La conținut

Semnificația verbului

Verbul este partea de vorbire care denumește acțiunea sau starea obiectului și răspunde la întrebări что де́лать? (= Ce e de făcut?) , что сде́лать? (= Ce să faci/e de făcut?) :

 • писа́ть (= a scrie) написа́ть (= a scrie )
 • эконо́мить (= a economisi) сэконо́мить (= a economisi )
 • рабо́тать (= a munci) порабо́тать (= a munci (puțin))

Această semnificație este reflectată de categoriile aspectului, diatezei, timpului, persoanei și modului. În propoziție verbele joacă în mod esențial /în principal rolul predicatul.

Forma nedefinită a verbului(infinitiv)

Verbele au forma inițială, care se numește formă nedeterminată a verbului (sau infinitiv):

идти́ (= a merge) , нести́ (= a duce/purta) , гуля́ть (= a se plimba) , благодари́ть (= a mulțumi ) , бере́чь (= a păstra ) , печь (= a găti la cuptor) , занима́ться (= a se ocupa) , тренирова́ться (= a se antrena)

Această formă nu arată nici timpul, nici numărul, nici persoana, nici genul.

Verbele în propoziție sunt predicat.

Verbele la infinitiv răspund la intrebarea что де́лать? (= Ce e de făcut?) sau что сде́лать? (= Ce să faci/e de făcut?) :

писа́ть – написа́ть (= a scrie – a scrie ) , ви́деть – уви́деть (= a vedea – a vedea) , везти́ (= a transporta ) , пройти́ (= a trece) , найти́ (= a găsi )

Verbele la infinitiv au aspect, tranzitivitate și netranzitivitate, conjugare. Verbele la forma nedeterminată au sufixe flexionare/specifice :

что де́лать? (= Ce e de făcut?) что сде́лать? (= Ce să faci/e de făcut?)
sufix -ть
чита́ть
a citi
прочита́ть
a citi
возража́ть
a obiecta
возрази́ть
a obiecta
реаги́ровать
a reacționa
отреаги́ровать
a reacționa
sufix -ти
ползти́
a se târâ
приползти́
a sosi târându-se
трясти́
a scutura
вытрясти́
a scutura
расти́
a crește
подрасти́
a crește
terminație nulă (în -чь)*
бере́чь
a păstra
сбере́чь
a conserva, salva
жечь
a arde
сжечь
a arde
стричь
a tăia
постри́чь
a tăia

Observație

* La verbele în -чь ( печь (= a prăji) , бере́чь (= a păstra ) , стере́чь (= a păstra) ) -чь nu este vorba de o terminație, ci de o particulă a radicalului(cu un sufix nul/zero), ceea ce este confirmat la conjugarea verbelor:

 • печь (= a prăji) печё́т (= gătește )
 • бере́чь (= a păstra ) бережё́т (= conservă)
 • стере́чь (= a păstra) стережё́т (= păzește, protejează)

Aspectul verbului

Verbele pot avea un aspect imperfectiv(răspund la întrebarea что де́лать? (= Ce e de făcut?) ) :

стро́ить (= a construi) де́лать (= a face) писа́ть (= a scrie) опира́ться (= a se sprijini) достига́ть (= a ajunge)

și aspect perfectiv (răspund la întrebarea что сде́лать? (= Ce să faci/e de făcut?) ):

постро́ить (= a construi) сде́лать (= a face) написа́ть (= a scrie) опере́ться (= a se baza) дости́гнуть (= a ajunge)

Unui verb de un aspect îi poate corespunde un verb de alt aspect cu același sens lexical. Aceste două verbe formează așadar o pereche aspectuală.

Aspectul perfectiv Aspectul imperfectiv
писа́ть
a scrie
написа́ть
a scrie
объедини́ть
a uni, a lega
объединя́ться
a se uni
дости́гнуть
a ajunge
достига́ть
a ajunge
отве́тить
a răspunde
отвеча́ть
a răspunde
купи́ть
a cumpăra
покупа́ть
a cumpăra
де́лать
a face
сде́лать
a face

La formarea verbelor de un aspect de la verbe de alt aspect se folosesc prefixe și/sau sufixe.

Alternanța vocalelor și consoanelor în rădăcini

Formarea aspectelor verbale poate fi însoțită de alternanșa vocalelor și a consoanelor în radical.

Alternanța sunetelor(vocale și consoane) Aspectul perfectiv Aspectul imperfectiv
о//а
опозда́ть
a întârzia
опа́здывать
a întârzia
е//и
стере́ть
a șterge
стира́ть
a șterge
о//ы
вздохну́ть
a respira
вздыха́ть
a suspina
я//им
поня́ть
a înțelege
понима́ть
a înțelege
а//ин
нача́ть
a începe
начина́ть
a începe
д//ж
проводи́ть
a petrece
провожа́ть
a însoți
д//жд
победи́ть
a câștiga, a învinge
побежда́ть
a învinge
ж//г
изложи́ть
a exprima/a enunța
излага́ть
a expune, a enunța
т//ч
отве́тить
a răspunde
отвеча́ть
a răspunde
з//ж
снизи́ть
a coborî
снижа́ть
a coborî
м//мл
утоми́ть
a obosi
утомля́ть
a obosi
ст//щ
прости́ть
a ierta
проща́ть
a ierta
т//щ
защити́ть
a apăra
защища́ть
a apăra
с//ш
упроси́ть
a se ruga , implora, a se adresa la cineva cu o rugăminte
упра́шивать
a ruga. cere cu insistență
п//пл
укрепи́ть
a întări
укрепля́ть
a întări

Accentul ca mijloc de formare a perechei aspectuale

În cazuri rare formele aspectul se diferențiază unele de altele numai prin locul accentului tonic.

Aspectul perfectiv Aspectul imperfectiv
разре́зать (= a decupa) разреза́ть (= a decupa)
я
разре́жу
разреза́ю
ты
разре́жешь
разреза́ешь
он , она , оно
разре́жет
разреза́ет
мы
разре́жем
разреза́ем
вы
разре́жете
разреза́ете
они
разре́жут
разреза́ют
Aspectul perfectiv Aspectul imperfectiv
засы́пать (= a umple, a astupa, a acoperi) засыпа́ть (= a umple, a astupa, a acoperi)
я
засы́плю
засыпа́ю
ты
засы́плешь
засыпа́ешь
он , она , оно
засы́плет
засыпа́ет
мы
засы́плем
засыпа́ем
вы
засы́плете
засыпа́ете
они
засы́плют
засыпа́ют
Aspectul perfectiv Aspectul imperfectiv
отре́зать (= a tăia, a reteza) отреза́ть (= a tăia, a reteza)
я
отре́жу
отреза́ю
ты
отре́жешь
отреза́ешь
он , она , оно
отре́жет
отреза́ет
мы
отре́жем
отреза́ем
вы
отре́жете
отреза́ете
они
отре́жут
отреза́ют

Verbe tranzitive și intranzitive

Verbele se împart în tranzitive :

 • чита́ть газе́ту (= a citi ziarul)
 • стро́ить дом (= a construi casa:)

şi netranzitive:

 • ходи́ть по у́лице (= a merge pe stradă)
 • расти́ бы́стро (= a crește repede)
 • бе́гать в па́рке (= a alerga în parc)
 • ра́доваться жи́зни (= a se bucura de viață )

Tanzitivitate/intranzitivitate reprezintă categoria verbului care exprimă relații între subiectul(cel care face/săvîrșește acțiunea) și obiectul(cel asupra căruia este îndreptată acțiunea).

Tranzititvitate înseamnă că subiectul realizează o acțiune și rezultatul lui afectează sau nu subiectul- trece asupra lui sau nu.

Verbe tranzitive

Verbele tranzitive sunt verbele care se combină sau se pot combina cu substantivul sau pronumele la cazul acuzativ fără prepoziție :

 • чита́ть газе́ту (= a citi ziarul )
 • ви́деть сестру́ (= a vedea pe sora)
 • писа́ть текст (= a scrie textul )

Verbele tranzitive desemnează acea acțiune care afectează /trece la alt obiect, de exemplu:

люблю́ кого́?/что? – бра́та, конфе́ты, приро́ду, му́зыку
iubesc pe cine?/ce? pe frate, bomboane, natura, muzica

Adică. verbul люби́ть (= a iubi) este tranzitiv.

Substantivul sau pronumele care desemnează obiectul /complementul unui verb tranzitiv poate fi la genitiv:

 • dacă la verbul are/exprimă negație:
  • Я написа́л (что?) текст. (= Eu nu am scris (ce?) textul.)
  • Я не написа́л (чего?) те́кста. (= Eu nu am scris (ce?) textul.)
  • Учени́к вы́учил (что?) урок. (= Elevul a învățat (ce?) lecția.)
  • Учени́к не вы́учил (чего?) уро́ка. (= Elevul nu a învățat (ce?) lecția. )
 • Dacă acțiunea trece nu la întregul obiect, ci numai la o parte a lui:
  • вы́пил (что?) во́ду (= a băut (ce?) apa )
  • вы́пил (чего?) воды́ (= a băut(ce?) apă)
  • съел (что?) хлеб (= a mâncat (ce?) pâine)
  • съел (чего?) хле́ба (= a mâncat (ce?) pâine)
  • купи́л (что?) молоко́ (= cumpăra (ce?) lapte)
  • купи́л (чего?) молока́ (= a cumpărat (ce?) lapte)

Verbe intranzitive

Verbele intranzitive sunt verbele cu semnificația acțiunii, care nu implică un obiect către care această acțiune ar fi dirijată /îndreptată. Verbele intranzitive desemnează acțiuni care nu afectează în mod direct un alt obiect, de exemplu:

 • бе́гать на лы́жах (= a schia)
 • купа́ться в мо́ре (= a face baie în mare)
 • ра́доваться пода́рку (= a se bucura de cadou)
Toate verbelegt reflexive cu sufix -ся (-сь) sunt intranzitive.

Verbe reflexive

Verbele cu sufixul -ся (-сь) se numesc reflexive:

 • учи́ть (= a învăța , a preda) учи́ться (= a învăța, a studia)
 • встреча́ть (= a întâlni ) встреча́ться (= a se întâlni )
 • умыва́ть (= a spăla ) умыва́ться (= a se spăla )

Anumite verbe pot fi reflexive sau nereflexive:

 • причё́сывать (= a pieptăna) причё́сываться (= a se pieptăna )
 • купа́ть (= a face baie/scălda) купа́ться (= a se scălda)

altele numai reflexive (fără sufix  -ся  ele nu se folosesc):

смея́ться (= a râde ) , наде́яться (= a spera) , боро́ться (= a se lupta) , кла́няться (= a se înclina /saluta) , труди́ться (= a munci) , стара́ться (= a se strădui ) , ложи́ться (= a se întinde ) , горди́ться (= a se mândri ) , остава́ться (= a rămâne ) , станови́ться (= a deveni) ...

Sufixul -ся se folosește după consoane :

извини́ться (= a se scuza) , удивля́ться (= a se mira) , занима́ться (= a se ocupa /studia) , занима́ешься (= tu te ocupi) , одева́ться (= a se îmbrăca ) , боро́лся (= s-a luptat) , горди́лся (= s-a mândrit )

iar sufixul -сь – după vocale:

встреча́юсь (= mă întâlnesc ) , горжу́сь (= mă mândresc ) , стара́юсь (= mă străduiesc ) , удивля́юсь (= mă mir) , обнима́юсь (= îmbrățișez )

Modul verbal

Verbele se schimbă/conjugă după moduri. Se evidențiază modul indicativ, condițional și imperativ.

Modul indicativ

Modul indicativ exprimă o acțiune reală care a avut loc, are loc/se desfășoară sau se va desfășura la trecut, prezent și viitor. Verbul la indicativ se modifică după timpuri:

Timpul prezent Timpul trecut Timpul viitor
строю
construiesc
стро́ил
construiam/am construit
бу́ду стро́ить
voi construi

La modul indicativ verbele de aspect imperfectiv au trei timpuri:

Timpul prezent Timpul trecut Viitor compus
 • чита́ю (= citesc)
 • чита́ем (= citim)
 • чита́л (= citea)
 • чита́ла (= citea)
 • бу́ду чита́ть (= voi citi)
 • бу́дем чита́ть (= vom citi)
 • строю (= contruiesc)
 • стро́им (= construim)
 • стро́ил (= construiam)
 • стро́или (= au construit)
 • бу́ду стро́ить (= voi construi)
 • бу́дем стро́ить (= vom construi)

Verbele de aspect perfectiv au două timpuri:

Timpul trecut Viitor simplu
 • прочита́л (= am citit)
 • прочита́ли (= au citit)
 • прочита́ю (= voi citi)
 • прочита́ем (= vom citi)
 • постро́ил (= a construi)
 • постро́или (= au construit)
 • постро́ю (= voi construi)
 • постро́им (= vom construi)

Modul condițional

La modul condițional, verbul indică o acțiune care poate avea loc în circumstanțele date:

 • сде́лал бы (= aș fi făcut)
 • принё́с бы (= aș fi adus)

Forma modului condițional include verbul la forma de trecut și particula бы , care se scrie separat de verb și poate sta în orice loc al propoziției.

Е́сли бы вы мне да́ли эту кни́гу, я бы прочита́л её́.
Dacă mi-ați fi dat această carte, aș fi citit-o.

Verbele la modul condițional se schimbă după numere și la numărul singular după genuri.

Formă nedeterminată /Infinitiv Condiționalul verbului
Singular Plural
чита́ть
a citi
 • чита́л бы (M.)
 • чита́ла бы (F.)
 • чита́ло бы (N.)
чита́ли бы

Modul imperativ

Forma de imperativ exprimă îndemnul la acțiune sub forma unei rugăminți sau a unui ordin:

 • иди́ в шко́лу (= mergi la școală ) , иди́те в шко́лу (= mergeți la școală )
 • встань пора́ньше (= trezește -te mai devreme) , вста́ньте пора́ньше (= Treziți-vă mai devreme)

Vebul la modul imperativ nu se modifică după timpuri.

Verbele la modul imperativ se folosesc, de obicei, la forma de persoana a II-a:

 • прочита́й кни́гу (= citește cartea)
 • посмотри́ на у́лицу (= privește pe stradă)

Formele modului imperativ se compun de la tema timpurilor prezent sau viitor simplu cu ajutorul sufixului -и-: пиши́ (= scrie) , неси́ (= du/transportă) sau sufixului nul: чита́й (= citește ) , познако́мь (= fă cunoștință) .

Verbele la modul imperativ la numărul singular au terminație nulă, iar la plural - terminatia -те.

Timpurile prezent si viitor simplu Modul imperativ al verbului
Singular Plural
пи́шут
scriu
пиши́
scrie
пиши́те
scrieți
чита́ют
citesc
чита́й
citește
чита́йте
citiți
несу́т
duc/poartă
неси́
du/transportă
неси́те
duceți
реша́ют
rezolvă/decid.hotărăsc
реши́
rezolvă
реши́те
rezolvați
познако́мят
vor face cunoștință
познако́мь
fă cunoștință
познако́мьте
faceți cunoștință
беру́, беру́сь
iau
бери́, бери́сь
ia
бери́те, бери́тесь
luați

Modul imperativ se poate forma de asemenea prin adăugarea la verbele la modul indicativ a particulelor de prezent пусть (= lasă) , пуска́й (= lasă) :

 • пусть чита́ет (= lasă să citească)
 • пусть идёт (= să meargă)

Timpul verbal

Timpul - este o caracteristică variabilă a verbului care indică momentul realizării acțiunii în raport cu momentul discursului. În rusă, formele conjugate ale verbelor pot avea trei timpuri: prezent, trecut și viitor.

Timpul prezent Timpul trecut Timpul viitor
simplu complex
я
говорю́
vorbesc
говори́л
a vorbit
бу́ду говори́ть
voi vorbi
ты
говори́шь
говори́ла
бу́дешь говори́ть
оно
говори́т
говори́ло
бу́дет говори́ть
мы
говори́м
говори́ли
бу́дем говори́ть
вы
говори́те
говори́ли
бу́дете говори́ть
они
говоря́т
говори́ли
бу́дут говори́ть
я
пишу́
scriu
написа́л
am scris
напишу́
voi scrie
бу́ду писа́ть
voi scrie

Prezent

Timpul prezent indică/arată că acțiunea se desfășoară în momentul vorbirii. El este numai la verbele de aspect imperfectiv și în mod formal se exprimă prin terminațiile personale ale verbului:

 • чита́ю (= citesc)
 • чита́ешь (= citești )
 • чита́ет (= citește )
 • чита́ем (= citim)
 • чита́ете (= citiți )
 • чита́ют (= citesc)

Verbele la prezent se schimbă/modifică după persoane și numere.

Prezent
Număr Persoană Exemple
Singular
я
чита́ю (= citesc) , иду́ (= merg) , стро́ю (= construiesc) , держу́ (= țin)
ты чита́ешь (= citești ) , идё́шь (= mergi) , стро́ишь (= construiești ) , де́ржишь (= ții)
он , она , оно чита́ет (= citește ) , идё́т (= merge) , стро́ит (= construiește ) , де́ржит (= ține)
Plural мы чита́ем (= citim) , идё́м (= mergem) , стро́им (= construim) , де́ржим (= ținem)
вы чита́ете (= citiți) , идё́те (= mergeți ) , стро́ите (= construiți ) , де́ржите (= țineți )
они чита́ют (= citesc) , иду́т (= merg) , стро́ят (= construiesc) , де́ржат (= țin )

Trecut

Timpul trecut indică/arată că acțiunea s-a desfășurat până la momentul vorbirii. Verbele cu forma la trecut se alcătuiesc/formează de la forma determinată(infinitiv) cu ajutorul sufixului -л-:

 • стро́ить (= a construi) , стро́ил (= construia) , стро́ила (= construia (f.)) , стро́или (= construiau)
 • рабо́тать (= a munci ) , рабо́тал (= muncea) , рабо́тала (= muncea (f.)) , рабо́тали (= munceau)

Verbele la forma nedeterminată la -чь, -ти, -нуть (modul imperfectiv) alcătuiesc forme de timp trecut la numărul singular , gemul masculin fără sufix -л-:

 • бере́чь (= a păstra) , берёг (= conserva, proteja) , берегла́ (= conserva, păstra)
 • нести́ (= a duce) , нёс (= ducea/purta) , несла́ (= ducea/feminin)
 • печь (= a coace) , пёк (= cocea/gătea) , пекла́ (= cocea/gătea-feminin)
 • со́хнуть (= a usca) , сох (= usca) , со́хла (= usca(f.))

Observație

* De la verbul 1} timp trecut шёл (= mergea(masc.)) , шла (= mergea(fem.)) , шли (= mergeau(pl.)) ; de la verbul найти́ (= a găsi) timp trecut нашёл (= a găsit) , нашла (= a găsit(ea)) , нашли (= au găsit) ; de la verbul расти́ (= a crește ) рос (= a crescut) , росла́ (= a crescut (fem.)) , росло́ (= a crescut) , росли́ (= au crescut) .

Verbele la timpul trecut se modifică după numere : рассказал (= a povestit) , рассказали (= au povestit) , iar la numărul singular , după genuri. La numărul plural verbele la timpul trecut nu se modifică după persoane.

Gen Singular Plural
Genul masculin я , ты , он
чита́л
мы , вы , они
чита́ли
Genul feminin она
чита́ла
мы , вы , они
чита́ли
Genul neutru оно
чита́ло
мы , вы , они
чита́ли

Viitor

Viitorul arată/indică faptul că acțiunea se va petrece /desfăăura după momentul vorbirii. Viitorul are două forme: simplu și compus.

Forma de viitor compus a verbelor de aspect imperfectiv este alcătuită din timpul viitor al verbului быть și forma nedeterminată a verbului de aspect imperfectiv : бу́ду чита́ть (= voi citi) , бу́ду рабо́тать (= voi munci)

De la verbele de aspect perfectiv se formează viitorul simplu : прочита́ю (= voi citi) , de la verbele de aspect imperfectiv - viitorul compus: бу́ду чита́ть (= voi citi)

Viitor
Aspectul imperfectiv Aspectul perfectiv
Viitor compus Viitor simplu
Conjugarea I Conjugarea II
я
бу́ду чита́ть
voi citi
прочита́ю
voi citi
посмотрю́
voi vedea
ты
бу́дешь чита́ть
vei citi
прочита́ешь
vei citi
посмо́тришь
vei vedea
он , она , оно
бу́дет чита́ть
va citi
прочита́ет
va citi
посмо́трит
va vedea
мы
бу́дем чита́ть
vom citi
прочита́ем
vom citi
посмо́трим
vom vedea
вы
бу́дете чита́ть
veți citi
прочита́ете
veți citi
посмо́трите
priviți
они
бу́дут чита́ть
vor citi
прочита́ют
vor citi
посмо́трят
vor vedea

Radicalul verbului

Toate formele verbale se formează de la două tipuri de rădăcini verbale:

 • de la rădăcina infinitivului sau timpului trecut,
 • de la rădăcina timpului prezent.

Radicalul infinitivului( radicalul trecut)

Tema infiinitivului (tema/radicalul timpului trecut) se realizează prin îndepărtarea sufixului ть, -ти pentru forma infinitivului și -ла pentru forma timpului trecut исправля́-ть (= a corecta) (verb mod imperfectiv), испра́ви-ть (= a corecta) (verb mod perfectiv), испра́ви-ла (= a corectat) (verb timp trecut).

Radicalul prezent și viitor

Radicalul/tema timpului prezent se urmărește/observă la verbele de aspect imperfectiv, tema viitorului - la verbele de aspect perfectiv. Tema prezentului sau viitorului se obține retrăgând/prin retragerea terminațiilor -ут / -ют, -ат / -ят la persoana a treia plural:

 • исправля́ют (= corectează ) – radicalul prezent al verbului исправля́ть (= a corecta) (verb imperfectiv),
 • испра́вят (= vor corecta) – rdicalul/tema prezentului verbului испра́вить (= a corecta) (verb perfectiv).

Conjugarea verbelor

Conjugarea verbelor este schimbarea/modificarea verbelor după persoane și numere. La conjugare se modifică terminațiile verbelor. Distingem două tipuri de conjugare - conjugarea I și conjugarea a II -a. Terminațiile conjugărilor I și a II-a se numesc terminațiile personale ale verbului.

Persoană Conjugarea I conjugarea a II a
Singular Plural Singular Plural
1 / -ем / -им
2 -ешь -ете -ишь -ите
3 -ет -ут / -ют -ит -ат / -ят

Grupe de verbe

In funcție de relațiile intre radicalul infinitivului și al timpului prezent, de asemenea în funcție de apartenența la tipul de conjugare toate verbele se împart pe clase.

Clasele verbelor sunt grupe de verbe care aparțin uneia și aceleași conjugare și se caracterizează prin relații identice intre radicalul prezentului și trecutului. Clasele de verbe pot fi productive sau neproductive.

Grupe productive

Clasele productive sunt clasele de verbe care sunt utilizate cu verbele care apar în limbă. Clasele productive acceptă /se completează constant/cu verbe noi.

Se evidențiază 5 clase de verbe productive. Verbele din clasele 1-4 se raportează la conjugarea I , verbele clasei a 5-a , la a doua conjugare.

1 clasă

verbe cu tema/radicalul infinitivului în -а- și u tema prezentului în  -аj-

 • де́лать (= a face) - де́ла(j)ют (= fac)
 • обе́дать (= a prânzi) - обе́да(j)ют (= iau prânzul /prânzesc)
2 clasă

verbe cu tema/radicalul infinitivului în -е- și u tema prezentului în  -еj-

 • уме́ть (= a ști) - уме́(j)ют (= știu)
 • жале́ть (= a regreta) - жале́(j)ют (= regretă)
3 clasă

verbe cu tema/radicalul infinitivului în -ова- / -ева- și u tema prezentului în  -уj-

 • рисова́ть (= a desena) - рису́(j)ют (= desenează )
 • танцева́ть (= a dansa) - танцу́(j)ют (= dansează )
4 clasă

verbe cu tema/radicalul infinitivului în -ну- și u tema prezentului în  -н-

 • обману́ть (= a înșela ) - обма́нут (= înșeală )
 • кри́кнуть (= a țipa ) - кри́кнут (= țipă)
5 clasă

verbe cu tema/radicalul infinitivului în -и- și radicalul timpului prezent în consoană moale sau sibilantă

 • вари́ть (= a fierbe) - ва́рят (= fierb)
 • проси́ть (= a ruga) - про́сят (= roagă)
 • лечи́ть (= a vindeca) - ле́чат (= vindecă)
 • спе́шить (= a se grăbi) - спе́шат (= se grăbesc)

Grupe neproductive

Grupele neproductive sunt clasele/ cu asemenea corelare a temelor/radicalilor formative, după modelul cărora nu se crează verbe noi/ care nu sunt utilizate pentru verbe noi. Clasele nonproductive/neproductive pot include/aduna verbe singure, pot include și sute de verbe.

Se disting/evidențiază 12 grupe neproductive de verbe:

 1. дава́ть (= a da) - даю́т (= dau)
 2. ждать (= a aștepta ) - жду́т (= așteaptă )
 3. писа́ть (= a scrie) - пи́шут (= scriu)
 4. петь (= a cânta ) - пою́т (= cântă )
 5. мочь (= a putea) - мо́гут (= pot)
 6. идти́ (= a merge) - иду́т (= merg)
 7. éxать (= a merge cu mașina ) - е́дут (= merg cu mașina )
 8. хоте́ть (= a vrea) - хотя́т (= vor)
 9. брать (= a lua) - беру́т (= iau)
 10. жить (= a trăi ) - живу́т (= trăiesc )
 11. пить (= a bea) - пьют (= beau)
 12. есть (= a mânca) - едя́т (= mănâncă)
дава́ть (= a da)
я
даю́
ты
даё́шь
он , она , оно
даё́т
мы
даё́м
вы
даё́те
они
даю́т
ждать (= a aștepta )
я
жду
ты
ждёшь
он , она , оно
ждёт
мы
ждём
вы
ждё́те
они
ждут
писа́ть (= a scrie)
я
пишу́
ты
пи́шешь
он , она , оно
пи́шет
мы
пи́шем
вы
пи́шете
они
пи́шут
петь (= a cânta )
я
пою́
ты
поё́шь
он , она , оно
поё́т
мы
поё́м
вы
поё́те
они
пою́т
мочь (= a putea)
я
могу́
ты
мо́жешь
он , она , оно
мо́жет
мы
мо́жем
вы
мо́жете
они
мо́гут
идти́ (= a merge)
я
иду́
ты
идё́шь
он , она , оно
идё́т
мы
идё́м
вы
идё́те
они
иду́т
éxать (= a merge cu mașina )
я
е́ду
ты
е́дешь
он , она , оно
е́дет
мы
е́дем
вы
е́дете
они
е́дут
хоте́ть (= a vrea)
я
хочу́
ты
хо́чешь
он , она , оно
хо́чет
мы
хоти́м
вы
хоти́те
они
хотя́т
брать (= a lua)
я
беру́
ты
берё́шь
он , она , оно
берё́т
мы
берё́м
вы
берё́те
они
беру́т
жить (= a trăi )
я
живу́
ты
живё́шь
он , она , оно
живё́т
мы
живё́м
вы
живё́те
они
живу́т
пить (= a bea)
я
пью
ты
пьёшь
он , она , оно
пьёт
мы
пьём
вы
пьё́те
они
пьют
есть (= a mânca)
я
ем
ты
ешь
он , она , оно
ест
мы
еди́м
вы
еди́те
они
едя́т

Verbe de mișcare

Evidențiem 14 perechi de verbe care exprimă o mișcare:

 1. идти́ (= a merge) - ходи́ть (= a merge)
 2. бежа́ть (= a alerga) - бе́гать (= a alerga)
 3. éxать (= a merge(cu mașina)) - е́здить (= a merge cu mașina)
 4. лете́ть (= a zbura) - лета́ть (= a zbura)
 5. плыть (= a înota) - пла́вать (= a înota)
 6. тащи́ть (= a trage) - таска́ть (= a trage)
 7. кати́ть (= a rostogoli, a rula, a roti) - ката́ть (= a rula)
 8. нести́ (= a duce, purta) - носи́ть (= a duce, purta)
 9. вести́ (= a bonduce) - води́ть (= a conduce)
 10. везти́ (= a transporta) - вози́ть (= a transporta(regulat))
 11. ползти́ (= a se târî) - по́лзать (= a se târî)
 12. лезть (= a urca) - ла́зить/ла́зать (= a urca)
 13. брести́ (= a tărî, a se deplasa cu efort,a merge încet) - броди́ть (= a umbla)
 14. гнать (= a vâna, urmări) - гоня́ть (= a urmări)

Cele mai curente verbe de mișcare :

идти́ (= a merge) , ходи́ть (= a merge) , е́хать (= a merge(cu mașina)) , е́здить (= a merge cu mașina) , лете́ть (= a zbura) , лета́ть (= a zbura) , нести́ (= a duce, purta) , носи́ть (= a duce, purta) , везти́ (= a transporta) , вози́ть (= a transporta(regulat))

Verbe de mișcare fără prefixe și cu prefixe

Prefixele verbale cele mai frecvente sunt по-, при-, у-, вы- și в-.

Prefix Semnificația principală a prefixului Exemple
по- debutul /începutul mișcării понести́ (= a purta, a bate(impersonal), a lua cu) , повезти́ (= a conduce, a transporta)
при- ducerea mișcării la capăt. приéxать (= a sosi) , принести́ (= a aduce)
у- îndepărtare de cineva, ceva, de undeva уйти́ (= a pleca) , улете́ть (= a zbura)
вы- mișcare din interior spre exterior вы́нести (= a scoate, evacua) , вы́exать (= a ieși cu mașina(de undeva, garaj...), a pleca(cu mașina))
в- dirijarea mișcării în interiorul a ceva входи́ть (= a intra) , внести́ (= a introduce)
Verbe fără prefixe Verbe cu prefixe
по- при- у- вы- в-/во-
идти́
a merge
пойти́
a merge, a pleca
прийти́
a sosi
уйти́
a pleca (pe jos)
вы́йти
a ieși
войти́
a intra
ходи́ть
a merge
походи́ть
a merge pentru un moment
приходи́ть
a sosi
уходи́ть
a pleca
выходи́ть
a ieși
входи́ть
a intra
е́хать
a merge(cu mașina)
поéxать**
a pleca, a merge(în vehicul)
приéxать
a sosi (cu mașina )
уéxать
a pleca (cu mașina )
вы́exать
a ieși, pleca(în mașină/vehicul)
въéxать
a intra(într-un vehicul)
е́здить
a merge cu mașina
пое́здить
a merge (în vehicul) pentru un moment
- - - -
лете́ть
a zbura
полете́ть
a zbura, a pleca în zbor
прилете́ть
a ateriza
улете́ть
a zbura
вы́лететь
a ieși zburând
влете́ть
a zbura, intra zburând
лета́ть
a zbura
полета́ть
a zbura pentru un moment
прилета́ть
a ateriza
улета́ть
a zbura
вылета́ть
a ieși zburând
влета́ть
a intra în zbor/zburând
нести́
a duce, purta
понести́
a aduce
принести́
a aduce
унести́
a lua, a înlătura
вы́нести
a extrage, scoate
внести́
a introduce
носи́ть
a duce, purta
поноси́ть
a purta o perioadă/ a jigni
приноси́ть
a aduce
уноси́ть
a lua
выноси́ть
a extrage
вноси́ть
a introduce
везти́
a transporta
повезти́
a transporta
привезти́
a aduce
увезти́
a lua(în mașină)
вы́везти
a scoate
ввезти́
a transporta în interior, a importa
вози́ть
a transporta(regulat)
повози́ть
a transporta o perioadă
привози́ть
a aduce
увози́ть
a lua (în vehicul)
вывози́ть
a scoate
ввози́ть
a transporta în interior, a importa
Sus