [ju:]
 • Я, я [йа / ya] yard [jɑːd]

La începutul cuvântului in poziția neaccentuată a literei е și я redau sunetul apropiat de îmbinarea й și и [йиэ].

După semnul tare în funcție de disjuncție (ъ) și semnul moale (ь) , literele е, ё, ю, я reprezintă două sunete. Semnul moale se scrie la mijlocul cuvântului și nu se scrie niciodată după prefixe. De asemenea, această literă se poate scrie înainte de и, atunci o citim ca [йи] și [yi]:

 • Е, е [йэ] пьеса (= piesă)
 • Ё, ё [йо] пьёт (= bea)
 • И [йи] воробьи (= vrăbii) соловьи (= vrăbii)
 • Ю, ю [йу] вьюга (= viscol)
 • Я, я [йа] семья (= familie)

Disjunctivul ъ se scrie în cuvinte după prefixe, care se termină în consoană înainte de rădăcină, care începe cu е, ё, ю, я. Aici se includ cuvintele compuse care încep cu двух-, трёх-, четырёх-, сверх-, меж- :

 • Е, е [йэ] подъезд (= scară, intrare într-un imobil)
 • Ё, ё [йо] подъём (= creștere)
 • Ю, ю [йу] предъюбилейный (= înainte de un jubileu)
 • Я, я [йа] трёхъярусный (= de trei niveluri )

La cuvintele pe litera ё cade întotdeauna accentul/este intotdeauna accentuată.

LiteraЖ - [ж] / [zh], [g], [j], [ʒ] redă sunetul apropiat de sunetul care poate fi ascultat la sfârșitul cuvântului englezesc garage ['gærɑ:ʒ].

După literele ж, ш, ц se scrie întotdeauna litera и , dar se pronunță dur:

широкий [шырокий] (= lat) , шишка [шышка] (= pin) , машина [машына] (= mașină)

Sunetul rusesc este asemănător sunetului englezesc [i:] în cuvântul cheese [tʃiːz]. Pentru a pronunța sunetul [и] trebuie să ții limba spre afară și să pui vârful limbii în spatele dinților de jos. La pronunțarea [и] cel mai bine este să zâmbești - și totul va merge bine. Consoanele situate înaintea unui {5} se pronunță moale.

Litera Й, й desemnează un sunet apropiat de pronunția sunetului la începutul cuvântului englezesc York [jɔːk] sau yoghurt [ˈjoʊɡr̩t]. Această literă în cuvintele rusești stă întotdeauna la mijlocul cuvântului după vocala fie la sfârșitul cuvântului ( мой (= al meu) , май (= mai) , майка (= maiou) , în cuvintele împrumutate ea stă cel mai des fie la început, fie la mijlocul cuvântului ( йод (= iod) , йогурт (= iaurt) , майор (= maior) ).

Cuvântul вот (= iată)  în propozițiile rusești stă de obicei la începutul propoziției și are sensul «aici se află, aici vedeți ». Cuvântul вот (= iată)  se pronunță întotdeauna cu  вот.

Pronumele  он (= el)  și conjuncția но (= dar)  se pronunță întotdeauna cu [о], chiar dacă pe ele nu cade accentul/nu sunt accentuate.

Litera ы desemnează sunetul [ы]. Ea nu se scrie niciodată la începutul cuvântului.

La pronunțarea acestui sunet, toată limba trebuie mișcată în spate și încordată partea din spatele limbii. Capătul limbii deja nu atinge dinții de jos, ca la pronunțarea sunetului [и], ci e mișcat/deplasat înapoi. Gura este mai mult acoperită decât la pronunțarea sunetului [и], și la pronunțarea [ы], deja nu mai zâmbim. Cel mai simplu exercițiu, care ajută la învățarea pronunției sunetului rusesc [ы], un creion, prins de dinți transversal. Luați creionul în dinți, încercați să pronunțați [и]. Iar acum încercați/străduiți-vă să pronunțați același sunet, fără să atingeți cu limba creionul. Se obține [ы]. Ați reținut - repetat fără creion. Înaintea vocalei ы consoana se pronunță tare întotdeauna/mereu.

Litera ц - [ц] / [ts] / [tz] redă sunetul, apropiat de sunetul care poate fi auzit la începutul cuvântului englezesc tsunami [tsu:'na:mi].

După literele ц, ж, ш se scrie întotdeauna literaи, cu excepția câtorva cuvinte, în care după litera ц se scrie ы:

цыган (= țigan) , на цыпочках (= pe vârfuri) , цыплёнок (= pui) , цыкнуть (= a țipa la cineva amenințând/cu amenințare, a opri pe cineva, a interzice ceva) , цыц (= sst)

Litera ч redă sunetul [tʃ], asemănător sunetului la începutul cuvântului englezesccheese [tʃi:z] sau numelui Charley [tʃa:li].

Litera ч reprezintă întotdeauna un sunet moale. În mod tradițional, după ч, se scrie mereu а și у, și nu я și ю (cu câteva excepții).

Combinarea de  ч cu o consoană poate da mai multe sunete:

 • legăturile/îmbinările чт se pronunță ca [шт] : что (= că) , чтобы (= ca să) , что-то (= ceva)
 • îmbinările чн le pronunțăm  ca [шн] конечно (= desigur) , скучно (= plictisitor) , яичница (= omletă ) , горчичник (= legăturile/îmbinările {1} se pronunță ca {2} :)
 • legăturile/îmbinările зч se pronunță ca [ш’:] : возчик (= cărăuș) , разносчик (= purtător, curier) , заказчик (= client)
 • îmbinările счle pronunțăm ca [ш’:]: счастье (= fericire) , песчаный (= nisipos) , рассчитать (= a calcula) , расчёска (= pieptene)
 • îmbinările жч le pronunțăm ca [ш’:]: мужчина (= bărbat) , перебежчик (= transfug)
 • îmbinările тчle pronunțăm ca [ч’:]: лётчик (= aviator) , наводчик (= artilerist) , отчество (= patronimic/numele tatălui) , матч (= meci) , ветчина (= șuncă )
 • legăturile/îmbinările дч se pronunță ca [ч’:] : находчивый (= ingenios) , подчеркнуть (= a sublinia)

Sunetul, desemnat de litera щ, se pronunță ca un moale și lung ш [ш’:] / [ʃ’:] / [shсh].

Litera щ, ca și litera ч, redau în scrisoare întotdeauna semne moi. În mod tradițional, după ele se scrie а și у, și nu я и ю (cu excepția câtorva cuvinte).

Litera э se scrie cel mai des la începutul cuvintelor împrumutate și al câtorva cuvinte rusești: это (= aceasta/acesta) , эта (= aceasta) , этот (= acest) , Эмма (= Emma) .

Pronumele demonstrative - это (= aceasta/acesta) , эта (= aceasta) , этот (= acest) , та (= câțiva, niște) , тот (= acel) , то (= cineva) etc servesc la desemnarea unui obiect, o caracteristică sau o cantitate definită printre altele. Indicând asupra obiectului, spunem : «Это …» . Aceste pronume sunt capabile de asemenea să exprime o informație suplimentară despre obiectul desemnat, de exemplu, genul lui sau numărul эта – feminin, этот – masculin, это – neutru, эти – plural, etc.

În limba rusă se întâlnesc cuvinte care coincid în scriere și sunet , dar au sensuri diferite. Aceste cuvinte se numesc omonime:

 • Том (имя) (= Tom (nume)) том (книга) (= tom(carte))
 • коса (инструмент) (= coasă (instrument)) коса (причёска) (= cosiță (coafură))
 • лук (оружие) (= arc (armă)) лук (растение) (= ceapă)
 • Боб (имя) (= Bob (nume)) боб (растение) (= bob (plantă))
 • труба (музыкальный инструмент) (= trompetă(instrument muzical)) труба (печная) (= țeava(cuptorului,șemineului))
 • Роза (имя) (= Rosa(nume)) роза (растение) (= Rosa(plantă))
 • Панама (государство) (= Panama (stat)) панама (головной убор) (= panama (pălărie))
 • Вера (имя) (= Vera (nume)) вера (от слова верить) (= credință(de la cuvântul a crede) )

În limba rusă se întâlnesc omoforme - cuvinte care sună la fel doar în câteva forme gramaticale și de aceea adesea aparțin de diferite părți de vorbire:

пила́ (инструмент) (= pilă (instrument)) - пила́ (от слова пить) (= bea/ imperfect(de la cuvântul a bea))

Construcții de intonație

În limba rusă se evidențiază/disting cinci tipuri principale de construcții de intonație (ИК): ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5.

În toate tipurile ИК se pot evidenția trei părți : accentuată, preaccentuată și postaccentuată.

Partea accentuată e egală unei silabe și reprezintă centrul ИК, pentru că aici se petrece o schimbare semnificativă a tonului. Părțile preacentuată și postaccentuată sunt diferite ca volum/pot fi mai mult sau mai puțin lungi și pot lipsi.

ИК-1 – tipică pentru propozițiile narative la o comunicare neutră. ИК-1 se caracterizează prin scăderea tonului pe silaba/partea accentuată, care poate fi ascuțită și neascuțită. Partea preaccentuată se pronunță cu tonul obisșnuit mediu al vorbitorului. Tonul părții postaccentuate e mai jos decăt mediu și mai coboară pe ultimele silabe. Centrul ИК-1 se găsește întotdeauna pe cuvântul care exprimă o parte de enunț necunoscută interlocutorului.

De exemplu, propoziția Таня пишет письмо. (= Tania scrie o scrisoare.)  poate fi citită diferit:

 •   Таня пишет письмо. – Aici, centrul de intonație al propoziției este pe silabă Та(ня). …ня пишет письмо este partea posttonică.
 • Таня пишет письмо. – aici centrul ИК pe silabă пи(шет). Таня — partea preaccentuată, пи… — partea accentuată, …шет письмо — partea postaccentuată
 • Таня пишет письмо. – aici centrul ИК pe cuvântul (пись)мо. Таня пишет пись… — partea preaccentuată, …мо — partea accentuată.

ИК-2 – este tipică pentru propozițiile interogative cu cuvânt interogativ( кто (= cine) , что (= ce) , где (= unde) , куда (= încotro) , откуда (= de unde) , почему (= de ce) , зачем (= pentru ce) etc). Centrul ИК- 2 se află de obicei pe cuvântul interogativ sau pe cuvântul care precizează, despre ce se întreabă. Partea preaccentuată ИК-2 se pronunță pe ton mediu sau cu o creștere nesemnificativă a vocii. Partea accentuată, de obicei, se pronunță cu o creștere nesemnificativă a tonului și o întărire nu prea mare a accentuării silabei. Pe partea postaccentuată ton se coboară mai jos de mediu, cum e în /ca în ИК-1.

De exemplu, propoziția Кому ты пишешь? (= Cui scrii?) Se poate citi așa:

 •   Кому ты пишешь? – {1} — aici centrul ИК pe silabă му, ко… — partea preaccentuată, ты пишешь — partea postaccentuată.
 •   Кому ты пишешь? – {1} — aici centrul ИК pe silabă ты, — partea preaccentuată, кому — partea postaccentuatăпишешь.
 •   Кому ты пишешь? – {1} - aici centrul ИК pe silaba пи…, partea preaccentuată кому ты și partea pot accentuată – …шешь.

ИК-3 – este tipică pentru propoziția interogativă fără cuvântul interogativ. Partea accentuată se începe cu un ton mult mai înalt în comparație cu partea preaccentuată și în limitele silabei crește. Pe partea postaccentuată tonul se coboară mai jos de mediu, cresșterea/ridicarea tonului aici nu e permisă. În propozițiile interogative fără cuvântul interogativ centrul ИК precizează mereu despre ce vorbesc.

De exemplu, propoziția Таня пишет письмо? (= Tania scrie scrisoare?) Se poate citi așa:

 •   Таня пишет письмо? – {1} — aici centrul ИК pe silaba та…, partea postaccentuată …ня пишет письмо
 •   Таня пишет письмо? – {1} — aici centrul ИК pe silaba пи…. Partea preaccentuată Таня și postaccentuată – письмо.
 •   Таня пишет письмо? – {1} — aici centrul ИК pe silaba …мо, partea preaccentuată Таня пишет пись…

ИК-4 este tipică pentru propoziția interogativă cu particulă contrastivăа ( А вы? (= Și Dvs?) , А Светлана? (= Și Svetlana?) , А дети? (= Și copiii?) ).Partea preaccentuată ИЕ se pronunță pe ton mediu, uneori cu o scădere nesemnificativă , in special înaintea părții accentuate (de centrul ИК). Dacă partea accentuată e la sfârșit, tonul începe cu un punct mai jos în comparație cu cel mediu, și în limitele silabei tonul crește egal. Dacă în ИК-4 este partea accentuată, atunci partea accentuată se pronunță cu scăderea tonului, iar cea postaccenutată cu creșterea egală a tonului. Vocala accentuată și finală neaccentuată pot fi alungite.

De exemplu:

 •   А вы? (= Și Dvs?) – citim: А вы(ыыы)?
 •   А эти? (= Și aceștia?) – citim: А э(эээ)ти?
 •   А дети? (= Și copiii?) – citim: А де(еее)ти?

De exemplu:

 •   А Светлана? (= Și Svetlana?) – – partea accentuată- …ла…, partea preaccentuată А Свет…, partea postaccentuată – …на.
 •   А остальные? (= Și ceilalți?) – – partea accentuată- …ны…, partea preaccentuată А остальт…, partea postaccentuată – …е.
 •   А вы? (= Și Dvs?) – – partea accentuată- вы, partea preaccentuată А, partea postaccentuată nu există.

ИК-5 este tipică pentru propozițiile exclamative cu un pronume. Partea înaintea accentului/preaccentuată este pronunțată cu un ton mediu. Această parte este adesea scurtă, pentru că centrul de intonație de regulă se găsește pe pronume. Pe partea accentuată, intonația crește, ca pentru ИК-2, vocala este în mod obișnuit alungită. Tonul mai înalt decât mediu se menține pe partea după accent/postaccentuată. Intonația ultimului cuvânt coboară mai jos de mediu. Tempo-ul vorbirii ИК-5 poate fi încetinit.

De exemplu:

 •   Какой чудесный вид! (= Ce vedere minunată! ) – – partea tonică/accentuată – …дес…, partea pretonică/preaccentuată Какой чу…, partea postonică/postaccentuată– …ный вид.
 •   Сколько здесь цветов! (= Câte flori sunt aici!) – – partea tonică/accentuată – …тов, partea pretonică/preaccentuată Сколько здесь цве….
 •   Какие прекрасные розы!! (= Ce trandafiri frumoși!) – – partea tonică/accentuată – …кие, partea pretonică/preaccentuată Ка…, partea postonică/postaccentuată– прекрасные розы. – partea tonică/accentuată – …кие, partea pretonică/preaccentuată Ка…, partea postonică/postaccentuată– прекрасные розы.
Sus