K vsebini

Pomen in slovnična vloga

Zaimki so besedne vrste, ki kažejo na predmet, lastnost in količino, a jih ne imenujejo.

 • Я, ты, он, она́ – вме́сте це́лая страна́. (= Jaz, ti, on, ona smo skupaj cela država. )
 • Э́то моя́ кни́га, а э́то твоя́ тетра́дь. (= To je moja knjiga, to pa je tvoj zvezek. )
 • Никто́ не хоте́л выходи́ть на моро́з. (= Nihče ni hotel oditi na mraz. )
 • Навстре́чу мне вы́шло не́сколько люде́й. (= Nekaj ljudi mi je prišlo nasproti. )

Po zaimku se lahko vprašamo: кто? (= kdo?) что? (= kaj?) какой? (= kakšen?) чей? (= čigav?) как? (= kako?) где? (= kje?) когда? (= kdaj?) in drugo. Zaimke uporabljamo namesto samostalnikov, pridevnikov, števnikov ali prislovov. Večina zaimkov v ruščini se spreminja po sklonu, veliko zaimkov tudi po spolu in številu.

кто? (= kdo?) , что? (= kaj?)
я (= jaz) , он (= on) , мы (= mi)
какой? (= kakšen?) , чей? (= čigav?)
(этот (= ta) , , наш (= naš)
как? (= kako?) , где? (= kje?) , когда? (= kdaj?)
так (= pronouns.6_2_ex11а) , там (= tam) , тогда (= takrat)

Vrste zaimkov

Glede na pomen jih delimo na naslednje vrste:

osebni
я (= jaz) , ты (= ti) , он (= on) , она́ (= ona) , оно́ (= ono) , мы (= mi) , вы (= vi) , они́ (= oni)
povratni
себя́ (= sebe)
vprašalni
кто (= kdo) , что (= kaj) , како́й (= kakšen) , чей (= čigav) , кото́рый (= kateri) , како́в (= kakšen) , ско́лько (= koliko)
oziralni
кто (= kdo) , что (= kaj) , како́й (= kakšen) , чей (= čigav) , кото́рый (= kateri) , како́в (= kakšen) , ско́лько (= koliko)
nedoločni
не́кто (= nihče) , не́что (= ni kaj) , не́который (= neki) , не́сколько (= nekaj) , кое-кто́ (= nekdo) , кое-что́ (= nekaj) , кто́-либо (= nekdo) , кто́-нибудь (= kdor koli) , кое-како́й (= neki) , како́й-то (= nekakšen) , како́й-либо (= kakršen koli) , како́й-нибудь (= kakršen koli) , ско́лько-то (= nekoliko) , ско́лько-нибудь (= nekoliko)
nikalni
никто́ (= nihče) , ничто́ (= nič) , никако́й (= nikakršen) , ниче́й (= nikogaršnji) , не́кого (= ni koga) , не́чего (= ni česa)
svojilni
мой (= moj) , твой (= tvoj) , ваш (= vaš) , наш (= naš) , свой (= svoj) , его́ (= njegov/-a/-o/-i) , её (= njen/-a/-o/-i) , их (= njihov/-a/-o/-i)
kazalni
тот (= tisti) , э́тот (= ta) , тако́й (= takšen) , тако́в (= takšen) , сто́лько (= toliko)
določni
весь (= ves) , вся́кий (= vsak) , ка́ждый (= vsak) , сам (= sam) , са́мый (= najbolj) , ино́й (= drug) , друго́й (= drug)

Sklanjanje zaimkov

Osebni zaimki

я (= jaz) , ты (= ti) , он (= on) , она́ (= ona) , оно́ (= ono) , мы (= mi) , вы (= vi) , они́ (= oni)

Osebnim zaimkom lahko določimo:

 • osebo
 • število
 • sklon
 • spol (samo zaimki v 3. osebi ednine)
Oseba Ednina Množina
1 я (= jaz) мы (= mi)
2 ты (= ti) вы (= vi)
3 он (= on) , она (= ona) , оно (= ono) они (= oni)

Zaimki я (= jaz) in ты (= ti) označujejo udeležence pogovora.

Zaimki он (= on) , она (= ona) , оно (= ono) , они (= oni) označujejo predmet, o katerem teče beseda.

Zaimki мы (= mi) и вы (= vi) označujejo govorečega ali njegovega sogovornika skupaj z drugimi.

Osebni zaimki
Imenovalnik
я
jaz
ты
ti
он
on
оно́
ono
она́
ona
мы
mi
вы
vi
они́
oni
Rodilnik
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Dajalnik
мне
тебе́
ему́
ей
нам
вам
им
Tožilnik
меня́
тебя́
его́
её
нас
вас
их
Orodnik
мно́й (-о́ю)
тобо́й (-о́ю)
им
е́ю (ей)
на́ми
ва́ми
и́ми
Mestnik (обо) мне (о) тебе́ (о) нём (о) ней (о) нас (о) вас (о) них

Zaimki za 3. osebo ( он (= on) , она́ (= ona) , оно́ (= ono) , они́ (= oni) ) imajo po predlogih na začetku н:

у него́ (= pri njem) , к ней (= k njej) , о́коло них (= okoli njih) , к нему́ (= k njemu) , за ней (= za njo) , ме́жду ни́ми (= med njimi)

Vsi osebni zaimki imajo v rodilniku in imenovalniku enako obliko.

Povratni osebni zaimki

Povratni zaimek označuje tisto osebo, o kateri govorimo. Zaimek nima imenovalniške oblike, osebe, števila in spola.

Povratni osebni zaimki
Именительный
Imenovalnik
-
Родительный
Rodilnik
себя́
Дательный
Dajalnik
себе́
Винительный
Tožilnik
себя́
Творительный
Orodnik
собо́й (-о́ю)
Предложный
Mestnik
(о) себе́

Vprašalni in svojilni zaimki

Vprašalni in oziralni zaimki:

кто (= kdo) , что (= kaj) , како́й (= kakšen) , чей (= čigav) , кото́рый (= kateri) , како́в (= kakšen) , ско́лько (= koliko)

Vprašalne zaimke uporabljamo za tvorjenje vprašanj.

Oziralni zaimki služijo povezovanju večstavčnih povedi.

Vprašalni in oziralni zaimek кто (= kdo) и что (= kaj) nimata spola in števila.

Vprašalni in svojilni zaimki
Именительный
Imenovalnik
кто
что
ско́лько
Родительный
Rodilnik
кого́
чего́
ско́льких
Дательный
Dajalnik
кому́
чему́
ско́льким
Винительный
Tožilnik
кого́
что
ско́лько / ско́льких
Творительный
Orodnik
кем
чем
ско́лькими
Предложный
Mestnik
(о) ком (о) чём (о) ско́льких

Zaimki како́й (= kakšen) , кото́рый (= kateri) , чей (= čigav) se ne spreminjajo po sklonu, številu in spolu, sklanjamo pa jih kot pridevnike. S samostalnikom se ujemajo v sklonu, številu in spolu.

Zaimki moškega in srednjega spola Zaimki ženskega spola Zaimki v množini
Именительный
Imenovalnik
како́й , чей , како́е , чьё кака́я , чья каки́е , чьи
Родительный
Rodilnik
како́го , чьего́ како́й , чьей каки́х , чьих
Дательный
Dajalnik
како́му , чьему́ како́й , чьей каки́м , чьим
Винительный
Tožilnik
како́й / чей / како́е / чьё каку́ю , чью каки́е , чьи , каки́х , чьих
Творительный
Orodnik
каки́м , чьим како́й (-ю) , чьей (-ею) каки́ми , чьи́ми
Предложный
Mestnik
(о) како́м , (о) чьём (о) како́й , (о) чьей (о) каки́х , (о) чьих
Zaimki moškega in srednjega spola Zaimki ženskega spola Zaimki v množini
Именительный
Imenovalnik
кото́рый , кото́рое кото́рая кото́рые
Родительный
Rodilnik
кото́рого кото́рой кото́рых
Дательный
Dajalnik
кото́рому кото́рой кото́рым
Винительный
Tožilnik
кото́рый , кото́рого кото́рую кото́рые / кото́рых
Творительный
Orodnik
кото́рым кото́рой кото́рыми
Предложный
Mestnik
(о) кото́ром (о) кото́рой (о) кото́рых

Nedoločni zaimki

Nedoločni zaimki kažejo na nedoločene predmete, značilnosti, količino. Tvorimo jih tako, da vprašalnim (oziralnim) zaimkom dodamo predpone не- ( кое-что́ (= nekaj) , кое-каки́е (= neki) ) in кое- ( не́кто (= nihče) , не́что (= ni kaj) ), ki so vedno naglašene, in tudi priponi -то, -либо, -нибудь ( кто́-то (= nekdo) , кто́-либо (= nekdo) , кто́-нибудь (= kdor koli) ).

Nedoločne zaime sklanjamo glede na vrsto zaimka, s pomočjo katerega ga tvorimo (vprašalnega in oziralnega).

Именительный
Imenovalnik
кто́-то
nekdo
что́-нибудь
pronouns.6_2_ex58а
не́сколько
nekaj
Родительный
Rodilnik
кого́-то
чего́-нибудь
не́скольких
Дательный
Dajalnik
кому́-то
чему́-нибудь
не́скольким
Винительный
Tožilnik
кого́-то
чо́-нибудь
не́сколько / не́скольких
Творительный
Orodnik
ке́м-то
че́м-нибудь
не́сколькими
Предложный
Mestnik
(о) ко́м-то (о) чём-нибудь (о) не́скольких

Opomba

Zaimek не́кто (= nihče) ima samo imenovalniško obliko.

Nikalni zaimki

Nikalne zaimke никто́ (= nihče) , ничто́ (= nič) , никако́й (= nikakršen) , ниче́й (= nikogaršnji) , не́кого (= ni koga) , не́чего (= ni česa) uporabljamo za zanikanje prisotnosti nekega predmeta, lastnosti, količine ali za stopnjevanje negacije celotnega stavka. Tvorimo jih s pomočjo vprašalnih (oziralnih) zaimkov s pomočju nenaglašene pripone ни- ( никто́ (= nihče) , ничто́ (= nič) , никако́й (= nikakršen) , ниче́й (= nikogaršnji) ) in naglašene predpone не- ( не́кого (= ni koga) , не́чего (= ni česa) ). Zaimka не́кого (= ni koga) in не́чего (= ni česa) nimata imenovalniške oblike.

Nikalni zaimki se spreminjajo po sklonu in številu, v ednini pa po spolu. Zaimek никто́ (= nihče) se ne spreminja ne po številu ne po spolu.

никто́
nihče
ничто́
nič
не́кого
ni koga
не́чего
ni česa
Именительный
Imenovalnik
никто́
ничто́
- -
Родительный
Rodilnik
никого́
ничего́
не́кого
не́чего
Дательный
Dajalnik
никому́
ничему́
не́кому
не́чему
Винительный
Tožilnik
никого́
ничто́
не́кого
не́чего
Творительный
Orodnik
нике́м
ниче́м
не́кем
не́чем
Предложный
Mestnik
ни о ко́м
ни о чём
не́ о ком
не́ о чем

Svojilni zaimki

Svojilni zaimki мой (= moj) , твой (= tvoj) , ваш (= vaš) , наш (= naš) , свой (= svoj) , его́ (= njegov/-a/-o/-i) , её (= njen/-a/-o/-i) , их (= njihov/-a/-o/-i) označujejo pripadnost predmeta neki osebi.

Svojilni zaimki se, kot pridevniki, spreminjajo po sklonu, številu in spolu.

Zaimki moškega in srednjega spola Zaimki ženskega spola Zaimki v množini
Именительный
Imenovalnik
мой (= moj) , ваш (= vaš) , моё (= pronouns.6_2_ex37а) , ва́ше (= vaše) моя́ (= moja) , ва́ша (= vaša) мои́ (= moji) , ва́ши (= vaši)
Родительный
Rodilnik
моего́ , ва́шего мое́й , ва́шей мои́х , ва́ших
Дательный
Dajalnik
моему́ , ва́шему мое́й , ва́шей мои́м , ва́шим
Винительный
Tožilnik
мой , ваш , моё , ва́ше
моего́ , ва́шего
мою́ , ва́шу мои́ , ва́ши , мои́х , ва́ших
Творительный
Orodnik
мои́м , ва́шим мое́й (-е́ю) , ва́шей (-ею) мои́ми , ва́шими
Предложный
Mestnik
(о) моём , (о) ва́шем (о) мое́й , (о) ва́шей (о) мои́х , (о) ва́ших

Kazalni zaimki

Kazalne zaimke тот (= tisti) , э́тот (= ta) , тако́й (= takšen) , тако́в (= takšen) , сто́лько (= toliko) uporabljamo za izpostavljanje določenih predmetov, lastnosti, količine v množici drugih. Kazalni zaimki тот , э́тот , тако́й , сто́лько se spreminjajo kot polni pridevniki po sklonu, številu in spolu. Zaimki тако́в se spreminjajo kot kratki pridevniki, torej po številu in spolu.

Zaimki moškega in srednjega spola Zaimki ženskega spola Zaimki v množini
Именительный
Imenovalnik
тако́й , э́тот / тако́е , э́то така́я , э́та таки́е , э́ти
Родительный
Rodilnik
тако́го , э́того тако́й , э́той таки́х , э́тих
Дательный
Dajalnik
тако́му , э́тому тако́й , э́той таки́м , э́тим
Винительный
Tožilnik
тако́й / э́тот / тако́е / э́то
тако́го / э́того
таку́ю , э́ту таки́е , э́ти
таки́х , э́тих
Творительный
Orodnik
таки́м , э́тим тако́й (-ою) , э́той (-ою) таки́ми , э́тими
Предложный
Mestnik
(о) тако́м , (об) э́том (о) тако́й , (об) э́той (о) таки́х , (об) э́тих

Določni zaimki

Oziralni zaimki весь (= ves) , вся́кий (= vsak) , ка́ждый (= vsak) , сам (= sam) , са́мый (= najbolj) , ино́й (= drug) , друго́й (= drug) kažejo na en predmet v skupini istovrstnih predmetov.

Zaimki сам (= sam) , са́мый (= najbolj) se v nekaterih oblikah med seboj razlikujejo samo po naglasu.

moški in srednji spol Ženski spol Množina
Именительный
Imenovalnik
са́мый , са́мое сам , само́
са́мая
сама́
са́мые
са́ми
Родительный
Rodilnik
са́мого
самого́
са́мой
само́й
са́мых
сами́х
Дательный
Dajalnik
са́мому
самому́
са́мой
само́й
са́мым
сами́м
Винительный
Tožilnik
са́мый , са́мое
са́мого
сам , само́
са́мого
са́мую
саму́
са́мые

са́мых
са́ми

сами́х
Творительный
Orodnik
са́мым
сами́м
са́мой (-ою)
само́й (-ою)
са́мыми
сами́ми
Предложный
Mestnik
(о) са́мом (о) само́м (о) са́мой (о) само́й (о) са́мых (о) сами́х

Zaimek весь (= ves) ( всё (= vedno) , вся (= vsa) , все (= vsi) ) ima posebne oblike v tožilniku ednine moškega in srednjega spola ter v vseh oblikah množine.

moški in srednji spol Ženski spol Množina
Именительный
Imenovalnik
весь , всё
вся
все
Родительный
Rodilnik
всего́
всей
всех
Дательный
Dajalnik
всему́
всей
всем
Винительный
Tožilnik
весь , всё
всего́
вю
все

всех
Творительный
Orodnik
всем
всей
все́ми
Предложный
Mestnik
(обо) всём (обо) всей (обо) всех

Določni zaimki se ne sklanjajo.

Zaimek сам (= sam) kaže na osebo ali predmet, ki izvršuje dejanje.

 • Я сам расскажу́ о вре́мени и о себе́. (В. В. Маяковский) (= Sam bom povedal o času in sebi. (V. V. Majakovski))

Zaimek весь (= ves) , вся́кий (= vsak) kaže na poln obseg nečesa, opredeljuje predmet kot nedeljiv.

 • Весь день шёл дождь. (= Ves dan je padal dež. )
 • Все о́чень уста́ли. (= Vsi so zelo utrujeni. )
 • Всю ночь чита́л рома́н Толсто́го. (= Vso noč je bral Tolstojev roman. )

Zaimek вся́кий (= vsak) kaže na poljuben predmet izmed številnih istovrstnih.

 • Вся́кое чу́вство име́ет це́ну, лишь пока́ свобо́дно. (В. Г. Короленко) (= Vsako čustvo ima svoj ceno, le dokler je svobodno. (V. G. Korolenko))

Zaimki са́мый (= najbolj) , ка́ждый (= vsak) , любо́й (= poljuben) kažejo na en predmet v skupini istovrstnih.

 • Э́то был он, тот са́мый матро́с! (В. П. Катаев) (= To je bil on, ravno tisti mornar! (V. P. Kataev))
 • Люба́я рабо́та хороша́. (= Vsako delo je dobro.)

Zaimek са́мый (= najbolj) lahko označuje višjo stopnjo neke lastnosti in ga uporabljamo za tvorjenje presežnika pridevnikov.

Na vrh