La conținut

Sens și caracteristici gramaticale

Pronumele este partea de vorbire care indică/arată obiectul, însușiri/caracteristici și cantități, dar nu le numește.

 • Я, ты, он, она́ – вме́сте це́лая страна́. (= Eu, tu, el , ea - împreună toată țara.)
 • Э́то моя́ кни́га, а э́то твоя́ тетра́дь. (= Aceasta este cartea mea, iar acesta este caietul tău.)
 • Никто́ не хоте́л выходи́ть на моро́з. (= Nimeni nu a vrut să iasă în ger.)
 • Навстре́чу мне вы́шло не́сколько люде́й. (= În întâmpinarea mea au venit câțiva oameni.)

Un pronume răspunde la întrebarea кто? (= cine? ) что? (= ce? ) какой? (= care?) чей? (= al cui?) как? (= cum? ) где? (= unde? ) когда? (= când?) , etc. Pronumele se folosesc în locul substantivelor, adjectivelor, numeralele sau pronumele. În rusă, majoritatea pronumelor se schimbă după cazuri, multe pronume se schimbă după genuri și numere.

кто? (= cine? ) , что? (= ce? )
я (= eu) , он (= el) , мы (= noi)
какой? (= care?) , чей? (= al cui?)
(этот (= acest) , , наш (= al nostru)
как? (= cum? ) , где? (= unde? ) , когда? (= când?)
так (= pronouns.6_2_ex11а) , там (= acolo) , тогда (= atunci)

Tipuri de pronume

După semnificația lor și caracteristicile gramaticale, se disting următoarele tipuri de pronume:

personale
я (= eu) , ты (= tu) , он (= el) , она́ (= ea) , оно́ (= el-neutru) , мы (= noi) , вы (= voi) , они́ (= ei)
reflexiv
себя́ (= pe sine)
interogative
кто (= cine) , что (= ce) , како́й (= care) , чей (= al cui) , кото́рый (= care) , како́в (= ce ) , ско́лько (= cât)
relative
кто (= cine) , что (= ce) , како́й (= care) , чей (= al cui) , кото́рый (= care) , како́в (= ce ) , ско́лько (= cât)
nehotărâte
не́кто (= cineva) , не́что (= ceva) , не́который (= unul) , не́сколько (= câteva /câțiva ) , кое-кто́ (= cineva) , кое-что́ (= ceva) , кто́-либо (= cineva) , кто́-нибудь (= cineva) , кое-како́й (= un fel de) , како́й-то (= unul) , како́й-либо (= cineva) , како́й-нибудь (= vreo) , ско́лько-то (= un anume număr) , ско́лько-нибудь (= puțin, ceva, un anume număr )
negative
никто́ (= nimeni) , ничто́ (= nimic) , никако́й (= niciunul) , ниче́й (= al nimănui) , не́кого (= nu e nimeni) , не́чего (= nu e nimic)
posesive
мой (= al meu) , твой (= al tău ) , ваш (= al vostru) , наш (= al nostru) , свой (= al lui (propriu)) , его́ (= al lui) , её (= a ei) , их (= al lor)
demonstrative
тот (= acel) , э́тот (= acest) , тако́й (= asemenea) , тако́в (= asemenea, astfel) , сто́лько (= atât)
determinative
весь (= tot) , вся́кий (= tot felul de) , ка́ждый (= fiecare) , сам (= el însuși) , са́мый (= cel mai) , ино́й (= alt) , друго́й (= altul)

Declinarea pronumelor

Pronume personale

я (= eu) , ты (= tu) , он (= el) , она́ (= ea) , оно́ (= el-neutru) , мы (= noi) , вы (= voi) , они́ (= ei)

Pronumele personale au forme:

 • persoane
 • numere
 • cazuri
 • genul (numai la persoana a III a singular)
Persoană Singular Plural
1 я (= eu) мы (= noi)
2 ты (= tu) вы (= voi)
3 он (= el) , она (= ea) , оно (= el-neutru) они (= ei)

Pronumele я (= eu) и ты (= tu) indică participanții la vorbire.

Pronumele он (= el) , она (= ea) , оно (= el-neutru) , они (= ei) indică asupra obiectului, despre care se vorbește, s-a vorbit sau se va vorbi.

Pronumele мы (= noi) și вы (= voi) indică asupra vorbitorului sau interlocutorului împreună cu alte persoane.

Pronume personale
Nominativ
я
eu
ты
tu
он
el
оно́
el-neutru
она́
ea
мы
noi
вы
voi
они́
ei
Genitiv
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Dativ
мне
тебе́
ему́
ей
нам
вам
им
Acuzativ
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Instrumental
мно́й (-о́ю)
тобо́й (-о́ю)
им
е́ю (ей)
на́ми
ва́ми
и́ми
Prepozițional (обо) мне (о) тебе́ (о) нём (о) ней (о) нас (о) вас (о) них

Pronumele de persoana a III -a он (= el) , она́ (= ea) , оно́ (= el-neutru) , они́ (= ei) după prepoziții au la început н :

у него́ (= La el) , к ней (= la/către ea) , о́коло них (= lângă ei) , к нему́ (= la/către el) , за ней (= după ea) , ме́жду ни́ми (= între ei)

La toate pronumele personale formele cazurilor genitiv și acuzativ coincid.

Pronume reflexive

Pronumele reflexiv себя́ (= pe sine) indică asupra acelei persoane despre care se vorbește. Acest pronume nu are forme de cazul nominativ, de asemenea forme de persoană, număr și gen.

Pronume reflexive
Именительный
Nominativ
-
Родительный
Genitiv
себя́
Дательный
Dativ
себе́
Винительный
Acuzativ
себя́
Творительный
Instrumental
собо́й (-о́ю)
Предложный
Prepozițional
(о) себе́

Pronume interogative și relative

Pronumele interogative și relative:

кто (= cine) , что (= ce) , како́й (= care) , чей (= al cui) , кото́рый (= care) , како́в (= ce ) , ско́лько (= cât)

Pronumele interogative servesc pentru exprimarea întrebării.

Pronumele relative servesc la legătura propozițiilor unei fraze complexe.

Pronumele interogative și relative кто (= cine) și что (= ce) nu au gen și număr.

Pronume interogative și relative
Именительный
Nominativ
кто
что
ско́лько
Родительный
Genitiv
кого́
чего́
ско́льких
Дательный
Dativ
кому́
чему́
ско́льким
Винительный
Acuzativ
кого́
что
ско́лько / ско́льких
Творительный
Instrumental
кем
чем
ско́лькими
Предложный
Prepozițional
(о) ком (о) чём (о) ско́льких

Pronumele како́й (= care) , кото́рый (= care) , чей (= al cui) se schimbă după cazuri, numere și genuri și se declină ca adjectivele. Cu substantivele ele se acordă în caz, număr și gen.

Pronume de genul masculin și neutru Pronume de genul feminin Pronumele la plural
Именительный
Nominativ
како́й , чей , како́е , чьё кака́я , чья каки́е , чьи
Родительный
Genitiv
како́го , чьего́ како́й , чьей каки́х , чьих
Дательный
Dativ
како́му , чьему́ како́й , чьей каки́м , чьим
Винительный
Acuzativ
како́й / чей / како́е / чьё каку́ю , чью каки́е , чьи , каки́х , чьих
Творительный
Instrumental
каки́м , чьим како́й (-ю) , чьей (-ею) каки́ми , чьи́ми
Предложный
Prepozițional
(о) како́м , (о) чьём (о) како́й , (о) чьей (о) каки́х , (о) чьих
Pronume de genul masculin și neutru Pronume de genul feminin Pronumele la plural
Именительный
Nominativ
кото́рый , кото́рое кото́рая кото́рые
Родительный
Genitiv
кото́рого кото́рой кото́рых
Дательный
Dativ
кото́рому кото́рой кото́рым
Винительный
Acuzativ
кото́рый , кото́рого кото́рую кото́рые / кото́рых
Творительный
Instrumental
кото́рым кото́рой кото́рыми
Предложный
Prepozițional
(о) кото́ром (о) кото́рой (о) кото́рых

Pronume nehotărâte

Pronumele nehotărâte/indefinite indică ovbiecte, caracteristici sau cantități nedefinite/nedeterminate. Se formează adăugând pronumelor interogative (relative) prefixele не- ( кое-что́ (= ceva) , кое-каки́е (= câțiva, niște) ) și кое- ( не́кто (= cineva) , не́что (= ceva) ), ultimul fiind întotdeauna accentuat, ca și sufixele -то, -либо, -нибудь ( кто́-то (= cineva) , кто́-либо (= cineva) , кто́-нибудь (= cineva) ).

Pronume nehotărâte se declină după tipul pronumele de la care se formează (interogative și relative).

Именительный
Nominativ
кто́-то
cineva
что́-нибудь
pronouns.6_2_ex58а
не́сколько
câțiva
Родительный
Genitiv
кого́-то
чего́-нибудь
не́скольких
Дательный
Dativ
кому́-то
чему́-нибудь
не́скольким
Винительный
Acuzativ
кого́-то
чо́-нибудь
не́сколько / не́скольких
Творительный
Instrumental
ке́м-то
че́м-нибудь
не́сколькими
Предложный
Prepozițional
(о) ко́м-то (о) чём-нибудь (о) не́скольких

Observație

Pronumele не́кто (= cineva) are doar o singură formă de nominativ.

Pronume negative

Pronumele negative никто́ (= nimeni) , ничто́ (= nimic) , никако́й (= niciunul) , ниче́й (= al nimănui) , не́кого (= nu e nimeni) , не́чего (= nu e nimic) servesc pentru negarea prezenței/existenței unui obiect sau a unei cantități și pentru a consolida sensul negativ al întregii fraze. Ele sunt derivate din pronume interogative(relative) prin prefixul neaccentuat ни- ( никто́ (= nimeni) , ничто́ (= nimic) , никако́й (= niciunul) , ниче́й (= al nimănui) ) și prin prefixul accentual не- ( не́кого (= nu e nimeni) , не́чего (= nu e nimic) ). Pronumele не́кого (= nu e nimeni) și не́чего (= nu e nimic) nu au nominativ.

Pronumele negative se schimbă după cazuri și numere, iar la numărul singular - după genuri. Pronumele  никто́ (= nimeni)  nu se schimbă nici după numere, nici după genuri.

никто́
nimeni
ничто́
nimic
не́кого
nu e nimeni
не́чего
nu e nimic
Именительный
Nominativ
никто́
ничто́
- -
Родительный
Genitiv
никого́
ничего́
не́кого
не́чего
Дательный
Dativ
никому́
ничему́
не́кому
не́чему
Винительный
Acuzativ
никого́
ничто́
не́кого
не́чего
Творительный
Instrumental
нике́м
ниче́м
не́кем
не́чем
Предложный
Prepozițional
ни о ко́м
ни о чём
не́ о ком
не́ о чем

Pronume posesive

Pronumele posesive   мой (= al meu) , твой (= al tău ) , ваш (= al vostru) , наш (= al nostru) , свой (= al lui (propriu)) , его́ (= al lui) , её (= a ei) , их (= al lor)  indică cărei persoane aparține obiectul.

Pronumele posesive   мой (= al meu) , твой (= al tău ) , ваш (= al vostru) , наш (= al nostru) , свой (= al lui (propriu))   se schimbă ca adjectivele după cazuri, numere și genuri.

Pronume de genul masculin și neutru Pronume de genul feminin Pronumele la plural
Именительный
Nominativ
мой (= al meu) , ваш (= al vostru) , моё (= pronouns.6_2_ex37а) , ва́ше (= a voastră) моя́ (= a mea) , ва́ша (= a vostră) мои́ (= ai mei, ale mele) , ва́ши (= ale voastre)
Родительный
Genitiv
моего́ , ва́шего мое́й , ва́шей мои́х , ва́ших
Дательный
Dativ
моему́ , ва́шему мое́й , ва́шей мои́м , ва́шим
Винительный
Acuzativ
мой , ваш , моё , ва́ше
моего́ , ва́шего
мою́ , ва́шу мои́ , ва́ши , мои́х , ва́ших
Творительный
Instrumental
мои́м , ва́шим мое́й (-е́ю) , ва́шей (-ею) мои́ми , ва́шими
Предложный
Prepozițional
(о) моём , (о) ва́шем (о) мое́й , (о) ва́шей (о) мои́х , (о) ва́ших

Pronume demonstrative

Pronumele demonstrative тот (= acel) , э́тот (= acest) , тако́й (= asemenea) , тако́в (= asemenea, astfel) , сто́лько (= atât) servesc pentru evidențierea printre altele a unui anumit obiect, caracteristivă, număr. Pronumele demonstrative тот , э́тот , тако́й , сто́лько se schimbă ca adjective complete după cazuri, numere și genuri. Pronumele тако́в se schimbă ca adjectiv scurt, adică după numere și genuri.

Pronume de genul masculin și neutru Pronume de genul feminin Pronumele la plural
Именительный
Nominativ
тако́й , э́тот / тако́е , э́то така́я , э́та таки́е , э́ти
Родительный
Genitiv
тако́го , э́того тако́й , э́той таки́х , э́тих
Дательный
Dativ
тако́му , э́тому тако́й , э́той таки́м , э́тим
Винительный
Acuzativ
тако́й / э́тот / тако́е / э́то
тако́го / э́того
таку́ю , э́ту таки́е , э́ти
таки́х , э́тих
Творительный
Instrumental
таки́м , э́тим тако́й (-ою) , э́той (-ою) таки́ми , э́тими
Предложный
Prepozițional
(о) тако́м , (об) э́том (о) тако́й , (об) э́той (о) таки́х , (об) э́тих

Pronume relative

Pronumele nehotărâte   весь (= tot) , вся́кий (= tot felul de) , ка́ждый (= fiecare) , сам (= el însuși) , са́мый (= cel mai) , ино́й (= alt) , друго́й (= altul)  indică asupra unui lucru din seria lucrurilor de același fel.

Pronumele  сам (= el însuși) , са́мый (= cel mai)  în câteva forme se diferențiază numai prin accent.

Genurile masculin și neutru Genul feminin Plural
Именительный
Nominativ
са́мый , са́мое сам , само́
са́мая
сама́
са́мые
са́ми
Родительный
Genitiv
са́мого
самого́
са́мой
само́й
са́мых
сами́х
Дательный
Dativ
са́мому
самому́
са́мой
само́й
са́мым
сами́м
Винительный
Acuzativ
са́мый , са́мое
са́мого
сам , само́
са́мого
са́мую
саму́
са́мые

са́мых
са́ми

сами́х
Творительный
Instrumental
са́мым
сами́м
са́мой (-ою)
само́й (-ою)
са́мыми
сами́ми
Предложный
Prepozițional
(о) са́мом (о) само́м (о) са́мой (о) само́й (о) са́мых (о) сами́х

Pronumele   весь (= tot)    всё (= tot) , вся (= toată (f.)) , все (= toți) are forme speciale la cazul instrumental numărul singular la genurile mascult și neutru la toate formele numărului plural.

Genurile masculin și neutru Genul feminin Plural
Именительный
Nominativ
весь , всё
вся
все
Родительный
Genitiv
всего́
всей
всех
Дательный
Dativ
всему́
всей
всем
Винительный
Acuzativ
весь , всё
всего́
вю
все

всех
Творительный
Instrumental
всем
всей
все́ми
Предложный
Prepozițional
(обо) всём (обо) всей (обо) всех

Pronumele nehotărâte   тако́в (= asemenea, astfel) , како́в (= ce )  nu se declină.

Pronumele сам (= el însuși) indică asupra persoanei sau obiectului care efectuează acțiunea.

 • Я сам расскажу́ о вре́мени и о себе́. (В. В. Маяковский) (= Eu însumi povestesc despre vreme și despre mine. (V. V. Maiakovski))

Pronumele весь (= tot) , вся́кий (= tot felul de) indică asupra totalității, desemnează/determină obiectul ca un tot/ceva indivizibil.

 • Весь день шёл дождь. (= Toată ziua a plouat.)
 • Все о́чень уста́ли. (= Toți au obosit tare.)
 • Всю ночь чита́л рома́н Толсто́го. (= Toată noaptea am citit romanul lui Tolstoi.)

Pronumele вся́кий (= tot felul de) arată orice obiect din mai multe de același fel.

 • Вся́кое чу́вство име́ет це́ну, лишь пока́ свобо́дно. (В. Г. Короленко) (= Oricare sentiment are valoare, câtă vreme e liber. (V.G.Korolenko))

Pronumele са́мый (= cel mai) , ка́ждый (= fiecare) , любо́й (= oricare) indică asupra evidențierii unui singur obiect sau persoană dintr-un șir/grup de același fel/asemănătoare.

 • Э́то был он, тот са́мый матро́с! (В. П. Катаев) (= A fost el, acel marinar! (V.P. Kataev))
 • Люба́я рабо́та хороша́. (= Oricare muncă e bună.)

Pronumele са́мый (= cel mai) poate de asemenea desemna cel mai înalt grad al/a unei însușiri/calități, adică, servește la formarea gradului superlativ al adjectivelor.

Sus