Al la enhavo

Signifo kaj gramatikaj indikoj

Pronomo estas vortspeco, kiu esprimas objekton, ecoj kaj kvantoj, sed ne nomas ilin.

 • Я, ты, он, она́ – вме́сте це́лая страна́. (= Mi, vi, li, ŝi - kune estas tuta lando.)
 • Э́то моя́ кни́га, а э́то твоя́ тетра́дь. (= Tio estas mia libro, kaj tio estas via kajero.)
 • Никто́ не хоте́л выходи́ть на моро́з. (= Neniu volis eliri frostecen.)
 • Навстре́чу мне вы́шло не́сколько люде́й. (= Renkonte al mi eliris kelkaj homoj.)

Je pronomo oni povas demandi: кто? (= kiu?) что? (= kio?) какой? (= kia?) чей? (= kies?) как? (= kiel?) где? (= kie?) когда? (= kiam?) kaj ktp. Pronomoj estas uzataj anstataŭ substantivoj, adjektivoj, numeraloj aŭ adverboj. Plimulto de pronomoj en rusa lingvo fleksiĝas laŭ kazoj, multaj pronomoj fleksiĝas laŭ genroj kaj nombroj.

кто? (= kiu?) , что? (= kio?)
я (= mi) , он (= li) , мы (= ni)
какой? (= kia?) , чей? (= kies?)
(этот (= ĉi tia) , , наш (= nia)
как? (= kiel?) , где? (= kie?) , когда? (= kiam?)
так (= pronouns.6_2_ex11а) , там (= tie) , тогда (= tiam)

Kategorioj de pronomoj

Laŭ sia signifo kaj gramatikaj ecoj oni dividas pronomojn en kelkajn grupojn:

personaj
я (= mi) , ты (= vi) , он (= li) , она́ (= ŝi) , оно́ (= ĝi) , мы (= ni) , вы (= vi) , они́ (= ili)
refleksiva
себя́ (= si)
demandaj
кто (= kiu) , что (= kio) , како́й (= kia) , чей (= kies) , кото́рый (= kiu) , како́в (= kia) , ско́лько (= kiom)
rilativaj
кто (= kiu) , что (= kio) , како́й (= kia) , чей (= kies) , кото́рый (= kiu) , како́в (= kia) , ско́лько (= kiom)
nedifinitaj
не́кто (= iu) , не́что (= io) , не́который (= ia) , не́сколько (= iom) , кое-кто́ (= iu) , кое-что́ (= io) , кто́-либо (= iu) , кто́-нибудь (= iu) , кое-како́й (= ia) , како́й-то (= ia) , како́й-либо (= ia) , како́й-нибудь (= ia) , ско́лько-то (= iom) , ско́лько-нибудь (= iom)
neaj
никто́ (= neniu) , ничто́ (= nenio) , никако́й (= nenia) , ниче́й (= nenies) , не́кого (= neniun) , не́чего (= nenion)
posesivaj
мой (= mia) , твой (= via) , ваш (= via) , наш (= nia) , свой (= sia) , его́ (= lia) , её (= ŝia) , их (= ilia)
demonstrativaj
тот (= tia) , э́тот (= ĉi tia) , тако́й (= tia) , тако́в (= tia) , сто́лько (= tiom)
specifaj
весь (= ĉia) , вся́кий (= ajna) , ка́ждый (= ĉiu) , сам (= mem) , са́мый (= plej) , ино́й (= alia) , друго́й (= alia)

Deklinacio de pronomoj

Personaj pronomoj

я (= mi) , ты (= vi) , он (= li) , она́ (= ŝi) , оно́ (= ĝi) , мы (= ni) , вы (= vi) , они́ (= ili)

Personaj pronomoj povas esti:

 • personaj
 • nombraj
 • kazaj
 • genraj (nur pronomoj de 3-a persono en singulara formo).
Persono Singularo Pluralo
1 я (= mi) мы (= ni)
2 ты (= vi) вы (= vi)
3 он (= li) , она (= ŝi) , оно (= ĝi) они (= ili)

Pronomoj я (= mi) kaj ты (= vi) montras partoprenantojn de la konversacio.

Pronomoj он (= li) , она (= ŝi) , оно (= ĝi) , они (= ili) montras aĵon, pri kiu temas, temis aŭ temos.

Pronomoj мы (= ni) kaj вы (= vi) montras parolanton aŭ ria kunparolanto kun aliaj uloj.

Personaj pronomoj
Nominativo
я
mi
ты
vi
он
li
оно́
ĝi
она́
ŝi
мы
ni
вы
vi
они́
ili
Genitivo
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Dativo
мне
тебе́
ему́
ей
нам
вам
им
Akuzativo
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Instumentalo
мно́й (-о́ю)
тобо́й (-о́ю)
им
е́ю (ей)
на́ми
ва́ми
и́ми
Prepozicia kazo (обо) мне (о) тебе́ (о) нём (о) ней (о) нас (о) вас (о) них

Pronomoj de 3-a persono ( он (= li) , она́ (= ŝi) , оно́ (= ĝi) , они́ (= ili) ) post prepozicioj ehavas н en la komenco:

у него́ (= ĉe li) , к ней (= al ŝi) , о́коло них (= ĉe ili) , к нему́ (= al li) , за ней (= malantaŭ ŝi) , ме́жду ни́ми (= inter ili)

Ĉuij personaj pronomoj estas samaj en nominativo kaj akuzativo.

Refleksiva pronomo

Refleksiva pronomo себя́ (= si) montras personon pri kiu oni parolas. Tiu ĉi pronomo neniam estas en nominativo kaj ne havas personan, nombran kaj genran formon.

Refleksiva pronomo
Именительный
Nominativo
-
Родительный
Genitivo
себя́
Дательный
Dativo
себе́
Винительный
Akuzativo
себя́
Творительный
Instumentalo
собо́й (-о́ю)
Предложный
Prepozicia kazo
(о) себе́

Demandaj kaj rilativaj pronomoj

Demandaj kaj rilativaj pronomoj:

кто (= kiu) , что (= kio) , како́й (= kia) , чей (= kies) , кото́рый (= kiu) , како́в (= kia) , ско́лько (= kiom)

Demandaj pronomoj estas uzataj por fari demandojn.

Rilativaj pronomoj estas uzataj por ligi elementojn de kompleksa frazo.

Demandaj kaj rilativaj promonoj кто (= kiu) kaj что (= kio) ne havas genron kaj nombron.

Demandaj kaj rilativaj pronomoj
Именительный
Nominativo
кто
что
ско́лько
Родительный
Genitivo
кого́
чего́
ско́льких
Дательный
Dativo
кому́
чему́
ско́льким
Винительный
Akuzativo
кого́
что
ско́лько / ско́льких
Творительный
Instumentalo
кем
чем
ско́лькими
Предложный
Prepozicia kazo
(о) ком (о) чём (о) ско́льких

Pronomoj како́й (= kia) , кото́рый (= kiu) , чей (= kies) fleksiĝas laŭ kazoj, nombroj kaj genroj kaj deklinaciiĝas laŭ adjektivoj. Tiuj pronomoj akordiĝas kun substantivoj laŭ kazo, nombro kaj genro.

Viraj kaj inaj pronomoj Inaj pronomoj Pluralaj pronomoj
Именительный
Nominativo
како́й , чей , како́е , чьё кака́я , чья каки́е , чьи
Родительный
Genitivo
како́го , чьего́ како́й , чьей каки́х , чьих
Дательный
Dativo
како́му , чьему́ како́й , чьей каки́м , чьим
Винительный
Akuzativo
како́й / чей / како́е / чьё каку́ю , чью каки́е , чьи , каки́х , чьих
Творительный
Instumentalo
каки́м , чьим како́й (-ю) , чьей (-ею) каки́ми , чьи́ми
Предложный
Prepozicia kazo
(о) како́м , (о) чьём (о) како́й , (о) чьей (о) каки́х , (о) чьих
Viraj kaj inaj pronomoj Inaj pronomoj Pluralaj pronomoj
Именительный
Nominativo
кото́рый , кото́рое кото́рая кото́рые
Родительный
Genitivo
кото́рого кото́рой кото́рых
Дательный
Dativo
кото́рому кото́рой кото́рым
Винительный
Akuzativo
кото́рый , кото́рого кото́рую кото́рые / кото́рых
Творительный
Instumentalo
кото́рым кото́рой кото́рыми
Предложный
Prepozicia kazo
(о) кото́ром (о) кото́рой (о) кото́рых

Nedefinitaj pronomoj

Nedefinitaj pronomoj не́кто (= iu) , не́что (= io) , не́который (= ia) , не́сколько (= iom) , кое-кто́ (= iu) , кое-что́ (= io) , кто́-либо (= iu) , кто́-нибудь (= iu) , кое-како́й (= ia) , како́й-то (= ia) , како́й-либо (= ia) , како́й-нибудь (= ia) , ско́лько-то (= iom) , ско́лько-нибудь (= iom) montras nedefinitajn aĵojn, indikojn, kvanton. Ili fariĝas per aldono ĉiam akcentitajn prefiksojn не- ( кое-что́ (= io) , кое-каки́е (= iaj) ) kaj кое- ( не́кто (= iu) , не́что (= io) ) al demandaj (rilativaj) pronomoj, kaj krome oni aldonas sufiksojn -то, -либо, -нибудь ( кто́-то (= iu) , кто́-либо (= iu) , кто́-нибудь (= iu) ).

Nedifinitaj pronomj deklinaciĝas laŭ speco de pronomoj, de kiuj ili fariĝis (demandaj kaj rilarivaj).

Именительный
Nominativo
кто́-то
iu
что́-нибудь
pronouns.6_2_ex58а
не́сколько
kelke
Родительный
Genitivo
кого́-то
чего́-нибудь
не́скольких
Дательный
Dativo
кому́-то
чему́-нибудь
не́скольким
Винительный
Akuzativo
кого́-то
чо́-нибудь
не́сколько / не́скольких
Творительный
Instumentalo
ке́м-то
че́м-нибудь
не́сколькими
Предложный
Prepozicia kazo
(о) ко́м-то (о) чём-нибудь (о) не́скольких

Noto

Pronomo не́кто (= iu) ekzistas nur en nominativa kazo.

Neaj pronomoj

Neaj pronomoj никто́ (= neniu) , ничто́ (= nenio) , никако́й (= nenia) , ниче́й (= nenies) , не́кого (= neniun) , не́чего (= nenion) estas uzataj por nei ekziston de ia ajna objekto, eco, kvanto aŭ por plifortigi sencon de tuta propozicio. Ili fariĝas de demandaj (rilativaj) pronomoj per neakcentita prefikso ни- ( никто́ (= neniu) , ничто́ (= nenio) , никако́й (= nenia) , ниче́й (= nenies) ) kaj per akcentita prefikso не- ( не́кого (= neniun) , не́чего (= nenion) ). Pronomoj не́кого (= neniun) kaj не́чего (= nenion) ne ekzistas en nominativo.

Neaj pronomoj fleksiĝas laŭ kazoj kaj nombroj, kaj laŭ genroj en singulara formo. Pronomo никто́ (= neniu) fleksiĝas nek laŭ nombroj, nek laŭ genroj.

никто́
neniu
ничто́
nenio
не́кого
neniun
не́чего
nenion
Именительный
Nominativo
никто́
ничто́
- -
Родительный
Genitivo
никого́
ничего́
не́кого
не́чего
Дательный
Dativo
никому́
ничему́
не́кому
не́чему
Винительный
Akuzativo
никого́
ничто́
не́кого
не́чего
Творительный
Instumentalo
нике́м
ниче́м
не́кем
не́чем
Предложный
Prepozicia kazo
ни о ко́м
ни о чём
не́ о ком
не́ о чем

Posesivaj pronomoj

Posesivaj pronomoj montras kiu persono posedas la aĵon.

Posesivaj pronomoj мой (= mia) , твой (= via) , ваш (= via) , наш (= nia) , свой (= sia) fleksiĝas kiel adjektivoj laŭ kazoj, nombroj kaj genroj.

Viraj kaj inaj pronomoj Inaj pronomoj Pluralaj pronomoj
Именительный
Nominativo
мой (= mia) , ваш (= via) , моё (= pronouns.6_2_ex37а) , ва́ше (= via) моя́ (= mia) , ва́ша (= via) мои́ (= miaj) , ва́ши (= viaj)
Родительный
Genitivo
моего́ , ва́шего мое́й , ва́шей мои́х , ва́ших
Дательный
Dativo
моему́ , ва́шему мое́й , ва́шей мои́м , ва́шим
Винительный
Akuzativo
мой , ваш , моё , ва́ше
моего́ , ва́шего
мою́ , ва́шу мои́ , ва́ши , мои́х , ва́ших
Творительный
Instumentalo
мои́м , ва́шим мое́й (-е́ю) , ва́шей (-ею) мои́ми , ва́шими
Предложный
Prepozicia kazo
(о) моём , (о) ва́шем (о) мое́й , (о) ва́шей (о) мои́х , (о) ва́ших

Demonstrativaj pronomoj

Demonstrativaj pronomoj тот (= tia) , э́тот (= ĉi tia) , тако́й (= tia) , тако́в (= tia) , сто́лько (= tiom) estas uzataj por montri inter aliaj ajnaj aĵoj unu konkretan aĵon, econ, kvanton. Demonstrativaj pronomoj тот , э́тот , тако́й , сто́лько fleksiĝas kiel plena adjektivo laŭ kazoj, nombroj kaj genroj. Pronomo тако́в deklinaciĝas kiel mallonga adjektivo, t.e. laŭ nombroj kaj genroj.

Viraj kaj inaj pronomoj Inaj pronomoj Pluralaj pronomoj
Именительный
Nominativo
тако́й , э́тот / тако́е , э́то така́я , э́та таки́е , э́ти
Родительный
Genitivo
тако́го , э́того тако́й , э́той таки́х , э́тих
Дательный
Dativo
тако́му , э́тому тако́й , э́той таки́м , э́тим
Винительный
Akuzativo
тако́й / э́тот / тако́е / э́то
тако́го / э́того
таку́ю , э́ту таки́е , э́ти
таки́х , э́тих
Творительный
Instumentalo
таки́м , э́тим тако́й (-ою) , э́той (-ою) таки́ми , э́тими
Предложный
Prepozicia kazo
(о) тако́м , (об) э́том (о) тако́й , (об) э́той (о) таки́х , (об) э́тих

Difinaj pronomoj

Specifiaj pronomoj весь (= ĉia) , вся́кий (= ajna) , ка́ждый (= ĉiu) , сам (= mem) , са́мый (= plej) , ино́й (= alia) , друго́й (= alia) montras unu aĵon en grupo de similaj aĵoj.

Pronomoj сам (= mem) , са́мый (= plej) en kelkaj formoj distingiĝas nur per akcento.

Vira kaj neŭtra genro Ina genro Pluralo
Именительный
Nominativo
са́мый , са́мое сам , само́
са́мая
сама́
са́мые
са́ми
Родительный
Genitivo
са́мого
самого́
са́мой
само́й
са́мых
сами́х
Дательный
Dativo
са́мому
самому́
са́мой
само́й
са́мым
сами́м
Винительный
Akuzativo
са́мый , са́мое
са́мого
сам , само́
са́мого
са́мую
саму́
са́мые

са́мых
са́ми

сами́х
Творительный
Instumentalo
са́мым
сами́м
са́мой (-ою)
само́й (-ою)
са́мыми
сами́ми
Предложный
Prepozicia kazo
(о) са́мом (о) само́м (о) са́мой (о) само́й (о) са́мых (о) сами́х

Pronomo весь (= ĉia) ( всё (= ĉiam) , вся (= tuta) , все (= ĉiuj) ) havas specialajn formojn en singulara vira kaj neŭtrala instrumentalo kaj en ĉiuj pluralaj formoj.

Vira kaj neŭtra genro Ina genro Pluralo
Именительный
Nominativo
весь , всё
вся
все
Родительный
Genitivo
всего́
всей
всех
Дательный
Dativo
всему́
всей
всем
Винительный
Akuzativo
весь , всё
всего́
вю
все

всех
Творительный
Instumentalo
всем
всей
все́ми
Предложный
Prepozicia kazo
(обо) всём (обо) всей (обо) всех

Specifaj pronomoj тако́в (= tia) , како́в (= kia) ne deklinaciiĝas.

Pronomo сам (= mem) montras personon aŭ aĵon, kiu agas.

 • Я сам расскажу́ о вре́мени и о себе́. (В. В. Маяковский) (= Mi mem rakontos pri tempo kaj pri mi. (V. V. Majakovskij))

Pronomo весь (= ĉia) , вся́кий (= ajna) montras plenecon, difinas aĵon kiel io kompleta.

 • Весь день шёл дождь. (= Dum tuta tago pluvis.)
 • Все о́чень уста́ли. (= Ĉiuj estis tre lacaj.)
 • Всю ночь чита́л рома́н Толсто́го. (= Dum tuta nokto legis romanon de Tolstoj.)

Pronomo вся́кий (= ajna) montras ajnan aĵon el kelkaj similaj.

 • Вся́кое чу́вство име́ет це́ну, лишь пока́ свобо́дно. (В. Г. Короленко) (= Ĉiu senco havas prezon nur tiam, kiam estas libera. (V. G. Korolenko))

Pronomoj са́мый (= plej) , ка́ждый (= ĉiu) , любо́й (= ajna) estas uzataj por montri solan aĵon aŭ personon en grupo de similaj aĵoj/personoj.

 • Э́то был он, тот са́мый матро́с! (В. П. Катаев) (= Tio estas li, tiu preciza matroso! (V. P. Katajev))
 • Люба́я рабо́та хороша́. (= Ajna laboro estas bona.)

Pronomo са́мый (= plej) povas ankaŭ signifi plej altan nivelon de indiko, esti uzata por faro de superlativaj adjektivoj.

Reen al la supro